Chương trình đối tác AWS Well-Architected

Áp dụng các phương pháp tốt nhất của AWS, giảm rủi ro và xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ

Bạn có phải là Đối tác AWS không? Đăng nhập vào Trung tâm đối tác AWS »

Chương trình đối tác AWS Well-Architected giúp các tổ chức thiết lập thói quen kiến trúc phù hợp, giảm rủi ro và ứng phó nhanh hơn trước các thay đổi ảnh hưởng tới thiết kế, ứng dụng và khối lượng công việc. Đối tác AWS Well-Architected tích lũy kiến thức chuyên môn để xây dựng các giải pháp chất lượng cao, triển khai những phương pháp tốt nhất, kiểm tra trạng thái khối lượng công việc và thực hiện các cải tiến theo nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp.

Bạn mới sử dụng AWS Well-Architected? Tìm hiểu cách AWS Well-Architected Framework giúp các kiến trúc sư điện toán đám mây xây dựng hạ tầng bảo mật, hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả cho từng ứng dụng và khối lượng công việc.

Khám phá những câu chuyện thành côngcách bắt đầu ở bên dưới.

Xây dựng ứng dụng mạnh mẽ với các phương pháp tốt nhất của AWS Well-Architected (1:19)

Tăng cường mối quan hệ với khách hàng

Tận dụng Đánh giá theo AWS Well-Architected Framework để xác định và loại bỏ các vấn đề rủi ro cao trong khối lượng công việc, cho phép bạn tạo dựng lòng tin ở khách hàng và thúc đẩy các cam kết mới.

Áp dụng các phương pháp tốt nhất của AWS

Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, thúc đẩy tính hiệu quả và cung cấp các kế hoạch cải tiến dựa trên thực tế cho khách hàng để theo dõi và cải thiện việc tuân thủ khối lượng công việc.

Tăng độ nhận diện thương hiệu của bạn

Sử dụng huy hiệu Đối tác AWS trong công cụ hỗ trợ tiếp thị dạng in ấn với chứng nhận Well-Architected để thể hiện chuyên môn của bạn với khách hàng, nhóm AWS và đối tác.

Bạn đang tìm cách giảm thiểu rủi ro trong khối lượng công việc của mình?

Câu chuyện thành công của Đối tác Chương trình kiến trúc tối ưu AWS

không tìm thấy mục nào 

1

Bắt đầu

Chứng thực của đối tác