apt và apt-get khác nhau ở điểm nào?

Cả aptapt-get đều là các công cụ dòng lệnh. Bạn có thể sử dụng chúng để quản lý các gói phần mềm như các ứng dụng và thư viện trên các máy chủ Linux dựa trên Debian và các phiên bản máy chủ. Vì Linux là nguồn mở, bạn sẽ có một số tùy chọn gói để tùy chỉnh cho yêu cầu của bạn. Các hệ điều hành Linux dựa trên Debian sử dụng Công cụ gói nâng cao (APT) để quản lý các gói phần mềm Linux. Công cụ dòng lệnh apt cung cấp một giao diện người dùng cấp cao hơn cho người dùng cuối với các lệnh trực quan, hành vi dẫn đến kết quả và các tính năng bảo mật. Ngược lại, lệnh apt-get là một giao diện cấp thấp giao tiếp chặt chẽ hơn với các quy trình Linux lõi. Lệnh apt là một trình quản lý gói thân thiện với người dùng hơn apt- get.

Những điểm tương đồng giữa apt và apt-get là gì?

Cả aptapt-get đều là những công cụ trình quản lý gói dành cho các bản phân phối Linux dựa trên Debian như Debian, Ubuntu, Linux Mint và elementary OS. Cũng có một số công cụ tương tự, như aptitudesynaptic, mặc dù apt-getapt là các công cụ mặc định của hệ thống.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ mô tả những điểm tương đồng giữa aptapt-get.

Giao diện

Cả công cụ tiện ích dòng lệnh apt và công cụ tiện ích dòng lệnh apt-get đều có thể truy cập thông qua giao diện dòng lệnh (CLI) Linux. Để sử dụng CLI Linux, hãy mở cửa sổ giao diện đầu cuối hoặc cửa sổ giao diện đầu cuối ảo.

Tài liệu

Để xem thông tin tổng quan chính thức của tiện ích apt và tiện íchapt-get, hãy nhập apt hoặc apt-get tại dấu nhắc lệnh. Bạn sẽ nhận được danh sách các lệnh apt và các lệnh apt-get phổ biến nhất.

Ví dụ: apt update hoặc apt-get update sẽ cập nhật danh sách các gói phần mềm có sẵn từ các kho lưu trữ chính thức. Lệnh aptapt-get cũng có các tùy chọn được liệt kê đằng sau chúng. Ví dụ: lệnh apt update --quiet in ra một đầu ra ít chi tiết hơn của lệnh apt update cho giao diện đầu cuối.

Lưu ý rằng nếu bạn không đăng nhập với tư cách quản trị viên, bạn sẽ cần phải thêm lệnh sudo trước mỗi lệnh apt và lệnh apt-get. Ví dụ: bạn sẽ cần nhập sudo apt-get update.

Trường hợp sử dụng

Các tác vụ phổ biến nhất trong aptapt-get là cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ các gói phần mềm. Gói phần mềm có thể là các ứng dụng, thư viện, tiện ích và công cụ.

Bảng sau đây cho biết các cú pháp lệnh phổ biến của cả hai.

apt

apt-get

  • apt install <package_name>
  • apt remove <package_name>
  • apt purge <package_name>
  • apt upgrade <package_name>
  • apt update
  • apt-get install <package_name>
  • apt-get remove <package_name>
  • apt-get purge <package_name>
  • apt-get upgrade <package_name>
  • apt-get update

Điểm khác biệt chính giữa apt và apt-get

Sự khác biệt giữa aptapt-get không chỉ ở việc apt là một phiên bản mới hơn của apt-get. Lệnh apt được thiết kế để trở thành lệnh thay thế thân thiện với người dùng hơn thay cho apt-get, kết hợp chức năng của nhiều công cụ quản lý gói để thuận tiện cho người dùng.

Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về những điểm khác biệt khác giữa aptapt-get.

Thời điểm phát hành

Năm 1998, apt-get được phát hành với bản phân phối Debian 2.0 (Hamm), trong khi apt được phát hành vào năm 2014 với bản phân phối Debian 8 (Jessie). Sau năm 2014, apt đã thay thế apt-get để trở thành công cụ trình quản lý gói mặc định cho tất cả các bản phân phối Linux dựa trên Debian.

Khả năng tìm kiếm

Tìm kiếm một gói theo tên bằng cách sử dụng lệnh apt search <package_name>. Lệnh này cung cấp mô tả chi tiết của tất cả các gói chứa package_name đã tìm kiếm. Thao tác này không thể thực hiện được bằng apt-get. Thay vào đó bạn phải sử dụng lệnh apt-cache

Khả năng giải quyết thành phần phụ thuộc

Bất kỳ gói phần mềm nào cũng thường đi kèm với một danh sách các thành phần phụ thuộc của phần mềm, chẳng hạn như thư viện hoặc công cụ mà gói đó cần để có thể vận hành chính xác. Bạn phải cài đặt tất cả các thành phần phụ thuộc trước khi có thể cài đặt gói đó.

