Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp và trả lời mọi thắc mắc của bạn. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các lĩnh vực sau:

Hỗ trợ bán hàng                             Hỗ trợ kỹ thuật                      

Hỗ trợ tuân thủ                  Hỗ trợ thanh toán/tài khoản              

Hỗ trợ Amazon.com                Hỗ trợ đăng nhập

Khám phá các danh mục hỗ trợ bổ sung >>


Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để liên hệ với đại diện bán hàng của Amazon Web Services. Dấu hoa thị (*) chỉ thông tin bắt buộc.

Vui lòng cung cấp địa chỉ email công ty của bạn để chúng tôi gửi yêu cầu thông tin đến đúng liên hệ.
Vui lòng nêu các dịch vụ AWS mà bạn quan tâm, (các) trường hợp sử dụng và/hoặc ước tính mức sử dụng.

Bạn có gặp khó khăn về kỹ thuật không?

Nếu có, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS, rồi gửi yêu cầu của bạn. Để thực hiện điều này, bạn phải có Gói AWS Support.

Đăng nhập và gửi yêu cầu AWS Support »

Nếu bạn hiện chưa đăng ký AWS Support, hãy xem để tìm hiểu thêm về các gói hỗ trợ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Truy cập thông tin và nội dung hỗ trợ liên quan đến tuân thủ AWS.

Nếu bạn muốn truy cập các báo cáo tuân thủ của AWS, vui lòng sử dụng AWS Artifact, một cổng thông tin tự phục vụ cho phép truy cập theo nhu cầu. Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và Đại diện kinh doanh của Amazon Web Services sẽ liên hệ với bạn.

Dấu hoa thị (*) chỉ thông tin bắt buộc.

Vui lòng đưa ra mô tả ngắn gọn về yêu cầu của bạn.
Sự tuân thủ của AWS với PCI
Sự tuân thủ của AWS với SOC
Sự tuân thủ của AWS với HIPAA
Sự tuân thủ của AWS với FedRAMP
Sự tuân thủ của AWS với FedRAMP
Sự tuân thủ của AWS với FedRAMP

Nhận trợ giúp về việc quản lý tài khoản và dịch vụ của bạn.

Đối với các yêu cầu thông tin về thanh toán hoặc tài khoản:

Việc nhận hỗ trợ thông qua bảng điều khiển sẽ nhanh hơn rất nhiều, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để đăng nhập và gửi yêu cầu.

Đăng nhập và gửi yêu cầu về thanh toán hoặc tài khoản » Bạn không thể đăng nhập và gửi yêu cầu về thanh toán hoặc tài khoản »

Bạn đang cần hỗ trợ từ Amazon.com, Kindle hoặc Echo?

Bạn muốn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Amazon.com hoặc Kindle? Truy cập trang web của các bộ phận này »

Bạn đang gặp sự cố khi đăng nhập hoặc truy cập tài khoản của mình?

Đối với mật khẩu bị mất:

Nếu bạn không thể đăng nhập vào Tài khoản AWS của mình vì không nhớ mật khẩu thì bài viết được liên kết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đặt lại và khôi phục mật khẩu dựa trên loại tài khoản của bạn.

Khôi phục mật khẩu AWS của bạn »

Đối với thông tin tài khoản bị mất:

Nếu bạn không thể nhớ thông tin xác thực đăng nhập của mình (tên người dùng, mật khẩu và email) thì bạn sẽ cần phải điền vào biểu mẫu yêu cầu để được hỗ trợ thêm.

Yêu cầu hỗ trợ về thông tin xác thực tài khoản AWS »