Câu hỏi thường gặp về Amazon CloudWatch

Thông tin chung

Amazon CloudWatch là dịch vụ giám sát của AWS cho các tài nguyên đám mây và các ứng dụng mà bạn chạy trên AWS. Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để thu thập và theo dõi số liệu, thu thập và theo dõi tệp nhật ký cũng như đặt cảnh báo. Amazon CloudWatch có thể giám sát các tài nguyên của AWS như các phiên bản Amazon EC2, bảng Amazon DynamoDB và các phiên bản Amazon RDS DB, ngoài số liệu tùy chỉnh được tạo bởi các ứng dụng và dịch vụ của bạn và bất kỳ tệp nhật ký nào được tạo bởi các ứng dụng của bạn, được lưu tại chỗ, theo kiểu kết hợp hoặc trên các đám mây khác. Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để nắm bắt thông tin trên toàn hệ thống về mức sử dụng tài nguyên, hiệu năng ứng dụng và tình trạng vận hành. Bạn có thể sử dụng những thông tin này để phản ứng và duy trì ứng dụng luôn chạy trơn tru.

Để bắt đầu theo dõi, bạn có thể sử dụng Bảng thông tin tự động với các phương pháp tối ưu tích hợp sẵn của AWS, khám phá tài khoản và xem số liệu cũng như cảnh báo dựa trên tài nguyên, đồng thời dễ dàng phân tích sâu để hiểu được nguyên nhân cốt lõi của các sự cố về hiệu năng.

Bạn có thể truy cập Amazon CloudWatch thông qua API, giao diện dòng lệnh, các AWS SDK và Bảng điều khiển quản lý AWS.

Amazon CloudWatch nhận và cung cấp số liệu tới tất cả các phiên bản Amazon EC2 và có thể làm việc với bất kỳ hệ điều hành nào hiện đang được dịch vụ Amazon EC2 hỗ trợ.

Amazon CloudWatch được tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) để bạn có thể chọn thao tác CloudWatch nào mà người dùng trong Tài khoản AWS của bạn có thể thực hiện. Ví dụ: bạn có thể tạo chính sách IAM chỉ cho một số người dùng nhất định quyền tổ chức để sử dụng GetMetricStatistics. Sau đó, họ có thể sử dụng thao tác đó để truy xuất dữ liệu về tài nguyên đám mây của bạn.

Bạn không thể sử dụng IAM để kiểm soát quyền truy cập dữ liệu CloudWatch cho các tài nguyên cụ thể. Ví dụ: bạn không thể trao cho người dùng quyền truy cập dữ liệu CloudWatch cho chỉ một bộ phiên bản nhất định hay LoadBalancer nhất định. Quyền được trao bằng cách sử dụng IAM bao hàm tất cả tài nguyên đám mây bạn sử dụng với CloudWatch. Ngoài ra, bạn không thể sử dụng vai trò IAM với công cụ dòng lệnh Amazon CloudWatch.

Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch Logs để giám sát cũng như giải quyết sự cố cho các hệ thống và ứng dụng của mình thông qua hệ thống, ứng dụng và các tệp nhật ký tùy chỉnh hiện có.

Với CloudWatch Logs, bạn có thể giám sát các nhật ký gần theo thời gian thực, theo dõi những cụm từ, giá trị hoặc dạng mẫu cụ thể. Ví dụ: bạn có thể đặt cảnh báo theo số lỗi xảy ra trong nhật ký hệ thống, hoặc xem các biểu đồ ghi độ trễ yêu cầu web từ nhật ký ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể xem dữ liệu nhật ký gốc để tìm hiểu căn nguyên vấn đề khi cần thiết. Dữ liệu nhật ký có thể được lưu trữ và truy cập vô hạn trong bộ lưu trữ có độ bền cao, giá thành thấp, giúp bạn không phải lo lắng về việc ổ cứng bị ghi đầy.
Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch Logs để giám sát cũng như giải quyết sự cố cho các hệ thống và ứng dụng của mình thông qua các tệp nhật ký về hệ thống, ứng dụng và tệp nhật ký tùy chỉnh hiện có.

CloudWatch Logs có khả năng theo dõi và lưu trữ nhật ký để giúp bạn nắm bắt rõ hơn và vận hành các hệ thống và ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs theo nhiều cách.

Giám sát ứng dụng và hệ thống theo thời gian thực: Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để theo giám sát dụng và hệ thống bằng dữ liệu bản ghi. Ví dụ: CloudWatch Logs có thể theo dõi số lượng lỗi xuất hiện trong nhật ký ứng dụng của bạn và gửi thông báo cho bạn mỗi khi tỷ lệ lỗi vượt quá ngưỡng bạn quy định. CloudWatch Logs sử dụng dữ liệu nhật ký của bạn để theo dõi nên không cần thay đổi đoạn mã nào cả.

Lưu giữ nhật ký dài lâu: Bạn có thể sử dụng Bản ghi CloudWatch để lưu trữ vô thời hạn dữ liệu nhật ký trong bộ lưu trữ có độ bền cao và tiết kiệm chi phí mà không phải lo lắng về việc ổ đĩa cứng hết dung lượng. CloudWatch Logs Agent sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển cả tệp nhật ký xoay vòng lẫn không xoay vòng khỏi máy chủ và đưa vào dịch vụ nhật ký. Sau đó, bạn có thể truy cập dữ liệu sự kiện nhật ký thô khi cần.

CloudWatch Logs Agent được hỗ trợ trên Amazon Linux, Ubuntu, CentOS, Red Hat Enterprise Linux và Windows. Trình đại diện này sẽ hỗ trợ khả năng theo dõi từng tệp nhật ký trên máy chủ lưu trữ.

Có. Trình đại diện CloudWatch Logs được tích hợp với Identity and Access Management (IAM) và có hỗ trợ cho cả khóa truy cập lẫn vai trò IAM.

Amazon CloudWatch Logs Insights là khả năng phân tích nhật ký mang tính tương tác, dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu và được tích hợp cho CloudWatch Logs. Khả năng này giúp các nhà phát triển, nhà điều hành và kỹ sư hệ thống hiểu, cải thiện và sửa lỗi các ứng dụng của họ, bằng cách cho phép họ tìm kiếm và trực quan hóa nhật ký của họ. Logs Insights được tích hợp đầy đủ với CloudWatch, cho phép bạn quản lý, khám phá và phân tích nhật ký của mình. Bạn cũng có thể tận dụng Số liệu của CloudWatch, Cảnh báo và Bảng điều khiển với Nhật ký để có được khả năng hiển thị hoạt động đầy đủ cho ứng dụng của bạn. Điều này cho phép bạn hiểu được ứng dụng của mình, thực hiện cải tiến, cũng như nhanh chóng phát hiện và khắc phục vấn đề để có thể không ngừng đổi mới mau lẹ. Bạn có thể viết truy vấn bằng tập hợp, bộ lọc và những biểu thức chính quy để lấy được thông tin khả thi từ nhật ký của bạn. Bạn cũng có thể trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian, đi sâu vào các sự kiện nhật ký riêng lẻ, cũng như xuất kết quả truy vấn đến Bảng thông tin CloudWatch.

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Logs Insights ngay để chạy truy vấn trên tất cả các nhật ký được gửi tới CloudWatch Logs. Không yêu cầu thiết lập và không cần quản lý cơ sở hạ tầng. Bạn có thể truy cập vào Logs Insights từ Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc lập trình qua ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng AWS SDK.

Tính năng Phát hiện bất thường của Amazon CloudWatch áp dụng các thuật toán máy học để liên tục phân tích chuỗi thời gian đơn lẻ về hệ thống và ứng dụng, xác định đường cơ sở thông thường và hiển thị các chi tiết bất thường mà người dùng chỉ cần can thiệp ở mức tối thiểu. Điều này cho phép bạn tạo cảnh báo tự động điều chỉnh ngưỡng dựa trên các quy luật chỉ số tự nhiên như thời gian trong ngày, ngày trong tuần, tính thời vụ hoặc các xu hướng hay thay đổi. Bạn cũng có thể trực quan hóa số liệu bằng các dải phát hiện bất thường trên bảng thông tin nhằm theo dõi, cô lập và khắc phục các thay đổi không mong muốn trong số liệu của mình.

Bắt đầu sử dụng tính năng Phát hiện bất thường rất dễ dàng. Trong bảng điều khiển CloudWatch, hãy vào phần Chuông báo trong ngăn điều hướng để tạo chuông báo hoặc bắt đầu với Chỉ số để hiển thị các giá trị mong muốn của chỉ số lên đồ thị dưới dạng dải. Bạn cũng có thể bật tính năng Phát hiện bất thường bằng các mẫu trong AWS CLI, AWS SDK hoặc AWS CloudFormation. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập vào trang tài liệu về tính năng Phát hiện bất thường và trang giá của CloudWatch.

Amazon CloudWatch nay đã bao gồm cả Contributor Insights. Đây là công cụ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian để cung cấp thông tin về các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu suất của hệ thống. Sau khi thiết lập, Contributor Insights sẽ chạy liên tục mà không cần người dùng can thiệp thêm. Điều này giúp nhà phát triển và người vận hành nhanh chóng tách biệt, chẩn đoán và khắc phục sự cố trong một sự kiện vận hành.

Trong bảng điều khiển CloudWatch, hãy đi đến phần Contributor Insights trong ngăn điều hướng để tạo quy tắc Contributor Insights. Bạn cũng có thể bật Contributor Insights bằng các mẫu AWS CLI, AWS SDK hoặc AWS CloudFormation. Contributor Insights được cung cấp tại tất cả các Khu vực AWS thương mại. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem tài liệu về CloudWatch Contributor Insights.

Amazon CloudWatch ServiceLens là một tính năng giúp bạn trực quan hóa và phân tích tình trạng, hiệu suất cũng như độ sẵn sàng của các ứng dụng ở cùng một nơi. CloudWatch ServiceLens kết hợp chỉ số và bản ghi của CloudWatch, cũng như dữ liệu theo dõi từ AWS X-Ray để bạn có cái nhìn toàn diện về ứng dụng và thành phần phụ thuộc của chúng. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện được điểm gây cản trở về hiệu suất, tìm ra căn nguyên của sự cố trong ứng dụng và xác định người dùng bị ảnh hưởng. CloudWatch ServiceLens giúp bạn hiểu rõ ứng dụng của mình ở 3 khía cạnh chính: Giám sát cơ sở hạ tầng (dùng chỉ số và nhật ký để hiểu về tài nguyên hỗ trợ ứng dụng của bạn), giám sát giao dịch (dùng dữ liệu theo dõi để hiểu về thành phần phụ thuộc giữa các tài nguyên) và giám sát người dùng cuối (dùng thử nghiệm để giám sát các điểm cuối và thông báo cho bạn khi trải nghiệm của người dùng cuối xuống cấp).

Nếu đang sử dụng AWS X-Ray, thì bạn có thể truy cập vào CloudWatch ServiceLens trên bảng điều khiển CloudWatch theo mặc định. Nếu chưa sử dụng AWS X-Ray, thì bạn có thể bắt đầu bằng cách dùng X-Ray SDK để bật AWS X-Ray trên ứng dụng của mình. Amazon CloudWatch ServiceLens được cung cấp ở tất cả các Khu vực AWS công khai và có hỗ trợ AWS-X-Ray. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu về Amazon CloudWatch ServiceLens.

Với Amazon CloudWatch Synthetics, bạn có thể giám sát các điểm cuối của ứng dụng dễ dàng hơn. Tính năng này chạy hoạt động kiểm tra trên các điểm cuối mỗi phút một lần và 24/7, đồng thời cảnh báo cho bạn ngay khi điểm cuối của ứng dụng hoạt động không như mong đợi. Bạn có thể tùy chỉnh các hoạt động kiểm tra này để biết được độ sẵn sàng, độ trễ, giao dịch, liên kết bị lỗi hoặc hỏng, việc hoàn thành tác vụ từng bước, lỗi tải trang, độ trễ khi tải đối với tài sản Giao diện người dùng, quy trình hướng dẫn phức tạp hoặc luồng thanh toán trong ứng dụng. Bạn cũng có thể sử dụng CloudWatch Synthetics để tách biệt các điểm cuối đang tạo cảnh báo của ứng dụng, rồi ánh xạ trở lại vào các sự cố trong cơ sở hạ tầng nền tảng để giảm thời gian tìm ra giải pháp.

Bắt đầu với CloudWatch Synthetics thật dễ dàng. Bạn có thể viết thử nghiệm đầu tiên của mình chỉ trong vài phút. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu về Chức năng tổng hợp của Amazon CloudWatch.

Định giá

Vui lòng tham khảo trang giá của chúng tôi để biết thông tin mới nhất.

Tất cả các loại phiên bản Amazon EC2 tự động gửi chỉ số tình trạng và hiệu năng quan trọng đến CloudWatch mà không tính phí. Nếu bạn bật Giám sát chi tiết EC2, bạn sẽ bị tính phí cho chỉ số tùy chỉnh dựa trên số lượng chỉ số được gửi đến CloudWatch cho phiên bản đó. Số lượng chỉ số được gửi cho một phiên bản phụ thuộc vào loại phiên bản. Hãy tham khảo Chỉ số CloudWatch dành cho phiên bản của bạn để biết chi tiết.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Tìm hiểu thêm.

