SaaS là gì?

 Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) là một mô hình phần mềm dựa trên đám mây cung cấp các ứng dụng cho người dùng cuối thông qua một trình duyệt Internet. SaaS cung cấp các dịch vụ và ứng dụng máy chủ cho khách hàng để truy cập theo nhu cầu. Với dịch vụ của SaaS, bạn không phải suy tính việc duy trì dịch vụ hay quản lý cơ sở hạ tầng ngầm; bạn sẽ chỉ cần tính xem bạn sẽ sử dụng phần mềm đó như thế nào. Một khía cạnh điển hình khác của mô hình SaaS là cách định giá được thanh toán theo mô hình đăng ký hoặc mô hình thanh toán theo mức sử dụng, thay vì mua một lần tất cả các chức năng theo một gói lớn. Một ví dụ thường thấy của ứng dụng SaaS là email trên nền tảng web: bạn có thể gửi và nhận email mà không phải quản lý việc bổ sung tính năng vào sản phẩm email hay bảo trì máy chủ và hệ điều hành dùng để vận hành chương trình email.

Tại sao SaaS lại quan trọng?

SaaS có vai trò quan trọng vì nó cho phép các doanh nghiệp truy cập vào các phần mềm mạnh mẽ mà trước đây có thể quá đắt đỏ hoặc tiêu tốn nhiều năng lượng để chạy ở các môi trường tại chỗ. Nhà cung cấp SaaS quản lý phần cứng, công cụ phần mềm và ứng dụng trong trung tâm dữ liệu hoặc môi trường đám mây của riêng họ. Bạn có thể truy cập phần mềm trực tiếp từ trình duyệt hoặc ứng dụng di động. Mô hình dựa trên gói đăng ký của SaaS cũng có nghĩa là bạn có thể tăng hoặc giảm quy mô sử dụng phần mềm của mình khi doanh nghiệp của bạn cần. Dưới đây là một số lợi ích của SaaS.

Khả năng truy cập đám mây

Bạn có thể truy cập SaaS của mình từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet. Trong các mô hình phần mềm truyền thống hơn, bạn chỉ có thể truy cập các ứng dụng dành cho doanh nghiệp từ các máy trạm đã cài đặt các ứng dụng đó. Do các mô hình làm việc kết hợp và làm việc tại nhà, nhu cầu về khả năng truy cập này ngày một tăng.

Chi phí trả trước thấp hơn

Các đơn vị cung cấp SaaS thường cung cấp mô hình dựa trên gói đăng ký để giảm chi phí trả trước của phần mềm truyền thống như giấy phép, cài đặt hoặc quản lý cơ sở hạ tầng. Đồng thời, không cần đầu tư thêm tài nguyên điện toán để chạy phần mềm, vì đơn vị cung cấp quản lý mọi thứ trên máy chủ của họ.

Chi phí hiện tại giảm

Vì mô hình SaaS tính mức phí tiêu chuẩn, bạn có thể tự tin tính toán xem các dịch vụ phần mềm của bạn cần bao nhiêu chi phí mỗi năm. Việc duy trì liên tục được giám sát bởi các nhà cung cấp SaaS của bạn và được trang trải bởi gói đăng ký của bạn. Bạn cũng sẽ không phải chi trả khi gia tăng dung lượng máy chủ nếu cần tăng quy mô giải pháp SaaS của bạn.

Triển khai nhanh chóng

SaaS loại bỏ quá trình cài đặt và cấu hình liên quan đến phần mềm tại chỗ, có nghĩa là bạn có thể triển khai phần mềm trên toàn doanh nghiệp của bạn ngay sau khi gói đăng ký cho doanh nghiệp của bạn bắt đầu.

Khả năng điều chỉnh quy mô theo nhu cầu

SaaS cho phép bạn dễ dàng thêm nhiều dịch vụ hoặc kho lưu trữ vào gói đăng ký của mình khi cần thiết mà không phát sinh chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng. Khả năng điều chỉnh quy mô của SaaS hoàn hảo cho những doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh chóng bởi họ có thể thêm các tính năng và người dùng mới khi thích hợp.

Độ tin cậy

Các nhà cung cấp SaaS đầu tư nhiều vào các giao thức an ninh mạng khắt khe và khả năng phục hồi sau thảm họa. Nhiều nhà cung cấp SaaS hứa hẹn duy trì 99% hoặc thậm chí 99,9% thời gian vận hành, có nghĩa là tất cả những gì bạn cần để làm việc là một kết nối internet đáng tin cậy.

