Framework kiến trúc tối ưu đã được phát triển để giúp các kiến trúc sư điện toán đám mây xây dựng hạ tầng bảo mật, hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả cho các ứng dụng của họ. Dựa trên năm nội dung chủ đạo — vận hành xuất sắc, bảo mật, ổn hình, hiệu quả năng suất và tối ưu hóa chi phí — Framework này cung cấp phương pháp nhất quán cho khách hàng và đối tác để đánh giá kiến trúc và triển khai những thiết kế sẽ thay đổi quy mô theo thời gian.

Công cụ kiến trúc tối ưu của AWS đã có mặt. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng tại đây.  

Đối tác APN luôn sẵn sàng trợ giúp bạn trong quá trình xây dựng và quản lý khối lượng công việc. Liên hệ với Đối tác kiến trúc tối ưu của AWS.  Nếu bạn là một Đối tác APN muốn tham gia Chương trình đối tác kiến trúc tối ưu, hãy nhấp vào đây.

Framework kiến trúc tối ưu của AWS có các chiến lược giúp bạn so sánh khối lượng công việc của bạn với các phương pháp thực hành tốt nhất của chúng tôi và nhận được hướng dẫn để tạo ra các hệ thống ổn định và hiệu quả, do đó bạn có thể tập trung vào các yêu cầu về chức năng.

Bạn có thể bắt đầu bằng việc tải xuống báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về Framework kiến trúc tối ưu của AWS PDF.

wa_hexagons_gray

Sách trắng này giới thiệu về Framework kiến trúc tối ưu của AWS, bao gồm khái niệm chính, nguyên tắc thiết kế đối với kiến trúc trong đám mây và năm nội dung chủ đạo. Phần phụ lục bao gồm các câu hỏi hiện tại về việc đánh giá khối lượng công việc bằng Framework.

Sách trắng về Framework PDF | Kindle

100x100_benefit_gears

Cột trụ vận hành xuất sắc tập trung vào việc chạy và theo dõi các hệ thống để mang lại giá trị cho doanh nghiệp và liên tục cải tiến các quy trình và thủ tục. Các chủ đề chính bao gồm quản lý và tự động hóa những thay đổi, phản hồi sự kiện và xác định tiêu chuẩn để quản lý thành công các hoạt động hàng ngày.

Sách trắng về Vận hành Xuất sắc PDF | Kindle

100x100_benefit_secure

Cột trụ bảo mật tập trung vào việc bảo vệ thông tin và hệ thống. Các chủ đề chính bao gồm tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu, xác định và quản lý ai có thể làm gì nhờ quản lý đặc quyền, bảo vệ hệ thống và thiết lập hoạt động kiểm soát để phát hiện sự kiện bảo mật.

Tải xuống sách trắng về Cột trụ Bảo mật PDF | Kindle

100x100_benefit_reliable

Cột trụ độ tin cậy cập trung vào khả năng ngăn chặn và nhanh chóng phục hồi sau sự cố để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng. Các chủ đề chính bao gồm các yếu tố nền tảng xung quanh vấn đề cài đặt, các yêu cầu xuyên suốt dự án, lập kế hoạch phục hồi và cách chúng tôi xử lý thay đổi.

Tải xuống báo cáo nghiên cứu chuyên sâu Nội dung chủ đạo về độ tin cậyPDF | Kindle

100x100_benefit_performance

Cột trụ hiệu suất thực hiện tập trung vào việc sử dụng tài nguyên CNTT và điện toán một cách hiệu quả. Các chủ đề chính bao gồm chọn đúng loại và quy mô tài nguyên dựa vào yêu cầu khối lượng công việc, theo dõi hiệu suất và đưa ra quyết định sáng suốt để duy trì hiệu suất khi nhu cầu kinh doanh tăng lên.

Tải xuống sách trắng về Hiệu quả Năng suất PDF | Kindle

100x100_benefit_lowcost-affordable

Tối ưu hóa chi phí tập trung vào việc tránh những chi phí không cần thiết. Các chủ đề chính bao gồm hiểu và kiểm soát tiền đang được chi tiêu vào đâu, chọn số loại tài nguyên đúng đắn và phù hợp nhất, phân tích chi tiêu theo thời gian và thay đổi quy mô để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà không chi tiêu quá mức.

