Thông tin chung

Câu hỏi: Amazon CloudWatch là gì?

Amazon CloudWatch là dịch vụ giám sát cho các tài nguyên đám mây AWS và các ứng dụng bạn chạy trên AWS. Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để thu thập và theo dõi số liệu, thu thập và theo dõi tệp nhật ký cũng như đặt cảnh báo. Amazon CloudWatch có thể giám sát các tài nguyên AWS như các phiên bản Amazon EC2, bảng Amazon DynamoDB và các phiên bản Amazon RDS DB, cũng như tùy chỉnh số liệu được tạo bởi các ứng dụng và dịch vụ hay bất kỳ tệp nhật ký nào do các ứng dụng tạo ra. Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để giám sát trên toàn hệ thống về mức sử dụng tài nguyên, hiệu năng hệ thống và tình trạng vận hành. Bạn có thể sử dụng những thông tin này để phản ứng và duy trì ứng dụng luôn chạy trơn tru.

Để bắt đầu giám sát, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển tự động với phương pháp thực hành tốt nhất được tích hợp của AWS, khám phá tài khoản và xem số liệu cũng như cảnh báo theo tài nguyên, đồng thời dễ dàng đi sâu để hiểu được nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề về hiệu năng.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng những gì để truy cập CloudWatch?

Bạn có thể truy cập Amazon CloudWatch thông qua API, giao diện dòng lệnh, AWS SDK và Bảng điểu khiển quản lý AWS.

Câu hỏi: Amazon CloudWatch hỗ trợ hệ điều hành nào?

Amazon CloudWatch nhận và cung cấp số liệu tới tất cả các phiên bản Amazon EC2 và có thể làm việc với bất kỳ hệ điều hành nào hiện đang được dịch vụ Amazon EC2 hỗ trợ.

Câu hỏi: Tôi có thể triển khai chính sách quản lý truy cập nào cho CloudWatch?

Amazon CloudWatch được tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) để bạn có thể chọn thao tác CloudWatch nào mà người dùng trong Tài khoản AWS của bạn có thể thực hiện. Ví dụ: bạn có thể tạo chính sách IAM chỉ cho một số người dùng nhất định quyền tổ chức để sử dụng GetMetricStatistics. Sau đó, họ có thể sử dụng thao tác đó để truy xuất dữ liệu về tài nguyên đám mây của bạn.

Bạn không thể sử dụng IAM để kiểm soát quyền truy cập dữ liệu CloudWatch cho các tài nguyên cụ thể. Ví dụ: bạn không thể trao cho người dùng quyền truy cập dữ liệu CloudWatch cho chỉ một bộ phiên bản nhất định hay LoadBalancer nhất định. Quyền được trao bằng cách sử dụng IAM bao hàm tất cả tài nguyên đám mây bạn sử dụng với CloudWatch. Ngoài ra, bạn không thể sử dụng vai trò IAM với công cụ dòng lệnh Amazon CloudWatch.

Câu hỏi: Amazon CloudWatch Logs là gì?

Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch Logs để giám sát cũng như giải quyết sự cố cho các hệ thống và ứng dụng của mình thông qua hệ thống, ứng dụng và các tệp nhật ký tùy chỉnh hiện có.

Với CloudWatch Logs, bạn có thể giám sát các nhật ký gần theo thời gian thực, theo dõi những cụm từ, giá trị hoặc dạng mẫu cụ thể. Ví dụ: bạn có thể đặt cảnh báo theo số lỗi xảy ra trong nhật ký hệ thống, hoặc xem các biểu đồ ghi độ trễ yêu cầu web từ nhật ký ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể xem dữ liệu nhật ký gốc để tìm hiểu căn nguyên vấn đề khi cần thiết. Dữ liệu nhật ký có thể được lưu trữ và truy cập vô hạn trong bộ lưu trữ có độ bền cao, giá thành thấp, giúp bạn không phải lo lắng về việc ổ cứng bị ghi đầy.

Câu hỏi: Tôi có thể làm những gì với CloudWatch Logs?

CloudWatch Logs có khả năng theo dõi và lưu trữ nhật ký để giúp bạn nắm bắt rõ hơn và vận hành các hệ thống và ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs theo nhiều cách.

Theo dõi ứng dụng và hệ thống theo thời gian thực: Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để theo dõi ứng dụng và hệ thống bằng cách sử dụng dữ liệu nhật ký. Ví dụ: CloudWatch Logs có thể theo dõi số lượng lỗi xuất hiện trong nhật ký ứng dụng của bạn và gửi thông báo cho bạn mỗi khi tỷ lệ lỗi vượt quá ngưỡng quy định của bạn. CloudWatch Logs sử dụng dữ liệu nhật ký của bạn để theo dõi nên không cần thay đổi đoạn mã nào cả.

Lưu giữ nhật ký dài hạn: Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để lưu trữ vô hạn dữ liệu nhật ký trong bộ lưu trữ có độ bền cao và tiết kiệm chi phí mà không phải lo lắng về việc ổ đĩa cứng hết dung lượng trống. CloudWatch Logs Agent sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển cả tệp nhật ký xoay tua lẫn không xoay tua khỏi máy chủ và đưa vào dịch vụ nhật ký. Sau đó, bạn có thể truy cập dữ liệu sự kiện nhật ký thô khi cần.

Câu hỏi: CloudWatch Logs Agent hỗ trợ nền tảng nào?

CloudWatch Logs Agent được hỗ trợ trên Amazon Linux, Ubuntu, CentOS, Red Hat Enterprise Linux và Windows. Tác tử này sẽ hỗ trợ khả năng theo dõi từng tệp nhật ký trên máy chủ lưu trữ.

Câu hỏi: CloudWatch Logs Agent có hỗ trợ các vai trò IAM không?

Có. CloudWatch Logs Agent được tích hợp với Identity and Access Management (IAM) và có hỗ trợ cho cả khóa truy cập lẫn vai trò IAM.

Câu hỏi: Amazon CloudWatch Logs Insights là gì?

