Phát triển toàn diện là gì?

Phát triển toàn diện là quá trình phát triển cả frontend và backend của các ứng dụng. Bất kỳ ứng dụng nào cũng có một thành phần frontend (tương tác trực tiếp với người dùng) và một thành phần backend (cơ sở dữ liệu và logic). Frontend chứa giao diện người dùng và mã liên quan đến tương tác của người dùng với ứng dụng. Backend chứa tất cả mã cần thiết để ứng dụng chạy, bao gồm cả tích hợp với các hệ thống dữ liệu, giao tiếp với các ứng dụng khác và xử lý dữ liệu.

Các nhà phát triển phần mềm yêu cầu phải có các kỹ năng, công cụ và kiến thức phần mềm hơi khác nhau để phát triển frontend và backend. Tuy nhiên, phát triển toàn diện kết hợp cả hai lĩnh vực - có nghĩa là các nhóm có thể xây dựng ứng dụng từ đầu đến cuối theo cách tích hợp và gắn kết. Ứng dụng toàn diện là một ứng dụng phần mềm bao gồm cả frontend và backend trong một cơ sở mã duy nhất. 

Lợi ích của phát triển full-stack là gì?

Các tổ chức áp dụng các chiến lược phát triển full stack sẽ trải nghiệm những lợi ích sau đây.

Sử dụng tài nguyên hiệu quả

Các thiết lập truyền thống yêu cầu các nhà phát triển riêng biệt cho frontend, backend, quản lý cơ sở dữ liệu và đôi khi thậm chí cho các hoạt động của máy chủ. Các nhà phát triển full-stack rất thành thạo trong việc xử lý nhiều khía cạnh của một dự án, từ thiết kế giao diện người dùng đến viết tập lệnh phía máy chủ và quản lý cơ sở dữ liệu. Điều này làm giảm đáng kể số lượng vai trò chuyên biệt mà một tổ chức cần đảm nhận, làm cho việc quản lý dự án trở nên đơn giản và hợp lý hơn. Một nhà phát triển full-stack có thể giao tiếp với cả nhóm phát triển web frontend và backend để tổ chức và quản lý phát triển phần mềm máy khách. Ít nhà phát triển hơn thường dẫn đến phối hợp dễ dàng hơn giữa các thành viên trong nhóm, cấu trúc quản lý đơn giản hóa và tầm nhìn dự án thống nhất. 

Linh hoạt và tốc độ

Các nhà phát triển full-stack có kỹ năng để tạo ra các sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) với tốc độ nhanh hơn nhiều, với khả năng xử lý tất cả các lớp phát triển ứng dụng. Điều này đặc biệt có lợi trong các khung phát triển linh hoạt hoặc tinh gọn trong đó việc lặp lại nhanh chóng là rất quan trọng. Khả năng thực hiện các thay đổi frontend và backend cùng lúc giúp giảm thời gian đưa ra thị trường, cho phép các tổ chức thích ứng với nhu cầu thị trường và tận dụng các cơ hội kinh doanh trước các đối thủ cạnh tranh.

Nâng cao khả năng giải quyết vấn đề

Khả năng xác định các vấn đề trong một dự án được nâng cao khi bạn có các nhà phát triển full-stack. Sự hiểu biết toàn diện của họ về kiến trúc hệ thống và nhiều ngôn ngữ mã hóa cho phép họ xác định các điểm nghẽn, xung đột hoặc sự kém hiệu quả mà các nhà phát triển chuyên ngành có thể bỏ qua. Họ cũng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa phát triển frontend và backend, cung cấp sự linh hoạt trong phân bổ tài nguyên — điều này đặc biệt hữu ích trong các trường hợp khẩn cấp.

Hoạt động phát triển toàn diện sử dụng những công nghệ nào?

Các công nghệ mà một nhà phát triển toàn diện sử dụng sẽ thay đổi tùy thuộc vào khu vực tập trung. Dưới đây là sự khác biệt giữa công nghệ frontend và backend.

Công nghệ frontend

Công nghệ frontend (hay phần mềm máy khách) tập trung vào khía cạnh phát triển tương tác trực tiếp với khách hàng. Bạn mã hóa bất kỳ phần nào của giao diện người dùng đồ họa (GUI) hoặc các tính năng mà người dùng tương tác bằng công nghệ frontend.

Các ngôn ngữ frontend phổ biến nhất:

 • Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)
 • Biểu định kiểu xếp tầng (CSS)
 • JavaScript

HTML cho phép bạn cấu trúc các trang web và nội dung trên đó. Bạn sử dụng CSS để tạo kiểu cho nội dung, nhờ đó tạo ra bố cục hoặc cấu trúc toàn diện hơn. Cuối cùng, JavaScript cho phép bạn thêm các tính năng tương tác vào một trang web, tạo nội dung động cho người dùng.