Tự động cập nhật

Các đơn vị cung cấp phần mềm thường xuyên đưa ra các bản cập nhật nhỏ và các bản vá bảo mật cho phần mềm của họ. Các bản cập nhật có thể được thiết lập để tự động triển khai mà không cần hỗ trợ CNTT. 

Độ tích hợp

Bạn có thể tích hợp các ứng dụng SaaS với các nền tảng và dịch vụ khác bằng cách sử dụng các API. Bạn có thể tùy chỉnh phần mềm cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của mình mà không tốn chi phí cơ sở hạ tầng.

Dữ liệu và phân tích theo thời gian thực

Các ứng dụng SaaS thường thu thập dữ liệu về mức sử dụng và hiệu năng, đồng thời có thể cung cấp thông tin chuyên sâu theo thời gian thực. 

SaaS hoạt động như thế nào?

Phần mềm dưới dạng dịch vụ hoạt động thông qua một mô hình cung cấp đám mây. Các đơn vị cung cấp SaaS thường lưu trữ các ứng dụng và dữ liệu trên các máy chủ và cơ sở dữ liệu của riêng họ, hoặc sử dụng các máy chủ của một nhà cung cấp đám mây bên thứ ba. Các đơn vị cung cấp SaaS cũng quản lý các nền tảng, hệ điều hành và phần mềm trung gian.

Khi đã ký gói đăng ký giải pháp SaaS, nhà cung cấp trao cho người dùng quyền truy cập vào ứng dụng thông qua việc người dùng đăng ký và đăng nhập trên trình duyệt web. Các đơn vị cung cấp SaaS thường áp dụng một mô hình nhiều đối tượng thuê, có nghĩa là một phiên bản giải pháp SaaS duy nhất sẽ được lưu trữ trên các máy chủ của đơn vị cung cấp và được cung cấp cho những người đăng ký riêng lẻ.

Cam kết chất lượng dịch vụ

Một cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) là một hợp đồng pháp lý đặt ra các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng sản phẩm SaaS. Cam kết này bao gồm những điều đơn vị cung cấp của bạn cung cấp và các kỳ vọng về dịch vụ như thời gian vận hành, tính bảo mật, hỗ trợ và cập nhật tự động, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của bạn với tư cách là khách hàng. Ví dụ: hầu hết các doanh nghiệp cần sở hữu dữ liệu của họ bất kể thông tin của họ được lưu giữ ở đâu. Một SLA tiêu chuẩn sẽ xác nhận bằng văn bản rằng công ty của bạn giữ lại quyền sở hữu dữ liệu của công ty và bạn có quyền truy xuất dữ liệu đó vào bất kỳ thời điểm nào. Trong phần lớn các trường hợp, bạn có thể tải xuống dữ liệu của bạn và sao lưu dữ liệu cục bộ tại bất kỳ thời điểm nào.

Một số ứng dụng SaaS thường được sử dụng là gì?

Có một số cách ứng dụng SaaS thường được sử dụng, bao gồm:

SaaS có khác biệt như thế nào với các mô hình dịch vụ đám mây khác?

SaaS là một trong ba mô hình chính trong điện toán đám mây, bên cạnh Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) và Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS).

Nền tảng dưới dạng dịch vụ

Nền tảng dưới dạng dịch vụ cung cấp cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm để xây dựng và duy trì các ứng dụng, thường là thông qua các API. Các nhà cung cấp đám mây lưu trữ các công cụ phát triển phần cứng và phần mềm tại các trung tâm dữ liệu của họ. Với PaaS, bạn có thể xây dựng, kiểm thử, chạy và điều chỉnh quy mô các ứng dụng nhanh hơn với chi phí thấp hơn.

So sánh giữa SaaS và PaaS 

Trong khi SaaS được sử dụng để thực hiện các tác vụ cụ thể, PaaS cho bạn quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng được quản lý để phát triển ứng dụng. Như một phép so sánh giữa các sản phẩm của AWS, Amazon Chime là một dịch vụ SaaS trực tuyến cho phép bạn thảo luận, trò chuyện và thực hiện các cuộc gọi công việc trong tổ chức của bạn. Mặt khác, SDK Amazon Chime là một nền tảng PaaS hỗ trợ quá trình phát triển các tính năng giao tiếp theo thời gian thực. 

Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ

Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) cung cấp các dịch vụ kết nối mạng, máy tính (ảo hoặc thực tế) và kho lưu trữ dữ liệu. Sử dụng IaaS mang lại mức độ linh hoạt và khả năng kiểm soát quản lý cao nhất đối với các tài nguyên CNTT của bạn và tương tự như các tài nguyên CNTT hiện có.