Amazon CloudWatch Logs Insights là khả năng phân tích nhật ký mang tính tương tác, dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu và được tích hợp cho CloudWatch Logs. Khả năng này giúp các nhà phát triển, nhà điều hành và kỹ sư hệ thống hiểu, cải thiện và sửa lỗi các ứng dụng của họ, bằng cách cho phép họ tìm kiếm và trực quan hóa nhật ký của họ. Logs Insights được tích hợp đầy đủ với CloudWatch, cho phép bạn quản lý, khám phá và phân tích nhật ký của mình. Bạn cũng có thể tận dụng Số liệu của CloudWatch, Cảnh báo và Bảng điều khiển với Nhật ký để có được khả năng hiển thị hoạt động đầy đủ cho ứng dụng của bạn. Điều này cho phép bạn hiểu được ứng dụng của mình, thực hiện cải tiến, cũng như nhanh chóng phát hiện và khắc phục vấn đề để có thể không ngừng đổi mới mau lẹ. Bạn có thể viết truy vấn bằng tập hợp, bộ lọc và những biểu thức chính quy để lấy được thông tin khả thi từ nhật ký của bạn. Bạn cũng có thể trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian, đi sâu vào các sự kiện nhật ký riêng lẻ, cũng như xuất kết quả truy vấn đến Bảng điều khiển CloudWatch.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch Logs Insights?

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Logs Insights ngay để chạy truy vấn trên tất cả các nhật ký được gửi tới CloudWatch Logs. Không yêu cầu thiết lập và không cần quản lý cơ sở hạ tầng. Bạn có thể truy cập vào Logs Insights từ Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc lập trình qua ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng AWS SDK.

Giá

Câu hỏi: Amazon CloudWatch có mức phí là bao nhiêu?

Vui lòng tham khảo trang giá của chúng tôi để biết thông tin giá cả mới nhất.

Câu hỏi: Phí theo dõi của Amazon CloudWatch có thay đổi tùy thuộc vào loại phiên bản Amazon EC2 tôi theo dõi hay không?

Không, phí theo dõi Amazon CloudWatch không thay đổi theo loại phiên bản Amazon EC2.

Câu hỏi: Các mức giá đưa ra đã bao gồm thuế chưa?

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Tìm hiểu thêm.

Câu hỏi: Vì sao hóa đơn hàng tháng AWS của tôi cho CloudWatch giữa tháng 7 năm 2017 và các tháng trước đó lại có sự khác biệt?

Trước tháng 7 năm 2017, chi phí CloudWatch được chia thành hai phần trong hóa đơn AWS của bạn và Báo cáo chi phí và lượng sử dụng. Ví nhiều lý do lịch sử, các khoản phí của CloudWatch Alarms, CloudWatch Metrics và sử dụng API CloudWatch được trình bày trong mục chi tiết “Elastic Compute Cloud” (EC2) của hóa đơn còn các khoản phí của CloudWatch Logs và CloudWatch Dashboards được trình bày trong mục chi tiết “CloudWatch”. Để giúp thống nhất và đơn giản hóa việc sử dụng và tính phí AWS CloudWatch hàng tháng cho bạn, chúng tôi đã chuyển các phần phí CloudWatch Metrics, Alarms và sử dụng API từ mục “EC2” của hóa đơn sang mục “CloudWatch”, tập hợp toàn bộ các khoản phí liên quan đến CloudWatch về cùng một chỗ trong mục “CloudWatch”. Hãy lưu ý rằng thay đổi này không ảnh hưởng đến tổng số tiền được tính phí trong hóa đơn AWS của bạn. Hóa đơn và Báo cáo chi phí và lượng sử dụng của bạn nay sẽ chỉ thể hiện các khoản phí của dịch vụ CloudWatch trong một mục duy nhất.

Ngoài ra, còn có Số liệu tính phí trong CloudWatch có tên là “Phí ước tính” có để được xem là Tổng phí ước tính hoặc phân tích chi tiết Theo dịch vụ. Số liệu “Tổng phí ước tính” sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, phần phân tích chi tiết “Phí ước tính” theo Dịch vụ sẽ thay đổi đối với phần có Tên dịch vụ là “AmazonEC2” và phần có Tên dịch vụ “AmazonCloudWatch”. Do hợp nhất hóa đơn, có thể bạn sẽ thấy số liệu tính phí của AmazonEC2 giảm còn số liệu tính phí của AmazonCloudWatch tăng lên do lượng sử dụng và mức phí được tính sẽ được chuyển ra khỏi mục EC2 và đưa vào mục CloudWatch.

Câu hỏi: CloudWatch Logs Insights được tính giá như thế nào?

Logs Insights được định giá dựa trên truy vấn và tính tiền dựa trên lượng dữ liệu nhật ký đã nhập được quét theo truy vấn. Để biết thêm chi tiết về giá cả, bạn có thể xem Giá cả CloudWatch.

Câu hỏi: CloudWatch Logs Insights có tính phí những truy vấn bị hủy không?

Có, nếu bạn hủy truy vấn theo cách thủ công, bạn có thể bị tính phí cho lượng dữ liệu đã nhập được quét tới thời điểm bạn hủy truy vấn.

Câu hỏi: CloudWatch Logs Insights có tính phí những truy vấn thất bại không?

Không, bạn sẽ không bị tính phí cho các truy vấn thất bại.

Theo dõi tài nguyên AWS và số liệu tùy chỉnh

Câu hỏi: Tôi có thể đo những gì với Amazon CloudWatch Metrics?

Amazon CloudWatch là dịch vụ giúp bạn giám sát các tài nguyên đám mây AWS và các ứng dụng bạn chạy trên AWS. Số liệu được cung cấp tự động cho một số sản phẩm và dịch vụ AWS, trong đó có phiên bản Amazon EC2, ổ đĩa EBS, Cân bằng tải co giãn, Auto Scaling group, luồng công việc EMR, phiên bản CSDL RDS, bảng DynamoDB, cụm ElastiCache, cụm RedShift, chồng OpsWorks, kiểm tra tình trạng Route 53, chủ đề SNS, hàng chờ SQS, luồng công việc SWF và Storage Gateway. Bạn cũng có thể theo dõi các số liệu tùy chỉnh do chính ứng dụng và dịch vụ của bạn tạo ra.

Câu hỏi: Thời gian lưu giữ của tất cả số liệu là bao lâu?