Trước tháng 7 năm 2017, chi phí CloudWatch được chia thành hai phần trong hóa đơn AWS của bạn và Báo cáo chi phí và lượng sử dụng. Ví nhiều lý do lịch sử, các khoản phí của CloudWatch Alarms, CloudWatch Metrics và sử dụng API CloudWatch được trình bày trong mục chi tiết “Elastic Compute Cloud” (EC2) của hóa đơn còn các khoản phí của CloudWatch Logs và CloudWatch Dashboards được trình bày trong mục chi tiết “CloudWatch”. Để giúp thống nhất và đơn giản hóa việc sử dụng và tính phí AWS CloudWatch hàng tháng cho bạn, chúng tôi đã chuyển các phần phí CloudWatch Metrics, Alarms và sử dụng API từ mục “EC2” của hóa đơn sang mục “CloudWatch”, tập hợp toàn bộ các khoản phí liên quan đến CloudWatch về cùng một chỗ trong mục “CloudWatch”. Hãy lưu ý rằng thay đổi này không ảnh hưởng đến tổng số tiền được tính phí trong hóa đơn AWS của bạn. Hóa đơn và Báo cáo chi phí và lượng sử dụng của bạn nay sẽ chỉ thể hiện các khoản phí của dịch vụ CloudWatch trong một mục duy nhất.

Ngoài ra, còn có Số liệu tính phí trong CloudWatch có tên là “Phí ước tính” có để được xem là Tổng phí ước tính hoặc phân tích chi tiết Theo dịch vụ. Số liệu “Tổng phí ước tính” sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, phần phân tích chi tiết “Phí ước tính” theo Dịch vụ sẽ thay đổi đối với phần có Tên dịch vụ là “AmazonEC2” và phần có Tên dịch vụ “AmazonCloudWatch”. Do hợp nhất hóa đơn, có thể bạn sẽ thấy số liệu tính phí của Amazon EC2 giảm còn số liệu tính phí của Amazon CloudWatch tăng lên do lượng sử dụng và mức phí được tính sẽ được chuyển ra khỏi mục EC2 và đưa vào mục CloudWatch.

Logs Insights được tính giá trên mỗi truy vấn, dựa trên lượng dữ liệu nhật ký đã nhập được quét theo từng truy vấn. Để biết thêm chi tiết về cách định giá, hãy tham khảo giá CloudWatch.

Có, nếu bạn hủy truy vấn theo cách thủ công, bạn có thể bị tính phí cho lượng dữ liệu đã thu nhập được quét tới thời điểm bạn hủy truy vấn.

Không, bạn sẽ không bị tính phí cho các truy vấn thất bại.

Khả năng quan sát liên tài khoản

Khả năng quan sát liên tài khoản trong CloudWatch cho phép bạn giám sát và khắc phục sự cố ứng dụng trải dài trên nhiều tài khoản trong một Khu vực. Bằng việc sử dụng khả năng quan sát liên tài khoản, bạn có thể tìm kiếm, trực quan hóa và phân tích một cách liền mạch các chỉ số, bản ghi và dấu vết mà không cần phải lo lắng về ranh giới tài khoản. Bạn có thể bắt đầu với chế độ xem tổng hợp liên tài khoản về ứng dụng của bạn để xác định một cách trực quan tài nguyên bị lỗi và tìm hiểu chuyên sâu các dấu vết, chỉ số và bản ghi tương quan để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Cách truy cập và điều hướng dữ liệu liên tài khoản liền mạch nhờ giám sát liên tài khoản giúp bạn giảm thao tác thủ công cần thiết để khắc phục sự cố và tiết kiệm thời gian quý báu trong quá trình giải quyết. Khả năng quan sát liên tài khoản là một tính năng bổ sung vào khả năng quan sát thống nhất của CloudWatch.

Khả năng quan sát liên tài khoản đưa ra hai khái niệm mới về tài khoản. “Tài khoản giám sát” là một tài khoản AWS trung tâm có thể xem và tương tác với dữ liệu quan sát được tạo ra trên nhiều tài khoản khác. “Tài khoản nguồn” là một tài khoản AWS riêng lẻ tạo ra dữ liệu quan sát cho tài nguyên nằm trong tài khoản đó. Sau khi bạn xác định xong tài khoản giám sát và tài khoản nguồn, bạn hoàn tất cấu hình giám sát liên tài khoản bằng cách chọn dữ liệu đo từ xa để chia sẻ với tài khoản giám sát của bạn. Trong vòng vài phút, bạn có thể dễ dàng thiết lập tài khoản giám sát trung tâm để từ đó quan sát được toàn bộ tình trạng và hiệu năng của các ứng dụng đã triển khai trên nhiều tài khoản có liên quan hoặc trên toàn bộ một tổ chức AWS. Với khả năng quan sát liên tài khoản trong CloudWatch, bạn có thể nắm được cái nhìn tổng quan về các thành phần phụ thuộc liên ứng dụng có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng của dịch vụ, đồng thời bạn có thể chủ động chỉ ra các vấn đề và khắc phục với thời gian giải quyết trung bình ngắn hơn.

Bằng cách sử dụng khả năng quan sát liên tài khoản, bạn có thể tìm kiếm các nhóm bản ghi được lưu trữ trên nhiều tài khoản từ chế độ xem trung tâm, chạy các truy vấn Thông tin chuyên sâu về bản ghi liên tài khoản, phân tích Live Tail, cũng như tạo ra các quy tắc Thông tin chuyên sâu về đối tượng đóng góp trên nhiều tài khoản để xác định các đối tượng đóng góp thuộc top-N tạo ra các mục nhập bản ghi. Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm theo chỉ số để trực quan hóa các chỉ số từ nhiều tài khoản trong chế độ xem thống nhất, tạo ra các cảnh báo để đánh giá những chỉ số từ các tài khoản khác, qua đó bạn sẽ được thông báo về các điểm bất thường và vấn đề nổi cộm, đồng thời trực quan hóa các vấn đề đó trên bảng điều khiển tập trung. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để thiết lập một luồng chỉ số duy nhất, liên tài khoản để bao gồm các chỉ số được áp dụng cho nhiều tài khoản AWS trong một Khu vực AWS. Với khả năng quan sát liên tài khoản, bạn cũng có thể xem một bản đồ tương tác các ứng dụng liên tài khoản của mình bằng cách sử dụng ServiceLens để tạo chế độ xem chi tiết về các chỉ số, bản ghi và dấu vết có liên quan.

Cả tính năng giám sát liên tài khoản trong CloudWatch và các tính năng liên tài khoản, liên Khu vực sẽ có trên bảng điều khiển CloudWatch. Menu thả xuống bao gồm các tính năng liên tài khoản, liên Khu vực sẽ bị xóa khỏi bảng điều khiển khi bạn thiết lập khả năng quan sát liên tài khoản trong CloudWatch. Hãy lưu ý rằng trải nghiệm khả năng quan sát liên tài khoản trong CloudWatch chỉ có ở một Khu vực tại một thời điểm. Tính năng liên tài khoản, liên Khu vực cho phép truy cập khả năng đo từ xa trên toàn tổ chức thông qua Vai trò IAM. Khả năng quan sát liên tài khoản trong CloudWatch sử dụng API Quản lý truy cập khả năng quan sát để xác định chính sách truy cập. Tìm hiểu thêm trong tài liệu.

Giám sát ứng dụng

Tín hiệu ứng dụng Amazon CloudWatch [Xem trước] mở rộng Amazon CloudWatch với các chỉ số ứng dụng chuẩn hóa và chế độ xem khả năng quan sát lấy ứng dụng làm trung tâm trong Bảng điều khiển quản lý AWS dành cho CloudWatch. Bạn có thể bắt đầu mà không cần ghi công cụ đo lường tùy chỉnh. Các chế độ xem mới tóm tắt tình trạng ứng dụng để giúp xác định tác động kinh doanh và ưu tiên, sau đó đưa ra phân tích theo chiều dọc để nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ.

Bạn có thể bật Tín hiệu ứng dụng trong Bảng điều khiển quản lý AWS cho CloudWatch hoặc khi kích hoạt CloudWatch trên các tài nguyên AWS, chẳng hạn như cụm Amazon EKS. Công cụ đo lường ứng dụng được bao gồm trong Tác tử Amazon CloudWatch. Các dịch vụ ứng dụng, API và thành phần phụ thuộc của dịch vụ được khám phá và hiển thị trong chế độ xem tóm tắt và trên bản đồ dịch vụ. Để phản ánh tác động và tầm quan trọng của doanh nghiệp, bạn có thể tạo mục tiêu cấp dịch vụ (SLO) trên các chỉ số ứng dụng tiêu chuẩn, giám sát người dùng thực hoặc giả lập chỉ với một vài cú nhấp chuột. Chế độ xem “Bật thêm APM” trong bảng điều khiển hiển thị chế độ xem về các tài nguyên được giám sát và không được giám sát cho phép khách hàng dần bổ sung thêm khả năng hiển thị ứng dụng. Bạn có thể sử dụng cài đặt CloudWatch để tăng cường lấy mẫu dấu vết trên các dịch vụ quan trọng và thu thập thêm ví dụ về các giao dịch quan trọng như lệnh thanh toán. Để thêm quy trình giám sát độ sẵn sàng bên ngoài hoặc quy trình làm việc trên UI, bạn có thể thêm carany tổng hợp và để thêm khả năng hiển thị của máy khách, hãy bật tính năng đo từ xa RUM trên các ứng dụng web của máy khách.

Tín hiệu ứng dụng Amazon CloudWatch [Xem trước] phát hiện các dịch vụ ứng dụng như bộ xử lý thanh toán thế chấp đang chạy trong EKS và tạo một bộ chỉ số ứng dụng tiêu chuẩn về khối lượng, độ trễ, lỗi và sự cố của API (chẳng hạn như thêm người dùng, đặt đơn hàng, thanh toán, v.v.) và các thành phần phụ thuộc (chẳng hạn như cuộc gọi giữa các dịch vụ ứng dụng, đến các dịch vụ AWS hoặc đến các điểm cuối bên ngoài). Khách hàng có thể phản ánh tác động kinh doanh và tầm quan trọng của các dịch vụ ứng dụng, API và thành phần phụ thuộc của dịch vụ bằng cách xác định các mục tiêu cấp dịch vụ. Các chế độ xem khả năng quan sát lấy ứng dụng làm trung tâm mới trong Bảng điều khiển quản lý AWS dành cho CloudWatch sau đó sẽ tóm tắt tình trạng ứng dụng so với các SLO và đưa ra phân tích theo chiều dọc để nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ.

Sử dụng Tín hiệu ứng dụng cho trải nghiệm giám sát hiệu năng ứng dụng tích hợp. Với tính năng giám sát tích hợp, bạn có thể tự động thu thập và tìm mối tương quan giữa dữ liệu đo từ xa trên ứng dụng, đồng thời ưu tiên cho các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh. Bạn cũng có thể tận dụng cảnh báo, dấu vết và dữ liệu sự kiện để thực hiện các hành động tự động và giảm thời gian phục hồi sau sự cố (MTTR). Bạn muốn giám sát các ứng dụng chạy trên Amazon EKS, Amazon EC2, Amazon ECS, cơ sở dữ liệu, thành phần hoặc tài nguyên tại chỗ. Chỉ cần chỉ định các tài nguyên cần giám sát và bật Tín hiệu ứng dụng cho Amazon EKS trong bảng điều khiển CloudWatch của bạn mà không cần cấu hình thủ công. Đối với tất cả các môi trường ứng dụng khác, bạn có thể nhanh chóng triển khai Tác tử CloudWatch và bắt đầu giám sát các ứng dụng của mình. Với Tín hiệu ứng dụng, bạn có thể tạo, đo lường và theo dõi SLO phù hợp với KPI kinh doanh và hoạt động của bạn. SLO có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý các ứng dụng quan trọng, cải thiện độ sẵn sàng, giảm thời gian ngừng hoạt động và mang đến trải nghiệm khách hàng nhất quán. Bạn cần truy cập vào chế độ xem toàn diện đối với tất cả các ứng dụng của mình và khả năng quản lý hiệu năng ứng dụng. Tận dụng bảng điều khiển tự động, được tích hợp sẵn và chuẩn hóa với tất cả các ứng dụng, dịch vụ và dữ liệu đo từ xa của bạn. Các tính năng trực quan này sẽ giúp bạn nhanh chóng quét và truy cập các chỉ số như khối lượng, độ sẵn sàng, độ trễ và lỗi ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Bản đồ dịch vụ Tín hiệu ứng dụng cho phép bạn phân tích theo chiều dọc các dấu vết, API và tài nguyên điện toán để có cái nhìn toàn diện về nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề trên ứng dụng của bạn. Việc tích hợp Amazon CloudWatch RUM và Chức năng tổng hợp của Amazon CloudWatch trong Tín hiệu ứng dụng cung cấp cho bạn dữ liệu người dùng theo thời gian thực và các canary trong một chế độ xem duy nhất. Điều này rất quan trọng nếu bạn cần nhanh chóng xác định chính xác nguyên nhân gốc rễ trong mã, thành phần phụ thuộc hoặc môi trường lưu trữ của bạn trước khi tác động đến bất kỳ người dùng cuối nào.

