Sử dụng các công cụ quen thuộc cho .NET

AWS mang đến tất cả những công cụ và tích hợp quen thuộc mà các nhà phát triển .NET mong muốn, cho phép các nhà phát triển .NET khai thác được lợi ích của dịch vụ đám mây tiên tiến nhất mà không mất quá nhiều thời gian để học hỏi.

Cung cấp cho toàn bộ hệ thống Windows

AWS mang đến nền tảng đám mây vững chắc nhất để chạy các ứng dụng được quản lý toàn phần trên nền tảng Windows và khai thác các dịch vụ Active Directory, Microsoft SQL Server và Windows File Server. 

Đẩy nhanh quá trình phát triển của bạn

Hiện đại hóa và xây dựng những ứng dụng .NET có quy mô linh hoạt bằng cách tận dụng công nghệ container và serverless như AWS Fargate và AWS Lambda.

Xây dựng bằng hệ thống chức năng đầy đủ nhất

AWS mang đến hệ thống dịch vụ chuyên sâu và trải rộng nhất trong số những nhà cung cấp dịch vụ đám mây, cho phép các nhà phát triển .NET xây dựng ứng dụng nhanh hơn với AWS SDK cho .NET.

Hỗ trợ các công cụ .NET quen thuộc

Xây dựng ứng dụng .NET Core và ASP.NET trong .NET CLI
Xây dựng với những thư viện và API .NET cấp cao dành cho các dịch vụ AWS
Quản lý các dịch vụ và tài nguyên AWS trong môi trường PowerShell
Tiện ích mở rộng cho Azure DevOps để triển khai ứng dụng trên AWS
Tiện ích mở rộng cho Rider để tạo, gỡ lỗi và triển khai ứng dụng trên AWS
Tiện ích mở rộng cho Visual Studio để tạo, gỡ lỗi và triển khai ứng dụng trên AWS
Tiện ích mở rộng cho Visual Studio Code để tạo, gỡ lỗi và triển khai ứng dụng trên AWS
Tập hợp các lớp .NET giúp xây dựng game bằng Unity

Công nghệ dành cho đám mây

Chạy mã mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ
Chạy các container mà không phải quản lý máy chủ hoặc cụm máy chủ
Tạo, định cấu hình và thực thi các ứng dụng di động và web có quy mô linh hoạt được cung cấp bởi AWS
Triển khai và thay đổi quy mô ứng dụng và dịch vụ web được phát triển trên các máy chủ như Apache và IIS
Xác định cơ sở hạ tầng đám mây bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc
Xây dựng và thử nghiệm mã với khả năng thay đổi quy mô liên tục

Hướng dẫn

Tìm hiểu cách AWS mang đến tất cả các công cụ quen thuộc để có thể sử dụng AWS ngay tức thì và hỗ trợ đổi mới với các công nghệ đám mây mới nhất.

Cộng đồng

Hệ sinh thái AWS toàn cầu bao gồm một loạt những người đam mê và ủng hộ AWS, những người đầy nhiệt huyết giúp mọi người xây dựng cộng đồng. Cho dù bạn đang tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia hay muốn thêm giọng nói của mình, bạn đều có thể kết nối với người khác thông qua các cuộc trò chuyện không chính thức, nguồn cấp dữ liệu sự kiện trực tiếp, tin tức ra mắt hoặc các câu chuyện cộng đồng.

Trường hợp sử dụng

Page-Illo_Use-case_Continuous-integration
Xây dựng ứng dụng .NET Core hiện đại

Xây dựng ứng dụng .NET Core đầu tiên của bạn trên AWS với Visual Studio và .NET CLI.
Thử xây dựng các Hàm .NET Lambda bằng những công cụ quen thuộc »

Page-Illo_Use-Case_Continuous-Delivery
Di chuyển ứng dụng ASP.NET sang AWS

Di chuyển ứng dụng web ASP.NET sang môi trường Elastic Beanstalk được quản lý toàn phần bằng Trợ lý di chuyển ứng dụng web trên Windows.
Dùng thử Trợ lý di chuyển ứng dụng web trên Windows dành cho AWS Elastic Beanstalk »

Page-Illo_Use-Case_infrastructure-as-code
Di chuyển máy chủ SQL tại chỗ sang RDS

Sử dụng Amazon Simple Storage Service để di chuyển cơ sở dữ liệu SQL tại chỗ của bạn.
Thử di chuyển máy chủ SQL tại chỗ, kế thừa sang RDS »

Blog và thông tin mới

Blog
1
Thông tin mới
Ngày
  • Ngày
1

Tham gia cộng đồng Virtual .NET