Kiến trúc sư

Học hỏi từ các chuyên gia AWS. Nâng cao kỹ năng và hiểu biết của bạn. Xây dựng tương lai của bạn trên AWS Cloud.

Những lộ trình học tập này được thiết kế cho các kiến trúc sư giải pháp, kỹ sư thiết kế giải pháp và tất cả những ai muốn tìm hiểu cách thiết kế ứng dụng cũng như hệ thống trên AWS. Xây dựng kỹ năng chuyên môn trên lộ trình tiến tới AWS Certification.

Lộ trình này cũng bao gồm hai khóa học tùy chọn để cung cấp thêm lựa chọn cho tiến trình của bạn.

Architecting on AWS - Trình tăng tốc. Khóa học kéo dài 5 ngày này bao gồm các chủ đề của 2 khóa học khác trong lộ trình này, Architecting on AWSAdvanced Architecting on AWS, đồng thời có thể thay thế các khóa học đó.

Hội thảo chuyên sâu chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên cũng bao gồm các chủ đề từ hai khóa học trong lộ trình này, Architecting on AWSChuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên, đồng thời có thể được thay thế các khóa học đó.

LearningPath-Architect_Aug2020_Architect
 • Hãy tham gia chuỗi khóa học và kỳ thi theo thứ tự được đề xuất để xây dựng kỹ năng về Đám mây AWS trong Lộ trình học tập này.

  AWS Technical Essentials

  Tìm hiểu kiến thức nền tảng trong việc xác định các dịch vụ AWS để có thể đưa ra quyết định sáng suốt về giải pháp CNTT theo yêu cầu kinh doanh của bạn.

  Architecting on AWS

  Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trên AWS để bạn có thể xây dựng các giải pháp quy mô linh hoạt và bền vững trên đám mây.

  Architecting on AWS - Trình tăng tốc

  Trong khóa học lôi cuốn kéo dài năm ngày này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết kế các kiến trúc đám mây, từ thiết kế nhỏ đến thiết kế quy mô lớn ở cấp độ doanh nghiệp và mọi kiến thức liên quan. Khóa học bao gồm các chủ đề từ Architecting on AWS và Advanced Architecting on AWS.

  Chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên

  Trong hội thảo trình độ trung cấp kéo dài nửa ngày này, chúng ta sẽ khám phá các lĩnh vực chủ đề của kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên, liên kết các lĩnh vực này đến việc xây dựng kiến trúc trên AWS và các lĩnh vực cụ thể để ôn thi. Chúng tôi sẽ xem lại các câu hỏi trong bài thi mẫu ở mỗi lĩnh vực chủ đề.

  Hội thảo chuyên sâu chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên

  Trong 3 ngày đầu tiên, giảng viên sẽ trình bày nội dung khóa học Architecting on AWS và các bài kiểm tra mới được bổ sung vào cuối mỗi mô-đun. Sau đó, giảng viên sẽ trình bày nội dung của khóa học nửa ngày Chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên. Giảng viên cũng sẽ phân tích chi tiết tài liệu bổ sung dành cho các dịch vụ AWS (như Amazon Redshift, Amazon Kinesis và AWS Key Management Service) rồi cho làm bài kiểm tra. Khi kết thúc khóa học kéo dài 5 ngày này, học viên sẽ xem lại bài thi thử Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên dưới sự hướng dẫn của giảng viên và làm thêm một bài kiểm tra.

  Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên

  Kỳ thi này xác nhận khả năng của ứng viên trong việc thể hiện kiến thức một cách hiệu quả về phương pháp thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và ổn định trên nền tảng các công nghệ của AWS.

  Kỳ thi  | 130 phút

  Advanced Architecting on AWS

  Tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp phức tạp kết hợp các dịch vụ dữ liệu, quản trị và bảo mật trên nền tảng AWS. Thu được những phương pháp hay nhất để xây dựng các ứng dụng có thể thay đổi quy mô, co giãn, an toàn và có tính khả dụng cao trên AWS.

  Chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Chuyên nghiệp

  Tham gia khóa học nâng cao này để chuẩn bị cho kỳ thi. Khám phá các lĩnh vực chủ đề của kỳ thi và cách chúng liên quan đến xây dựng kiến trúc trên AWS. Chúng tôi sẽ xem xét các câu hỏi thi mẫu trong từng lĩnh vực chủ đề và hướng dẫn bạn cách diễn giải các khái niệm đang được kiểm tra.

  Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Chuyên nghiệp

  Bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp xác thực các kỹ năng chuyên môn nâng cao và kinh nghiệm thiết kế các ứng dụng và hệ thống phân tán trên nền tảng AWS.

  Bài thi  |  180 phút

illustration_curriclum_green

Trau dồi kiến thức về Đám mây AWS với Hướng dẫn khởi động

Hướng dẫn khởi động có thể tải xuống của chúng tôi sẽ giúp những người có vai trò kiến trúc sư xem tất cả khóa đào tạo kỹ thuật số miễn phí, khóa học trên lớp, video, báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, chứng chỉ và các thông tin khác để xây dựng kiến thức về Đám mây AWS.

Tải hướng dẫn xuống »