CloudWatch bắt đầu cung cấp Số liệu tùy chỉnh độ phân giải cao vào ngày 26 tháng 7 năm 2017. Tính năng này giúp bạn xuất bạn và lưu số liệu tùy chỉnh có độ phân giải đến mức 1 giây. Tính năng lưu giữ mở rộng số liệu bắt đầu được cung cấp vào ngày 1 tháng 11 năm 2016 và cho phép lưu trữ toàn bộ số liệu cho khách hàng từ 14 ngày đến 15 tháng trước. CloudWatch lưu giữ dữ liệu số liệu như sau:

  • Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian dưới 60 giây được giữ lại trong 3 giờ. Các điểm dữ liệu này là số liệu tùy chỉnh độ phân giải cao.
  • Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian 60 giây (1 phút) được giữ lại trong 15 ngày
  • Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian 300 giây (5 phút) được giữ lại trong 63 ngày 
  • Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian 3600 giây (1 giờ) được giữ lại trong 455 ngày (15 tháng)

Các điểm dữ liệu được xuất bản ban đầu có khoảng thời gian ngắn hơn được tổng hợp lại để lưu trữ dài hạn. Ví dụ: nếu bạn thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng khoảng thời gian 1 phút, dữ liệu vẫn được giữ lại trong 15 ngày với độ phân giải 1 phút. Sau 15 ngày, dữ liệu vẫn được giữ lại nhưng sẽ được tổng hợp và chỉ có thể truy xuất với độ phân giải 5 phút. Sau 63 ngày, dữ liệu được tổng hợp hơn nữa và chỉ có thể sử dụng độ phân giải 1 giờ. Nếu cần sử dụng số liệu có khoảng thời gian dài hơn các mức này, bạn có thể sử dụng API GetMetricStatistics để truy xuất điểm dữ liệu để lưu trữ ngoại tuyến hoặc lưu trữ ở nơi khác.

Tính năng này hiện được cung cấp tạo Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (Frankfurt), Nam Mỹ (São Paulo), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Âu (London), Canada (Miền Trung), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và Trung Quốc (Bắc Kinh).

Câu hỏi: Độ phân giải tối thiểu đối với dữ liệu mà Amazon CloudWatch nhận và tổng hợp là bao nhiêu?

Độ phân giải tối thiểu được CloudWatch hỗ trợ là điểm dữ liệu 1 giây, vốn là số liệu có độ phân giải cao, hoặc bạn có thể lưu trữ số liệu ở độ chi tiết 1 phút. Đôi khi, CloudWatch nhận được số liệu ở các chu kỳ khác nhau, ví dụ như chu kỳ 3 phút hoặc 5 phút. Nếu không quy định số liệu cần độ phân giải cao bằng cách cài đặt trường StorageResolution trong yêu cầu API PutMetricData thì theo mặc định, CloudWatch sẽ tổng hợp và lưu các số liệu ở độ phân giải 1 phút.

Tùy theo độ tuổi của dữ liệu được yêu cầu, số liệu sẽ được cung cấp theo độ phân giải được quy định trong lịch trình lưu giữ bên trên. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu dữ liệu 1 phút trong một ngày từ 10 ngày trước, bạn sẽ nhận được 1440 điểm dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu dữ liệu 1 phút từ 5 tháng trước, UI sẽ tự động thay đổi độ chi tiết thành 1 giờ và API GetMetricStatistics sẽ không trả về kết quả nào.

Câu hỏi: Tôi có được quyền xóa số liệu nào không?

CloudWatch không hỗ trợ xóa số liệu. Số liệu sẽ hết hạn theo lịch trình lưu giữ được mô tả bên trên.

Câu hỏi: Tôi có mất dữ liệu về số liệu không nếu tôi vô hiệu hóa theo dõi đối với một phiên bản Amazon EC2?

Không. Lúc nào bạn cũng có thể truy xuất dữ liệu cho bất kỳ phiên bản Amazon EC2 nào theo lịch trình lưu giữ được mô tả bên trên. Tuy nhiên, bảng điều khiển CloudWatch sẽ giới hạn tìm kiếm số liệu còn 2 tuần sau khi số liệu được tiếp nhận xử lý lần cuối để bảo đảm rằng các phiên bản được cập nhật mới nhất được hiển thị trong không gian tên của bạn.

Câu hỏi: Liệu tôi có thể truy cập được dữ liệu số liệu từ phiên bản Amazon EC2 đã ngừng hoạt động hoặc Cân bằng tải co giãn đã bị xóa không?

Có. Amazon CloudWatch lưu trữ số liệu cho các phiên bản Amazon EC2 đã ngừng hoạt động hoặc Cân bằng tải co giãn đã bị xóa trong 15 tháng.

Câu hỏi: Tại sao đồ thị trong cùng khung thời gian thay đổi khi tôi xem số liệu trong khoảng thời gian 5 phút và 1 phút?

Nếu bạn xem cùng một khung thời gian trong khoảng 5 phút so với 1 phút, bạn có thể thấy các điểm dữ liệu được hiển thị trên những vị trí khác nhau trên đồ thị. Đối với khoảng thời gian được chỉ định trong đồ thị, Amazon CloudWatch sẽ tìm tất cả các điểm dữ liệu hiện hoạt và tính toán một điểm duy nhất, tổng hợp để hiển thị toàn bộ khoảng thời gian đó. Trong trường hợp dùng khoảng thời gian 5 phút, một điểm dữ liệu duy nhất sẽ được điểm bắt đầu của khoảng thời gian 5 phút. Trong trường hợp dùng khoảng thời gian 1 phút, một điểm dữ liệu duy nhất sẽ được đặt tại điểm 1 phút. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng khoảng thời gian 1 phút để khắc phục sự cố cũng như các hoạt động khác yêu cầu biểu đồ thời gian chính xác nhất.

Câu hỏi: Số liệu tùy chỉnh là gì?

Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi dữ liệu cho chính ứng dụng, tập chỉ lệnh và dịch vụ của bạn tạo ra. Số liệu tùy chỉnh là mọi số liệu bạn cung cấp cho Amazon CloudWatch. Ví dụ: bạn có thể sử dụng số liệu tùy chỉnh làm cách thức theo dõi thời gian tải trang web, tỷ lệ lỗi yêu cầu, số lượng tiến trình hoặc luồng trên phiên bản hoặc khối lượng công việc mà ứng dụng của bạn thực hiện. Bạn có thể bắt đầu với số liệu tùy chỉnh bằng cách sử dụng API PutMetricData hoặc dùng thử các tập chỉ lệnh theo dõi mẫu dành cho Windows và Linux, plugin collectd của CloudWatch cũng như một số ứng dụng và công cụ được các đối tác của AWS cung cấp.

Câu hỏi: Tôi có thể có được độ phân giải bao nhiêu từ Số liệu tùy chỉnh?

Số liệu tùy chỉnh có thể là một trong các loại sau:

  • Độ phân giải tiêu chuẩn, với dữ liệu có độ chi tiết một phút
  • Độ phân giải cao, với dữ liệu có độ chi tiết một phút

Theo mặc định, số liệu được lưu ở độ phân giải 1 phút trong CloudWatch. Bạn có thể quy định độ phân giải cao cho số liệu bằng cách cài đặt tham số StorageResolution thành 1 trong yêu cầu API PutMetricData. Nếu không cài đặt tham số StorageResolution tùy chọn thì theo mặc định, CloudWatch sẽ lưu số liệu ở độ phân giải 1 phút.