Tải xuống sách trắng về Tối ưu hóa Chi phí PDF | Kindle 

Trong “Ống kính” này, chúng tôi tập trung vào cách thiết kế, triển khai và tạo kiến trúc khối lượng công việc trong ứng dụng serverless của bạn trên Đám mây AWS. Việc này bao gồm các bối cảnh như Vi dịch vụ RESTful, Hệ thống back-end dành cho di động, Xử lý truyền trực tiếp và Ứng dụng Web. Nhờ sử dụng ống kính Kiến trúc tối ưu này, bạn sẽ học được phương pháp thực hành tốt nhất để xây dựng khối lượng công việc trong ứng dụng serverless trên AWS.

Tải xuống sách trắng về ống kính ứng dụng không có máy chủ PDF | Kindle

Trong “Lăng kính” này, chúng tôi tập trung vào cách thiết kế, triển khai và xây dựng kiến trúc cho khối lượng công việc Điện toán hiệu năng cao (HPC) trên Đám mây AWS. Lăng kính này bao gồm các bối cảnh như Điện toán thông lượng cao/tách biệt và Điện toán hiệu năng cao/gắn kết chặt chẽ. Nhờ sử dụng lăng kính Kiến trúc tối ưu này, bạn sẽ học được phương pháp thực hành tốt nhất để xây dựng khối lượng công việc HPC trên AWS.

Tải xuống sách trắng về ống kính HPC PDF | Kindle

Trong “Lăng kính” này, chúng tôi tập trung vào cách thiết kế, triển khai và xây dựng kiến trúc cho khối lượng công việc IoT của bạn trên Đám mây AWS. Lăng kính này bao gồm các tình huống như Cấp phép thiết bị, Phép đo từ xa thiết bị, Lệnh thiết bị và Cập nhật firmware. Nhờ sử dụng lăng kính Kiến trúc tối ưu này, bạn sẽ học được phương pháp thực hành tốt nhất để xây dựng khối lượng công việc IoT trên AWS.

Tải xuống sách trắng về ống kính IoT PDF | Kindle

Trong “Ống kính” này, chúng tôi tập trung vào các tình huống machine learning (ML) phổ biến và xác định các yếu tố chính để đảm bảo khối lượng công việc của bạn được thiết kế theo các phương pháp thực hành tốt nhất trong đám mây AWS. Điều này bao gồm các tình huống như bảo mật bộ dữ liệu ML, kiến trúc các đường dẫn ML và các phương pháp thực hành tốt nhất về chi phí và độ tin cậy cho khối lượng công việc ML của bạn.  

Tải xuống báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về ống kính Machine Learning PDF | Kindle

Trong “Ống kính” này, chúng tôi tập trung vào các trường hợp sử dụng phổ biến dành cho kiến trúc sư đám mây làm việc trong ngành Dịch vụ tài chính và xác định các yếu tố chính để đảm bảo khối lượng công việc của bạn được thiết kế theo các phương pháp thực hành tốt nhất trong đám mây AWS.

Tải xuống báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về ống kính Dịch vụ tài chính PDF | Kindle

"Ống kính" này dành cho những nhân sự phụ trách về công nghệ, như giám đốc kỹ thuật (CTO), kiến trúc sư, nhà phát triển và thành viên nhóm vận hành. Sau khi đọc tài liệu này, bạn sẽ hiểu rõ những biện pháp thực hành tốt nhất của AWS và các chiến lược cần sử dụng khi thiết kế kiến trúc dành cho ứng dụng phân tích. 

Tải xuống báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về ống kính Phân tích PDF | Kindle


Tìm hiểu thêm về Framework kiến trúc tối ưu của AWS bằng cách tham gia khóa đào tạo theo nhịp độ cá nhân, cung cấp các nguyên tắc thiết kế riêng cho từng cột trụ và các ví dụ về phương pháp thực hành tốt nhất của Kiến trúc tối ưu của AWS. Khóa đào tạo này miễn phí và mất khoảng 1 giờ để hoàn thành.

Đăng ký và khởi chạy khóa đào tạo »

100x100_benefit_learn