Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là việc phân phối các tài nguyên CNTT theo nhu cầu qua Internet với chính sách thanh toán theo mức sử dụng. Thay vì mua, sở hữu và bảo trì các trung tâm dữ liệu và máy chủ vật lý, bạn có thể tiếp cận các dịch vụ công nghệ, như năng lượng điện toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu, khi cần thiết, từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Amazon Web Services (AWS).

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là việc phân phối các tài nguyên CNTT theo nhu cầu qua Internet với chính sách thanh toán theo mức sử dụng. Thay vì mua, sở hữu và bảo trì các trung tâm dữ liệu và máy chủ vật lý, bạn có thể tiếp cận các dịch vụ công nghệ, như năng lượng điện toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu, khi cần thiết, từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Amazon Web Services (AWS).

Ai sử dụng điện toán đám mây?

Các tổ chức thuộc mọi loại hình, quy mô và ngành hoạt động đang dùng dịch vụ đám mây cho nhiều trường hợp sử dụng, như sao lưu dữ liệu, khôi phục sau thảm họa, email, máy tính để bàn ảo, phát triển và kiểm thử phần mềm, phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng web tương tác với khách hàng. Ví dụ: các công ty chăm sóc sức khỏe đang sử dụng dịch vụ đám mây để phát triển các phương pháp điều trị phù hợp hơn cho bệnh nhân. Các công ty dịch vụ tài chính đang sử dụng dịch vụ đám mây để tăng cường phát hiện và ngăn chặn gian lận theo thời gian thực. Và các nhà sản xuất trò chơi điện tử đang sử dụng dịch vụ đám mây để cung cấp các trò chơi trực tuyến cho hàng triệu người chơi trên toàn thế giới.

Các tổ chức thuộc mọi loại hình, quy mô và ngành hoạt động đang dùng dịch vụ đám mây cho nhiều trường hợp sử dụng, như sao lưu dữ liệu, khôi phục sau thảm họa, email, máy tính để bàn ảo, phát triển và kiểm thử phần mềm, phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng web tương tác với khách hàng. Ví dụ: các công ty chăm sóc sức khỏe đang sử dụng dịch vụ đám mây để phát triển các phương pháp điều trị phù hợp hơn cho bệnh nhân. Các công ty dịch vụ tài chính đang sử dụng dịch vụ đám mây để tăng cường phát hiện và ngăn chặn gian lận theo thời gian thực. Và các nhà sản xuất trò chơi điện tử đang sử dụng dịch vụ đám mây để cung cấp các trò chơi trực tuyến cho hàng triệu người chơi trên toàn thế giới.

Lợi ích của điện toán đám mây

WICC_Video-Placeholder_Agility_350-N

Nhanh chóng

Đám mây cho phép bạn dễ dàng tiếp cận nhiều công nghệ để bạn có thể đổi mới nhanh hơn và phát triển gần như mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng. Bạn có thể nhanh chóng thu thập tài nguyên khi cần–từ các dịch vụ cơ sở hạ tầng, như điện toán, lưu trữ, và cơ sở dữ liệu, đến Internet of Things, machine learning, kho dữ liệu và phân tích, v.v.

Bạn có thể triển khai các dịch vụ công nghệ một cách nhanh chóng và tiến hành từ khâu ý tưởng đến khâu hoàn thiện nhanh hơn một vài cấp bậc cường độ so với trước đây. Điều này cho phép bạn tự do thử nghiệm, kiểm thử những ý tưởng mới để phân biệt trải nghiệm của khách hàng và chuyển đổi doanh nghiệp của bạn.

WICC_Video-Placeholder_Agility_350-N

Nhanh chóng

Đám mây cho phép bạn dễ dàng tiếp cận nhiều công nghệ để bạn có thể đổi mới nhanh hơn và phát triển gần như mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng. Bạn có thể nhanh chóng thu thập tài nguyên khi cần–từ các dịch vụ cơ sở hạ tầng, như điện toán, lưu trữ, và cơ sở dữ liệu, đến Internet of Things, machine learning, kho dữ liệu và phân tích, v.v.