So sánh giữa SaaS và IaaS

SaaS cung cấp lựa chọn toàn diện nhất về phần mềm của bên thứ ba và bảo trì, trong khi IaaS chỉ cung cấp và duy trì các thành phần cốt lõi như máy chủ hoặc kho lưu trữ. IaaS được coi là một phương án tốt nếu bạn muốn kiểm soát tối đa môi trường của bạn, trong khi SaaS thích hợp hơn nếu bạn đang ưu tiên tính dễ dùng. 

Bảng sau đây phân tích mức độ cơ sở hạ tầng CNTT bạn phải giám sát và duy trì nếu bạn sở hữu cơ sở hạ tầng CNTT của riêng bạn hoặc sử dụng IaaS, PaaS hoặc SaaS.

  • Các ô màu vàng (Y) cho biết những phần do bạn quản lý
  • Các ô màu xanh lá cây cho biết những phần do nhà cung cấp hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây quản lý

Một số ví dụ về các trường hợp sử dụng SaaS trên AWS?

Các ứng dụng SaaS được xây dựng và chạy trên cơ sở hạ tầng đám mây. Một số doanh nghiệp hàng đầu sử dụng AWS để xây dựng các ứng dụng SaaS. Những doanh nghiệp này bao gồm:

BMC Software

BMC Software, tổ chức dịch vụ CNTT đa quốc gia của Hoa Kỳ, đã làm việc với AWS để phát triển một phiên bản SaaS của Control-M. Control-M, một trong những dịch vụ lâu đời nhất của doanh tổ chức này, đơn giản hóa việc điều phối quy trình làm việc của ứng dụng và dữ liệu. BMC đã nhờ đến chuyên môn của Chương trình hỗ trợ AWS SaaS để đưa ra thông tin chuyên sâu về phát triển giải pháp SaaS. AWS cũng đưa ra lời khuyên giúp tối ưu hóa chi phí đồng thời cải thiện tính linh hoạt và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. 

CyberArk

Nền tảng bảo mật danh tính của CyberArk giúp các doanh nghiệp giải quyết những thách thức do làm việc từ xa gây ra, chẳng hạn như quản lý quyền truy cập từ xa, quyền quản trị và thông tin chứng thực bảo mật. Làm việc với đội ngũ của Chương trình hỗ trợ AWS SaaS, CyberArk đã xây dựng các dịch vụ dùng chung mới cho nền tảng của họ. CyberArk đã có thể xác nhận và tăng tốc quá trình phát triển SaaS bằng cách xây dựng các dịch vụ tập trung, dùng chung hoạt động trên đám mây cho tất cả các giải pháp SaaS của họ và giảm 30% thời gian đưa ra thị trường. 

Cohesity

Cohesity, đối tác Công nghệ tiên tiến của AWS, phát hành Quản lý dữ liệu dưới dạng dịch vụ (DMaaS) trên AWS để đơn giản hóa triệt để việc quản lý dữ liệu. Cohesity đã làm việc chặt chẽ với một số đội ngũ của AWS, bao gồm Chương trình hỗ trợ AWS SaaS, để thiết kế, triển khai và khởi chạy sản phẩm của họ. Nhờ đó, tốc độ đưa ra thị trường của Cohesity đã tăng 50%.

Tại sao tôi nên chọn AWS để xây dựng SaaS?

AWS cung cấp nhiều nền tảng bạn có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng SaaS tùy chỉnh và các giải pháp SaaS cho bên thứ ba. Bạn có thể truy cập một số công cụ và tài nguyên để thúc đẩy quá trình chuyển đổi SaaS của bạn. Xây dựng các khả năng tổ chức, hoạt động và kỹ thuật của bạn với các phương pháp hay nhất của AWS và chuyên môn của SaaS. Đối tác AWS có thể truy cập các tài nguyên chuyên gia SaaS với Chương trình hỗ trợ AWS SaaS để được trợ giúp ở mọi giai đoạn trên hành trình với SaaS.

Với AWS SaaS, bạn có thể:

  • Giảm 30-50% thời gian phát triển MVP
  • Tăng 70% biên lợi nhuận gộp
  • Giảm 69-77% thời gian cần để triển khai ở các thị trường mới
  • Tăng 41% biên lợi nhuận hoạt động 

Bắt đầu sử dụng SaaS trên AWS bằng cách tạo tài khoản AWS miễn phí ngay hôm nay!

Các bước tiếp theo để sử dụng SaaS trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Xem các ưu đãi miễn phí dành cho dịch vụ Điện toán người dùng cuối trên đám mây 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập