Thông tin chung

Hỏi: Amazon CloudWatch là gì?

Amazon CloudWatch là dịch vụ giám sát cho các tài nguyên đám mây AWS và các ứng dụng bạn chạy trên AWS. Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để thu thập và theo dõi số liệu, thu thập và theo dõi tệp nhật ký cũng như đặt cảnh báo. Amazon CloudWatch có thể giám sát các tài nguyên AWS như các phiên bản Amazon EC2, bảng Amazon DynamoDB và các phiên bản Amazon RDS DB, cũng như tùy chỉnh số liệu được tạo bởi các ứng dụng và dịch vụ hay bất kỳ tệp nhật ký nào do các ứng dụng tạo ra. Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để giám sát trên toàn hệ thống về mức sử dụng tài nguyên, hiệu năng hệ thống và tình trạng vận hành. Bạn có thể sử dụng những thông tin này để ứng phó và duy trì ứng dụng luôn chạy trơn tru.

Để bắt đầu theo dõi, bạn có thể sử dụng Bảng thông tin tự động với các phương pháp tối ưu tích hợp sẵn của AWS, khám phá tài khoản và xem số liệu cũng như cảnh báo dựa trên tài nguyên, đồng thời dễ dàng phân tích sâu để hiểu được nguyên nhân cốt lõi của các sự cố về hiệu năng.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng những gì để truy cập CloudWatch?

Bạn có thể truy cập Amazon CloudWatch thông qua API, giao diện dòng lệnh, các AWS SDK và Bảng điều khiển quản lý AWS.

Hỏi: Amazon CloudWatch hỗ trợ hệ điều hành nào?

Amazon CloudWatch nhận và cung cấp chỉ số tới tất cả các phiên bản Amazon EC2 và có thể làm việc với bất kỳ hệ điều hành nào hiện đang được dịch vụ Amazon EC2 hỗ trợ.

Hỏi: Tôi có thể triển khai chính sách quản lý truy cập nào cho CloudWatch?

Amazon CloudWatch được tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) để bạn có thể chọn thao tác CloudWatch nào mà người dùng trong Tài khoản AWS của bạn có thể thực hiện. Ví dụ: bạn có thể tạo chính sách IAM chỉ cho một số người dùng nhất định quyền tổ chức để sử dụng GetMetricStatistics. Sau đó, họ có thể sử dụng thao tác đó để truy xuất dữ liệu về tài nguyên đám mây của bạn.

Bạn không thể sử dụng IAM để kiểm soát quyền truy cập dữ liệu CloudWatch cho các tài nguyên cụ thể. Ví dụ: bạn không thể trao cho người dùng quyền truy cập dữ liệu CloudWatch cho chỉ một bộ phiên bản nhất định hay LoadBalancer nhất định. Quyền được trao bằng cách sử dụng IAM bao hàm tất cả tài nguyên đám mây bạn sử dụng với CloudWatch. Ngoài ra, bạn không thể sử dụng vai trò IAM với công cụ dòng lệnh Amazon CloudWatch.

Hỏi: Amazon CloudWatch Logs là gì?

Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch Logs để giám sát cũng như giải quyết sự cố cho các hệ thống và ứng dụng của mình thông qua hệ thống, ứng dụng và các tệp nhật ký tùy chỉnh hiện có.

Với CloudWatch Logs, bạn có thể giám sát các nhật ký gần theo thời gian thực, theo dõi những cụm từ, giá trị hoặc dạng mẫu cụ thể. Ví dụ: bạn có thể đặt cảnh báo theo số lỗi xảy ra trong nhật ký hệ thống, hoặc xem các biểu đồ ghi độ trễ yêu cầu web từ nhật ký ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể xem dữ liệu nhật ký gốc để tìm hiểu căn nguyên vấn đề khi cần thiết. Dữ liệu nhật ký có thể được lưu trữ và truy cập vô hạn trong bộ lưu trữ có độ bền cao, giá thành thấp, giúp bạn không phải lo lắng về việc ổ cứng bị ghi đầy.

Hỏi: Tôi có thể làm những gì với CloudWatch Logs?

CloudWatch Logs có khả năng theo dõi và lưu trữ nhật ký để giúp bạn nắm bắt rõ hơn và vận hành các hệ thống và ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs theo nhiều cách.