Bạn có thể triển khai các dịch vụ công nghệ một cách nhanh chóng và tiến hành từ khâu ý tưởng đến khâu hoàn thiện nhanh hơn một vài cấp bậc cường độ so với trước đây. Điều này cho phép bạn tự do thử nghiệm, kiểm thử những ý tưởng mới để phân biệt trải nghiệm của khách hàng và chuyển đổi doanh nghiệp của bạn.

Quy mô linh hoạt

Với điện toán đám mây, bạn không phải cung cấp tài nguyên quá mức để xử lý các hoạt động kinh doanh ở mức cao nhất trong tương lai. Thay vào đó, bạn cung cấp lượng tài nguyên mà bạn thực sự cần. Bạn có thể tăng hoặc giảm quy mô của các tài nguyên này ngay lập tức để tăng và giảm dung lượng khi nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi.

WICC_Video-Placeholder_Flexibility_350-N

Quy mô linh hoạt

Với điện toán đám mây, bạn không phải cung cấp tài nguyên quá mức để xử lý các hoạt động kinh doanh ở mức cao nhất trong tương lai. Thay vào đó, bạn cung cấp lượng tài nguyên mà bạn thực sự cần. Bạn có thể tăng hoặc giảm quy mô của các tài nguyên này ngay lập tức để tăng và giảm dung lượng khi nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi.

WICC_Video-Placeholder_Flexibility_350-N
WICC_Video-Placeholder_CostSavings_350-N

Tiết kiệm chi phí

Nền tảng đám mây cho phép bạn thay chi phí vốn (trung tâm dữ liệu, máy chủ vật lý, v.v.) bằng chi phí biến đổi và chỉ phải chi trả cho những tài nguyên CNTT mà bạn sử dụng. Bên cạnh đó, chi phí biến đổi cũng sẽ thấp hơn nhiều so với chi phí bạn tự trang trải do tính kinh tế theo quy mô. 

WICC_Video-Placeholder_CostSavings_350-N

Tiết kiệm chi phí

Nền tảng đám mây cho phép bạn thay chi phí vốn (trung tâm dữ liệu, máy chủ vật lý, v.v.) bằng chi phí biến đổi và chỉ phải chi trả cho những tài nguyên CNTT mà bạn sử dụng. Bên cạnh đó, chi phí biến đổi cũng sẽ thấp hơn nhiều so với chi phí bạn tự trang trải do tính kinh tế theo quy mô. 

Triển khai trên toàn cầu chỉ trong vài phút

Với đám mây, bạn có thể mở rộng sang các khu vực địa lý mới và triển khai trên toàn cầu trong vài phút. Ví dụ: AWS có cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới, vì vậy, bạn có thể triển khai ứng dụng của mình ở nhiều địa điểm thực tế chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Đặt các ứng dụng gần hơn với người dùng cuối giúp giảm độ trễ và cải thiện trải nghiệm của họ. 

WICC_Video-Placeholder_Global_350

Triển khai trên toàn cầu chỉ trong vài phút

Với đám mây, bạn có thể mở rộng sang các khu vực địa lý mới và triển khai trên toàn cầu trong vài phút. Ví dụ: AWS có cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới, vì vậy, bạn có thể triển khai ứng dụng của mình ở nhiều địa điểm thực tế chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Đặt các ứng dụng gần hơn với người dùng cuối giúp giảm độ trễ và cải thiện trải nghiệm của họ. 

