Chương trình đối tác AWS

Các chương trình giúp Đối tác AWS xây dựng, tiếp thị và bán các dịch vụ của bạn

Cho dù bạn mới bắt đầu xây dựng hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh dựa trên AWS, AWS cũng cung cấp các chương trình khác nhau để giúp bạn thành công ở bất kỳ giai đoạn nào trong hành trình áp dụng đám mây của mình. Bạn có thể khai mở thêm lợi ích và chương trình khi đạt được bậc Đối tác AWS cao hơn và phát triển với Mạng lưới đối tác AWS (APN).

Các Chương trình đối tác AWS cung cấp cho bạn nhiều lợi ích khác nhau, đồng thời hỗ trợ quảng bá, bao gồm tăng khả năng nhận diện với khách hàng và đội ngũ AWS, cơ hội tương tác với khách hàng, tiếp cận các lợi ích tài trợ và các tài nguyên thâm nhập thị trường, v.v.

Khám phá các chương trình Đối tác AWS phù hợp với khả năng của bạn nhất và mang sự đổi mới đến cho khách hàng AWS.

Lắng nghe từ các Đối tác AWS đang tận dụng giá trị của Chương trình đối tác

Các chương trình nhằm giúp bạn xây dựng doanh nghiệp dựa trên AWS

Bắt đầu hành trình Đối tác AWS của bạn và trở thành chuyên gia với hướng dẫn uy tín từ các chuyên gia AWS đáng tin cậy.
Gửi các cơ hội bán hàng mới để tìm kiếm sự hỗ trợ của AWS với chương trình ACE.
Di chuyển và tối ưu hóa các giải pháp SaaS của bạn trên AWS.
Thúc đẩy sự sẵn sàng của đám mây trong các lĩnh vực kinh doanh chính để giúp khách hàng di chuyển lên nền tảng đám mây.
Mở rộng phạm vi tiếp cận, đẩy nhanh quá trình hoàn tất giao dịch, tối ưu hóa chi phí và mở rộng giá trị cho khách hàng AWS.
Đánh giá tiêu chuẩn thiết bị của bạn để được niêm yết trong Danh mục thiết bị đối tác với chương trình xác nhận phần cứng này.
Áp dụng các phương pháp tốt nhất của AWS, loại bỏ rủi ro và xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ.

Các chương trình giúp bạn tiếp thị và tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của mình

Làm nổi bật và cải thiện chuyên môn kỹ thuật và chuyên ngành AWS của bạn để tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp.
Trở thành chuyên gia cung cấp dịch vụ AWS cho khách hàng.
Xác thực và quảng bá các sản phẩm của bạn hoạt động với các dịch vụ AWS.
Xây dựng và cung cấp các giải pháp kinh doanh toàn diện để thúc đẩy sự chuyển đổi.
Hiện đại hóa các sản phẩm phần mềm của bạn để tận dụng toàn bộ lợi ích của đám mây và thúc đẩy giá trị kinh doanh.
Cung cấp các giải pháp cho tổ chức chính phủ, giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận.
Tăng tốc chứng nhận và ủy quyền về bảo mật và tuân thủ của bạn.
Nhận sự hỗ trợ về kinh doanh, kỹ thuật và tiếp thị dành cho doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp có chủ sở hữu thuộc chủng tộc thiểu số.
Kết nối với các Khách hàng của AWS và tạo khách hàng tiềm năng qua những sự kiện và cơ hội kết nối.

Các chương trình giúp bạn bán hàng và phát triển với AWS

Trở nên đủ điều kiện để nhận được các cơ hội và khách hàng tiềm năng do AWS giới thiệu để giúp bạn cùng bán hàng.
Cộng tác cùng các Nhà phân phối AWS để bán lại các sản phẩm và giải pháp AWS.
Tăng sức mạnh cho công ty khởi nghiệp công nghệ doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng của bạn với chương trình GTM và hỗ trợ chỉ dành cho người được mời này.
Thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới và đẩy nhanh chu kỳ bán hàng với các lợi ích và hỗ trợ cùng bán hàng.
Bán lại dịch vụ AWS cho khách hàng cuối như một phần của giải pháp khác biệt của bạn.
Di chuyển Khối lượng công việc ISV sang AWS và tăng tốc hành trình đám mây của bạn.