Trạng thái AWS là nguồn dữ liệu chính thức cho các sự kiện và thay đổi ảnh hưởng đến tài nguyên trên đám mây AWS của bạn. Trạng thái AWS thông báo cho bạn về các sự kiện dịch vụ, thay đổi theo kế hoạch và thông báo tài khoản để giúp bạn quản lý và thực hiện các hành động. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Trạng thái AWS của bạn để xem thông tin y tế cụ thể của tài khoản hoặc nhận bản cập nhật sự kiện Trạng thái AWS bằng Amazon EventBridge. Bạn cũng có thể truy cập Trạng thái AWS theo chương trình bằng API Trạng thái AWS, được cung cấp với Hỗ trợ AWS cao cấp.

Đối tác

Trạng thái AWS - đối tác
"Ngày càng có nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào AWS để thúc đẩy hoạt động kinh doanh kỹ thuật số và tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số. AWS đã đầu tư vào các công nghệ và dịch vụ mới để giúp khách hàng nắm được tình trạng của các phần liên quan trong hệ sinh thái AWS theo thời gian thực. Với việc tích hợp AWS Health của PagerDuty, người dùng có thể ngay lập tức hành động dựa trên các cảnh báo và hướng dẫn khắc phục, cho phép các công ty tự động hóa việc ứng phó với sự cố và chủ động trước bất kỳ sự cố gián đoạn tiềm tàng nào của khách hàng.”

Rachel Obstler, Phó chủ tịch (VP) phụ trách mảng Quản lý sản phẩm - Pagerduty

Trạng thái AWS - đối tác
"Chúng tôi rất vui được tích hợp dữ liệu từ Trạng thái AWS vào Ứng dụng Splunk dành cho AWS. Khách hàng của chúng tôi rất thích khả năng quan sát toàn diện mà các giải pháp Splunk mang lại và việc bổ sung các thông báo Trạng thái AWS giúp nâng cao giá trị của việc quản lý tài nguyên AWS bằng Ứng dụng Splunk dành cho AWS."

Dave Schwartz, Liên minh chiến lược toàn cầu AVP - Splunk

Trạng thái AWS - đối tác
"Datadog nỗ lực cung cấp cho người dùng AWS thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng và ứng dụng đám mây của họ. Bằng cách tích hợp với Trạng thái AWS và thêm các dữ liệu giá trị vào nền tảng của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp khách hàng khắc phục sự cố nhanh hơn và giảm thời gian ngừng hoạt động ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh quan trọng của họ."

Ilan Rabinovitch, Giám đốc quản lý sản phẩm – Datadog

Trường hợp sử dụng

Nhận thông báo kịp thời về các sự kiện ảnh hưởng đến tài nguyên của bạn để có thể thực hiện các bước nhằm giảm thiểu bất kỳ tác động nào.

Nhận thông tin kịp thời về các sự kiện vòng đời theo kế hoạch sắp diễn ra và tự động theo dõi việc hoàn thành các hành động mà đội ngũ của bạn thực hiện ở cấp tài nguyên để đảm bảo các ứng dụng hoạt động trơn tru liên tục.

Giám sát và theo dõi hiệu quả các sự kiện Trạng thái AWS trong toàn tổ chức thông qua tích hợp lập trình hoặc tích hợp sẵn dùng với các công cụ Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) thường được sử dụng.

Hiểu rằng sự cố xuất phát từ ứng dụng của bạn hay tài nguyên AWS cơ bản khi báo động ứng dụng phát ra.