WICC_Video-Placeholder_Global_350

Các loại điện toán đám mây

Ba loại điện toán đám mây chính bao gồm Cơ sở hạ tầng dưới dạng Dịch vụ, Nền tảng dưới dạng Dịch vụ và Phần mềm dưới dạng Dịch vụ. Mỗi loại điện toán đám mây cung cấp các cấp độ kiểm soát, tính linh hoạt và quản lý khác nhau để bạn có thể chọn bộ dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. 
Ba loại điện toán đám mây chính bao gồm Cơ sở hạ tầng dưới dạng Dịch vụ, Nền tảng dưới dạng Dịch vụ và Phần mềm dưới dạng Dịch vụ. Mỗi loại điện toán đám mây cung cấp các cấp độ kiểm soát, tính linh hoạt và quản lý khác nhau để bạn có thể chọn bộ dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. 
Tìm hiểu thêm 
AWS-Types-of-Cloud-Computing_Infrastructure-as-a-Service-N

Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS)

IaaS chứa các khối xây dựng cơ bản cho đám mây CNTT. IaaS thường cung cấp quyền truy cập vào các tính năng mạng, máy tính (ảo hoặc trên phần cứng chuyên dụng) và không gian lưu trữ dữ liệu. IaaS đem đến cho bạn mức độ linh hoạt cũng như khả năng kiểm soát quản lý tài nguyên CNTT cao nhất. IaaS gần giống nhất với các tài nguyên CNTT hiện tại mà nhiều bộ phận CNTT và nhà phát triển hiện nay rất quen thuộc. 

AWS-Types-of-Cloud-Computing_Infrastructure-as-a-Service-N

Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS)

IaaS chứa các khối xây dựng cơ bản cho đám mây CNTT. IaaS thường cung cấp quyền truy cập vào các tính năng mạng, máy tính (ảo hoặc trên phần cứng chuyên dụng) và không gian lưu trữ dữ liệu. IaaS đem đến cho bạn mức độ linh hoạt cũng như khả năng kiểm soát quản lý tài nguyên CNTT cao nhất. IaaS gần giống nhất với các tài nguyên CNTT hiện tại mà nhiều bộ phận CNTT và nhà phát triển hiện nay rất quen thuộc. 

AWS-Types-of-Cloud-Computing_Platform-as-a-Service-N

Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS)

PaaS giúp bạn không cần quản lý cơ sở hạ tầng ngầm của tổ chức (thường là phần cứng và hệ điều hành) và cho phép bạn tập trung vào công tác triển khai cũng như quản lý các ứng dụng của mình. Điều này giúp bạn làm việc hiệu quả hơn do bạn không cần phải lo lắng về việc thu mua tài nguyên, hoạch định dung lượng, bảo trì phần mềm, vá lỗi hay bất kỳ công việc nặng nhọc nào khác có liên quan đến việc vận hành ứng dụng. 

AWS-Types-of-Cloud-Computing_Platform-as-a-Service-N

Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS)

PaaS giúp bạn không cần quản lý cơ sở hạ tầng ngầm của tổ chức (thường là phần cứng và hệ điều hành) và cho phép bạn tập trung vào công tác triển khai cũng như quản lý các ứng dụng của mình. Điều này giúp bạn làm việc hiệu quả hơn do bạn không cần phải lo lắng về việc thu mua tài nguyên, hoạch định dung lượng, bảo trì phần mềm, vá lỗi hay bất kỳ công việc nặng nhọc nào khác có liên quan đến việc vận hành ứng dụng. 

AWS-Types-of-Cloud-Computing_Software-as-a-Service-N

Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)

SaaS cung cấp cho bạn sản phẩm hoàn chỉnh được nhà cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý. Trong hầu hết các trường hợp, khi nhắc đến SaaS, mọi người thường nghĩ đến ứng dụng dành cho người dùng cuối (chẳng hạn như email trên nền tảng web). Với SaaS, bạn không cần phải nghĩ cách duy trì dịch vụ hoặc cách quản lý cơ sở hạ tầng ngầm. Bạn sẽ chỉ cần nghĩ cách bạn sẽ sử dụng phần mềm cụ thể đó. 