Theo dõi ứng dụng và hệ thống theo thời gian thực: Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để theo dõi ứng dụng và hệ thống bằng dữ liệu nhật ký. Ví dụ: CloudWatch Logs có thể theo dõi số lượng lỗi xuất hiện trong nhật ký ứng dụng của bạn và gửi thông báo cho bạn mỗi khi tỷ lệ lỗi vượt quá ngưỡng bạn quy định. CloudWatch Logs sử dụng dữ liệu nhật ký của bạn để theo dõi nên không cần thay đổi đoạn mã nào cả.

Lưu giữ nhật ký dài lâu: Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để lưu trữ vô hạn dữ liệu nhật ký trong bộ lưu trữ có độ bền cao và tiết kiệm chi phí mà không phải lo lắng về việc ổ đĩa cứng hết dung lượng. CloudWatch Logs Agent sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển cả tệp nhật ký xoay vòng lẫn không xoay vòng khỏi máy chủ và đưa vào dịch vụ nhật ký. Sau đó, bạn có thể truy cập dữ liệu sự kiện nhật ký thô khi cần.

Hỏi: Trình đại diện CloudWatch Logs hỗ trợ nền tảng nào?

CloudWatch Logs Agent được hỗ trợ trên Amazon Linux, Ubuntu, CentOS, Red Hat Enterprise Linux và Windows. Trình đại diện này sẽ hỗ trợ khả năng theo dõi từng tệp nhật ký trên máy chủ lưu trữ.

Hỏi: Trình đại diện CloudWatch Logs có hỗ trợ các vai trò IAM không?

Có. Trình đại diện CloudWatch Logs được tích hợp với Identity and Access Management (IAM) và có hỗ trợ cho cả khóa truy cập lẫn vai trò IAM.

Hỏi: Amazon CloudWatch Logs Insights là gì?

Amazon CloudWatch Logs Insights là khả năng phân tích nhật ký mang tính tương tác, dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu và được tích hợp cho CloudWatch Logs. Khả năng này giúp các nhà phát triển, nhà điều hành và kỹ sư hệ thống hiểu, cải thiện và sửa lỗi các ứng dụng của họ, bằng cách cho phép họ tìm kiếm và trực quan hóa nhật ký của họ. Logs Insights được tích hợp đầy đủ với CloudWatch, cho phép bạn quản lý, khám phá và phân tích nhật ký của mình. Bạn cũng có thể tận dụng Số liệu của CloudWatch, Cảnh báo và Bảng điều khiển với Nhật ký để có được khả năng hiển thị hoạt động đầy đủ cho ứng dụng của bạn. Điều này cho phép bạn hiểu được ứng dụng của mình, thực hiện cải tiến, cũng như nhanh chóng phát hiện và khắc phục vấn đề để có thể không ngừng đổi mới mau lẹ. Bạn có thể viết truy vấn bằng tập hợp, bộ lọc và những biểu thức chính quy để lấy được thông tin khả thi từ nhật ký của bạn. Bạn cũng có thể trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian, đi sâu vào các sự kiện nhật ký riêng lẻ, cũng như xuất kết quả truy vấn đến Bảng thông tin CloudWatch.

Hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch Logs Insights?

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Logs Insights ngay để chạy truy vấn trên tất cả các nhật ký được gửi tới CloudWatch Logs. Không yêu cầu thiết lập và không cần quản lý cơ sở hạ tầng. Bạn có thể truy cập vào Logs Insights từ Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc lập trình qua ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng AWS SDK.

Hỏi: Phát hiện bất thường của Amazon CloudWatch là gì?

Tính năng Phát hiện bất thường của Amazon CloudWatch áp dụng các thuật toán máy học để liên tục phân tích chuỗi thời gian đơn lẻ về hệ thống và ứng dụng, xác định đường cơ sở thông thường và hiển thị các chi tiết bất thường mà người dùng chỉ cần can thiệp ở mức tối thiểu. Điều này cho phép bạn tạo cảnh báo tự động điều chỉnh ngưỡng dựa trên các quy luật chỉ số tự nhiên như thời gian trong ngày, ngày trong tuần, tính thời vụ hoặc các xu hướng hay thay đổi. Bạn cũng có thể trực quan hóa số liệu bằng các dải phát hiện bất thường trên bảng thông tin nhằm theo dõi, cô lập và khắc phục các thay đổi không mong muốn trong số liệu của mình.