Thông tin chuyên sâu về ứng dụng của CloudWatch giúp bạn giám sát các ứng dụng sử dụng phiên bản Amazon EC2 cùng với các tài nguyên ứng dụng khác. Thông tin chuyên sâu về ứng dụng của CloudWatch xác định và thiết lập các chỉ số chính, bản ghi và cảnh báo trên các tài nguyên ứng dụng và hệ thống công nghệ của bạn (ví dụ: cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, web (IIS) và máy chủ ứng dụng, hệ điều hành, bộ cân bằng tải và hàng đợi). CloudWatch liên tục giám sát các chỉ số và bản ghi để phát hiện và tìm mối tương quan giữa các điểm bất thường và lỗi. Khi phát hiện lỗi và điểm bất thường, Thông tin chuyên sâu về ứng dụng sẽ tạo Sự kiện CloudWatch mà bạn có thể sử dụng để thiết lập thông báo hoặc thực hiện hành động. Để hỗ trợ khắc phục sự cố, tính năng này tạo bảng điều khiển tự động cho các sự cố phát hiện được, bao gồm các điểm bất thường về chỉ số và lỗi bản ghi có sự tương quan, cùng với thông tin chuyên sâu bổ sung để cho bạn thấy nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn.

Giám sát bộ chứa

CloudWatch Container Insights là tính năng giám sát, khắc phục sự cố và cảnh báo cho các ứng dụng và vi dịch vụ có trong container của bạn. Container Insights giúp đơn giản hóa việc cô lập và phân tích các vấn đề về hiệu năng ảnh hưởng đến môi trường container của bạn. Kỹ sư DevOps và kỹ sư hệ thống có quyền truy cập vào bảng thông tin tự động trong bảng điều khiển CloudWatch, cho họ khả năng quan sát toàn bộ hoạt động, gồm các chỉ số, bản ghi và dấu vết phân phối tóm tắt hiệu năng và tình trạng các cụm Dịch vụ bộ chứa linh hoạt cho Service for Kubernetes (EKS) của Amazon, Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) của Amazon, AWS FargateKubernetes theo pod/tác vụ, bộ chứa và dịch vụ.

Thông tin chuyên sâu về bộ chứa có khả năng quan sát nâng cao dành cho Dịch vụ Kubernetes linh hoạt (EKS) Amazon cho phép bạn phân tích trực quan theo chiều dọc và chiều ngang trên các lớp bộ chứa EKS của mình và dễ dàng phát hiện những vấn đề như rò rỉ bộ nhớ trong các bộ chứa riêng lẻ, giảm thời gian trung bình để giải quyết. Với chỉ số mặt phẳng điều khiển, giờ đây bạn có thể theo dõi trạng thái tự động điều chỉnh quy mô và lập kế hoạch vòng đời hoạt động của cụm kiểm thử trong tính năng kiểm tra tự động để cải thiện hiệu quả hoạt động. Với khả năng quan sát nâng cao cho EKS, giờ đây bạn có thể sắp xếp các cụm, nút và khối lượng công việc của mình theo mức tiêu thụ tài nguyên và nhanh chóng xác định các điểm bất thường, thiết lập cảnh báo riêng để theo dõi chặt chẽ và chủ động giảm thiểu rủi ro trước khi ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng cuối.

Có. Bạn có thể theo dõi trạng thái mặt phẳng điều khiển của mình khi sử dụng Thông tin chuyên sâu về bộ chứa có khả năng quan sát nâng cao dành cho Dịch vụ Kubernetes linh hoạt (EKS) Amazon. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Thông tin chuyên sâu về bộ chứa để tìm hiểu trạng thái tự động điều chỉnh quy mô và lập kế hoạch vòng đời hoạt động của cụm kiểm thử trong các tính năng kiểm thử tự động.

Thông tin chuyên sâu về bộ chứa có khả năng quan sát nâng cao dành cho Dịch vụ Kubernetes linh hoạt (EKS) Amazon cung cấp các chỉ số hiệu năng và tình trạng chi tiết sẵn có, bao gồm các chỉ số hiệu năng EKS cấp bộ chứa, chỉ số trạng thái Kube và chỉ số mặt phẳng điều khiển EKS để cô lập và khắc phục sự cố nhanh hơn. Khả năng quan sát nâng cao cho phép khách hàng phân tích trực quan theo chiều dọc và chiều ngang trên các lớp bộ chứa khác nhau và dễ dàng phát hiện những vấn đề như rò rỉ bộ nhớ trong các bộ chứa riêng lẻ, giảm thời gian trung bình để giải quyết. Với chỉ số mặt phẳng điều khiển, giờ đây khách hàng có thể theo dõi trạng thái tự động điều chỉnh quy mô và lập kế hoạch vòng đời hoạt động của cụm kiểm thử trong tính năng kiểm thử tự động để cải thiện hiệu quả hoạt động. Với khả năng quan sát nâng cao, giờ đây khách hàng có thể sắp xếp các cụm, nút và khối lượng công việc của mình theo mức tiêu thụ tài nguyên và nhanh chóng xác định các điểm bất thường, thiết lập cảnh báo riêng để theo dõi chặt chẽ và chủ động giảm thiểu rủi ro trước khi ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng cuối. Khả năng quan sát nâng cao là một tính năng tùy chọn. Thông tin chuyên sâu về bộ chứa không có khả năng quan sát nâng cao sẽ cung cấp các chỉ số tổng hợp ở cấp độ dịch vụ và cụm.

Có. Bạn có thể quyết định sử dụng Thông tin chuyên sâu về bộ chứa có hoặc không có khả năng quan sát nâng cao trên cơ sở từng cụm. Bạn có thể kích hoạt khả năng quan sát nâng cao cho các cụm bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung Khả năng quan sát của CloudWatch cho EKS trong các cụm sau khi chúng được tạo bằng tab tiện ích bổ sung trong chế độ xem thông tin cụm của bạn. Vui lòng xem tài liệu Thông tin chuyên sâu về bộ chứa của CloudWatch về cách cấu hình tác tử CloudWatch của bạn để kích hoạt khả năng quan sát nâng cao cho EKS.

Bạn có thể bắt đầu thu thập các bản ghi, siêu dữ liệu và chỉ số chi tiết về hiệu suất từ các bộ chứa và cụm của mình hoặc bật tiện ích Khả năng quan sát của CloudWatch để nâng cao khả năng quan sát chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Để bắt đầu sử dụng Thông tin chuyên sâu về bộ chứa, vui lòng làm theo các bước được cung cấp trong tài liệu Thông tin chuyên sâu về bộ chứa của Amazon CloudWatch.

Thông tin chuyên sâu về bộ chứa có khả năng quan sát nâng cao hỗ trợ Amazon EKS.

Thông tin thêm liên quan đến giá cả Thông tin chuyên sâu về bộ chứa hiện có sẵn trên trang định giá CloudWatch.

Không. Các loại số liệu hiện tại được hỗ trợ là Máy đo và Bộ đếm. Số liệu Biểu đồ và Tóm tắt theo kế hoạch sẽ được hỗ trợ trong bản phát hành sắp tới.

Prometheus là một dự án giám sát nguồn mở phổ biến, một phần của Nền tảng điện toán hoạt động trên đám mây (CNCF). Cộng đồng nguồn mở đã xây dựng hơn 150 plugin và xác định một khung mà nhóm DevOps có thể sử dụng để thể hiện số liệu tùy chỉnh được thu thập bằng phương pháp kéo từ ứng dụng của họ. Với tính năng mới này, các nhóm DevOps có thể tự động khám phá các dịch vụ cho khối lượng công việc được gói trong bộ chứa, chẳng hạn như AWS App Mesh, NGINX và Java/JMX. Khi đó, họ có thể thể hiện số liệu tùy chỉnh trên các thiết bị đó và nhập số liệu trong CloudWatch. Bằng việc quản lý việc thu thập và tổng hợp số liệu Prometheus, người dùng CloudWatch có thể giám sát, khắc phục sự cố và cảnh báo về lỗi và giảm hiệu năng ứng dụng nhanh hơn trong khi giảm số công cụ giám sát yêu cầu.

Số liệu Prometheus được tự động nhập vào dưới dạng số liệu tùy chỉnh CloudWatch. Thời gian lưu giữ là 15 tháng mỗi điểm dữ liệu số liệu, có bao gồm tự động hợp nhất (< 60 giây có trong 3 giờ, một phút có trong 15 ngày, 5 phút có trong 63 ngày, một giờ có trong 15 tháng). Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu về thời gian lưu giữ chỉ số của CloudWatch.

Có. Mỗi cụm Kubernetes (k8s) đều có nhóm bản ghi riêng cho các sự kiện (ví dụ như /aws/containerinsights//prometheus) với thời gian lưu giữ riêng mà bạn có thể thiết lập. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu về thời gian lưu giữ nhóm bản ghi.

Không. Tất cả số liệu được nhập dưới dạng sự kiện CloudWatch Logs và có thể được truy vấn bằng truy vấn CloudWatch Logs Insights. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về cú pháp ngôn ngữ tìm kiếm trong Thông tin chuyên sâu về bản ghi CloudWatch.

Bạn sẽ phải trả phí cho những gì mình sử dụng như sau: (1) CloudWatch Logs được nhập theo Gigabyte (GB), (2) CloudWatch Logs được lưu trữ và (3) số liệu tùy chỉnh CloudWatch. Vui lòng tham khảo trang giá CloudWatch để biết thông tin chi tiết về giá cả tại Khu vực AWS của bạn.

Giám sát Internet

Trình giám sát Internet của Amazon CloudWatch giúp bạn liên tục giám sát các số liệu về mức độ sẵn sàng và hiệu năng của Internet giữa các ứng dụng được AWS lưu trữ và người dùng cuối của ứng dụng. Nhờ Trình giám sát Internet, bạn có thể nhanh chóng hình dung được tác động của các sự cố, xác định các vị trí và nhà cung cấp chịu ảnh hưởng, rồi hành động để cải thiện trải nghiệm sử dụng mạng của người dùng cuối. Bạn có thể xem ở chế độ xem toàn cầu về các mẫu lưu lượng truy cập và các sự kiện trạng thái, đồng thời đi sâu vào thông tin về các sự kiện ở nhiều mức độ chi tiết về địa lý khác nhau. Nếu nguyên nhân gây ra vấn đề là do mạng của AWS, bạn sẽ nhận được một thông báo từ Bảng điều khiển Trạng thái AWS cho bạn biết các bước AWS đang thực hiện để khắc phục vấn đề. Trình giám sát Internet cũng cung cấp thông tin chuyên sâu và các đề xuất có thể giúp bạn cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách sử dụng các dịch vụ khác của AWS.

Để sử dụng Trình giám sát Internet, bạn tạo một trình giám sát và gắn tài nguyên của ứng dụng với trình giám sát đó, ví dụ như Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon, các bản phân phối CloudFront hoặc các thư mục WorkSpaces, để Trình giám sát Internet biết lưu lượng truy cập Internet của ứng dụng nằm ở đâu. Sau đó, Trình giám sát Internet cung cấp các số liệu đo lường Internet từ AWS theo các địa điểm và mạng có giao tiếp với ứng dụng của bạn.

Sau đó, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển CloudWatch để tìm hiểu về sự kiện trạng thái, xem điểm hiệu năng và độ sẵn sàng, khám phá dữ liệu lịch sử của ứng dụng theo các mức độ chi tiết về địa lý khác nhau, cũng như thu thập thông tin chuyên sâu về cách cấu hình ứng dụng của bạn để cải thiện hiệu năng cho người dùng cuối.

Trình giám sát Internet đăng tải các số liệu đo lường Internet lên Bản ghi CloudWatch và Chỉ số CloudWatch, giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng các công cụ CloudWatch để hiểu rõ hơn về trạng thái ứng dụng tại các khu vực địa lý và mạng cụ thể đối với ứng dụng của bạn. Đồng thời, Trình giám sát Internet gửi các sự kiện trạng thái đến Amazon EventBridge để bạn có thể thiết lập thông báo.

Khi khám phá Trình giám sát Internet, bạn nên làm quen với các thành phần và khái niệm bạn sẽ thấy được nhắc đến trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trình giám sát Internet sử dụng hoặc có nhắc đến những thành phần sau: Trình giám sát, bản ghi CloudWatch, chỉ số CloudWatch, thành phố-mạng, sự kiện trạng thái, Số hệ thống tự trị (ASN), nguồn được giám sát, số liệu đo lường Internet, thời gian trọn vòng, số byte đã truyền, cũng như điểm hiệu năng và độ sẵn sàng.

Đọc phần mô tả ngắn gọn về những thành phần này trong tài liệu.

Cách định giá Trình giám sát Internet bao gồm những cấu phần sau: phí trên mỗi tài nguyên được giám sát, phí trên mỗi thành phố-mạng và phí cho các bản ghi chẩn đoán được đăng tải lên Bản ghi CloudWatch. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang giá Trình giám sát Internet của Amazon CloudWatch.

Đối với Trình giám sát Internet, hỗ trợ Khu vực phụ thuộc vào loại tài nguyên bạn thêm vào trình giám sát của mình. Đối với các bản phân phối Amazon CloudFront và các thư mục Amazon WorkSpaces, Trình giám sát Internet được cung cấp ở tất cả các Khu vực được hỗ trợ. Đối với Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon, bạn chỉ có thể thêm các VPC từ một Khu vực chọn tham gia vào một trình giám sát được tạo ra trong cùng Khu vực. Để biết danh sách đầy đủ về các Khu vực AWS được hỗ trợ, hãy tham khảo điểm cuối Trình giám sát Internet của Amazon CloudWatch.