AWS-Types-of-Cloud-Computing_Software-as-a-Service-N

Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)

SaaS cung cấp cho bạn sản phẩm hoàn chỉnh được nhà cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý. Trong hầu hết các trường hợp, khi nhắc đến SaaS, mọi người thường nghĩ đến ứng dụng dành cho người dùng cuối (chẳng hạn như email trên nền tảng web). Với SaaS, bạn không cần phải nghĩ cách duy trì dịch vụ hoặc cách quản lý cơ sở hạ tầng ngầm. Bạn sẽ chỉ cần nghĩ cách bạn sẽ sử dụng phần mềm cụ thể đó. 

Giúp khách hàng đổi mới nhanh hơn

 • Sản xuất
 • Dịch vụ tài chính
 • Thể dục
 • Bất động sản
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Trò chơi
 • Truyền thông và giải trí
 • Sản xuất
 • Siemens-Logo

  Siemens đổi mới trong các lĩnh vực năng lượng, chăm sóc sức khỏe và sản xuất bằng AWS

  Tìm hiểu cách Siemens đã sử dụng AWS để thay đổi văn hóa công ty, khuyến khích đổi mới và thúc đẩy kết quả cho hoạt động kinh doanh.
  Tìm hiểu thêm 
  Powering-Innovation-Siemens_Step1

  Tiên phong trên nhiều lĩnh vực

  Siemens, với lịch sử trên 170 năm, là một công ty với ý tưởng ban đầu nhằm cải thiện máy điện báo. Kể từ khi thành lập, công ty đã trở thành đơn vị đổi mới dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng, chăm sóc sức khỏe và sản xuất.

  Powering-Innovation-Siemens_Step2

  Khuyến khích tất cả mọi người tham gia đổi mới

  Siemens khuyến khích văn hóa thử nghiệm để khám phá cơ hội kinh doanh mới và hiện thực hóa giá trị chưa được khai thác của khách hàng. Công ty sử dụng AWS để thực hiện quy trình phát triển linh hoạt hơn, bao gồm các đội ngũ phi tập trung, dữ liệu mà mọi người đều có quyền truy cập vào và các phương pháp làm việc giống như khởi nghiệp.

  Powering-Innovation-Siemens_Step3

  Tiếp tục truyền thống chuyển đổi

  Quá trình chuyển đổi văn hóa công ty tại Siemens đã mang lại kết quả kinh doanh. Các kết quả này bao gồm mang công nghệ IoT công nghiệp đến ngành đường sắt và các nhà máy sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng thông minh và sử dụng công nghệ máy học trong nền tảng an ninh mạng của công ty.

 • Dịch vụ tài chính
 • Logo_FICO

  FICO sử dụng AWS để đổi mới nhanh chóng hơn, giảm chi phí và mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu

  Tìm hiểu xem FICO đã sử dụng AWS như thế nào để phát triển sản phẩm và triển khai chúng ra thị trường nhanh chóng hơn.
  Tìm hiểu thêm 
  Powering-Innovation-FICO_Step1

  Đặt cược lớn vào công nghệ đám mây

  Trong suốt nhiều năm, FICO thiếu hụt yếu tố linh hoạt để có thể phát triển và triển khai các giải pháp của hãng ra thị trường một cách nhanh chóng. Đôi khi, công ty mất đến mấy năm mới tạo và phân phối được sản phẩm mới. FICO tìm đến AWS với mong muốn tập trung vào việc triển khai phần mềm cho hiệu quả hơn.

  Powering-Innovation-FICO_Step2

  Đột phá kỷ lục về tài chính

  FICO lựa chọn AWS làm nhà cung cấp dịch vụ đám mây một phần là vì mức độ bảo mật có sẵn của công ty. AWS còn có những kinh nghiệm cần thiết để giúp FICO điều chỉnh hợp lý những yêu cầu ngày một phức tạp về sự tuân thủ và sự kiểm soát.