Hỏi: Làm thế nào để bắt đầu với Phát hiện bất thường của Amazon CloudWatch?

Bắt đầu sử dụng tính năng Phát hiện bất thường rất dễ dàng. Trong bảng điều khiển CloudWatch, vào phần Alarms (Cảnh báo) trong ngăn điều hướng để tạo cảnh báo hoặc bắt đầu với Metrics (Số liệu) để hiển thị các giá trị mong muốn của số liệu lên đồ thị dưới dạng dải. Bạn cũng có thể bật tính năng Phát hiện bất thường bằng các mẫu trong AWS CLI, AWS SDK hoặc AWS CloudFormation. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang tài liệu về Phát hiện bất thường và trang giá của CloudWatch.

Câu hỏi: Amazon CloudWatch Contributor Insights là gì?

Amazon CloudWatch nay đã bao gồm cả Contributor Insights. Đây là công cụ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian để cung cấp thông tin về các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu suất của hệ thống. Sau khi thiết lập, Contributor Insights sẽ chạy liên tục mà không cần người dùng can thiệp thêm. Điều này giúp nhà phát triển và người vận hành nhanh chóng tách biệt, chẩn đoán và khắc phục sự cố trong một sự kiện vận hành.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch Contributor Insights?

Trong bảng điều khiển CloudWatch, hãy đi đến phần Contributor Insights trong ngăn điều hướng để tạo quy tắc Contributor Insights. Bạn cũng có thể bật Contributor Insights bằng các mẫu AWS CLI, AWS SDK hoặc AWS CloudFormation. Contributor Insights được cung cấp tại tất cả các Khu vực AWS thương mại. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem tài liệu về CloudWatch Contributor Insights.

Hỏi: Amazon CloudWatch ServiceLens là gì?

Amazon CloudWatch ServiceLens là một tính năng mới, cho phép bạn trực quan hóa và phân tích tình trạng, hiệu suất cùng độ sẵn sàng của ứng dụng ở cùng một nơi. CloudWatch ServiceLens kết hợp chỉ số và nhật ký của CloudWatch, cũng như dữ liệu theo dõi từ AWS X-Ray để bạn có cái nhìn toàn diện về ứng dụng và thành phần phụ thuộc của chúng. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện được điểm gây cản trở về hiệu suất, tìm ra căn nguyên của sự cố trong ứng dụng và xác định người dùng bị ảnh hưởng. CloudWatch ServiceLens giúp bạn hiểu rõ ứng dụng của mình ở 3 khía cạnh chính: Giám sát cơ sở hạ tầng (dùng chỉ số và nhật ký để hiểu về tài nguyên hỗ trợ ứng dụng của bạn), giám sát giao dịch (dùng dữ liệu theo dõi để hiểu về thành phần phụ thuộc giữa các tài nguyên) và giám sát người dùng cuối (dùng thử nghiệm để giám sát các điểm cuối và thông báo cho bạn khi trải nghiệm của người dùng cuối xuống cấp).

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch ServiceLens?

Nếu đang sử dụng AWS X-Ray, thì bạn có thể truy cập vào CloudWatch ServiceLens trên bảng điều khiển CloudWatch theo mặc định. Nếu chưa sử dụng AWS X-Ray, thì bạn có thể bắt đầu bằng cách dùng X-Ray SDK để bật AWS X-Ray trên ứng dụng của mình. Amazon CloudWatch ServiceLens được cung cấp ở tất cả các Khu vực AWS công khai và có hỗ trợ AWS-X-Ray. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu về Amazon CloudWatch ServiceLens.

Hỏi: Amazon CloudWatch Synthetics là gì?

Với Amazon CloudWatch Synthetics, bạn có thể giám sát các điểm cuối của ứng dụng dễ dàng hơn. Tính năng này chạy hoạt động kiểm tra trên các điểm cuối mỗi phút một lần và 24/7, đồng thời cảnh báo cho bạn ngay khi điểm cuối của ứng dụng hoạt động không như mong đợi. Bạn có thể tùy chỉnh các hoạt động kiểm tra này để biết được độ sẵn sàng, độ trễ, giao dịch, liên kết bị lỗi hoặc hỏng, việc hoàn thành tác vụ từng bước, lỗi tải trang, độ trễ khi tải đối với tài sản Giao diện người dùng, quy trình hướng dẫn phức tạp hoặc luồng thanh toán trong ứng dụng. Bạn cũng có thể sử dụng CloudWatch Synthetics để tách biệt các điểm cuối đang tạo cảnh báo của ứng dụng, rồi ánh xạ trở lại vào các sự cố trong cơ sở hạ tầng để giảm thời gian tìm ra giải pháp.

Hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch Synthetics?

Bắt đầu với CloudWatch Synthetics thật dễ dàng. Bạn có thể viết thử nghiệm đầu tiên của mình chỉ trong vài phút. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu về Amazon CloudWatch Synthetics.

Định giá

Hỏi: Amazon CloudWatch có mức phí là bao nhiêu?

Vui lòng tham khảo trang giá của chúng tôi để biết thông tin giá cả mới nhất.

Hỏi: Phí giám sát của Amazon CloudWatch có thay đổi tùy thuộc vào loại phiên bản Amazon EC2 tôi giám sát hay không?

Tất cả các loại phiên bản Amazon EC2 tự động gửi chỉ số tình trạng và hiệu năng quan trọng đến CloudWatch mà không tính phí. Nếu bạn bật Giám sát chi tiết EC2, bạn sẽ bị tính phí cho chỉ số tùy chỉnh dựa trên số lượng chỉ số được gửi đến CloudWatch cho phiên bản đó. Số lượng chỉ số được gửi cho một phiên bản phụ thuộc vào loại phiên bản. Hãy xem Chỉ số CloudWatch có sẵn cho phiên bản của bạn để biết chi tiết.

Hỏi: Các mức giá đưa ra đã bao gồm thuế chưa?

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Tìm hiểu thêm.

Hỏi: Vì sao hóa đơn hàng tháng AWS của tôi cho CloudWatch giữa tháng 7 năm 2017 và các tháng trước đó lại có sự khác biệt?

Trước tháng 7 năm 2017, chi phí CloudWatch được chia thành hai phần trong hóa đơn AWS của bạn và Báo cáo chi phí và lượng sử dụng. Ví nhiều lý do lịch sử, các khoản phí của CloudWatch Alarms, CloudWatch Metrics và sử dụng API CloudWatch được trình bày trong mục chi tiết “Elastic Compute Cloud” (EC2) của hóa đơn còn các khoản phí của CloudWatch Logs và CloudWatch Dashboards được trình bày trong mục chi tiết “CloudWatch”. Để giúp thống nhất và đơn giản hóa việc sử dụng và tính phí AWS CloudWatch hàng tháng cho bạn, chúng tôi đã chuyển các phần phí CloudWatch Metrics, Alarms và sử dụng API từ mục “EC2” của hóa đơn sang mục “CloudWatch”, tập hợp toàn bộ các khoản phí liên quan đến CloudWatch về cùng một chỗ trong mục “CloudWatch”. Hãy lưu ý rằng thay đổi này không ảnh hưởng đến tổng số tiền được tính phí trong hóa đơn AWS của bạn. Hóa đơn và Báo cáo chi phí và lượng sử dụng của bạn nay sẽ chỉ thể hiện các khoản phí của dịch vụ CloudWatch trong một mục duy nhất.

Ngoài ra, còn có Số liệu tính phí trong CloudWatch có tên là “Phí ước tính” có để được xem là Tổng phí ước tính hoặc phân tích chi tiết Theo dịch vụ. Số liệu “Tổng phí ước tính” sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, phần phân tích chi tiết “Phí ước tính” theo Dịch vụ sẽ thay đổi đối với phần có Tên dịch vụ là “AmazonEC2” và phần có Tên dịch vụ “AmazonCloudWatch”. Do hợp nhất hóa đơn, có thể bạn sẽ thấy số liệu tính phí của Amazon EC2 giảm còn số liệu tính phí của Amazon CloudWatch tăng lên do lượng sử dụng và mức phí được tính sẽ được chuyển ra khỏi mục EC2 và đưa vào mục CloudWatch.

Hỏi: CloudWatch Logs Insights được tính giá như thế nào?

Logs Insights được tính giá trên mỗi truy vấn, dựa trên lượng dữ liệu nhật ký đã nhập được quét theo từng truy vấn. Để biết thêm chi tiết về giá, hãy xem giá CloudWatch.