Giám sát Lambda

CloudWatch Lambda Insights là một tính năng dùng để giám sát, khắc phục sự cố và tối ưu hóa hiệu suất cũng như chi phí của các hàm Lambda. Lambda Insights giúp đơn giản hóa việc cô lập và phân tích các vấn đề về hiệu suất ảnh hưởng đến môi trường Lambda của bạn. DevOps và các kỹ sư hệ thống có quyền truy cập vào bảng thông tin tự động trong bảng điều khiển của CloudWatch, cho họ khả năng hiển thị toàn diện về mặt vận hành đối với các chỉ số, bản ghi và dấu vết tóm tắt hiệu suất và tình trạng của các hàm AWS Lambda.

Bạn có thể bắt đầu thu thập số liệu, bản ghi và siêu dữ liệu chi tiết về hiệu suất từ các hàm Lambda bằng cách làm theo các bước sau trong tài liệu Thông tin chuyên sâu về Lambda của CloudWatch.

CloudWatch Lambda Insights tự động thu thập số liệu tùy chỉnh từ các sự kiện hiệu năng được thu nạp dưới dạng CloudWatch logs từ các hàm Lambda của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin về giá cả trên trang giá CloudWatch.

Giám sát mạng

Trình giám sát mạng cung cấp khả năng giám sát hiệu năng cũng như khả năng giám sát hoạt động kết nối ứng dụng được lưu trữ trên AWS với các điểm đích tại chỗ. Trình giám sát mạng cho phép bạn nhanh chóng trực quan hóa lỗi kết nối mất gói tin và độ trễ của các kết nối mạng lai, đặt cảnh báo và ngưỡng, sau đó hành động để cải tiến trải nghiệm mạng của người dùng cuối. Nếu kết nối mạng lai của bạn đi qua AWS Direct Connect, Trình giám sát mạng sẽ cho phép bạn xác định nguồn gây ra tình trạng giảm hiệu năng mạng trong vòng vài phút.

Trình giám sát mạng cung cấp chỉ số độ trễ trọn vòng và mất gói tin cho mỗi đầu dò được cấu hình trong trình giám sát. Ngoài ra, đối với các kết nối mạng lai đi qua AWS Direct Connect, Trình giám sát mạng còn cung cấp chỉ số cho Chỉ báo tình trạng mạng AWS. Các chỉ số này được tổng hợp theo mỗi mạng con VPC, mỗi điểm cuối đích và được đăng lên Amazon CloudWatch. Sau đó, bạn có thể truy cập bảng điều khiển CloudWatch từ trong bảng điều khiển Trình giám sát mạng để xem các chỉ số này, thiết lập cảnh báo và xem tình trạng mạng AWS để biết khi các sự cố mạng ảnh hưởng đến hiệu năng. Bạn cũng có thể định chuẩn lỗi kết nối mất gói tin và độ trễ trọn vòng nhờ quan sát lịch sử 30 ngày của các chỉ số được ghi lại hoặc thiết lập cảnh báo để được thông báo về sự cố mạng.

Cách định giá Trình giám sát mạng bao gồm những cấu phần sau: Phí trên mỗi tài nguyên được giám sát và phí của các chỉ số được đăng tải lên CloudWatch. Để biết thêm thông tin, hãy xem định giá Amazon CloudWatch và điều hướng đến tab Trình giám sát mạng.

Để sử dụng Trình giám sát mạng, bạn cần tạo trình giám sát rồi liên kết tài nguyên ứng dụng với chương trình đó. Bạn chọn mạng con nguồn thuộc Đám mây riêng ảo (VPC) Amazon, sau đó chọn địa chỉ IP đích trong mạng tại chỗ của mình. Trình giám sát mạng tạo ra lưới tổ hợp nguồn và đích có thể có, mỗi tổ hợp là một đầu dò, trong một trình giám sát đơn lẻ. Hoạt động tạo Trình giám sát mạng được AWS quản lý toàn phần và bạn sẽ có thể xem các chỉ số theo thời gian thực trong vòng vài phút sau khi thiết lập trình giám sát. Trình giám sát mạng cung cấp các chỉ số theo thời gian thực này cho Chỉ số CloudWatch, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng công cụ CloudWatch để hiểu rõ hơn về tình trạng mạng trong các khu vực AWS dành riêng cho mạng của bạn. Vui lòng xem tài liệu hướng dẫn thiết lập chi tiết dành cho CloudWatch.

Theo dõi trải nghiệm kỹ thuật số

DEM của Amazon CloudWatch cho phép bạn theo dõi trải nghiệm của người dùng cuối với các ứng dụng của bạn (bao gồm hiệu năng, tính sẵn dùng và khả năng sử dụng). 

Phát hiện các sự cố không liên tục, nhận thông báo ngay cả khi không có lưu lượng truy cập của người dùng, đồng thời theo dõi các điểm cuối và giao diện người dùng bằng các thử nghiệm của CloudWatch Synthetic. Bổ sung việc theo dõi tổng hợp cho CloudWatch RUM để hiểu tác động của người dùng cuối và nắm rõ hơn trải nghiệm kỹ thuật số của bạn. Với CloudWatch Evidently, bạn có thể cải thiện trải nghiệm kỹ thuật số của người dùng cuối bằng cách thử nghiệm và xác thực hiệu quả của các thiết kế và tính năng mới. 

Amazon CloudWatch RUM là tính năng theo dõi người dùng thực, giúp bạn nắm được hiệu năng phía máy khách của ứng dụng để giảm thời gian xử lý trung bình (MTTR). Với CloudWatch RUM, bạn có thể thu thập dữ liệu phía máy khách về hiệu năng ứng dụng web trong thời gian thực để xác định và khắc phục sự cố. Dữ liệu này bổ sung cho dữ liệu CloudWatch Synthetics để giúp bạn nắm rõ hơn về trải nghiệm kỹ thuật số của người dùng cuối. Bạn có thể trực quan hóa những điểm bất thường về hiệu năng và sử dụng dữ liệu khắc phục lỗi có liên quan (chẳng hạn như thông báo lỗi, dấu vết vùng nhớ và phiên người dùng) để khắc phục các vấn đề về hiệu năng (chẳng hạn như lỗi JavaScript, sự cố và độ trễ). Bạn cũng có thể hiểu phạm vi tác động của người dùng cuối, trong đó bao gồm số phiên, vị trí địa lý hoặc trình duyệt. CloudWatch RUM tổng hợp dữ liệu về hành trình của người dùng trong ứng dụng của bạn, qua đó giúp bạn xác định tính năng cần cho ra mắt và các bản sửa lỗi cần ưu tiên.

Tạo trình theo dõi ứng dụng trong CloudWatch RUM và thêm máy khách web nhẹ vào tiêu đề HTML của ứng dụng của bạn. Sau đó, bắt đầu sử dụng bảng thông tin của CloudWatch RUM để nắm được thông tin chi tiết của người dùng từ các vị trí địa lý, thiết bị, nền tảng và trình duyệt khác nhau. 

Amazon CloudWatch Evidently cho phép bạn tiến hành các thử nghiệm và xác định hậu quả không mong muốn của các tính năng mới trước khi triển khai đại trà, từ đó giảm rủi ro liên quan đến việc triển khai tính năng mới. Evidently cho phép bạn xác thực hiệu quả của các tính năng mới trên toàn bộ ứng dụng trước khi phát hành, điều này giúp cho việc phát hành an toàn hơn. Khi cho ra mắt tính năng mới, bạn có thể mang các tính năng đến với lượng người dùng nhỏ hơn, theo dõi các số liệu chính như thời gian tải hoặc tỷ lệ chuyển đổi, sau đó tăng lưu lượng truy cập. Evidently cũng cho phép các nhà phát triển thử các thiết kế khác nhau, thu thập dữ liệu người dùng và đưa ra thiết kế hiệu quả nhất trong quá trình sản xuất. Evidently hỗ trợ bạn giải thích và hành động dựa trên kết quả thử nghiệm mà không cần kiến thức thống kê nâng cao. Bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết được cung cấp bởi công cụ thống kê của Evidently (chẳng hạn như giá trị p và khoảng tin cậy bất kỳ lúc nào) để đưa ra quyết định trong khi đang tiến hành thử nghiệm.

Bạn có thể sử dụng đoạn mã JavaScript trong CloudWatch RUM để thu thập hành trình của người dùng phía máy khách và các số liệu hiệu năng. Nếu muốn, bạn cũng có thể dùng API Evidently để thêm các số liệu tùy chỉnh như tỷ lệ chuyển đổi. Tiếp theo, các tính năng mới cần thử nghiệm có thể được hỗ trợ bằng SDK CloudWatch Evidently, cung cấp khả năng kiểm soát cách người dùng tiếp cận với các tính năng mới. Giờ đây, bạn có thể cho ra mắt và thử nghiệm tính năng bằng bảng điều khiển AWS hoặc CLI. 

Với Amazon CloudWatch Synthetics, bạn có thể giám sát các điểm cuối của ứng dụng dễ dàng hơn. Tính năng này chạy hoạt động kiểm tra trên các điểm cuối mỗi phút một lần và 24/7, đồng thời cảnh báo cho bạn ngay khi điểm cuối của ứng dụng hoạt động không như mong đợi. Bạn có thể tùy chỉnh các hoạt động kiểm tra này để biết được độ sẵn sàng, độ trễ, giao dịch, liên kết bị lỗi hoặc hỏng, việc hoàn thành tác vụ từng bước, lỗi tải trang, độ trễ khi tải đối với tài sản Giao diện người dùng, quy trình hướng dẫn phức tạp hoặc luồng thanh toán trong ứng dụng. Bạn cũng có thể sử dụng CloudWatch Synthetics để tách biệt các điểm cuối đang tạo cảnh báo của ứng dụng, rồi ánh xạ trở lại vào các sự cố trong cơ sở hạ tầng nền tảng để giảm thời gian tìm ra giải pháp.

Bắt đầu với CloudWatch Synthetics thật dễ dàng. Bạn có thể viết thử nghiệm đầu tiên của mình chỉ trong vài phút. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu về Chức năng tổng hợp của Amazon CloudWatch.

Hai dịch vụ này có thể được sử dụng riêng biệt, nhưng còn tốt hơn nữa khi kết hợp với nhau.

AppConfig là tính năng của AWS Systems Manager mà bạn có thể sử dụng để tạo, quản lý và triển khai các cờ tính năng cũng như cấu hình ứng dụng khác. Khi phát triển các tính năng mới, bạn có thể sử dụng AppConfig để triển khai một tính năng mới sang giai đoạn sản xuất, nhưng dùng nút chuyển đổi cờ để ẩn đi. Khi đã sẵn sàng cho ra mắt, bạn chỉ cần cập nhật cấu hình để phát hành tính năng này ngay lập tức hoặc dần dần.

Để quản lý và thử nghiệm tính năng nâng cao hơn, bạn có thể sử dụng Evidently, là một tính năng mới của Amazon CloudWatch. Với Evidently, bạn có thể chạy thử nghiệm trên các phiên bản tính năng khác nhau và so sánh với đường cơ sở hoặc cho ra mắt một phiên bản tính năng theo lịch trình, đồng thời theo dõi các số liệu kinh doanh như thời lượng truy cập và doanh thu. Evidently cũng tích hợp với CloudWatch RUM, cho phép theo dõi hiệu năng của ứng dụng phía máy khách, nên số liệu RUM có thể được sử dụng trực tiếp trong Evidently.

Phân tích số liệu

Thông tin chuyên sâu về chỉ số của CloudWatch là công cụ truy vấn có hiệu năng cao, giúp bạn chia nhỏ các chỉ số hoạt động theo thời gian thực và tạo giá trị tổng hợp nhanh chóng bằng các truy vấn SQL tiêu chuẩn. Thông tin chuyên sâu về chỉ số giúp bạn tìm hiểu tình trạng và hiệu năng ứng dụng của mình bằng cách mang đến cho bạn khả năng phân tích số liệu trên quy mô lớn. Công cụ này được tích hợp với Bảng điều khiển CloudWatch, nên bạn có thể lưu các truy vấn vào bảng điều khiển về tình trạng và hiệu năng để chủ động theo dõi và xác định sự cố một cách nhanh chóng.

Để bắt đầu, chỉ cần nhấp vào tab số liệu trên bảng điều khiển CloudWatch bạn sẽ tìm thấy Thông tin chuyên sâu về chỉ số dưới dạng công cụ truy vấn tích hợp trong tab Query (Truy vấn) mà không phải trả thêm phí. Mặc dù Metrics Insights sử dụng ngôn ngữ SQL tiêu chuẩn, bạn cũng có thể bắt đầu dùng Metrics Insights bằng trình tạo truy vấn trực quan. Để sử dụng trình tạo truy vấn, hãy chọn số liệu bạn quan tâm, không gian tên và chiều dữ liệu một cách trực quan, sau đó bảng điều khiển sẽ tự động tạo các truy vấn SQL cho bạn, dựa trên lựa chọn của bạn. Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa truy vấn để nhập các truy vấn SQL thô của mình bất cứ lúc nào để tìm hiểu sâu và xác định các sự cố một cách chi tiết cụ thể hơn. Metrics Insights cũng đi kèm với một tập hợp các truy vấn mẫu có thể giúp bạn bắt đầu theo dõi và điều tra hiệu năng ứng dụng ngay lập tức. Metrics Insights cũng có sẵn theo chương trình thông qua CloudFormation, AWS SDK và CLI.