  Powering-Innovation-FICO_Step3

  Đầu tư cho sự đổi mới

  Khi hợp tác với AWS, FICO có thể cung cấp giải pháp sau vài giờ thay vì là vài tuần. Đội ngũ nhà phát triển của FICO giờ đây lại có thêm thời gian để phát triển và nâng cao sản phẩm khi không phải cung cấp và quản lý máy chủ nữa.

 • Thể dục
 • Peloton_Logo

  Peloton trao quyền cho cộng đồng luyện tập thể dục tại nhà được kết nối bằng AWS

  Tìm hiểu cách nền tảng thể dục tương tác toàn cầu đang phát triển hoạt động kinh doanh và phục vụ các hội viên tốt hơn bằng AWS.
  Tìm hiểu thêm 
  Peloton-Mobile_Step_01

  Biến đổi hoạt động thể dục tại nhà

  Peloton được thành lập vào năm 2012 bởi một nhóm gồm năm người, và ra mắt trên Kickstarter vào năm 2013. Công ty được thành lập trên AWS và đã giao chiếc xe đạp đầu tiên vào năm 2014. Trong bảy năm, Peloton đã tăng lên đến hơn 1,4 triệu hội viên có chung hàng trăm triệu dặm lái xe ảo.

  Peloton-Mobile_Step_02

  Trao quyền cho cộng đồng ở quy mô lớn

  Peloton sử dụng AWS để trao quyền cho nhóm lãnh đạo trong các lớp thể dục trực tiếp và theo yêu cầu của mình và điều đó yêu cầu tính linh hoạt cao, độ trễ thấp và xử lý thời gian thực để cung cấp dữ liệu người đi xe có thể tùy chỉnh cho cộng đồng gồm hơn 1,4 triệu hội viên đi xe cùng nhau từ nhà của họ.

  Peloton-Mobile_Step_03

  Ra mắt các tính năng mới để phục vụ hội viên tốt hơn

  Sử dụng AWS, Peloton có thể nhanh chóng thử nghiệm và khởi chạy các tính năng mới để cải thiện trải nghiệm độc đáo về thể dục cộng đồng tại nhà.

 • Bất động sản
 • Zillow_Logo final

  Zillow đổi mới ngành bất động sản nhờ AWS

  Zillow đã góp phần đưa ngành bất động sản lên thị trường trực tuyến, sau đó định hình lại quá trình tìm kiếm nhà đất với Đám mây AWS. Bằng cách dùng AWS, Zillow cung cấp dữ liệu nhà đất chính xác cho người mua, người bán và người thuê, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt trong những thị trường hối hả.
  Tìm hiểu thêm 
  Zillow_PoweringInnovation_Step_01

  Nhu cầu ngày càng cao về tốc độ và quy mô

  Cách đây gần 15 năm, khi Zillow tạo ra công cụ định giá nhà đất của riêng họ là Zestimate, công ty này phải tự phát triển framework máy học tại chỗ để xử lý mảng dữ liệu. Tuy nhiên, khi công cụ này ngày một phổ biến và phức tạp, Zillow cần một phương án tốt hơn để cung cấp Zestimates cho gần 100 triệu căn nhà trên khắp cả nước.

  Zillow_PoweringInnovation_Step_02

  Định giá nhà đất nhanh chóng, linh hoạt hơn

  Zillow đã chuyển framework Zestimate sang AWS, nhờ đó cải thiện tốc độ và quy mô để cung cấp thông tin định giá nhà đất gần sát thời gian thực. Nhờ việc định giá linh hoạt, công cụ này phản ánh chính xác hơn đặc tính của từng căn nhà cũng như diễn biến trên thị trường nhà đất địa phương. Nhờ đó, khách hàng có thể nắm được dữ liệu mới nhất trong quá trình mua bán.

  Zillow_PoweringInnovation_Step_03

  Bắt kịp tốc độ thị trường để tiếp cận khách hàng

  Trong bối cảnh thị trường nhà đất nóng hổi, các căn nhà trên bài niêm yết có thể trở thành hợp đồng mua bán chỉ trong vài ngày. Zillow đã tích hợp các công nghệ AWS vào cơ sở hạ tầng của họ để có thể gửi hàng trăm triệu email mỗi tháng một cách nhanh chóng và ổn định, giúp khách hàng luôn nắm được thông tin về các bài niêm yết mới nhất, trạng thái nhà, v.v.

