Đóng Tài nguyên
Câu hỏi thường gặp

Hỗ trợ nhà phát triển AWS

Tại sao nên sử dụng Hỗ trợ nhà phát triển AWS?

Bạn nên sử dụng gói Hỗ trợ nhà phát triển AWS nếu bạn đang thử nghiệm hoặc bước đầu phát triển trên AWS và muốn được hỗ trợ kỹ thuật trong giờ hành chính cũng như hướng dẫn chung về kiến trúc trong quá trình bạn xây dựng và thử nghiệm.

Ngoài hỗ trợ kỹ thuật nâng cao và hướng dẫn kiến trúc, Hỗ trợ nhà phát triển còn cung cấp quyền truy cập vào các tài liệu và diễn đàn, AWS Trusted Advisor và Trạng thái AWS.

Hỗ trợ kỹ thuật và thanh toán

Gửi email trong giờ làm việc cho các Kỹ sư hỗ trợ Cloud. Bạn có thể sở hữu một liên hệ chính có khả năng mở số lượng trường hợp không giới hạn. Thời gian phản hồi cho hướng dẫn chung là dưới 24 giờ làm việc* và hệ thống bị hư hỏng là dưới 12 giờ làm việc*.

Hướng dẫn chung về cách sử dụng kết hợp các sản phẩm, tính năng và dịch vụ AWS. AWS Solutions Architects tận dụng khung AWS Well-Architected khi cung cấp đề xuất.

Quyền truy cập 24x7 vào dịch vụ khách hàng, tài liệu, báo cáo nghiên cứu chuyên sâudiễn đàn hỗ trợ.

Hỗ trợ tự phục vụ

AWS Trusted Advisor cung cấp cho bạn hướng dẫn theo thời gian thực để giúp bạn cung cấp tài nguyên theo phương pháp hay nhất của AWS. Những nội dung kiểm tra Trusted Advisor giúp tối ưu hóa cơ sở hạ tầng AWS, tăng cường bảo mật và hiệu năng, giảm tổng chi phí cũng như giám sát giới hạn dịch vụ. Bảy nội dung kiểm tra đi kèm với Hỗ trợ nhà phát triển.

Trạng thái AWS cung cấp dạng xem cá nhân hóa về trạng thái của các dịch vụ AWS và đưa ra cảnh báo khi tài nguyên của bạn bị ảnh hưởng.

AWS Support Automation Workflows giúp bạn chẩn đoán và giải quyết các vấn đề Hỗ trợ thường gặp theo các biện pháp thực hành tốt nhất của AWS. Hãy truy cập vào Support Automation Workflows bằng tiền tố AWSSupport có trong phần Hỗ trợ nhà phát triển.

Xem chi tiết về giátài nguyên để tìm hiểu thêm về Hỗ trợ nhà phát triển.

*Giờ làm việc thường được quy định là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại quốc gia của khách hàng như được thiết lập trong Bảng điều khiển quản lý, trừ ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Khung thời gian này có thể thay đổi tại các quốc gia có nhiều múi giờ.