Theo dõi tài nguyên AWS và số liệu tùy chỉnh

Amazon CloudWatch là dịch vụ giúp bạn giám sát các tài nguyên đám mây AWS và các ứng dụng bạn chạy trên AWS. Số liệu được cung cấp tự động cho một số sản phẩm và dịch vụ AWS, trong đó có phiên bản Amazon EC2, ổ đĩa EBS, Cân bằng tải co giãn, Auto Scaling group, luồng công việc EMR, phiên bản CSDL RDS, bảng DynamoDB, cụm ElastiCache, cụm RedShift, chồng OpsWorks, kiểm tra tình trạng Route 53, chủ đề SNS, hàng chờ SQS, luồng công việc SWF và Storage Gateway. Bạn cũng có thể theo dõi các số liệu tùy chỉnh do chính ứng dụng và dịch vụ của bạn tạo ra.

Bạn có thể đăng tải và lưu số liệu tùy chỉnh ở độ phân giải đến một giây. Tính năng lưu giữ mở rộng số liệu bắt đầu được cung cấp vào ngày 1 tháng 11 năm 2016 và cho phép lưu trữ toàn bộ số liệu cho khách hàng từ 14 ngày đến 15 tháng trước. CloudWatch lưu giữ dữ liệu số liệu như sau:

Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian dưới 60 giây được giữ lại trong 3 giờ. Các điểm dữ liệu này là số liệu tùy chỉnh độ phân giải cao.

Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian 60 giây (1 phút) được giữ lại trong 15 ngày

Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian 300 giây (5 phút) được giữ lại trong 63 ngày 

Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian 3600 giây (1 giờ) được giữ lại trong 455 ngày (15 tháng)

Các điểm dữ liệu được xuất bản ban đầu có khoảng thời gian ngắn hơn được tổng hợp lại để lưu trữ dài hạn. Ví dụ: nếu bạn thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng khoảng thời gian 1 phút, dữ liệu vẫn được giữ lại trong 15 ngày với độ phân giải 1 phút. Sau 15 ngày, dữ liệu vẫn được giữ lại nhưng sẽ được tổng hợp và chỉ có thể truy xuất với độ phân giải 5 phút. Sau 63 ngày, dữ liệu được tổng hợp hơn nữa và chỉ có thể sử dụng độ phân giải 1 giờ. Nếu cần sử dụng số liệu có khoảng thời gian dài hơn các mức này, bạn có thể sử dụng API GetMetricStatistics để truy xuất điểm dữ liệu để lưu trữ ngoại tuyến hoặc lưu trữ ở nơi khác.

Tính năng này hiện được cung cấp tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (Frankfurt), Nam Mỹ (São Paulo), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Âu (London), Canada (Miền Trung), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và Trung Quốc (Bắc Kinh).

Độ phân giải tối thiểu được CloudWatch hỗ trợ là điểm dữ liệu một giây, vốn là số liệu có độ phân giải cao, hoặc bạn có thể lưu trữ số liệu ở độ chi tiết một phút. Đôi khi, CloudWatch nhận được số liệu ở các chu kỳ khác nhau, ví dụ như chu kỳ ba phút hoặc năm phút. Nếu bạn không quy định số liệu cần độ phân giải cao bằng cách cài đặt trường StorageResolution trong yêu cầu API PutMetricData thì theo mặc định, CloudWatch sẽ tổng hợp và lưu các số liệu ở độ phân giải một phút.

Tùy theo độ tuổi của dữ liệu được yêu cầu, số liệu sẽ được cung cấp theo độ phân giải được quy định trong lịch trình lưu giữ bên trên. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu dữ liệu một phút trong vòng một ngày từ 10 ngày trước, bạn sẽ nhận được 1440 điểm dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu dữ liệu một phút từ năm tháng trước, UI sẽ tự động thay đổi độ chi tiết thành một giờ và API GetMetricStatistics sẽ không trả về kết quả nào.

CloudWatch không hỗ trợ xóa số liệu. Số liệu sẽ hết hạn theo lịch trình lưu giữ được mô tả bên trên.

Không. Lúc nào bạn cũng có thể truy xuất dữ liệu cho bất kỳ phiên bản Amazon EC2 nào theo lịch trình lưu giữ được mô tả bên trên. Tuy nhiên, bảng điều khiển CloudWatch sẽ giới hạn việc tìm kiếm số liệu chỉ trong hai tuần sau lần cuối cùng số liệu được tiếp nhận xử lý để bảo đảm các phiên bản mới nhất được hiển thị trong không gian tên của bạn.

Có, Amazon CloudWatch hỗ trợ truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn, giúp bạn giám sát chỉ số trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác. Giờ đây, bạn có thể khắc phục sự cố quan trọng trong vài phút thay vì vài giờ và nắm bắt thông tin về tình trạng ứng dụng của mình, hiển thị thông tin chuyên sâu nhanh hơn để hoạt động liền mạch. Tập trung hoạt động truy vấn, trực quan hóa và cảnh báo của bạn trên tất cả các công cụ giám sát ở một nơi.

Có. Amazon CloudWatch lưu trữ số liệu cho các phiên bản Amazon EC2 đã chấm dứt hoạt động hoặc Elastic Load Balancer đã bị xóa trong 15 tháng.

Để bắt đầu, bạn cần điều hướng đến trình tạo truy vấn chỉ số trong bảng điều khiển Amazon CloudWatch và mở bộ chọn nguồn dữ liệu. Bộ chọn cho phép bạn khởi động trình hướng dẫn để thêm nguồn dữ liệu mới cho truy vấn và cảnh báo. Bạn chọn nguồn dữ liệu mà bạn muốn truy vấn và chỉ định thông tin truy cập chi tiết như URL hoặc đường dẫn và thông tin chứng thực. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tài liệu.

Nếu bạn xem cùng một khung thời gian trong khoảng 5 phút so với 1 phút, bạn có thể thấy các điểm dữ liệu được hiển thị trên những vị trí khác nhau trên đồ thị. Đối với khoảng thời gian được chỉ định trong đồ thị, Amazon CloudWatch sẽ tìm tất cả các điểm dữ liệu hiện hoạt và tính toán một điểm duy nhất, tổng hợp để hiển thị toàn bộ khoảng thời gian đó. Trong trường hợp dùng khoảng thời gian 5 phút, một điểm dữ liệu duy nhất sẽ được điểm bắt đầu của khoảng thời gian 5 phút. Trong trường hợp dùng khoảng thời gian 1 phút, một điểm dữ liệu duy nhất sẽ được đặt tại điểm 1 phút. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng khoảng thời gian một phút để khắc phục sự cố cũng như các hoạt động khác yêu cầu biểu đồ thời gian chính xác nhất.

Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi dữ liệu cho chính ứng dụng, tập chỉ lệnh và dịch vụ của bạn tạo ra. Số liệu tùy chỉnh là mọi số liệu bạn cung cấp cho Amazon CloudWatch. Ví dụ: bạn có thể sử dụng số liệu tùy chỉnh làm cách thức theo dõi thời gian tải trang web, tỷ lệ lỗi yêu cầu, số lượng tiến trình hoặc luồng trên phiên bản hoặc khối lượng công việc mà ứng dụng của bạn thực hiện. Bạn có thể bắt đầu với số liệu tùy chỉnh bằng cách sử dụng API PutMetricData hoặc dùng thử các tập lệnh giám sát mẫu dành cho Windows và Linux, plugin collectd của CloudWatch cũng như một số ứng dụng và công cụ được các đối tác của AWS cung cấp.

Số liệu tùy chỉnh có thể là một trong các loại sau:

Độ phân giải tiêu chuẩn, với dữ liệu có độ chi tiết một phút

Độ phân giải cao, với dữ liệu có độ chi tiết một giây

Theo mặc định, số liệu được lưu ở độ phân giải một phút trong CloudWatch. Bạn có thể quy định độ phân giải cao cho số liệu bằng cách cài đặt tham số StorageResolution thành một trong yêu cầu API PutMetricData. Nếu không cài đặt tham số StorageResolution tùy chọn thì theo mặc định, CloudWatch sẽ lưu số liệu ở độ phân giải một phút.

Khi bạn đăng tải số liệu có độ phân giải cao, CloudWatch sẽ lưu với độ phân giải một giây và bạn có thể đọc cũng như truy xuất với khoảng thời gian 1 giây, 5 giây, 10 giây, 30 giây hoặc bội số bất kỳ của 60 giây.

Số liệu tùy chỉnh tuân theo cùng lịch trình lưu giữ được liệt kê bên trên.

Hiện tại, chỉ các số liệu tùy chỉnh mà bạn đăng tải lên CloudWatch được cung cấp ở độ phân giải cao. Các số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao được lưu trên CloudWatch ở độ phân giải một giây. Độ phân giải cao được xác định bằng tham số StorageResolution trong yêu cầu API PutMetricData, với giá trị là một và không phải là trường bắt buộc. Nếu bạn không chỉ định giá trị cho trường StorageResolution tùy chọn, CloudWatch sẽ mặc định lưu số liệu tùy chỉnh ở độ phân giải một phút.

Không, số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao được tính giá giống như số liệu tùy chỉnh một phút tiêu chuẩn.

Bạn có thể theo dõi dữ liệu của mình bằng cách sử dụng số liệu tùy chỉnh, CloudWatch Logs, hoặc cả hai. Bạn có thể sẽ muốn sử dụng số liệu tùy chỉnh nếu dữ liệu của bạn chưa được tạo ở định dạng nhật ký, ví dụ như tiến trình hệ điều hành hay kết quả đo lường hiệu năng. Hoặc, bạn có thể sẽ muốn viết ứng dụng hoặc tập chỉ lệnh riêng của mình hoặc do đối tác AWS cung cấp. Nếu bạn muốn lưu từng kết quả đo cùng với thông tin chi tiết bổ sung, bạn nên sử dụng CloudWatch Logs.

Bạn có thể truy xuất, vẽ đồ thị và đặt cảnh báo trên các giá trị thống kê sau cho số liệu Amazon CloudWatch: Trung bình, Tổng, Nhỏ nhất, Lớn nhất và Đếm mẫu. Số liệu thống kê có thể được tính toán theo các khoảng thời gian là bội số của một phút hoặc 60 giây. Đối với số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao, số liệu thống kê có thể được tính cho khoảng thời gian từ một giây đến ba giờ.

Amazon CloudWatch Application Insights cho .NET và SQL Server là một tính năng bạn có thể sử dụng để dễ dàng giám sát các ứng dụng .NET và SQL Server của mình. Tính năng này giúp xác định và thiết lập các chỉ số và nhật ký quan trọng trên tài nguyên ứng dụng và tập hợp công nghệ của bạn, tức là cơ sở dữ liệu, máy chủ web (IIS) và máy chủ ứng dụng, hệ điều hành, cân bằng tải, hàng đợi, v.v. Tính năng này liên tục theo dõi các dữ liệu đo đạc từ xa để phát hiện và xác định mối tương quan trong các vấn đề bất thường và lỗi, từ đó thông báo cho bạn về bất kỳ sự cố nào trong ứng dụng. Để hỗ trợ khắc phục sự cố, tính năng này tạo các bảng thông tin tự động để trực quan hóa sự cố đã phát hiện, bao gồm cả bất thường về số liệu và lỗi nhật ký có mối tương quan với nhau, cùng với thông tin chi tiết bổ sung để cho bạn thấy nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn.

Tự động nhận dạng bản ghi và chỉ số ứng dụng: Tính năng này quét tài nguyên ứng dụng của bạn, cung cấp một danh sách các bản ghi và chỉ số đề xuất để giám sát và tự động thiết lập chúng. Điều này giúp bạn thiết lập hoạt động giám sát ứng dụng dễ dàng hơn. 

Phát hiện sự cố thông minh: Tính năng này sử dụng các quy tắc và thuật toán máy học tích hợp để giám sát và phân tích triệu chứng của sự cố một cách linh hoạt trên tập hợp ứng dụng của bạn và phát hiện sự cố ứng dụng. Tính năng này giúp bạn giảm thiểu chi phí xử lý hiện tượng tăng đột biến của từng số liệu, hoặc các sự kiện hoặc lỗi nhật ký. Thay vào đó, bạn sẽ được thông báo về sự cố thực sự cùng với thông tin về bối cảnh của các sự cố này.

Khắc phục sự cố nhanh hơn: Tính năng này đánh giá các sự cố phát hiện được để cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu, chẳng hạn như nguyên nhân gốc rễ có thể gây ra sự cố phát hiện được và danh sách các chỉ số cũng như bản ghi bị tác động bởi sự cố này. Bạn có thể phản hồi về thông tin chi tiết đã được tạo ra để điều chỉnh công cụ phát hiện sự cố cho phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn.

Tích hợp ứng dụng: Chỉ rõ ứng dụng bạn muốn theo dõi bằng cách chọn Nhóm tài nguyên AWS liên kết với ứng dụng đó.

Xác định thành phần của ứng dụng: Tính năng này phân tích tài nguyên ứng dụng của bạn để xác định các thành phần ứng dụng (tài nguyên độc lập hoặc các nhóm tài nguyên liên quan như nhóm tự động điều chỉnh quy mô và nhóm cân bằng tải). Bạn cũng có thể tùy chỉnh các thành phần bằng cách nhóm các tài nguyên để hiểu rõ hơn và dễ dàng làm quen.

Bật tính năng giám sát: Đối với các thành phần ứng dụng của bạn, bạn có thể chỉ định bậc công nghệ, chẳng hạn như front-end IIS, bậc thợ .NET, v.v. Dựa trên lựa chọn của bạn, tính năng cung cấp một bộ chỉ số và nhật ký đề xuất có thể được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của bạn. Sau khi bạn lưu các “công cụ theo dõi” này, Application Insights cho .NET và SQL Server sẽ thiết lập để CloudWatch thu thập chúng thay cho bạn.

