Phát triển đội ngũ nhờ các giải pháp đào tạo đám mây

Nâng cao kỹ năng trên quy mô lớn để trao quyền cho nhân viên, tối đa hóa khoản đầu tư đám mây và đổi mới

Áp dụng AI tạo sinh vào công việc của tổ chức

Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh có thể giúp tổ chức của bạn tăng năng suất, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp thông qua việc đổi mới nhanh hơn cùng AWS. Tìm hiểu cách bạn có thể nâng cao kỹ năng về AI và máy học cho nhóm của mình để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh doanh.

Đọc ebook Generative AI for Teams (AI tạo sinh cho đội nhóm)

Hai người phụ nữ và hai người đàn ông đang làm việc tại bàn hội nghị

Câu chuyện thành công của khách hàng

Tìm hiểu xem khách hàng và đối tác của AWS đang nói gì về chương trình AWS Training and Certification và ý nghĩa của chương trình này đối với doanh nghiệp cũng như sự nghiệp của họ.

Dành cho Doanh nghiệp và Đối tác AWS

AWS Skills Guild

Bắt đầu áp dụng Đám mây AWS cho tổ chức lớn cùng AWS Skills Guild, nội dung tư vấn được thiết kế để truyền cảm hứng cho việc áp dụng đám mây trên toàn tổ chức và khám phá sự đổi mới.

người phụ nữ đang đứng trong phòng hội nghị và hai người đang ngồi ở bàn và vỗ tay

Đào tạo đối tác AWS

Đối tác AWS luôn cập nhật các công nghệ AWS mới nhất kèm theo hoạt động đào tạo tùy chỉnh để bạn có thể phục vụ khách hàng tốt hơn, phát triển và giữ chân nhân tài đám mây hàng đầu cũng như phát triển doanh nghiệp của mình. 

người đàn ông đang ngồi nhìn máy tính xách tay, đứng sau anh ấy là một người phụ nữ và một người đàn ông