 • Chăm sóc sức khỏe
 • GE-Logo

  GE Healthcare giúp phát hiện tình trạng nguy kịch nhanh hơn nhờ Machine Learning trên AWS

  Tìm hiểu cách GE Healthcare sử dụng Amazon SageMaker để xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình machine-learning giúp bác sĩ X quang phát hiện các vấn đề sức khỏe mà mọi người trên khắp thế giới gặp phải.
  Tìm hiểu thêm 
  GE_PoweringInnovation_Step_01

  Sứ mệnh cải thiện cuộc sống

  *510(k) đang chờ xử lý tại FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm) Hoa Kỳ. Chưa được bán tại Hoa Kỳ.

  GE_PoweringInnovation_Step_02

  Chăm sóc tốt hơn nhờ Machine Learning

  GE Healthcare sử dụng AWS và Amazon SageMaker để thu nạp dữ liệu, lưu trữ dữ liệu theo cách phù hợp, điều phối công việc thu thập dữ liệu giữa các nhóm và xây dựng các thuật toán machine-learning.

  GE_PoweringInnovation_Step_03

  Mô hình nhanh hơn, hiệu quả hơn

  GE Healthcare đã giảm thời gian đào tạo các mô hình machine-learning từ vài ngày xuống vài giờ, cho phép triển khai các mô hình nhanh hơn và liên tục cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.

 • Trò chơi
 • PI-Epic_Logo_Final
  Epic Games sử dụng AWS để gia tăng sức mạnh cho trò chơi Fortnite trên toàn thế giới
  Tìm hiểu Epic Games sử dụng AWS để phân phối trò chơi Fortnite đến hơn 200 triệu người chơi trên toàn thế giới như thế nào.
  Tìm hiểu thêm 
  PI-Epic-Mobile_Step-1

  Xây dựng một nền tảng trên đám mây

  Epic Games đã sử dụng AWS từ năm 2012 và hiện sử dụng tất cả dịch vụ trên Đám mây AWS, vận hành nhóm máy chủ trò chơi trên toàn thế giới, hệ thống nền tảng phụ trợ, cơ sở dữ liệu, các trang web, quy trình phân tích và hệ thống xử lý trên AWS.

  PI-Epic-Mobile_Step-2

  Cú đột phá về thành công

  Năm 2017, Epic Games đã cho ra mắt Fortnite, một trò chơi đa nền tảng, đa người chơi đã trở thành cú đột phá về thành công. Trong năm đầu tiên, số lượng người dùng của Fortnite tăng hơn 100 lần lên đến 200 triệu người chơi trên toàn thế giới.

  PI-Epic-Mobile_Step-3

  Tiến gần đến các giới hạn về quy mô

  AWS là điều không thể thiếu cho sự thành công của Fortnite. Bằng việc sử dụng AWS, Epic Games tổ chức các sự kiện trong trò chơi với hàng trăm triệu người dùng được mời mà không cần lo lắng về dung lượng, thu nạp 125 triệu sự kiện mỗi phút vào quy trình phân tích của mình và xử lý sự tăng trưởng của kho dữ liệu hơn 5 PB mỗi tháng.

  PI-Epic-Mobile_Step-4

  Mang đến trải nghiệm trò chơi tốt nhất

  Bằng việc sử dụng AWS, Epic Games luôn cải thiện trải nghiệm của người chơi đồng thời cung cấp các trò chơi và yếu tố trò chơi mới lạ, thú vị. Công ty có kế hoạch mở rộng sử dụng các dịch vụ AWS trong tương lai, bao gồm machine learning và các dịch vụ có trong container.