Khi xuất bản số liệu có độ phân giải cao, CloudWatch sẽ lưu với độ phân giải 1 giây và bạn có thể đọc và truy xuất với khoảng thời gian 1 giây, 5 giây, 10 giây, 30 giây hoặc bất kỳ 60 giây.

Số liệu tùy chỉnh tuân theo cùng lịch trình lưu giữ được liệt kê bên trên.

Câu hỏi: Số liệu nào được cung cấp ở độ phân giải cao?

Hiện tại, chỉ các số liệu tùy chỉnh mà bạn xuất bản lên CloudWatch được cung cấp ở độ phân giải cao. Các số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao được lưu trên CloudWatch ở độ chi tiết 1 giây. Độ phân giải cao được xác định bằng tham số StorageResolution trong yêu cầu API PutMetricData, với giá trị là 1 và không phải là trường bắt buộc. Nếu không quy định giá trị cho trường StorageResolution tùy chọn thì CloudWatch sẽ lưu số liệu tùy chỉnh ở độ phân giải 1 phút theo mặc định.

Câu hỏi: Giá các số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao có khác với giá các số liệu tùy chỉnh thường không?

Không, số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao được tính giá giống như số liệu tùy chỉnh 1 phút tiêu chuẩn.

Câu hỏi: Khi nào thì tôi nên sử dụng Số liệu tùy chỉnh thay vì để chương trình của tôi gửi nhật ký đến CloudWatch Logs?

Bạn có thể theo dõi dữ liệu của mình bằng cách sử dụng số liệu tùy chỉnh, CloudWatch Logs, hoặc cả hai. Bạn có thể sẽ muốn sử dụng số liệu tùy chỉnh nếu dữ liệu của bạn chưa được tạo ở định dạng nhật ký, ví dụ như tiến trình hệ điều hành hay kết quả đo lường hiệu năng. Hoặc, bạn có thể sẽ muốn viết ứng dụng hoặc tập chỉ lệnh riêng của mình hoặc do đối tác AWS cung cấp. Nếu bạn muốn lưu từng kết quả đo cùng với thông tin chi tiết, bạn nên sử dụng CloudWatch Logs.

Câu hỏi: Tôi có thể xem và vẽ đồ thị số liệu thống kê nào trong CloudWatch?

Bạn có thể truy xuất, vẽ đồ thị và cài đặt cảnh báo trên các giá trị thống kê cho số liệu của Amazon CloudWatch: Trung bình, Tổng, Nhỏ nhất, Lớn nhất và Đếm mẫu. Số liệu thống kê có thể được tính cho bất kỳ khoảng thời gian nào từ 60 giây đến 1 ngày. Đối với số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao, số liệu thống kê có thể được tính cho khoảng thời gian từ 1 giây đến 3 giờ.

Theo dõi nhật ký

Câu hỏi: Amazon CloudWatch cung cấp loại theo dõi nhật ký nào?

Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để giám sát cũng như giải quyết sự cố cho các hệ thống và ứng dụng của mình thông qua hệ thống, ứng dụng và các tệp nhật ký tùy chỉnh hiện có.

Với CloudWatch Logs, bạn có thể giám sát các nhật ký gần theo thời gian thực, theo dõi những cụm từ, giá trị hoặc dạng mẫu cụ thể. Ví dụ: bạn có thể đặt cảnh báo theo số lỗi xảy ra trong nhật ký hệ thống, hoặc xem các biểu đồ ghi độ trễ yêu cầu web từ nhật ký ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể xem dữ liệu nhật ký gốc để tìm hiểu căn nguyên vấn đề khi cần thiết. Dữ liệu nhật ký có thể được lưu trữ và truy cập theo thời gian bạn mong muốn nhờ lưu trữ có độ bền cao, giá thành thấp, giúp bạn không phải lo lắng về việc ổ cứng bị ghi đầy.

Câu hỏi: Amazon CloudWatch Vended Logs là gì?

Nhật ký có tính phí của Amazon CloudWatch là nhật ký được các dịch vụ AWS xuất bản riêng thay mặt cho khách hàng. Nhật ký luồng VPC là loại nhật ký Tính phí đầu tiên sẽ được hưởng lợi từ mô hình phân bậc này. Tuy nhiên, các loại nhật ký Dịch vụ AWS sẽ được bổ sung vào loại Nhật ký tính phí trong tương lai.

Câu hỏi: CloudWatch Logs có được cung cấp ở tất cả các khu vực không?

Vui lòng tham khảo Sản phẩm và dịch vụ theo vùng để biết thông tin chi tiết về dịch vụ Amazon CloudWatch được cung cấp theo vùng.

Câu hỏi: CloudWatch Logs có mức phí là bao nhiêu?

Vui lòng tham khảo trang giá của chúng tôi để biết thông tin giá cả mới nhất.

Câu hỏi: Tôi có thể làm những gì với nhật ký của mình và Amazon CloudWatch?

CloudWatch Logs có khả năng theo dõi và lưu trữ nhật ký để giúp bạn nắm bắt rõ hơn và vận hành các hệ thống và ứng dụng của mình. Khi sử dụng CloudWatch Logs với nhật ký của bạn, dữ liệu nhật ký hiện có của bạn được sử dụng để theo dõi nên không cần thay đổi đoạn mã nào cả. Sau đây là hai ví dụ về những gì bạn có thể làm với Amazon CloudWatch và nhật ký của bạn:

Theo dõi ứng dụng và hệ thống theo thời gian thực: Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để theo dõi ứng dụng và hệ thống bằng cách sử dụng dữ liệu nhật ký trong gần như thời gian thực. Ví dụ: CloudWatch Logs có thể theo dõi số lượng lỗi xuất hiện trong nhật ký ứng dụng của bạn và gửi thông báo cho bạn mỗi khi tỷ lệ lỗi vượt quá ngưỡng quy định của bạn. Amazon CloudWatch sử dụng dữ liệu nhật ký của bạn để theo dõi và do đó sẽ không bắt bạn phải thay đổi bất kỳ đoạn mã nào.

Lưu giữ nhật ký dài hạn: Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để lưu trữ dữ liệu nhật ký bao lâu tùy thích trong bộ lưu trữ có độ bền cao và tiết kiệm chi phí mà không phải lo lắng về việc ổ đĩa cứng hết dung lượng trống. CloudWatch Logs Agent sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển cả tệp nhật ký xoay tua lẫn không xoay tua khỏi máy chủ và đưa vào dịch vụ nhật ký. Sau đó, bạn có thể truy cập dữ liệu sự kiện nhật ký thô khi cần.