Công nghệ backend 

Công nghệ backend (hay phần mềm máy chủ) điều phối hoạt động trao đổi thông tin giữa frontend và máy chủ đang chạy một trang web. Công nghệ này cho phép một ứng dụng giao tiếp với máy chủ chính. Các ngôn ngữ backend phổ biến nhất là Bộ tiền xử lý siêu văn bản (PHP), Ruby, Java và Python. Tuy nhiên, có nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ khác có thể được dùng cho các yêu cầu khác nhau. 

Bạn có thể nhóm công nghệ backend thành 3 lớp phụ:

Lớp API

Lớp API nhận các tương tác từ frontend và sau đó truyền đạt những tương tác này đến lớp lưu trữ. Lớp này hoạt động như một cầu nối giữa frontend và backend.

Lớp lưu trữ

Lớp lưu trữ quản lý và lưu trữ mọi dữ liệu ứng dụng. Lớp này sẽ giao tiếp với các cơ sở dữ liệu để ghi và đọc dữ liệu, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu. Một lớp thông báo sẽ gửi thông báo từ frontend đến backend và ngược lại. Điều này cho phép một ứng dụng giao tiếp và kích hoạt các phản hồi.

Lớp logic kinh doanh

Lớp logic kinh doanh là cốt lõi chính của backend. Các nhà phát triển backend đặt cấu hình logic xử lý trong lớp này, thay đổi phản hồi mà một yêu cầu API nhất định cung cấp.

Các kỹ năng của nhà phát triển toàn diện

Bạn phải chuyên về khoa học máy tính để trở thành một nhà phát triển toàn diện. Các nhà phát triển toàn diện có trình độ năng lực cao về cả ngôn ngữ frontend và backend. Họ có kỹ năng về HTML, CSS, JavaScript, NodeJS, ExpressJS, Django và PHP. Tương tự, các nhà phát triển toàn diện hiểu các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) khác nhau như MySQL, PostgreSQL, MongoDB, v.v.

Phát triển web toàn diện không chỉ thiên về mã hóa - nhà phát triển còn phải có một số kỹ năng mềm như cộng tác, giao tiếp hiệu quả, lập kế hoạch và hơn thế nữa.

Framework phát triển toàn diện là gì?

Framework là một tập hợp các thành phần phần mềm có thể tái sử dụng giúp giảm thời gian cần thiết để tạo ứng dụng mới. Framework bao gồm các tài nguyên như thư viện mã, trình biên dịch, trình gỡ lỗi và API. Việc sử dụng framework giúp cải thiện chất lượng mã, giảm thời gian phát triển và tuân thủ bảo mật phần mềm. Dưới đây là một số framework phổ biến mà bạn tìm thấy trong phát triển toàn diện. Đây chưa phải là danh sách toàn diện — danh sách này chỉ cung cấp thông tin tổng quan về các framework phổ biến.

Ruby on Rails

Ruby on Rails, hay Rails, là một framework ứng dụng web được viết bằng Ruby. Framework này đã phổ biến nhiều mô hình trong thế giới phát triển web, bao gồm Convention over Configuration (CoC) và Don't Repeat Yourself (DRY). Rails có tính toàn diện bởi nó hỗ trợ cả hoạt động phát triển frontend lẫn backend. Nó đi kèm mọi thứ bạn cần để xây dựng một ứng dụng web, từ định tuyến và bộ điều khiển đến chế độ xem và di chuyển cơ sở dữ liệu. Rails cung cấp nhiều đá quý (thư viện) để mở rộng chức năng của nó.

Django

Django là một framework web Python cấp cao khuyến khích sự phát triển nhanh chóng và thiết kế sạch sẽ, thực dụng. Django tuân theo triết lý bao gồm pin và cung cấp hầu hết mọi thứ mà các nhà phát triển có thể muốn để thực hiện công việc “ngay lập tức”. Do được viết bằng Python, framework này dễ dàng tích hợp với các thư viện Python khác. Đây cũng là một lựa chọn tốt cho các dự án có thể liên quan đến máy học, phân tích dữ liệu và các nhiệm vụ phức tạp khác. Django tự xử lý phần lớn cấu hình, cho phép các nhà phát triển chỉ tập trung vào phát triển ứng dụng. Nó được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ và có thể mở rộng.

Spring Boot

Spring Boot là một tiện ích mở rộng của framework Spring, nhằm đơn giản hóa quá trình thiết lập và phát triển ban đầu. Được viết bằng Java, Spring Boot tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng sẵn sàng sản xuất một cách nhanh chóng bằng cách loại bỏ phần lớn mã boilerplate và cấu hình đặc trưng cho sự phát triển Java. Nó rất linh hoạt và tương thích với hầu hết các loại yêu cầu ứng dụng, vì vậy rất phù hợp để xây dựng các ứng dụng cấp doanh nghiệp.

Laravel

Laravel là một framework ứng dụng web PHP trang nhã và được ghi chép đầy đủ. Nó cung cấp một cú pháp rõ ràng, thông minh tập trung vào việc làm cho các tác vụ phát triển web trở nên dễ dàng và nhanh hơn. Laravel cung cấp một bộ chức năng phong phú tương tự như Ruby on Rails, bao gồm ORM, định tuyến, lưu vào bộ nhớ đệm và xác thực, trong số những chức năng khác. Bộ sưu tập thư viện mạnh mẽ và các phương pháp được tích hợp sẵn của framework này giúp đẩy nhanh quá trình phát triển và bảo trì các ứng dụng web.

Một số bộ phổ biến trong phát triển full-stack là gì?

Bộ (stack) là một gói gồm một số công nghệ phần mềm riêng biệt mà một nhà phát triển full-stack có thể sử dụng đồng thời để phát triển ứng dụng nhanh chóng. Mỗi bộ thường có một hệ điều hành liên kết, một máy chủ cơ sở dữ liệu, một ngôn ngữ lập trình và một máy chủ web.

Dưới đây là các bộ (stack) phổ biến mà bạn có thể tìm thấy trong phát triển full-stack.

Bộ LAMP

Linux, Apache, MySQL và PHP tạo nên bộ LAMP. Các ứng dụng được xây dựng bằng kiến trúc LAMP hoạt động như sau.

 1. Máy chủ web Apache nhận được một yêu cầu, đáp ứng nếu đó là yêu cầu tĩnh hoặc chuyển yêu cầu đến thành phần PHP nếu là yêu cầu động.
 2. Lớp PHP xử lý yêu cầu hoặc truy xuất thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL được kết nối. 
 3. Lớp PHP chuyển kết quả đến máy chủ web trong HTML, lưu trữ dữ liệu mới trong cơ sở dữ liệu MySQL nếu cần. 
 4. Apache HTTP gửi kết quả động đến trình duyệt của người dùng.

Bộ MEAN

Bộ MEAN là một giải pháp thay thế LAMP bao gồm MongoDB, Express.js, Angular và Node.js. Bộ này dựa trên các công nghệ Java.

Khi người dùng tương tác với một ứng dụng MEAN:

 1. Angular gửi yêu cầu đến thành phần Express.js. 
 2. Máy chủ ứng dụng truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MongoDB. 
 3. Phản hồi JSON sau đó trở về Angular, hiển thị phản hồi cho người dùng trong trình duyệt của họ. 

Bạn cũng có thể sử dụng một biến thể của bộ MEAN được gọi là MERN, trong đó bạn thay thế Angular.js bằng React.js. Một biến thể khác có thể là MEVN, sử dụng Vue.js.

Bộ LEMP

LEMP sử dụng bốn công nghệ mã nguồn mở — Linux, Nginx, MySQL và PHP. Máy chủ web Nginx nhận các yêu cầu HTTP và chuyển tiếp chúng đến thành phần PHP. Backend PHP tạo ra một phản hồi, tham khảo cơ sở dữ liệu MySQL để tìm hoặc quản lý dữ liệu. Sau đó, nó chuyển phản hồi trở lại máy chủ web Nginx, từ đó hiển thị cho người dùng.

AWS có thể trợ giúp các yêu cầu phát triển toàn diện của bạn như thế nào?

AWS Amplify là một giải pháp hoàn chỉnh giúp các nhà phát triển frontend trên web và thiết bị di động xây dựng, vận chuyển và lưu trữ các ứng dụng toàn diện một cách dễ dàng trên AWS, với khả năng tận dụng linh hoạt các dịch vụ AWS phong phú khi các trường hợp sử dụng tiến triển. Không cần phải có chuyên môn về đám mây. Với Amplify, các nhà phát triển của bạn có thể:

 • Tạo backend AWS cho ứng dụng của bạn với dữ liệu, dung lượng lưu trữ, xác thực và hơn thế nữa.
 • Triển khai và lưu trữ các trang web đáng tin cậy và an toàn cũng như các ứng dụng được hiển thị phía máy chủ.
 • Tận dụng hơn 175 dịch vụ AWS để phát triển các trường hợp sử dụng bổ sung, hỗ trợ tăng trưởng số lượng người dùng và tinh chỉnh các phương pháp DevOps.
 • Thiết kế giao diện người dùng frontend với Figma và kết nối giao diện người dùng của bạn với backend chỉ trong vài giây.

Hãy tạo tài khoản ngay hôm nay để bắt đầu phát triển toàn diện ứng dụng trên AWS!

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Đổi mới nhanh hơn với bộ dịch vụ Front-End Web toàn diện nhất 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập