Kiến trúc tối ưu của AWS

Tìm hiểu, đánh giá và xây dựng bằng những biện pháp thực hành về kiến trúc tốt nhất

Kiến trúc tối ưu của AWS giúp các kiến trúc sư điện toán đám mây xây dựng hạ tầng bảo mật, hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả cho các ứng dụng và khối lượng công việc của họ. Dựa trên năm nội dung chủ đạo — vận hành xuất sắc, bảo mật, độ tin cậy, hiệu quả năng suất và tối ưu hóa chi phí — Kiến trúc tối ưu của AWS cung cấp phương pháp nhất quán cho khách hàng và đối tác để đánh giá kiến trúc và triển khai những thiết kế có thể thay đổi quy mô theo thời gian.

Khung kiến trúc tối ưu AWS bắt đầu như một báo cáo nghiên cứu chuyên sâu đơn lẻ nhưng đã mở rộng để bao gồm các ống kính cụ thể theo miền, phòng thực hành thực tếCông cụ kiến trúc tối ưu AWS. Công cụ AWS WA, có sẵn miễn phí trong Bảng điều khiển quản lý AWS, cung cấp cơ chế để thường xuyên đánh giá khối lượng công việc của bạn, xác định các vấn đề rủi ro cao và ghi lại các cải tiến của bạn.  

AWS có một hệ sinh thái gồm hàng trăm thành viên thuộc Chương trình đối tác kiến trúc tối ưu. Thu hút một đối tác trong khu vực của bạn để giúp bạn phân tích và xem xét ứng dụng của mình.

Reliance Steel and Aluminum sử dụng Khung kiến trúc tối ưu AWS để xây dựng tốt hơn trong đám mây (4:02)

Kiến trúc tối ưu AWS và năm trụ cột

Tổng quan về khung

Khung kiếntrúc tối ưu AWS mô tả các khái niệm chính, nguyên tắc thiết kế và biện pháp thực hành tốt nhất về kiếntrúc để thiết kế và chạy khối lượng công việc trong đám mây. Bằng cách trả lời một loạt các câu hỏi nền tảng, bạn tìm hiểu về mức độ phù hợp giữa kiến trúc của bạn và các biện pháp thực hành tốt nhất trên đám mây và đồng thời được cung cấp hướng dẫn để cải thiện.

gt-well-architected

Trụ cột vận hành xuất sắc

Trụ cột vận hành xuất sắc tập trung vào việc chạy và theo dõi các hệ thống để mang lại giá trị cho doanh nghiệp và liên tục cải tiến các quy trình và thủ tục. Các chủ đề chính bao gồm tự động hóa những thay đổi, phản hồi sự kiện và xác định tiêu chuẩn để quản lý các hoạt động hàng ngày.

Trụ cột bảo mật

Trụ cột bảo mật tập trung vào việc bảo vệ thông tin và hệ thống. Các chủ đề chính bao gồm tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu, xác định và quản lý những người có quản lý đặc quyền và những điều họ có thể làm, bảo vệ hệ thống và thiết lập hoạt động kiểm soát để phát hiện sự kiện bảo mật.

Nội dung chủ đạo về mức độ tin cậy

Nội dung chủ đạo về mức độ tin cậy tập trung vào việc đảm bảo một khối lượng công việc thực hiện chức năng dự định một cách chính xác và nhất quán như mong đợi. Một khối lượng công việc bền bỉ nhanh chóng phục hồi sau sự cố để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và khách hàng. Các chủ đề chính gồm thiết kế hệ thống phân tán, lên kế hoạch phục hồi và cách xử lý thay đổi.

Trụ cột hiệu suất thực hiện

Cột trụ hiệu suất thực hiện tập trung vào việc sử dụng tài nguyên CNTT và điện toán một cách hiệu quả. Các chủ đề chính bao gồm lựa chọn đúng loại và quy mô tài nguyên dựa vào yêu cầu khối lượng công việc, theo dõi hiệu suất và đưa ra quyết định sáng suốt để duy trì hiệu suất khi nhu cầu kinh doanh tăng lên.

Trụ cột tối ưu hóa chi phí

Trụ cột tối ưu hóa chi phí tập trung vào việc tránh các chi phí không cần thiết. Các chủ đề chính bao gồm hiểu và kiểm soát tiền đang được chi tiêu vào đâu, lựa chọn số loại tài nguyên đúng đắn và phù hợp nhất, phân tích chi tiêu theo thời gian và thay đổi quy mô để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà không chi tiêu quá mức.

Ống kính kiến trúc tối ưu AWS

Các ống kính mở rộng hướng dẫn cung cấp bởi kiến trúc tối ưu AWS cho các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp cụ thể như machine learning, phân tích, phi máy chủ, điện toán hiệu năng cao (HPC), IoT (Internet of Things) và dịch vụ tài chính. Để đánh giá đầy đủ khối lượng công việc của bạn, hãy sử dụng các ống kính áp dụng cùng với Khung kiếntrúc tối ưu AWS và năm trụ cột.

Ngày (Mới nhất–Cũ nhất)
  • Ngày (Mới nhất–Cũ nhất)
1

Tài liệu tham khảo Kiến trúc tối ưu AWS

Logo CyberAgent

CyberAgent, Inc.

“CyberAgent, Inc. đã có thể nhanh chóng tìm hiểu về AWS và trực quan hóa các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh bằng cách áp dụng Khung kiến trúc tối ưu của AWS. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng kiến​thức mà chúng tôi tích lũy được từ các biện pháp thực hành tốt nhất về kiếntrúc tối ưu AWS để thực hiện các thay đổi kiếntrúc và giải quyết thành công các rủi ro.”

- Shota Tsuge, Kỹ sư cấp cao về độ tin cậy của tổ chức - CyberAgent, Inc.

Logo nClouds

nClouds

“Chương trình Đối tác kiến trúc tối ưu của AWS đã trao cho chúng tôi khả năng để trở thành anh hùng với các khách hàng hiện tại và những khách hàng tiềm năng. Trong 100% Đánh giá về kiến trúc tối ưu, chúng tôi xác định và giúp tiết kiệm chi phí từ 18-50%, đóng các lỗ hổng bảo mật đáng sợ, xây dựng quy mô và hiệu năng - tất cả đều phù hợp với các biện pháp thực hành tốt nhất của Khung. Đây là những yếu tố trực tiếp thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng. Đánh giá khối lượng công việc là cách tốt nhất để hiện đại hóa và giới thiệu các dịch vụ AWS mới với khách hàng của chúng tôi – khách hàng của chúng tôi thêm các dịch vụ mới vào gần 100% các biện pháp khắc phục của chúng tôi.”

- JT Giri, CEO & Nhà đồng sáng lập, nClouds

Đối tác kiến trúc tối ưu của AWS

Các thành viên trong Chương trình Đối tác kiến trúc tối ưu của AWS đã được đào tạo chuyên sâu về Khung kiến trúc tối ưu và có thể giúp bạn thực hiện các biện pháp thực hành tốt nhất, đánh giá trạng thái khối lượng công việc của bạn và cải thiện khi cần hỗ trợ.

Khách hàng tham gia với các đối tác này đã tiết kiệm được đáng kể chi phí, cải thiện hiệu năng của các ứng dụng của họ và loại bỏ các rủi ro bảo mật và các vấn đề rủi ro cao khác. Thu hút đối tác kiến trúc tối ưu và hỏi về tín dụng dịch vụ AWS.

Lộ trình học tập của Kiến trúc sư

Nếu bạn mới biết đến Đám mây AWS, dùng đường dẫn này để học cách thiết kế các ứng dụng và hệ thống trên AWS. Xây dựng kỹ năng chuyên môn trên lộ trình tiến tới AWS Certification.

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm về Công cụ AWS WA

Công cụ kiến trúc tối ưu AWS, có sẵn miễn phí trong Bảng điều khiển quản lý AWS, giúp bạn xem xét lại trạng thái khối lượng công việc của bạn, so sánh chúng với biện pháp thực hành mới nhất về kiến trúc của AWS và cung cấp đề xuất để cải thiện chúng.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký khóa đào tạo
Đăng ký khóa đào tạo

Tham gia khóa đào tạo theo nhịp độ cá nhân. Khóa học này cung cấp các nguyên tắc thiết kế riêng cho từng trụ cột và các ví dụ về biện pháp thực hành tốt nhất của Kiến trúc tối ưu của AWS.

Đăng ký ngay 
Trở thành đối tác
Trở thành đối tác

Tìm hiểu thêm về điều kiện để trở thành Đối tác kiếntrúc tối ưu AWS và cách tạo sự gắn kết thành công.

Đăng ký