Câu hỏi: Tôi có gửi loại dữ liệu nào đến Amazon CloudWatch Logs từ phiên bản EC2 chạy Microsoft SQL Server và Microsoft Windows Server?

Bạn có thể cấu hình dịch vụ EC2Config để gửi nhiều dữ liệu và tệp nhật ký khác nhau đến CloudWatch bao gồm: nhật ký văn bản tùy chỉnh, nhật ký Sự kiện (Ứng dụng, Tùy chỉnh, Bảo mật, Hệ thống), nhật ký Theo dõi sự kiện (ETW) và dữ liệu Bộ đếm hiệu năng (PCW). Tìm hiểu thêm về dịch vụ EC2Config ở đây.

Câu hỏi: Tần suất CloudWatch Logs Agent gửi dữ liệu là bao nhiêu?

Theo mặc định, CloudWatch Logs Agent sẽ gửi dữ liệu nhật ký mỗi năm giây một lần, người dùng có thể cấu hình cài đặt này.

Câu hỏi: CloudWatch Logs hỗ trợ định dạng nhật ký nào?

CloudWatch Logs có thể tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi bất kỳ dữ liệu nhật ký dạng văn bản hoặc nhật ký định dạng JSON nào.

Câu hỏi: Nếu tôi cấu hình CloudWatch Logs Agent để gửi dữ liệu nhật ký không phải văn bản thì sao?

CloudWatch Logs Agent sẽ ghi lại lỗi trong sự kiện mà tính năng này được cấu hình để báo cáo dữ liệu nhật ký không phải văn bản. Lỗi được ghi lại trong /var/logs/awslogs.log.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu theo dõi nhật ký bằng CloudWatch Logs?

Bạn có thể theo dõi sự kiện nhật ký khi chúng được gửi đến CloudWatch Logs bằng cách tạo Bộ lọc số liệu. Bộ lọc số liệu sẽ biến dữ liệu nhật ký thành số liệu Amazon CloudWatch Metrics để vẽ đồ thị hoặc cảnh báo. Bạn có thể tạo Bộ lọc số liệu trong Bảng điều khiển hoặc CLI. Bộ lọc số liệu sẽ tìm và khớp các từ, cụm từ hoặc giá trị trong sự kiện nhật ký của bạn. Khi Bộ lọc số liệu tìm được một trong các từ, cụm từ hoặc giá trị trong sự kiện nhật ký của bạn thì kết quả đó sẽ được xem như là một số liệu Amazon CloudWatch Metric bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể tạo Bộ lọc số liệu để tìm và đếm sự xuất hiện của từ “Lỗi” trong sự kiện nhật ký. Bộ lọc số liệu cũng có khả năng trích xuất giá trị từ các sự kiện nhật ký phân tách bằng dấu cách, ví dụ như độ trễ của yêu cầu web. Bạn cũng có thể sử dụng các toán tử điều kiện và ký tự đại diện để tạo ra kết quả khớp chính xác. Amazon CloudWatch Console có thể giúp bạn thử mẫu của mình trước khi tạo Bộ lọc số liệu.

Câu hỏi: Hãy cho biết cú pháp mẫu Bộ lọc số liệu?

Mẫu Bộ lọc số liệu có thể chứa từ tìm kiếm hoặc thông số kỹ thuật của nhật ký thông thường hoặc định dạng sự kiện JSON.

Ví dụ: nếu bạn muốn tìm từ Lỗi, mẫu bộ lọc số liệu sẽ chỉ có từ Lỗi. Bạn có thể đưa vào nhiều từ tìm kiếm để tìm kiếm cùng lúc nhiều từ. Ví dụ: nếu bạn muốn đếm các sự kiện có chứa chữ Lỗi và Ngoại lệ, bạn sẽ phải sử dụng mẫu Lỗi Ngoại lệ. Nếu bạn muốn khớp chính xác từ Lỗi Ngoại lệ, bạn sẽ phải đặt cụm từ này vào dấu ngoặc kép: “Lỗi Ngoại lệ”. Bạn có thể quy định bao nhiêu từ tìm kiếm tùy thích.

Bạn cũng có thể sử dụng CloudWatch Logs để trích xuất giá trị từ sự kiện nhật ký trong nhật ký thường hoặc định dạng JSON. Ví dụ: bạn có thể theo dõi lượng byte được truyền từ nhật ký truy cập Apache của mình. Bạn cũng có thể sử dụng toán tử điều kiện và ký tự đại diện để khớp và trích xuất dữ liệu quan tâm. Để sử dụng tính năng trích xuất của Bộ lọc số liệu, sự kiện nhật ký phải được phân tách bằng dấu cách và trường được bắt đầu và kết thúc bằng dấu ngoặc kép """, hoặc, bắt đầu và kết thúc bằng dấu ngoặc vuông "[" "]". Ngoài ra, sự kiện nhật ký định dạng JSON cũng có thể được sử dụng. Để xem đầy đủ chi tiết về cú pháp và ví dụ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về Bộ lọc số liệu.

Câu hỏi: Làm thế nào để biết mẫu Bộ lọc số liệu tôi đã xác định sẽ khớp với sự kiện nhật ký?

CloudWatch Logs cho phép bạn dùng thử mẫu Bộ lọc số liệu bạn muốn trước khi tạo Bộ lọc số liệu. Bạn có thể dùng thử mẫu cho dữ liệu nhật ký của bạn đã ở trong CloudWatch Logs hoặc bạn có thể cung cấp sự kiện nhật ký riêng của bạn để dùng thử. Việc dùng thử mẫu sẽ cho bạn thấy sự kiện nhật ký nào khớp với mẫu của Bộ lọc số liệu và nếu là trích xuất giá trị thì giá trị được trích xuất sẽ nằm trong dữ liệu dùng thử. Bạn có thể dùng thử Bộ lọc số liệu trong bảng điều khiển và CLI.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng biểu thức chính quy với dữ liệu nhật ký được không?

Bộ lọc số liệu của Amazon CloudWatch không hỗ trợ biểu thức chính quy. Để xử lý dữ liệu nhật ký có biểu thức chính quy, hãy cân nhắc sử dụng Amazon Kinesis và kết nối luồng với công cụ xử lý biểu thức chính quy.

Quản lý nhật ký

Câu hỏi: Làm thế nào để truy xuất dữ liệu nhật ký của tôi?

Bạn có thể trích xuất bất kỳ dữ liệu nhật ký nào bằng cách sử dụng bảng điều khiển CloudWatch Logs hoặc thông qua CLI CloudWatch Logs. Sự kiện nhật ký được truy xuất theo Nhóm nhật ký, Luồng nhật ký và thời gian đi kèm. API CloudWatch Logs dùng để truy xuất sự kiện nhật ký là GetLogEvents.