Câu hỏi: CloudWatch Logs Insights có tính phí những truy vấn bị hủy không?

Có, nếu bạn hủy truy vấn theo cách thủ công, bạn có thể bị tính phí cho lượng dữ liệu đã thu nhập được quét tới thời điểm bạn hủy truy vấn.

Hỏi: CloudWatch Logs Insights có tính phí những truy vấn thất bại không?

Không, bạn sẽ không bị tính phí cho các truy vấn thất bại.

Giám sát tài nguyên AWS và số liệu tùy chỉnh

Hỏi: Tôi có thể đo những gì với Amazon CloudWatch Metrics?

Amazon CloudWatch là dịch vụ giúp bạn giám sát các tài nguyên đám mây AWS và các ứng dụng bạn chạy trên AWS. Số liệu được cung cấp tự động cho một số sản phẩm và dịch vụ AWS, trong đó có phiên bản Amazon EC2, ổ đĩa EBS, Cân bằng tải co giãn, Auto Scaling group, luồng công việc EMR, phiên bản CSDL RDS, bảng DynamoDB, cụm ElastiCache, cụm RedShift, chồng OpsWorks, kiểm tra tình trạng Route 53, chủ đề SNS, hàng chờ SQS, luồng công việc SWF và Storage Gateway. Bạn cũng có thể theo dõi các số liệu tùy chỉnh do chính ứng dụng và dịch vụ của bạn tạo ra.

Câu hỏi: Thời gian lưu giữ của tất cả số liệu là bao lâu?

Bạn có thể đăng tải và lưu số liệu tùy chỉnh ở độ phân giải đến một giây. Tính năng lưu giữ mở rộng số liệu bắt đầu được cung cấp vào ngày 1 tháng 11 năm 2016 và cho phép lưu trữ toàn bộ số liệu cho khách hàng từ 14 ngày đến 15 tháng trước. CloudWatch lưu giữ dữ liệu số liệu như sau:

  • Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian dưới 60 giây được giữ lại trong 3 giờ. Các điểm dữ liệu này là số liệu tùy chỉnh độ phân giải cao.
  • Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian 60 giây (1 phút) được giữ lại trong 15 ngày
  • Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian 300 giây (5 phút) được giữ lại trong 63 ngày 
  • Các điểm dữ liệu có khoảng thời gian 3600 giây (1 giờ) được giữ lại trong 455 ngày (15 tháng)

Các điểm dữ liệu được xuất bản ban đầu có khoảng thời gian ngắn hơn được tổng hợp lại để lưu trữ dài hạn. Ví dụ: nếu bạn thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng khoảng thời gian 1 phút, dữ liệu vẫn được giữ lại trong 15 ngày với độ phân giải 1 phút. Sau 15 ngày, dữ liệu vẫn được giữ lại nhưng sẽ được tổng hợp và chỉ có thể truy xuất với độ phân giải 5 phút. Sau 63 ngày, dữ liệu được tổng hợp hơn nữa và chỉ có thể sử dụng độ phân giải 1 giờ. Nếu cần sử dụng số liệu có khoảng thời gian dài hơn các mức này, bạn có thể sử dụng API GetMetricStatistics để truy xuất điểm dữ liệu để lưu trữ ngoại tuyến hoặc lưu trữ ở nơi khác.

Tính năng này hiện được cung cấp tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (Frankfurt), Nam Mỹ (São Paulo), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Âu (London), Canada (Miền Trung), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và Trung Quốc (Bắc Kinh).

Câu hỏi: Độ phân giải tối thiểu đối với dữ liệu mà Amazon CloudWatch nhận và tổng hợp là bao nhiêu?

Độ phân giải tối thiểu được CloudWatch hỗ trợ là điểm dữ liệu một giây, vốn là số liệu có độ phân giải cao, hoặc bạn có thể lưu trữ số liệu ở độ chi tiết một phút. Đôi khi, CloudWatch nhận được số liệu ở các chu kỳ khác nhau, ví dụ như chu kỳ ba phút hoặc năm phút. Nếu bạn không quy định số liệu cần độ phân giải cao bằng cách cài đặt trường StorageResolution trong yêu cầu API PutMetricData thì theo mặc định, CloudWatch sẽ tổng hợp và lưu các số liệu ở độ phân giải một phút.