Khi đã triển khai, Application Insights cho .NET và SQL Server sử dụng kết hợp các quy tắc được xây dựng sẵn và các mô hình máy học để bắt đầu xác định các sự cố ứng dụng. Tính năng này tạo ra các bảng thông tin tự động trên CloudWatch với danh sách các sự cố được phát hiện và chế độ xem chi tiết cho các sự cố này cùng với các vấn đề bất thường và lỗi liên quan.

CloudWatch Metric Streams là tính năng cho phép bạn truyền liên tục số liệu CloudWatch đến một đích tùy chọn với ít bước cấu hình và thiết lập nhất. Đây là giải pháp được quản lý hoàn toàn nên bạn không cần viết mã hay duy trì cơ sở hạ tầng. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể đặt cấu hình một luồng số liệu đến các đích, chẳng hạn như Amazon Simple Storage Service (S3). Bạn cũng có thể gửi số liệu đến một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 nhất định để bảng thông tin vận hành luôn được cập nhật.

Metric Streams mang đến một phương thức khác để lấy số liệu từ CloudWatch mà không cần phải thăm dò API. Bạn có thể tạo luồng số liệu chỉ với vài cú nhấp chuột và số liệu của bạn sẽ bắt đầu truyền đến đích. Bạn có thể dễ dàng hướng số liệu đến hồ dữ liệu của mình trên AWS (chẳng hạn như trên Amazon S3) và bắt đầu phân tích mức sử dụng hoặc hiệu quả bằng các công cụ như Amazon Athena. Metrics Streams cũng giúp bạn dễ dàng gửi số liệu CloudWatch đến các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 phổ biến thông qua điểm cuối HTTP Amazon Kinesis Data Firehose. Bạn có thể tạo một luồng liên tục, có khả năng mở rộng chứa các số liệu CloudWatch cập nhật nhất để cải thiện bảng thông tin, chuông báo và các công cụ khác hoạt động dựa trên số liệu chính xác và kịp thời.

Bạn có thể tạo và quản lý Metric Streams thông qua Bảng điều khiển CloudWatch hoặc theo lập trình thông qua CloudWatch API, AWS SDK, AWS CLI hoặc AWS CloudFormation để cung cấp và đặt cấu hình Metric Streams. Bạn cũng có thể dùng các mẫu AWS CloudFormation của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 để thiết lập các đích phân phối Metric Streams bên ngoài AWS. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về Luồng chỉ số CloudWatch.

Có. Bạn có thể chọn gửi tất cả số liệu theo mặc định hoặc tạo quy tắc bộ lọc để đưa vào hoặc loại trừ các nhóm số liệu xác định theo không gian tên, chẳng hạn như AWS/EC2. Metric Streams tự động xác định các số liệu mới khớp với quy tắc lọc và đưa số liệu cập nhật vào trong luồng. Khi các tài nguyên bị chấm dứt, Metric Streams sẽ tự động dừng gửi những chi tiếp cập nhật của các số liệu ngừng hoạt động.

Metric Streams có thể có đầu ra ở định dạng OpenTelemetry hoặc JSON. Bạn có thể chọn định dạng đầu ra khi tạo hoặc quản lý luồng số liệu.

Có. Bạn có thể truy cập phần theo dõi của trang bảng điều khiển Metric Streams. Bạn sẽ thấy các bảng thông tin tự động về lượng số liệu cập nhật theo thười gian. Bạn cũng có thể xem những số liệu này trong không gian tên AWS/CloudWatch và có thể được dùng để tạo các cảnh báo trong trường hợp số lượng thay đổi bất thường.

Theo dõi nhật ký

Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để giám sát cũng như giải quyết sự cố cho các hệ thống và ứng dụng của mình thông qua hệ thống, ứng dụng và các tệp nhật ký tùy chỉnh hiện có.

Với CloudWatch Logs, bạn có thể giám sát các nhật ký gần theo thời gian thực, theo dõi những cụm từ, giá trị hoặc dạng mẫu cụ thể. Ví dụ: bạn có thể đặt cảnh báo theo số lỗi xảy ra trong nhật ký hệ thống, hoặc xem các biểu đồ ghi độ trễ yêu cầu web từ nhật ký ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể xem dữ liệu nhật ký gốc để tìm hiểu căn nguyên vấn đề khi cần thiết. Dữ liệu nhật ký có thể được lưu trữ và truy cập theo thời gian bạn mong muốn nhờ lưu trữ có độ bền cao, giá thành thấp, giúp bạn không phải lo lắng về việc ổ cứng bị ghi đầy.

Nhật ký có tính phí của Amazon CloudWatch là nhật ký được các dịch vụ AWS xuất bản riêng thay mặt cho khách hàng. Nhật ký luồng VPC là loại nhật ký Tính phí đầu tiên sẽ được hưởng lợi từ mô hình phân bậc này. Tuy nhiên, các loại nhật ký Dịch vụ AWS sẽ được bổ sung vào loại Nhật ký tính phí trong tương lai.

Vui lòng tham khảo Sản phẩm và dịch vụ theo khu vực để biết thông tin chi tiết về tình trạng cung cấp dịch vụ Bản ghi CloudWatch Logs theo khu vực.

Vui lòng tham khảo trang giá của chúng tôi để biết thông tin mới nhất.

CloudWatch Logs có khả năng theo dõi và lưu trữ nhật ký để giúp bạn nắm bắt rõ hơn và vận hành các hệ thống và ứng dụng của mình. Khi bạn sử dụng CloudWatch Logs với nhật ký, dữ liệu nhật ký hiện có của bạn được sử dụng để theo dõi nên không cần thay đổi đoạn mã nào cả. Sau đây là hai ví dụ về những gì bạn có thể làm với Amazon CloudWatch và nhật ký của bạn:

Giám sát ứng dụng và hệ thống theo thời gian thực: Bạn có thể sử dụng Bản ghi CloudWatch để giám sát ứng dụng và hệ thống bằng dữ liệu bản ghi gần như trong thời gian thực. Ví dụ: CloudWatch Logs có thể theo dõi số lượng lỗi xuất hiện trong nhật ký ứng dụng của bạn và gửi thông báo cho bạn mỗi khi tỷ lệ lỗi vượt quá ngưỡng bạn quy định. Amazon CloudWatch sử dụng dữ liệu nhật ký của bạn để theo dõi, do đó bạn sẽ không phải thay đổi đoạn mã nào.

Lưu giữ bản ghi dài hạn: Bạn có thể sử dụng Bản ghi CloudWatch để lưu trữ dữ liệu bản ghi bao lâu tùy thích trong kho lưu trữ có độ bền cao và tiết kiệm chi phí mà không phải lo lắng về việc ổ cứng hết không gian. CloudWatch Logs Agent sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển cả tệp nhật ký xoay vòng lẫn không xoay vòng khỏi máy chủ và đưa vào dịch vụ nhật ký. Sau đó, bạn có thể truy cập dữ liệu sự kiện nhật ký thô khi cần.

Bạn có thể cấu hình dịch vụ EC2Config để gửi nhiều dữ liệu và tệp nhật ký khác nhau đến CloudWatch bao gồm: nhật ký văn bản tùy chỉnh, nhật ký Sự kiện (Ứng dụng, Tùy chỉnh, Bảo mật, Hệ thống), nhật ký Theo dõi sự kiện (ETW) và dữ liệu Bộ đếm hiệu năng (PCW). Tìm hiểu thêm về dịch vụ EC2Config ở đây.

Theo mặc định, Trình đại diện CloudWatch Logs sẽ gửi dữ liệu nhật ký mỗi năm giây một lần, người dùng có thể cấu hình cài đặt này.

CloudWatch Logs có thể thu nạp, tổng hợp và giám sát bất kỳ dữ liệu nhật ký dạng văn bản hoặc nhật ký định dạng JSON nào.

CloudWatch Logs Agent sẽ ghi lại lỗi trong sự kiện mà tính năng này được cấu hình để báo cáo dữ liệu nhật ký không phải văn bản. Lỗi được ghi lại trong /var/logs/awslogs.log.

Bạn có thể theo dõi sự kiện nhật ký khi chúng được gửi đến CloudWatch Logs bằng cách tạo Bộ lọc số liệu. Bộ lọc số liệu sẽ biến dữ liệu nhật ký thành số liệu Amazon CloudWatch Metrics để vẽ đồ thị hoặc cảnh báo. Bạn có thể tạo Bộ lọc số liệu trong Bảng điều khiển hoặc CLI. Bộ lọc số liệu sẽ tìm và khớp các từ, cụm từ hoặc giá trị trong sự kiện nhật ký của bạn. Khi Bộ lọc số liệu tìm được một trong các từ, cụm từ hoặc giá trị trong sự kiện nhật ký của bạn thì kết quả đó sẽ được xem như là một số liệu Amazon CloudWatch Metric bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể tạo Bộ lọc số liệu để tìm và đếm sự xuất hiện của từ “Lỗi” trong sự kiện nhật ký. Bộ lọc số liệu cũng có khả năng trích xuất giá trị từ các sự kiện nhật ký phân tách bằng dấu cách, ví dụ như độ trễ của yêu cầu web. Bạn cũng có thể sử dụng các toán tử điều kiện và ký tự đại diện để tạo ra kết quả khớp chính xác. Bảng điều khiển Amazon CloudWatch có thể giúp bạn kiểm thử mẫu của mình trước khi tạo Bộ lọc số liệu.

Mẫu Bộ lọc số liệu có thể chứa từ tìm kiếm hoặc thông số kỹ thuật của nhật ký thông thường hoặc định dạng sự kiện JSON.

Ví dụ: nếu bạn muốn tìm từ Lỗi, mẫu bộ lọc số liệu sẽ chỉ có từ Lỗi. Bạn có thể đưa vào nhiều từ tìm kiếm để tìm kiếm cùng lúc nhiều từ. Ví dụ: nếu bạn muốn đếm các sự kiện có chứa chữ Lỗi và Ngoại lệ, bạn sẽ phải sử dụng mẫu Lỗi Ngoại lệ. Nếu bạn muốn khớp chính xác từ Lỗi Ngoại lệ, bạn sẽ phải đặt cụm từ này vào dấu ngoặc kép: “Lỗi Ngoại lệ”. Bạn có thể quy định bao nhiêu từ tìm kiếm tùy thích.

Bạn cũng có thể sử dụng CloudWatch Logs để trích xuất giá trị từ sự kiện nhật ký trong nhật ký thường hoặc định dạng JSON. Ví dụ: bạn có thể theo dõi lượng byte được truyền từ nhật ký truy cập Apache của mình. Bạn cũng có thể sử dụng toán tử điều kiện và ký tự đại diện để khớp và trích xuất dữ liệu quan tâm. Để sử dụng tính năng trích xuất của Bộ lọc số liệu, sự kiện nhật ký phải được phân tách bằng dấu cách và trường được bắt đầu và kết thúc bằng dấu ngoặc kép """, hoặc, bắt đầu và kết thúc bằng dấu ngoặc vuông "[" "]". Ngoài ra, sự kiện nhật ký định dạng JSON cũng có thể được sử dụng. Để xem đầy đủ chi tiết về cú pháp và ví dụ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về Bộ lọc số liệu.

CloudWatch Logs cho phép bạn dùng thử mẫu Bộ lọc số liệu bạn muốn trước khi tạo Bộ lọc số liệu. Bạn có thể dùng thử mẫu cho dữ liệu nhật ký của bạn đã ở trong CloudWatch Logs hoặc bạn có thể cung cấp sự kiện nhật ký riêng của bạn để dùng thử. Việc dùng thử mẫu sẽ cho bạn thấy sự kiện nhật ký nào khớp với mẫu của Bộ lọc số liệu và nếu là trích xuất giá trị thì giá trị được trích xuất sẽ nằm trong dữ liệu dùng thử. Bạn có thể dùng thử Bộ lọc số liệu trong bảng điều khiển và CLI.

Bộ lọc số liệu của Amazon CloudWatch không hỗ trợ biểu thức chính quy. Để xử lý dữ liệu bản ghi có biểu thức chính quy, hãy cân nhắc sử dụng Amazon Kinesis và kết nối luồng với công cụ xử lý biểu thức chính quy.

Quản lý nhật ký

Bạn có thể trích xuất bất kỳ dữ liệu nhật ký nào bằng cách sử dụng bảng điều khiển CloudWatch Logs hoặc thông qua CLI CloudWatch Logs. Sự kiện nhật ký được truy xuất theo Nhóm nhật ký, Luồng nhật ký và thời gian đi kèm. API CloudWatch Logs dùng để truy xuất sự kiện nhật ký là GetLogEvents.

Bạn có thể sử dụng CLI để truy xuất sự kiện nhật ký và tìm kiếm bằng cách sử dụng dòng lệnh grep hoặc các hàm tìm kiếm tương tự.

Bạn có thể lưu dữ liệu nhật ký trong CloudWatch Logs bao lâu tùy thích. Theo mặc định, CloudWatch Logs sẽ lưu dữ liệu nhật ký vô hạn định. Bạn có thể thay đổi thời gian lưu giữ cho từng Nhóm nhật ký vào bất kỳ lúc nào.