Câu hỏi: Làm thế nào để tìm kiếm nhật ký của tôi?

Bạn có thể sử dụng CLI để truy xuất sự kiện nhật ký và tìm kiếm bằng cách sử dụng dòng lệnh grep hoặc các chức năng tìm kiếm tương tự.

Câu hỏi: CloudWatch Logs lưu trữ dữ liệu nhật ký của tôi trong bao lâu?

Bạn có thể lưu dữ liệu nhật ký trong CloudWatch Logs bao lâu tùy thích. Theo mặc định, CloudWatch Logs sẽ lưu dữ liệu nhật ký vô hạn định. Bạn có thể thay đổi thời gian lưu giữ cho từng Nhóm nhật ký vào bất kỳ lúc nào.

Phân tích nhật ký

Câu hỏi: Tôi cần những quyền gì để truy cập Logs Insights?

Để truy cập Logs Insights, chính sách IAM của bạn phải bao gồm các quyền cho logs:DescribeLogGroups và logs:FilterLogEvents.

Câu hỏi: Tôi có thể truy vấn nhật ký nào bằng CloudWatch Logs Insights?

Bạn có thể sử dụng Logs Insights để truy vấn tất cả các nhật ký được gửi tới CloudWatch. Logs Insights tự động khám phá các trường nhật ký trong nhật ký từ dịch vụ AWS như Lambda, CloudTrail, Route53 và VPC Flow Logs; cũng như bất kỳ nhật ký ứng dụng nào tạo ra các sự kiện nhật ký ở định dạng JSON. Ngoài ra, với tất cả các loại nhật ký, nó tạo ra 3 trường hệ thống @message, @logStream và @timestamp cho tất cả nhật ký được gửi tới CloudWatch. @message bao gồm sự kiện nhật ký thô không phân tách, @logStream chứa tên nguồn tạo ra sự kiện nhật ký và @timestamp chứa thời điểm thêm sự kiện nhật ký vào CloudWatch.

Câu hỏi: CloudWatch Logs Insights hỗ trợ những loại ngôn ngữ truy vấn nào?

Logs Insights giới thiệu một ngôn ngữ truy vấn được xây dựng theo mục đích mới để xử lý nhật ký. Ngôn ngữ truy vấn hỗ trợ một số lệnh truy vấn đơn giản nhưng hiệu quả. Bạn có thể viết lệnh để truy xuất một hoặc nhiều trường nhật ký, tìm kiếm các sự kiện nhật ký khớp với một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu nhật ký của bạn và trích xuất các trường tạm thời từ nhật ký văn bản. Ngôn ngữ truy vấn dễ học và Logs Insights cung cấp hỗ trợ trong khi sử dụng sản phẩm dưới dạng truy vấn mẫu, mô tả lệnh và tự động hoàn thành truy vấn để giúp bạn bắt đầu. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về ngôn ngữ truy vấn tại đây.

Câu hỏi: Giới hạn dịch vụ cho CloudWatch Logs Insights là gì?

Giới hạn dịch vụ được ghi tại đây. Câu hỏi: Giới hạn dịch vụ cho CloudWatch Logs Insights là gì?

Giới hạn dịch vụ được ghi tại đây.

 

Câu hỏi: CloudWatch Logs Insights được cung cấp ở các khu vực nào?

Logs Insights được cung cấp tại Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ai-len) Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Bắc Mỹ (Sao Paulo).

Câu hỏi: CloudWatch Logs Insights hỗ trợ những loại truy vấn nào?

Bạn có thể viết truy vấn bao gồm tập hợp, bộ lọc, biểu thức chính quy, cũng như tìm kiếm văn bản. Bạn cũng có thể trích xuất dữ liệu từ các sự kiện nhật ký để tạo ra các trường tạm thời, có thể được xử lý thêm bởi ngôn ngữ truy vấn để giúp bạn truy cập thông tin bạn đang tìm kiếm. Ngôn ngữ truy vấn hỗ trợ các hàm xâu, số học và toán học như concat, strlen, trim, log và sqrt cùng những hàm khác. Bạn cũng có thể sử dụng boolean và các biểu thức logic, cũng như các hàm tổng hợp như nhỏ nhất, lớn nhất, tổng, trung bình, phân vị phần trăm và các hàm khác. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về ngôn ngữ truy vấn và các hàm được hỗ trợ tại đây.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng lệnh truy vấn và hàm nào bằng CloudWatch Logs Insights?

Bạn có thể tìm danh sách các lệnh truy vấn tại đây. Bạn có thể tìm danh sách các hàm được hỗ trợ tại đây.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng trực quan hóa dữ liệu nào bằng CloudWatch Logs Insights?

Bạn có thể sử dụng trực quan hóa để xác định các xu hướng và kiểu mẫu diễn ra theo thời gian trong nhật ký của bạn. Logs Insights hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu bằng cách sử dụng các biểu đồ đường và biểu đồ vùng xếp chồng. Nó giúp trực quan hóa cho tất cả những truy vấn chứa một hoặc nhiều hàm tổng hợp, tại đó dữ liệu được nhóm lại trong khoảng thời gian được chỉ định bởi hàm bin(). Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian tại đây.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng các biểu thức chính quy nào bằng CloudWatch Logs Insights?

Bạn có thể sử dụng các biểu thức chính quy kiểu Java bằng Logs Insights. Các biểu thức chính quy có thể được sử dụng trong lệnh lọc. Bạn có thể tìm ví dụ về truy vấn bằng biểu thức chính quy có sử dụng trợ giúp khi sử dụng sản phẩm hoặc tại đây.

Câu hỏi: Tôi tránh các ký tự đặc biệt bằng truy vấn CloudWatch Logs Insights như thế nào?

Bạn có thể sử dụng dấu backtick để tránh các ký tự đặc biệt. Tên trường nhật ký có chứa các ký tự ngoài các ký tự chữ và số, @ và . bắt buộc tránh có dấu backtick.

Câu hỏi: Tại sao một số trường nhật ký có ký hiệu "@" và những trường khác không có?

Các trường hệ thống tạo bởi Logs Insights bắt đầu bằng @. Log Insights hiện tạo ra 3 trường hệ thống @message bao gồm sự kiện nhật ký thô, không phân tách khi được gửi tới CloudWatch, @logStream chứa tên nguồn tạo ra sự kiện nhật ký và @timestamp chứa thời điểm thêm sự kiện nhật ký vào CloudWatch.