Tùy theo độ tuổi của dữ liệu được yêu cầu, số liệu sẽ được cung cấp theo độ phân giải được quy định trong lịch trình lưu giữ bên trên. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu dữ liệu một phút trong vòng một ngày từ 10 ngày trước, bạn sẽ nhận được 1440 điểm dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu dữ liệu một phút từ năm tháng trước, UI sẽ tự động thay đổi độ chi tiết thành một giờ và API GetMetricStatistics sẽ không trả về kết quả nào.

Câu hỏi: Tôi có được quyền xóa số liệu nào không?

CloudWatch không hỗ trợ xóa số liệu. Số liệu sẽ hết hạn theo lịch trình lưu giữ được mô tả bên trên.

Hỏi: Tôi có mất dữ liệu về số liệu không nếu tôi vô hiệu hóa giám sát đối với một phiên bản Amazon EC2?

Không. Lúc nào bạn cũng có thể truy xuất dữ liệu cho bất kỳ phiên bản Amazon EC2 nào theo lịch trình lưu giữ được mô tả bên trên. Tuy nhiên, bảng điều khiển CloudWatch sẽ giới hạn việc tìm kiếm số liệu chỉ trong hai tuần sau lần cuối cùng số liệu được tiếp nhận xử lý để bảo đảm các phiên bản mới nhất được hiển thị trong không gian tên của bạn.

Câu hỏi: Tôi có thể truy cập được dữ liệu về số liệu từ phiên bản Amazon EC2 đã chấm dứt hoạt động hoặc Elastic Load Balancer đã bị xóa không?

Có. Amazon CloudWatch lưu trữ số liệu cho các phiên bản Amazon EC2 đã chấm dứt hoạt động hoặc Elastic Load Balancer đã bị xóa trong 15 tháng.

Câu hỏi: Tại sao đồ thị trong cùng khung thời gian thay đổi khi tôi xem số liệu trong khoảng thời gian năm phút và một phút?

Nếu bạn xem cùng một khung thời gian trong khoảng 5 phút và so với 1 phút, bạn có thể thấy các điểm dữ liệu được hiển thị trên những vị trí khác nhau trên đồ thị. Đối với khoảng thời gian được chỉ định trong đồ thị, Amazon CloudWatch sẽ tìm tất cả các điểm dữ liệu hiện hoạt và tính toán một điểm duy nhất, tổng hợp để hiển thị toàn bộ khoảng thời gian đó. Trong trường hợp dùng khoảng thời gian 5 phút, một điểm dữ liệu duy nhất sẽ được điểm bắt đầu của khoảng thời gian 5 phút. Trong trường hợp dùng khoảng thời gian 1 phút, một điểm dữ liệu duy nhất sẽ được đặt tại điểm 1 phút. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng khoảng thời gian một phút để khắc phục sự cố cũng như các hoạt động khác yêu cầu biểu đồ thời gian chính xác nhất.

Câu hỏi: Số liệu tùy chỉnh là gì?

Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi dữ liệu cho chính ứng dụng, tập chỉ lệnh và dịch vụ của bạn tạo ra. Số liệu tùy chỉnh là mọi số liệu bạn cung cấp cho Amazon CloudWatch. Ví dụ: bạn có thể sử dụng số liệu tùy chỉnh làm cách thức theo dõi thời gian tải trang web, tỷ lệ lỗi yêu cầu, số lượng tiến trình hoặc luồng trên phiên bản hoặc khối lượng công việc mà ứng dụng của bạn thực hiện. Bạn có thể bắt đầu với số liệu tùy chỉnh bằng cách sử dụng API PutMetricData hoặc dùng thử các tập lệnh giám sát mẫu dành cho Windows và Linux, plugin collectd của CloudWatch cũng như một số ứng dụng và công cụ được các đối tác của AWS cung cấp.

Hỏi: Tôi có thể có được độ phân giải bao nhiêu từ Số liệu tùy chỉnh?

