Cho dù bạn mới làm quen với AWS, hay đang tiếp tục gia tăng khả năng thích ứng với dịch vụ khi bạn phát triển ứng dụng hoặc xây dựng giải pháp doanh nghiệp, chúng tôi muốn đem đến những nguồn lực đúng đắn để hỗ trợ thành công của bạn. Dựa vào những trường hợp sử dụng hiện tại hoặc đang nằm trong kế hoạch của bạn, Hỗ trợ AWS sẽ cung cấp một sự phối hợp độc nhất giữa công cụ và chuyên môn để giúp bạn có thể làm nên những điều kỳ diệu với AWS.

 

Thử nghiệm với AWS

Những nhà phát triển cá nhân đang khám phá khả năng của AWS, tìm kiếm cách tiếp cận đến những nguồn lực trợ giúp về mặt kỹ thuật để được hỗ trợ bắt đầu nhanh chóng và hiệu quả.

Chương trình khuyến nghị: Hỗ trợ nhà phát triển

Sử dụng AWS trong sản xuất

Doanh nghiệp tìm kiếm hướng dẫn và những phương thức tốt nhất để đảm bảo khối lượng sản xuất khả dụng cao, có thể mở rộng được và an toàn – giảm thiểu nhu cầu phải hỗ trợ liên tục.

Chương trình khuyến nghị: Hỗ trợ Kinh doanh

Sử dụng trọng yếu AWS trong Kinh doanh

Những doanh nghiệp đạt được thành công nhờ mối liên hệ trực tiếp tới hiệu suất của khối lượng công việc và ứng dụng, sẽ hưởng lợi từ những dịch vụ chủ động/phòng ngừa có quan hệ mật thiết với doanh nghiệp.

Chương trình khuyến nghị: Hỗ trợ doanh nghiệp

 

time-inc-support-thumb

 

 • Hướng dẫn chủ động

  Quản lý tài khoản kỹ thuật (TAM) chuyên trách sẽ là đầu mối liên lạc chính của bạn, là người hướng dẫn, đánh giá về kiến trúc và liên tục liên lạc để giúp bạn luôn được cập nhật và chuẩn bị tốt khi lên kế hoạch, triển khai, và chủ động tối ưu giải pháp của bạn. Là nền tảng của chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp, TAM sẽ hoạt động như người hướng dẫn và hỗ trợ, tập trung vào việc đem đến nguồn lực đúng đắn để hỗ trợ cho sự thành công và tình trạng vận hành lâu dài cho cơ sở hạ tầng AWS của bạn.

  • Một vị trí chuyên trách ngay trong AWS phục vụ trở thành đầu mối liên lạc và hỗ trợ của bạn
  • Hướng dẫn chủ động và những phương thức tốt nhất để giúp tối ưu môi trường AWS của bạn
  • Điều phối và truy cập đến chuyên môn kỹ thuật cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của tổng thể AWS
 • Những phương thức tốt nhất

  Giống như một chuyên gia đám mây có thể tùy chỉnh được, AWS Trusted Advisor là một nguồn lực trực tuyến giúp bạn cung cấp nguồn lực của mình theo những phương thức tốt nhất để giảm giá thành, tăng hiệu suất, dung sai cao và tăng tính bảo mật bằng cách tối ưu môi trường AWS của bạn. Trong khi bốn tính năng chính của AWS sẽ sẵn có đối với tất cả các khách hàng, sức mạnh toàn diện của AWS Trusted Advisor chỉ có trong các chương trình hỗ trợ Kinh doanh và Doanh nghiệp.

  • Hướng dẫn đạt được hiệu suất và tính khả dụng tối ưu dựa vào yêu cầu của bạn
  • Cơ hội để giảm chi phí hàng tháng, duy trì hoặc tăng năng suất
  • Những phương thức tốt nhất để tăng tính bảo mật
 • Hỗ trợ khách hàng

  Là một phần trong chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp, Đội ngũ chăm sóc khách hàng là những chuyên gia về thanh toán và tài khoản của AWS chuyên làm việc với những khách hàng doanh nghiệp.

  Đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ trợ giúp bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả đối với những truy vấn về thanh toán và tài khoản, đồng thời sẽ làm việc với bạn để triển khai những phương pháp thanh toán và tài khoản tốt nhất để bạn có thể tập trung cho việc quan trọng: điều hành công việc kinh doanh của bạn. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng gồm:

  • Truy cập 24/7 vào các truy vấn tài khoản và thanh toán AWS.
  • Hướng dẫn và những phương thức tốt nhất dành cho việc phân bổ thanh toán, báo cáo, hợp nhất tài khoản và bảo mật tài khoản cấp độ gốc.
  • Tiếp cận các chuyên gia Khách hàng doanh nghiệp để giải đáp thanh toán, báo cáo chi phí cho việc đào tạo kỹ năng cụ thể, trợ giúp về hạn chế dịch vụ và triển khai giao dịch mua số lượng lớn
 • Hỗ trợ

  Đối với những sự kiện đã được lên kế hoạch, bao gồm quảng cáo và phát hành sản phẩm, ưu đãi, và chuyển đổi cơ sợ hạ tầng, giai đoạn sẽ đòi hỏi cần tăng đáng kể nguồn lực, Quản lý sự kiện cơ sở hạ tầng (IEM) cam kết gắn bó sâu sắc để hướng dẫn về cấu trúc và mở rộng, sắp xếp nguồn lực vận hành trong thời gian thực để hỗ trợ cho sự thành công của sự kiện. IEM sẽ có trong Hỗ trợ doanh nghiệp, và sẵn có với một khoản phí ngoài khi sử dụng chương trình Hỗ trợ kinh doanh.

  • Lập kế hoạch và chuẩn bị cho sự kiện dựa vào trường hợp sử dụng và mục tiêu của bạn
  • Khuyến nghị nguồn lực và hướng dẫn triển khai dựa trên nhu cầu về khả năng
  • Hỗ trợ tập trung từ đội Hỗ trợ AWS trong suốt sự kiện của bạn
  • Hướng dẫn và hỗ trợ khi điều chỉnh nguồn lực trở về cấp vận hành bình thường sau sự kiện

 

  

Theo dõi Hỗ trợ AWS