Bạn nên sử dụng gói Hỗ trợ kinh doanh nếu bạn có khối lượng công việc sản xuất trên AWS và muốn tiếp cận 24x7 đến dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn về kiến trúc theo trường hợp sử dụng cụ thể của bạn. Bên cạnh các dịch vụ được cung cấp trong gói Hỗ trợ cơ bản, gói Hỗ trợ kinh doanh còn cung cấp:

AWS Trusted Advisor - Truy cập bộ kiểm tra đầy đủ của Trusted Advisor và hướng dẫn cung cấp tài nguyên của bạn theo biện pháp thực hành tốt nhất để giúp giảm chi phí, tăng hiệu năng, dung sai cao và tăng tính bảo mật.

AWS Personal Health Dashboard - Một dạng xem cá nhân hóa tình trạng dịch vụ AWS và cảnh báo khi tài nguyên của bạn bị ảnh hưởng. Gói Hỗ trợ kinh doanh cũng bao gồm API tình trạng để tích hợp với các hệ thống quản lý hiện có của bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao – Tiếp cận 24x7 với các Kỹ sư hỗ trợ đám mây qua điện thoại, trò chuyện và email. Bạn có thể sở hữu số người liên hệ không giới hạn có khả năng mở số lượng trường hợp không giới hạn. Thời gian phản hồi như sau:

  • Hướng dẫn chung - < 24 giờ
  • Hệ thống bị suy yếu - < 12 giờ
  • Hệ thống sản xuất bị suy yếu - < 4 giờ
  • Hệ thống sản xuất ngừng hoạt động - < 1 giờ

Hỗ trợ về kiến trúc – Hướng dẫn theo tình huống về cách kết hợp dịch vụ để đáp ứng trường hợp sử dụng, khối lượng công việc hoặc ứng dụng cụ thể của bạn.

API AWS Support - Truy cập theo lập trình vào các tính năng của Trung tâm AWS Support để tạo, quản lý và đóng trường hợp hỗ trợ cũng như quản lý vận hành các yêu cầu kiểm tra và trạng thái Trusted Advisor.

Hỗ trợ phần mềm bên thứ ba - Hướng dẫn, cấu hình và khắc phục sự cố tương tác AWS với nhiều hệ điều hành, nền tảng và các thành phần ngăn xếp ứng dụng phổ biến.

Truy cập các chương trình hỗ trợ chủ động – Có thể trả thêm phụ phí để mua gói Quản lý sự kiện cơ sở hạ tầng. Gói này cung cấp Hướng dẫn kiến trúc và thay đổi quy mô, hỗ trợ vận hành theo thời gian thực trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các sự kiện theo lịch, ra mắt sản phẩm và di chuyển.

Giá cả:

Lớn hơn 100 USD/tháng*

- hoặc -

10% mức sử dụng AWS hàng tháng cho 0 USD – 10.000 USD đầu tiên

7% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 10.000 USD – 80.000 USD

5% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 80.000 USD – 250.000 USD

3% mức sử dụng AWS hàng tháng vượt quá 250.000 USD

Xem thông tin chi tiết về giá cả và mẫu.

 

* Các gói dịch vụ có kỳ hạn tối thiểu là 30 ngày.

 

Tìm hiểu về AWS Business Support
business-support-ebook-thumb