 • Truyền thông và giải trí
 • LN_NewLogo_NoFanMan_RedBorder_R

  Live Nation Entertainment đổi mới nhanh hơn, giảm chi phí và cải thiện tính khả dụng của ứng dụng bằng AWS

  Tìm hiểu cách công ty giải trí trực tiếp hàng đầu thế giới sử dụng Đám mây AWS để cung cấp trải nghiệm được cải thiện cho khách hàng nhanh hơn.
  Tìm hiểu thêm 
  Live-Nation-Mobile_Step_01

  Tìm kiếm trải nghiệm khách hàng tốt hơn

  Live Nation là công ty hàng đầu thế giới về giải trí trực tiếp, sản xuất các buổi hòa nhạc, bán vé và kết nối các thương hiệu với âm nhạc. Vào năm 2016, Live Nation tuyên bố họ đã chuyển cơ sở hạ tầng CNTT toàn cầu của mình sang AWS trong nỗ lực mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

  Live-Nation-Mobile_Step_02

  Dễ dàng di chuyển

  Công ty đã chuyển 118 ứng dụng và 668 máy chủ sang AWS trong vòng 17 tháng mà không cần thêm số lượng hoặc ngân sách.

  Live-Nation-Mobile_Step_03

  Lợi ích thay đổi doanh nghiệp

  Bằng cách chuyển sang AWS, Live Nation đã chuyển từ xử lý sự cố phần cứng sang cung cấp các ý tưởng sáng tạo để phục vụ khách hàng tốt hơn. Kể từ khi triển khai, Live Nation đã giảm 58% tổng chi phí sở hữu, được hỗ trợ gấp 10 lần so với nhiều dự án có cùng đội ngũ nhân viên và chứng kiến sự cải thiện 99% về tính khả dụng của ứng dụng.

Dịch vụ đám mây

AWS có nhiều dịch vụ hơn và nhiều tính năng hơn trong các dịch vụ đó so với bất kỳ nhà cung cấp đám mây nào khác, bao gồm điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, kho dữ liệu và phân tích, machine learning và trí tuệ nhân tạo, IoT, bảo mật và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm 

Giải pháp đám mây

AWS cung cấp nhiều giải pháp toàn diện giúp bạn giải quyết các vấn đề thường gặp và triển khai nhanh hơn bằng cách sử dụng nền tảng AWS. Mỗi Giải pháp AWS đều có kiến trúc chi tiết, hướng dẫn triển khai và thông tin chỉ dẫn cho cả quá trình triển khai tự động cũng như thủ công.
Tìm hiểu thêm 

Dịch vụ đám mây

AWS có nhiều dịch vụ hơn và nhiều tính năng hơn trong các dịch vụ đó so với bất kỳ nhà cung cấp đám mây nào khác, bao gồm điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, kho dữ liệu và phân tích, machine learning và trí tuệ nhân tạo, IoT, bảo mật và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm 

Giải pháp đám mây

AWS cung cấp nhiều giải pháp toàn diện giúp bạn giải quyết các vấn đề thường gặp và triển khai nhanh hơn bằng cách sử dụng nền tảng AWS. Mỗi Giải pháp AWS đều có kiến trúc chi tiết, hướng dẫn triển khai và thông tin chỉ dẫn cho cả quá trình triển khai tự động cũng như thủ công.
Tìm hiểu thêm 

Tìm hiểu thêm về điện toán đám mây trên AWS

Giá

AWS cung cấp phương thức thanh toán theo mức sử dụng khi tính giá cả.
Giá cả cho mỗi dịch vụ là duy nhất.

Tìm hiểu thêm 

Sản phẩm

AWS có hơn 175 dịch vụ đầy đủ tính năng cho nhiều loại công nghệ, ngành công nghiệp và trường hợp sử dụng.

Tìm hiểu thêm 

Cơ sở hạ tầng toàn cầu

AWS có cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu mở rộng, đáng tin cậy và an toàn nhất.

Tìm hiểu thêm 

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng AWS chưa?