Câu hỏi: Tôi có thể truy vấn nhật ký lịch sử bằng CloudWatch Logs Insights không?

Logs Insights cho phép bạn truy vấn dữ liệu nhật ký được thêm vào CloudWatch Logs vào hoặc sau ngày 5 tháng 11 năm 2018.

Câu hỏi: Tôi có thể truy vấn nhiều nhóm nhật ký bằng CloudWatch Logs Insights không?

Truy vấn của Logs Insights hiện hỗ trợ một nhóm nhật ký cho mỗi truy vấn.

Câu hỏi: Tôi có thể tìm kiếm các sự kiện nhật ký từ một dòng nhật ký cụ thể không?

Bạn có thể tìm kiếm các sự kiện nhật ký từ một dòng nhật ký cụ thể bằng cách thêm lệnh truy vấn
lọc @logStream = "log_stream_name" đối với truy vấn nhật ký của bạn.

Câu hỏi: Hôm nay, tôi sử dụng giải pháp AWS Partner ISV để phân tích nhật ký của mình từ CloudWatch. CloudWatch Logs Insights thay đổi điều gì cho tôi?

CloudWatch Logs đã hỗ trợ các tùy chọn tích hợp với các dịch vụ AWS khác như Amazon Kinesis, Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Elasticsearch và các giải pháp ISV AWS Partner như Splunk, Sumo Logic và DataDog, cũng như các giải pháp khác, để cung cấp cho bạn lựa chọn và độ linh hoạt xuyên suốt mọi môi trường, cho các nhu cầu xử lý, làm phong phú, phân tích và trực quan hóa nhật ký tùy chỉnh của bạn. Ngoài ra, khả năng truy vấn của CloudWatch Logs Insights hiện có để truy cập lập trình qua AWS SDK, để tạo điều kiện cho các đối tác AWS ISV xây dựng tích hợp sâu hơn, phân tích nâng cao và giá trị bổ sung trên CloudWatch Logs Insights.

 

Câu hỏi: Tôi được hưởng lợi như thế nào từ việc có quyền truy cập khả năng truy vấn của CloudWatch Logs Insights qua giải pháp AWS ISV Partner?

Các tích hợp ISV Partner với CloudWatch Logs Insights cho phép bạn đưa dữ liệu nhật ký của bạn vào một nơi và có khả năng phân tích bằng cách sử dụng công cụ và framework bạn chọn một cách có hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí, mà không phải di chuyển một lượng lớn dữ liệu. Nó cũng cung cấp quyền truy cập nhanh hơn vào nhật ký của bạn bằng cách loại bỏ độ trễ truyền dữ liệu liên quan và xóa bỏ sự phức tạp trong hoạt động cấu hình và duy trì truyền dữ liệu nhất định.

 

Cảnh báo

Câu hỏi: Tôi có thể tạo loại CloudWatch Alarms nào?

Bạn có thể tạo cảnh báo để theo dõi bất kỳ số liệu Amazon CloudWatch nào trong tài khoản của mình. Ví dụ: bạn có thể tạo cảnh báo về lượng sử dụng CPU của phiên bản Amazon EC2, độ trễ yêu cầu của Amazon ELB, thông lượng bảng của Amazon DynamoDB, độ dài hàng chờ của Amazon SQS hoặc thậm chí là mức phí trên hóa đơn AWS của bạn.

Bạn cũng có thể tạo cảnh báo theo số liệu tùy chỉnh dành riêng cho ứng dụng tùy chỉnh hoặc cơ sở hạ tầng của bạn. Nếu số liệu tùy chỉnh là số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao, bạn có lựa chọn tạo cảnh báo có độ phân giải cao có chức năng cảnh báo ngay khi đạt khoảng thời gian 10 giây hay 30 giây.

Vui lòng tham khảo trang giá CloudWatch để tìm hiểu thêm.

Câu hỏi: Tôi có thể thực hiện thao tác nào từ CloudWatch Alarm?

Khi tạo cảnh báo, bạn có thể cấu hình để cảnh báo thực hiện một hoặc nhiều thao tác tự động khi số liệu bạn chọn theo dõi vượt quá ngưỡng bạn đề ra. Ví dụ: bạn có thể cài đặt cảnh báo gửi email, xuất bản hàng chờ SQS, tạm dừng hoặc chấm dứt phiên bản Amazon EC2 hoặc thực thi chính sách Auto Scaling. Do cảnh báo của Amazon CloudWatch được tích hợp với Amazon Simple Notification Service, bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ loại thông báo nào được SNS hỗ trợ.

Câu hỏi: Tôi có thể cài đặt ngưỡng nào để kích hoạt CloudWatch Alarm?

Khi tạo cảnh báo, trước hết, bạn sẽ chọn số liệu Amazon CloudWatch bạn muốn cảnh báo theo dõi. Sau đó, bạn sẽ chọn khoảng thời gian đánh giá (ví dụ: năm phút hoặc một giờ) và giá trị thống kê để đo (ví dụ: Trung bình hoặc Lớn nhất). Để cài đặt ngưỡng, hãy cài đặt giá trị mục tiêu và chọn xem cảnh báo sẽ kích hoạt khi giá trị lớn hơn (>), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn (<), hay nhỏ hơn hoặc bằng (<=) giá trị đó.

Câu hỏi: CloudWatch Alarm của tôi lúc nào cũng ở trạng thái Cảnh báo, tôi đã làm gì sai?

Cảnh báo sẽ tiếp tục đánh giá số liệu theo ngưỡng bạn chọn, ngay cả khi đã được kích hoạt. Việc này giúp bạn xem tình trạng được cập nhật mới nhất vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể nhận thấy rằng một trong các cảnh báo của mình vẫn ở trạng thái CẢNH BÁO trong một thời gian dài. Nếu giá trị số liệu vẫn vi phạm ngưỡng, cảnh báo vẫn sẽ duy trì trạng thái CẢNH BÁO cho đến khi không còn vi phạm ngưỡng. Đây là hành vi bình thường. Nếu bạn muốn cảnh báo xử lý mức mới này là OK, bạn có thể điều chỉnh trong ngưỡng cảnh báo tương ứng.

Câu hỏi: Tôi có thể xem lịch sử Cảnh báo của mình bao lâu?

Lịch sử cảnh báo được lưu trong 14 ngày. Để xem lịch sử cảnh báo, hãy đăng nhập vào CloudWatch trong Bảng điều khiển quản lý AWS, chọn Cảnh báo từ menu bên trái, chọn cảnh báo của bạn rồi nhấp vào thẻ Lịch sử trong ngăn bên dưới. Ở đó, bạn sẽ thấy lịch sử mọi thay đổi trạng thái của cảnh báo cũng như mọi sửa đổi cấu hình cảnh báo.