Bản ghi Amazon CloudWatch tiêu chuẩn là một trong hai lớp bản ghi do CloudWatch cung cấp. Bản ghi tiêu chuẩn cho phép quản lý bản ghi toàn diện nhằm mục đích giám sát theo thời gian thực và các tính năng phân tích nâng cao như Live Tail, trích xuất chỉ số, cảnh báo và bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể giám sát các bản ghi, gần theo thời gian thực, để tìm những cụm từ, giá trị hoặc dạng mẫu cụ thể. Ví dụ: bạn có thể đặt cảnh báo theo số lỗi xảy ra trong nhật ký hệ thống, hoặc xem các biểu đồ ghi độ trễ yêu cầu web từ nhật ký ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể xem dữ liệu nhật ký gốc để tìm hiểu căn nguyên vấn đề khi cần thiết.

Bản ghi Amazon CloudWatch truy cập không thường xuyên (Bản ghi-IA) là một trong hai lớp bản ghi do CloudWatch cung cấp. Bản ghi-IA được xây dựng nhằm mục đích hợp nhất tất cả các bản ghi của bạn ngay trên AWS. Tính năng này cung cấp khả năng tải nhập được quản lý, phân tích bản ghi liên tài khoản và mã hóa Bản ghi CloudWatch tiêu chuẩn, với mức giá tải nhập trên mỗi GB thấp. Sự kết hợp giữa các tính năng tùy chỉnh và chi phí thấp này khiến Bản ghi-IA của CloudWatch là lựa chọn lý tưởng cho truy vấn tùy biến và phân tích pháp y sau sự kiện. Dữ liệu nhật ký có thể được lưu trữ và truy cập vô hạn trong bộ lưu trữ có độ bền cao, giá thành thấp, giúp bạn không phải lo lắng về việc ổ cứng bị ghi đầy.

Bản ghi Amazon CloudWatch truy cập không thường xuyên (Bản ghi-IA) được cung cấp tại tất cả các Khu vực AWS hiện có Bản ghi CloudWatch. Bạn có thể bắt đầu trong bảng điều khiển hoặc theo lập trình thông qua AWS CLI hoặc API

Phân tích nhật ký

Để truy cập Logs Insights, chính sách IAM của bạn phải bao gồm các quyền cho logs:DescribeLogGroups và logs:FilterLogEvents.

Bạn có thể sử dụng Logs Insights để truy vấn tất cả các nhật ký được gửi tới CloudWatch. Logs Insights tự động khám phá các trường nhật ký trong nhật ký từ dịch vụ AWS như Lambda, CloudTrail, Route53 và VPC Flow Logs; cũng như bất kỳ nhật ký ứng dụng nào tạo ra các sự kiện nhật ký ở định dạng JSON. Ngoài ra, với tất cả các loại nhật ký, nó tạo ra 3 trường hệ thống @message, @logStream và @timestamp cho tất cả nhật ký được gửi tới CloudWatch. @message bao gồm sự kiện nhật ký thô không phân tách, @logStream chứa tên nguồn tạo ra sự kiện nhật ký và @timestamp chứa thời điểm thêm sự kiện nhật ký vào CloudWatch.

Logs Insights giới thiệu một ngôn ngữ truy vấn được xây dựng theo mục đích mới để xử lý nhật ký. Ngôn ngữ truy vấn hỗ trợ một số lệnh truy vấn đơn giản nhưng hiệu quả. Bạn có thể viết lệnh để truy xuất một hoặc nhiều trường nhật ký, tìm kiếm các sự kiện nhật ký khớp với một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu nhật ký của bạn và trích xuất các trường tạm thời từ nhật ký văn bản. Ngôn ngữ truy vấn dễ học và Logs Insights cung cấp hỗ trợ trong khi sử dụng sản phẩm dưới dạng truy vấn mẫu, mô tả lệnh và tự động hoàn thành truy vấn để giúp bạn bắt đầu. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về ngôn ngữ truy vấn tại đây.

Bạn có thể tham khảo tài liệu về giới hạn dịch vụ tại đây.

Logs Insights được cung cấp tại Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Nam Mỹ (Sao Paulo).

Bạn có thể viết truy vấn bao gồm tập hợp, bộ lọc, biểu thức chính quy, cũng như tìm kiếm văn bản. Bạn cũng có thể trích xuất dữ liệu từ các sự kiện nhật ký để tạo ra các trường tạm thời, có thể được xử lý thêm bởi ngôn ngữ truy vấn để giúp bạn truy cập thông tin bạn đang tìm kiếm. Ngôn ngữ truy vấn hỗ trợ các hàm xâu, số học và toán học như concat, strlen, trim, log và sqrt cùng những hàm khác. Bạn cũng có thể sử dụng boolean và các biểu thức logic, cũng như các hàm tổng hợp như nhỏ nhất, lớn nhất, tổng, trung bình, phân vị phần trăm và các hàm khác. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về ngôn ngữ truy vấn và các hàm được hỗ trợ tại đây.

Bạn có thể tìm danh sách các lệnh truy vấn tại đây. Bạn có thể tìm danh sách các hàm được hỗ trợ tại đây.

Bạn có thể sử dụng trực quan hóa để xác định các xu hướng và kiểu mẫu diễn ra theo thời gian trong nhật ký của bạn. Logs Insights hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu bằng cách sử dụng các biểu đồ đường và biểu đồ vùng xếp chồng. Nó giúp trực quan hóa cho tất cả những truy vấn chứa một hoặc nhiều hàm tổng hợp, tại đó dữ liệu được nhóm lại trong khoảng thời gian được chỉ định bởi hàm bin(). Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian tại đây.

Bạn có thể sử dụng các biểu thức chính quy kiểu Java bằng Logs Insights. Các biểu thức chính quy có thể được sử dụng trong lệnh lọc. Bạn có thể tìm ví dụ về truy vấn bằng biểu thức chính quy bằng cách dùng phần trợ giúp trong ứng dụng hoặc tại đây.

Bạn có thể sử dụng dấu backtick để tránh các ký tự đặc biệt. Tên trường nhật ký có chứa các ký tự ngoài các ký tự chữ và số, @ và . bắt buộc tránh có dấu backtick.

Các trường hệ thống tạo bởi Logs Insights bắt đầu bằng @. Log Insights hiện tạo ra 3 trường hệ thống @message bao gồm sự kiện nhật ký thô, không phân tách khi được gửi tới CloudWatch, @logStream chứa tên nguồn tạo ra sự kiện nhật ký và @timestamp chứa thời điểm thêm sự kiện nhật ký vào CloudWatch.

Logs Insights cho phép bạn truy vấn dữ liệu nhật ký được thêm vào CloudWatch Logs vào hoặc sau ngày 5 tháng 11 năm 2018.

Bạn có thể tìm kiếm các sự kiện ghi từ một luồng bản ghi cụ thể bằng cách thêm bộ lọc lệnh truy vấn @logStream = "log_stream_name" vào truy vấn bản ghi của bạn.

CloudWatch Logs đã hỗ trợ các tùy chọn tích hợp với các dịch vụ AWS khác như Amazon Kinesis, Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Elasticsearch và các giải pháp ISV AWS Partner như Splunk, Sumo Logic và DataDog, cũng như các giải pháp khác, để cung cấp cho bạn lựa chọn và độ linh hoạt xuyên suốt mọi môi trường, cho các nhu cầu xử lý, làm phong phú, phân tích và trực quan hóa nhật ký tùy chỉnh của bạn. Ngoài ra, khả năng truy vấn của CloudWatch Logs Insights hiện có để truy cập lập trình qua AWS SDK, nhằm tạo điều kiện cho các đối tác AWS ISV xây dựng tích hợp sâu hơn, phân tích nâng cao và giá trị bổ sung trên CloudWatch Logs Insights.

Các tích hợp ISV Partner với CloudWatch Logs Insights cho phép bạn đưa dữ liệu nhật ký của bạn vào một nơi và có khả năng phân tích bằng cách sử dụng công cụ và framework bạn chọn một cách có hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí, mà không phải di chuyển một lượng lớn dữ liệu. Giải pháp này cũng cung cấp quyền truy cập nhanh hơn vào bản ghi của bạn bằng cách loại bỏ độ trễ truyền dữ liệu liên quan và xóa bỏ sự phức tạp trong hoạt động cấu hình và duy trì truyền dữ liệu nhất định.

Phát hiện bất thường trong bản ghi

Được hỗ trợ bởi AI/ML, Phát hiện bất thường trong bản ghi Amazon CloudWatch là tính năng phân tích bản ghi tự động giúp bạn nhóm cụm các bản ghi liên quan để tăng tốc quá trình điều tra bản ghi, so sánh bản ghi của bạn theo thời gian để hiển thị thông tin chuyên sâu quan trọng cũng như theo dõi bản ghi của bạn và thông báo cho bạn khi có hành vi bất thường xảy ra để khắc phục nhanh hơn. Khi sử dụng các thuật toán nâng cao, CloudWatch có thể tự động phát hiện các mẫu và thay đổi bất thường trong bản ghi ứng dụng của bạn, cảnh báo bạn về các vấn đề tiềm ẩn. Bạn không còn cần cập nhật các truy vấn hoặc bộ lọc mỗi khi bản ghi của bạn thay đổi. Với Phát hiện bất thường trong bản ghi, bạn có thể phát hiện sớm các lỗi mới xuất hiện và số lượng thông báo bản ghi tăng đột biến trước khi chúng tác động đến bạn, xác định các vấn đề mới mà không cần biết trước chi tiết cụ thể, nhận được cảnh báo về hoạt động bất thường mà không cần cấu hình thông số và liên tục theo dõi các bản ghi quan trọng nhất của bạn. Bằng cách chủ động phát hiện các vấn đề tiềm ẩn, Phát hiện bất thường trong bản ghi CloudWatch sẽ giúp bạn đi trước vấn đề và mang lại hiệu năng đáng tin cậy.
 

Phát hiện bất thường trong Bản ghi Amazon CloudWatch giúp tự động phát hiện hành vi bất thường trong bản ghi ứng dụng của bạn. Mặc dù các công cụ như Bộ lọc chỉ số cho phép bạn giám sát các biến thể cụ thể đã biết, nhưng tính năng phát hiện bất thường có thể xác định các tình trạng chưa biết trước đây như mã lỗi mới xảy ra trong bản ghi của bạn hoặc sự gia tăng đột ngột trong một thông báo bản ghi cụ thể. Phát hiện bất thường trong bản ghi sẽ phát triển linh hoạt với bản ghi ứng dụng của bạn theo thời gian và không yêu cầu bạn xác định các tham số cấu hình phức tạp như truy vấn hoặc cú pháp bộ lọc. Phát hiện bất thường trong bản ghi cung cấp thêm một mức độ đảm bảo cho các nhóm bản ghi ứng dụng quan trọng nhất của bạn.

Phát hiện bất thường trong bản ghi Amazon CloudWatch không yêu cầu định dạng bản ghi cụ thể để hoạt động. Tính năng này sử dụng công nghệ Máy học để phân tích cú pháp các bản ghi của bạn một cách linh hoạt. Phát hiện bất thường trong bản ghi CloudWatch phù hợp nhất với bản ghi ứng dụng, chẳng hạn như các bản ghi được tạo từ mã ứng dụng chạy trong EC2, EKS, ECS, Lambda và các tài nguyên khác để chạy mã ứng dụng.

Amazon DevOps Guru cung cấp tính năng phát hiện bất thường được xây dựng cho mục đích nhất định đối với các nguồn ứng dụng cụ thể như Lambda. Phát hiện bất thường trong bản ghi Amazon CloudWatch là một giải pháp hoạt động với bất kỳ bản ghi ứng dụng nào. Phát hiện bất thường trong bản ghi CloudWatch hiện có sẵn trong bảng điều khiển CloudWatch.

Live Tail Bản ghi

Live Tail Bản ghi Amazon CloudWatch là một tính năng phân tích tương tác mới mang lại cho bạn chế độ xem theo thời gian thực về các bản ghi đến. Bằng cách sử dụng Live Tail, bạn có thể nhanh chóng khắc phục sự cố: Nhà phát triển có thể tận dụng chế độ xem phát trực tuyến các bản ghi của họ để gỡ lỗi mã, đồng thời các kỹ sư CNTT có thể giám sát trạng thái các tác vụ triển khai của họ một cách ổn định. Live Tail cung cấp chế độ xem bản ghi tương tác theo thời gian thực trong bối cảnh của các sự kiện liên quan, giúp giảm thời gian trung bình để phát hiện và qua đó giảm thời gian trung bình để giải quyết.

Bạn nên sử dụng tính năng Live Tail tương tác của CloudWatch để phát hiện ngay các vấn đề về triển khai hoặc ứng dụng trong các công cụ Khả năng quan sát AWS gốc của bạn. Live Tail cho phép đội ngũ DevOps quan sát kỹ hơn các bản ghi ứng dụng quan trọng của bạn và gỡ lỗi mã từ bên trong môi trường phát triển của bạn mà không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ. Bằng việc sử dụng Live Tail để theo dõi trạng thái và tình trạng triển khai, các kỹ sư CNTT, đội ngũ hỗ trợ vận hành và đội ngũ bảo mật trung tâm có thể giám sát hiệu quả các dịch vụ và ứng dụng của họ nhằm tăng tốc phân tích nguyên nhân gốc rễ và giảm thời gian trung bình để giải quyết.

