Vui lòng cung cấp địa chỉ email công ty của bạn để chúng tôi gửi yêu cầu thông tin đến đúng liên hệ.
Vui lòng nêu cả các dịch vụ AWS quan tâm, (các) trường hợp sử dụng và/hoặc ước tính mức sử dụng.

Đăng nhập và tạo yêu cầu (Phải có chương trình hỗ trợ của AWS):

Việc nhận hỗ trợ thông qua bảng điều khiển sẽ nhanh hơn rất nhiều, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để đăng nhập và gửi yêu cầu.

Đăng nhập và gửi yêu cầu hỗ trợ từ AWS »

Nếu bạn hiện chưa đăng ký AWS Support, hãy nhấp chuột vào bên dưới để tìm hiểu thêm về các chương trình hỗ trợ có sẵn để nhận được mức độ hỗ trợ kỹ thuật phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. 

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Nếu bạn muốn truy cập các báo cáo tuân thủ của AWS, vui lòng sử dụng AWS Artifact, một cổng thông tin tự phục vụ cho phép truy cập theo yêu cầu. Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng điền vào mẫu bên dưới và Đại diện kinh doanh của Amazon Web Services sẽ liên hệ với bạn.

Dấu hoa thị (*) chỉ thông tin bắt buộc.

Vui lòng đưa ra mô tả ngắn gọn về yêu cầu của bạn.
Sự tuân thủ của AWS với PCI
Sự tuân thủ của AWS với SOC
Sự tuân thủ của AWS với HIPAA
Sự tuân thủ của AWS với FedRAMP
Sự tuân thủ của AWS với FedRAMP
Sự tuân thủ của AWS với FedRAMP

Đối với các yêu cầu thông tin về thanh toán hoặc tài khoản:

Việc nhận hỗ trợ thông qua bảng điều khiển sẽ nhanh hơn rất nhiều, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để đăng nhập và gửi yêu cầu.

Đăng nhập và gửi yêu cầu về thanh toán hoặc tài khoản »
Bạn không thể đăng nhập và gửi yêu cầu về thanh toán hoặc tài khoản »

Bạn muốn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Amazon.com hoặc Kindle? Truy cập trang của các bộ phận này »