Cả aptapt-get đều có thể xử lý việc giải quyết thành phần phụ thuộc, tuy nhiên apt vượt trội hơn rất nhiều. Nó xác định các chuỗi thành phần phụ thuộc phức tạp để cài đặt các gói theo thứ tự chính xác và đề xuất các gói nên cài đặt.

Các phiên bản gói trên hệ thống tệp

Theo mặc định, lệnh apt upgrade loại bỏ những phiên bản cũ không còn cần thiết khi nâng cấp của các gói đã được cài đặt hoặc có thể nâng cấp trên hệ thống.

Ngược lại, lệnh apt-get upgrade thì không làm vậy. Điều này khiến lệnh apt upgrade hiệu quả hơn trong việc giải phóng bộ nhớ hệ thống.

Bản in đầu ra cho giao diện đầu cuối

Cả apt-getapt đều in thông tin trạng thái cho giao diện đầu cuối, đưa ra thông tin chuyên sâu về những gì hệ thống đang làm sau khi lệnh được nhập. Lệnh apt cung cấp thông tin chi tiết hơn một chút cho người dùng, bao gồm một thanh tiến trình trên mỗi tác vụ.

apt thay thế apt-get như thế nào?

Công cụ apt hiện đang là tiện ích quản lý gói mặc định của các bản phân phối Linux dựa trên Debian và nó thay thế cả apt-getapt-cache. Hầu hết các lệnh apt-get vẫn được viết giống nhau trong mỗi lệnh apt mới.

Tuy nhiên, trong quá khứ apt-get đã phải được sử dụng cùng với apt-cache để viết một số lệnh nhất định. Bảng sau cho biết cách viết một số lệnh khi được chuyển qua apt.

apt-cache

apt-get

apt

apt-cache search

Không hỗ trợ

apt search

apt-cache show

Không hỗ trợ

apt show

apt-cache policy

Không hỗ trợ

apt policy

Bạn không cần phải thay thế các lệnh apt-get bằng các lệnh apt trong bất kỳ tập lệnh Linux hiện có nào. Chúng vẫn hoạt động đúng như mong đợi và apt-get vẫn đang được hỗ trợ. Một số chức năng của các lệnh apt-get cũ hơn được thay đổi một chút trong apt, vì vậy việc giữ nguyên các lệnh apt-get trong tập lệnh giúp đảm bảo các thao tác vẫn chính xác.

Người dùng Linux bình thường nên sử dụng apt thay vì apt-get trừ khi dự án hoặc môi trường yêu cầu.

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa apt và apt-get

Danh mục

apt-get

apt

Đó là gì?

Một công cụ CLI để quản lý các gói phần mềm trên hệ thống Linux dựa trên Debian.

Một công cụ CLI để quản lý các gói phần mềm trên hệ thống Linux dựa trên Debian.

Năm phát hành và bản phân phối Debian ban đầu

1998, bản phân phối Debian 2.0 (Hamm).

2014, bản phân phối Debian 8 (Jessie).

Khả năng tìm kiếm

Không. Thay vào đó, người dùng phải sử dụng lệnh quản lý gói apt-cache để tìm kiếm.

Có.

Khả năng giải quyết thành phần phụ thuộc

Khả năng giải quyết thành phần phụ thuộc đơn giản.

Khả năng giải quyết thành phần phụ thuộc phức tạp với các bản cài đặt phần mềm được đề xuất.

Các phiên bản gói trên hệ thống tệp

Các phiên bản gói cũ hơn vẫn còn trên hệ thống tệp khi sử dụng lệnh apt-get upgrade.

Các phiên bản gói cũ hơn sẽ bị xóa khỏi hệ thống tệp khi sử dụng lệnh apt upgrade.

Bản in đầu ra từ các thao tác

In ra đầu ra cơ bản không có nhiều chi tiết cho người dùng, từ mỗi lệnh apt-get.

In ra đầu ra chi tiết từ mỗi lệnh apt cho người dùng để có thêm thông tin về các thao tác, bao gồm thanh tiến trình về các tác vụ. 

AWS hỗ trợ các yêu cầu của bạn về Linux như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp cho bạn danh mục các hệ điều hành dựa trên Linux có hiệu năng cao, ổn định và chú trọng vào bảo mật. Bạn có các tùy chọn cho dù bạn đang tìm kiếm một hệ điều hành để lưu trữ khối lượng công việc cho mục đích chung hay một hệ điều hành được xây dựng cho mục đích nhất định để lưu trữ các bộ chứa. Để biết thêm chi tiết, hãy tìm hiểu về Linux từ AWS.

Ví dụ: Amazon Linux 2023 là một hệ điều hành máy chủ Linux từ AWS. Hệ điều hành này cung cấp một môi trường bảo mật, ổn định và có hiệu năng cao để phát triển cũng như chạy các ứng dụng đám mây và ứng dụng dành cho doanh nghiệp. Amazon Linux 2023 cũng cung cấp hỗ trợ lâu dài với quyền truy cập vào các cải tiến mới nhất mà không phải trả thêm phí.

Bắt đầu sử dụng các máy chủ Linux trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng AWS