Ngoài việc cung cấp tính năng Live Tail cho các bản ghi ứng dụng tùy chỉnh, Live Tail còn giúp khách hàng có được thông tin chuyên sâu về các bản ghi của các dịch vụ AWS, bao gồm Đám mây riêng ảo của Amazon, Amazon Route53, AWS Lambda, Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon, Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon và dịch vụ khác. Bằng cách sử dụng tiện ích Live Tail, các dịch vụ AWS có thể nhúng chính trải nghiệm theo đuôi trực tiếp có tính tương tác này vào bảng điều khiển của bạn. Ngoài ra, các dịch vụ khác (chẳng hạn như Grafana được quản lý của Amazon, AWS Thinkbox) cũng có thể triển khai tích hợp trực tiếp để cung cấp tính năng phân tích chuyên sâu tương tự cho bạn từ trong bảng điều khiển của riêng bạn và bất kỳ bản ghi ứng dụng nào tạo ra sự kiện ghi.

Để tính năng này hoạt động theo mong muốn, người dùng cần được phép thực hiện các thao tác sau. Khi bắt đầu một phiên Live Tail, nếu bạn không có Vai trò quản trị hoặc có chính sách bao gồm logs:*, vui lòng thêm các hành động dưới đây vào lệnh chính sách của bạn: logs:StartLiveTail và logs:StopLiveTail.

Tìm hiểu thêm về giới hạn dịch vụ đối với Live Tail.

Live Tail được cung cấp tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris) và Nam Mỹ (São Paulo).

Bạn có thể lọc theo Nhóm bản ghi, Luồng bản ghi và lọc theo từ khóa. Lựa chọn nhóm bản ghi hỗ trợ nhiều lựa chọn trên nhiều tài khoản khi đang sử dụng tài khoản giám sát (khả năng quan sát liên tài khoản). Lựa chọn luồng bản ghi hỗ trợ nhiều lựa chọn dựa trên tên hoặc tiền tố. Lọc theo từ khóa phân biệt chữ hoa chữ thường. Có thể nhập một hoặc nhiều từ khóa (ví dụ: lỗi, trường hợp ngoại lệ hoặc sự cố) để thu hẹp thêm phạm vi tập trung của tìm kiếm. Bạn có thể nhập từ khóa hoặc sao chép và dán từ các mẫu được cung cấp trong bảng Thông tin. Tìm hiểu thêm về các mẫu bộ lọc.

Không, Live Tail cung cấp chế độ xem dữ liệu bản ghi theo thời gian thực được thu thập bởi CloudWatch. Đối với bản ghi lịch sử, hãy tham khảo tính năng Thông tin chuyên sâu về bản ghi và Nhóm bản ghi.

Bảo vệ dữ liệu bản ghi

Bảo vệ dữ liệu là một tính năng trong Bản ghi CloudWatch cho phép bạn xác định các quy tắc và chính sách của riêng mình để tự động phát hiện và che đi dữ liệu nhạy cảm được thu thập từ các bản ghi trong hệ thống và ứng dụng của bạn. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng máy học (ML) và so khớp mẫu. Bạn có thể xem dữ liệu không che chắn với các đặc quyền Quản lý danh tính và truy cập (IAM) được nâng tầm.

Để ngăn ngừa việc ghi dữ liệu nhạy cảm, đôi khi khách hàng phụ thuộc vào công tác điều tra thủ công hoặc bằng cách cấu hình chính sách giữ lại bản ghi trong thời gian ngắn để xóa các bản ghi, tạo ra rủi ro mất đi các bản ghi hoạt động có giá trị. Tính năng bảo vệ dữ liệu của Bản ghi CloudWatch tự động xác định và che chắn thông tin nhạy cảm trong bản ghi bằng cách sử dụng so khớp mẫu và ML mà không cần đến ai truy cập chúng. Tính năng này hữu ích cho các ngành phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt, cần đảm bảo không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Đồng thời, khách hàng xây dựng các dịch vụ thanh toán hoặc xác thực, vốn cần đến rất nhiều thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm, có thể sử dụng tính năng mới này để giảm xác suất thông tin không cần thiết được lưu trữ trong bản ghi của họ.

Khi tạo chính sách bảo vệ dữ liệu trong Bản ghi CloudWatch, bạn có thể nêu rõ dữ liệu bạn muốn bảo vệ. Bạn có thể lựa chọn trong số nhiều thông tin nhận dạng dữ liệu, ví dụ như địa chỉ email, bằng lái xe từ nhiều quốc gia, số thẻ tín dụng, địa chỉ, v.v. Sự đa dạng các thông tin nhận dạng dữ liệu nhắm mục tiêu cho phép bạn linh hoạt lựa chọn xem ứng dụng của bạn sử dụng dữ liệu nhạy cảm nào và che chắn dữ liệu nhạy cảm không cần dễ dàng truy cập. Bạn nên quyết định xem thông tin nào là nhạy cảm đối với ứng dụng của bạn và lựa chọn thông tin nhận dạng có liên quan đến trường hợp sử dụng của bạn.

Cảnh báo

Bạn có thể tạo cảnh báo để theo dõi bất kỳ số liệu Amazon CloudWatch nào trong tài khoản của mình. Ví dụ: bạn có thể tạo cảnh báo về lượng sử dụng CPU của phiên bản Amazon EC2, độ trễ yêu cầu của Amazon ELB, thông lượng bảng của Amazon DynamoDB, độ dài hàng chờ của Amazon SQS hoặc thậm chí là mức phí trên hóa đơn AWS của bạn.

Bạn cũng có thể tạo cảnh báo theo số liệu tùy chỉnh dành riêng cho ứng dụng tùy chỉnh hoặc cơ sở hạ tầng của bạn. Nếu chỉ số tùy chỉnh là chỉ số có độ phân giải cao, bạn có lựa chọn tạo cảnh báo độ phân giải cao có chức năng cảnh báo ngay khi đạt khoảng thời gian 10 giây hay 30 giây.

Với cảnh báo tổng hợp, bạn có thể kết hợp nhiều cảnh báo thành hệ thống phân cấp cảnh báo. Điều này làm giảm hiện tượng nhiễu loạn cảnh báo bằng cách chỉ kích hoạt một lần khi nhiều cảnh báo hoạt động cùng một lúc. Bạn có thể cung cấp trạng thái tổng thể của một nhóm các tài nguyên như ứng dụng, Khu vực AWS hoặc Vùng sẵn sàng.

Vui lòng tham khảo trang giá CloudWatch để tìm hiểu thêm.

Khi tạo cảnh báo, bạn có thể cấu hình để cảnh báo thực hiện một hoặc nhiều thao tác tự động khi số liệu bạn chọn theo dõi vượt quá ngưỡng bạn đề ra. Ví dụ: bạn có thể cài đặt cảnh báo gửi email, xuất bản hàng chờ SQS, tạm dừng hoặc chấm dứt phiên bản Amazon EC2 hoặc thực thi chính sách Auto Scaling. Do cảnh báo của Amazon CloudWatch được tích hợp với Amazon Simple Notification Service, bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ loại thông báo nào được SNS hỗ trợ. Bạn có thể sử dụng thao tác OpsCenter của AWS Systems Manager để tự động tạo một OpsItem khi cảnh báo chuyển sang trạng thái ALARM. Điều này giúp bạn nhanh chóng chẩn đoán và khắc phục các sự cố với tài nguyên AWS từ một bảng điều khiển duy nhất.

Khi tạo cảnh báo, trước hết, bạn sẽ chọn số liệu Amazon CloudWatch bạn muốn cảnh báo theo dõi. Sau đó, bạn sẽ chọn khoảng thời gian đánh giá (ví dụ: năm phút hoặc một giờ) và giá trị thống kê để đo (ví dụ: Trung bình hoặc Lớn nhất). Để cài đặt ngưỡng, hãy đặt giá trị mục tiêu và chọn xem cảnh báo sẽ kích hoạt khi giá trị lớn hơn (>), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn (<), hay nhỏ hơn hoặc bằng (<=) giá trị đó.

Cảnh báo sẽ tiếp tục đánh giá số liệu theo ngưỡng bạn chọn, ngay cả khi đã được kích hoạt. Việc này giúp bạn xem tình trạng được cập nhật mới nhất vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể nhận thấy rằng một trong các cảnh báo của mình vẫn ở trạng thái CẢNH BÁO trong một thời gian dài. Nếu giá trị số liệu vẫn vi phạm ngưỡng, cảnh báo vẫn sẽ duy trì trạng thái CẢNH BÁO cho đến khi không còn vi phạm ngưỡng. Đây là hành vi bình thường. Nếu bạn muốn cảnh báo xử lý mức mới này là OK, bạn có thể điều chỉnh trong ngưỡng cảnh báo tương ứng.

Lịch sử cảnh báo được lưu trong 14 ngày. Để xem lịch sử cảnh báo, hãy đăng nhập vào CloudWatch trong Bảng điều khiển quản lý AWS, chọn Cảnh báo từ menu bên trái, chọn cảnh báo của bạn rồi nhấp vào thẻ Lịch sử trong ngăn bên dưới. Ở đó, bạn sẽ thấy lịch sử mọi thay đổi trạng thái của cảnh báo cũng như mọi sửa đổi cấu hình cảnh báo.

Bảng điều khiển

Bảng thông tin của Amazon CloudWatch giúp bạn tạo, tùy chỉnh, tương tác và lưu đồ thị tài nguyên và số liệu tùy chỉnh của AWS.

Để bắt đầu, hãy truy cập vào Bảng điều khiển Amazon CloudWatch rồi chọn “Bảng thông tin”. Nhấp vào nút “Tạo bảng thông tin”. Bạn cũng có thể sao chép hình ảnh mong muốn từ Automatic Dashboards bằng cách nhấp vào Tùy Chọn -> "Thêm vào Bảng thông tin".

Bảng điều khiển tự động được cài đặt trước vào các biện pháp thực hành tốt nhất được đề xuất của Dịch vụ AWS, duy trì nhận thức tài nguyên và tích cực cập nhật để phản hồi trạng thái các số liệu hiệu năng quan trọng. Hiện nay bạn có thể sử dụng bộ lọc và khắc phục sự cố cho hình ảnh cụ thể mà không cần thêm mã bổ sung để phản hồi trạng thái mới nhất của tài nguyên AWS của bạn. Sau khi bạn xác định nguyên nhân cốt lõi của vấn đề về hiệu năng, bạn có thể nhanh chóng hành động bằng cách trực tiếp đi tới tài nguyên AWS.

Có. Bảng thông tin sẽ tự động làm mới khi bạn để mở.

Có, ai cũng thể sử dụng bảng thông tin nếu có đúng quyền cho tài khoản của bảng thông tin.

Sự kiện

Amazon CloudWatch Events (CWE) cung cấp dòng sự kiện hệ thống mô tả các thay đổi trong tài nguyên AWS của bạn. Dòng sự kiện sẽ bổ sung cho các luồng số liệu và nhật ký CloudWatch hiện có để cung cấp bức tranh toàn cảnh toàn diện hơn về tình trạng chung và riêng của ứng dụng. Bạn có thể viết ra các quy tắc khai báo cho các sự kiện tương ứng mà bạn quan tâm kèm theo các thao tác tự động sẽ được thực hiện.

Hiện tại, Amazon EC2, Auto Scaling và AWS CloudTrail được hỗ trợ. Thông qua AWS CloudTrail, lệnh gọi API thay đổi (tức là mọi cuộc gọi ngoại trừ Describe*, List* và Get*) trên tất cả các dịch vụ sẽ được hiển thị trong CloudWatch Events.

Khi có sự kiện khớp với quy tắc bạn đã tạo trong hệ thống, bạn có thể tự động gọi hàm AWS Lambda, chuyển tiếp sự kiện sang luồng Amazon Kinesis, thông báo cho chủ đề Amazon SNS hoặc gọi luồng công việc tích hợp.

Có. Ứng dụng của bạn có thể tạo sự kiện tùy chỉnh bằng cách sử dụng API PutEvents với dữ liệu phù hợp với nhu cầu của bạn.

CloudWatch Events có khả năng tạo sự kiện theo lịch trình bạn đặt ra bằng cách sử dụng cú pháp Unix cron. Bằng cách theo dõi các sự kiện này, bạn sẽ có thể triển khai ứng dụng đã được lên lịch.

CloudWatch Events là luồng thông tin được cập nhật liên tục gần như theo thời gian thực về các sự kiện hệ thống để mô tả sự thay đổi trong tài nguyên AWS. Với CloudWatch Events, bạn có thể quy định quy tắc theo dõi cho sự kiện cụ thể và thực hiện các thao tác một cách tự động. AWS CloudTrail là dịch vụ ghi lại lệnh gọi API cho tài khoản AWS của bạn và gửi tệp nhật ký có chứa lệnh gọi API đến bộ chứa Amazon S3 hoặc nhóm nhật ký CloudWatch Logs. Với AWS CloudTrail, bạn có thể tra cứu lịch sử hoạt động của API liên quan đến việc tạo, xóa và sửa đổi tài nguyên AWS cũng như khắc phục các sự cố vận hành hoặc bảo mật.

AWS Config là dịch vụ được quản lý hoàn toàn cung cấp cho bạn thông tin kiểm kê tài nguyên AWS, lịch sử cấu hình và thông báo thay đổi cấu hình để đảm bảo bảo mật và khả năng kiểm soát. Quy tắc Config giúp bạn xác định xem thay đổi cấu hình có tuân thủ hay không. Mục đích sử dụng của CloudWatch Events là để ứng phó trong gần như thời gian thực các thay đổi trạng thái của tài nguyên. Dịch vụ này không đưa ra kết luận rằng thay đổi có tuân thủ với chính sách hay không hoặc đưa ra lịch sử chi tiết như Config/Config Rules. Đây chỉ là luồng sự kiện đa dụng.