Bảng thông tin

Câu hỏi: CloudWatch Dashboards là gì?

Amazon CloudWatch Dashboards giúp bạn tạo, tùy chỉnh, tương tác và lưu đồ thị tài nguyên và số liệu tùy chỉnh của AWS.

Câu hỏi: Tôi có thể làm gì với CloudWatch?

Bạn có thể sử dụng CloudWatch Dashboards để theo dõi ứng dụng và tài nguyên nhằm nhanh chóng xác định các vấn đề có thể ảnh hưởng để tình trạng của ứng dụng. Bạn có thể lưu và truy cập lại bảng thông tin, bổ sung nhiều đồ thị hoặc thêm widget văn bản vào bảng thông tin để nhúng liên kết và bình luận. Ví dụ: bạn có thể đưa vào nhiều đồ thị số liệu tài nguyên và ứng dụng của bạn để xem khi nào thì các vấn đề tình trạng tài nguyên có thể ảnh hưởng để ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể xem các số liệu từ nhiều khu vực trong cùng trang.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch Dashboards?

Để bắt đầu, hãy truy cập Amazon CloudWatch Console rồi chọn “Bảng thông tin”. Nhấp vào nút “Tạo bảng thông tin”. Bạn cũng có thể sao chép hình ảnh mong muốn từ Bảng điều khiển tự động bằng cách nhấp vào Tùy Chọn -> "Thêm vào Bảng điều khiển".

Câu hỏi: Ưu điểm của Bảng điều khiển tự động là gì?

Bảng điều khiển tự động được cài đặt trước vào các biện pháp thực hành tốt nhất được đề xuất của Dịch vụ AWS, duy trì nhận thức tài nguyên và tích cực cập nhật để phản hồi trạng thái các số liệu hiệu năng quan trọng. Hiện nay bạn có thể sử dụng bộ lọc và khắc phục sự cố cho hình ảnh cụ thể mà không cần thêm mã bổ sung để phản hồi trạng thái mới nhất của tài nguyên AWS của bạn. Sau khi bạn xác định nguyên nhân cốt lõi của vấn đề về hiệu năng, bạn có thể nhanh chóng hành động bằng cách trực tiếp đi tới tài nguyên AWS.

Câu hỏi: Bảng thông tin có hỗ trợ làm mới tự động không?

Có. Bảng thông tin sẽ tự động làm mới khi bạn để mở.

Câu hỏi: Tôi có thể chia sẻ bảng thông tin của mình không?

Có, ai cũng thể sử dụng bảng thông tin nếu có đúng quyền cho tài khoản của bảng thông tin.

Sự kiện

Câu hỏi: CloudWatch Events là gì?

Amazon CloudWatch Events (CWE) cung cấp dòng sự kiện hệ thống mô tả các thay đổi trong tài nguyên AWS của bạn. Dòng sự kiện sẽ bổ sung cho các luồng số liệu và nhật ký CloudWatch hiện có để cung cấp bức tranh toàn cảnh toàn diện hơn về tình trạng chung và riêng của ứng dụng. Bạn có thể viết ra các quy tắc trình báo cho các sự kiện tương ứng mà bạn quan tâm kèm theo các thao tác sẽ được thực hiện.

Câu hỏi: Dịch vụ nào tạo CloudWatch Events?

Hiện tại, Amazon EC2, Auto Scaling và AWS CloudTrail được hỗ trợ. Thông qua AWS CloudTrail, lệnh gọi API thay đổi (tức là mọi cuộc gọi ngoại trừ Describe*, List* và Get*) trên tất cả các dịch vụ sẽ được hiển thị trong CloudWatch Events.

Câu hỏi: Tôi có thể làm gì sau khi nhận được sự kiện?

Khi có sự kiện khớp với quy tắc bạn đã tạo trong hệ thống, bạn có thể tự động gọi chức năng AWS Lambda, chuyển tiếp sự kiện sang luồng Amazon Kinesis, thông báo cho chủ đề Amazon SNS hoặc gọi luồng công việc tích hợp.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo sự kiện riêng của mình không?

Có. Ứng dụng của bạn có thể tạo sự kiện tùy chỉnh bằng cách sử dụng API PutEvents với tải trọng phù hợp với nhu cầu của bạn.

Câu hỏi: Tôi có thể làm mọi thứ theo lịch trình cố định không?

CloudWatch Events có khả năng tạo sự kiện theo lịch trình bạn đặt ra bằng cách sử dụng cú pháp Unix cron. Bằng cách theo dõi các sự kiện này, bạn sẽ có thể triển khai ứng dụng đã được lên lịch.

Câu hỏi: Hãy cho biết sự khác nhau giữa CloudWatch Events và AWS CloudTrail?

CloudWatch Events là luồng thông tin được cập nhật liên tục gần như theo thời gian thực về các sự kiện hệ thống để mô tả sự thay đổi trong tài nguyên AWS. Với CloudWatch Events, bạn có thể quy định quy tắc theo dõi cho sự kiện cụ thể và thực hiện các thao tác một cách tự động. AWS CloudTrail là dịch vụ ghi lại lệnh gọi API cho tài khoản AWS của bạn và gửi tệp nhật ký có chứa lệnh gọi API đến bộ chứa Amazon S3 hoặc nhóm nhật ký CloudWatch Logs. Với AWS CloudTrail, bạn có thể tra cứu lịch sử hoạt động của API liên quan đến việc tạo, xóa và sửa đổi tài nguyên AWS cũng như khắc phục các sự cố vận hành hoặc bảo mật.

Câu hỏi: Hãy cho biết sự khác nhau giữa CloudWatch Events và AWS Config?

AWS Config là dịch vụ được quản lý hoàn toàn cung cấp cho bạn thông tin kiểm kê tài nguyên AWS, lịch sử cấu hình và thông báo thay đổi cấu hình để đảm bảo bảo mật và khả năng kiểm soát. Quy tắc Config giúp bạn xác định xem thay đổi cấu hình có tuân thủ hay không. Mục đích sử dụng của CloudWatch Events là để ứng phó trong gần như thời gian thực các thay đổi trạng thái của tài nguyên. Dịch vụ này không đưa ra kết luận rằng thay đổi có tuân thủ với chính sách hay không hoặc đưa ra lịch sử chi tiết như Config/Config Rules. Đây chỉ là luồng sự kiện đa dụng.

Tìm hiểu thêm về Giá cả Amazon CloudWatch

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon CloudWatch
Bạn có thêm thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi