TÌM HIỂU VỀ...

Tìm hiểu theo vai trò hoặc giải pháp

Khám phá và chọn những gì phù hợp với bạn


Nâng cao kỹ năng của bạn và chuẩn bị sử dụng Đám mây AWS với sự trợ giúp từ AWS Training and Certification. Khám phá các cơ hội học tập được nhóm theo vai trò, theo lĩnh vực giải pháp, hoặc theo nhu cầu Đối tác AWS của bạn.

Tìm hiểu theo vai trò

Tạo dựng các kỹ năng về đám mây để thăng tiến trong nghề nghiệp

Đào tạo đối tác AWS

Tận dụng khóa đào tạo dạy các kiến thức cơ bản về Đám mây AWS và nâng cao năng lực chuyên môn

Bạn vẫn có thắc mắc về khóa đào tạo?