Số liệu tùy chỉnh có thể là một trong các loại sau:

  • Độ phân giải tiêu chuẩn, với dữ liệu có độ chi tiết một phút
  • Độ phân giải cao, với dữ liệu có độ chi tiết một giây

Theo mặc định, số liệu được lưu ở độ phân giải một phút trong CloudWatch. Bạn có thể quy định độ phân giải cao cho số liệu bằng cách cài đặt tham số StorageResolution thành một trong yêu cầu API PutMetricData. Nếu không cài đặt tham số StorageResolution tùy chọn thì theo mặc định, CloudWatch sẽ lưu số liệu ở độ phân giải một phút.

Khi bạn đăng tải số liệu có độ phân giải cao, CloudWatch sẽ lưu với độ phân giải một giây và bạn có thể đọc cũng như truy xuất với khoảng thời gian 1 giây, 5 giây, 10 giây, 30 giây hoặc bội số bất kỳ của 60 giây.

Số liệu tùy chỉnh tuân theo cùng lịch trình lưu giữ được liệt kê bên trên.

Hỏi: Số liệu nào được cung cấp ở độ phân giải cao?

Hiện tại, chỉ các số liệu tùy chỉnh mà bạn đăng tải lên CloudWatch được cung cấp ở độ phân giải cao. Các số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao được lưu trên CloudWatch ở độ phân giải một giây. Độ phân giải cao được xác định bằng tham số StorageResolution trong yêu cầu API PutMetricData, với giá trị là một và không phải là trường bắt buộc. Nếu bạn không chỉ định giá trị cho trường StorageResolution tùy chọn, CloudWatch sẽ mặc định lưu số liệu tùy chỉnh ở độ phân giải một phút.

Câu hỏi: Giá số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao có khác với giá số liệu tùy chỉnh thông thường không?

Không, số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao được tính giá giống như số liệu tùy chỉnh một phút tiêu chuẩn.

Câu hỏi: Khi nào thì tôi nên sử dụng Số liệu tùy chỉnh thay vì để chương trình của tôi gửi nhật ký đến CloudWatch Logs?

Bạn có thể theo dõi dữ liệu của mình bằng cách sử dụng số liệu tùy chỉnh, CloudWatch Logs, hoặc cả hai. Bạn có thể sẽ muốn sử dụng số liệu tùy chỉnh nếu dữ liệu của bạn chưa được tạo ở định dạng nhật ký, ví dụ như tiến trình hệ điều hành hay kết quả đo lường hiệu năng. Hoặc, bạn có thể sẽ muốn viết ứng dụng hoặc tập chỉ lệnh riêng của mình hoặc do đối tác AWS cung cấp. Nếu bạn muốn lưu từng kết quả đo cùng với thông tin chi tiết bổ sung, bạn nên sử dụng CloudWatch Logs.

Hỏi: Tôi có thể xem và vẽ đồ thị số liệu thống kê nào trong CloudWatch?

Bạn có thể truy xuất, vẽ đồ thị và cài đặt cảnh báo về các giá trị thống kê cho số liệu của Amazon CloudWatch: Trung bình, Tổng, Nhỏ nhất, Lớn nhất và Đếm mẫu. Số liệu thống kê có thể được tính cho bất kỳ khoảng thời gian nào từ 60 giây đến một ngày. Đối với số liệu tùy chỉnh có độ phân giải cao, số liệu thống kê có thể được tính cho khoảng thời gian từ một giây đến ba giờ.

Câu hỏi: CloudWatch Application Insights cho .NET và SQL Server là gì?

Amazon CloudWatch Application Insights cho .NET và SQL Server là một tính năng bạn có thể sử dụng để dễ dàng giám sát các ứng dụng .NET và SQL Server của mình. Tính năng này giúp xác định và thiết lập các chỉ số và nhật ký quan trọng trên tài nguyên ứng dụng và tập hợp công nghệ của bạn, tức là cơ sở dữ liệu, máy chủ web (IIS) và máy chủ ứng dụng, hệ điều hành, cân bằng tải, hàng đợi, v.v. Tính năng này liên tục theo dõi các dữ liệu đo đạc từ xa để phát hiện và xác định mối tương quan trong các vấn đề bất thường và lỗi, từ đó thông báo cho bạn về bất kỳ sự cố nào trong ứng dụng. Để hỗ trợ khắc phục sự cố, tính năng này tạo các bảng thông tin tự động để trực quan hóa sự cố đã phát hiện, bao gồm cả bất thường về số liệu và lỗi nhật ký có mối tương quan với nhau, cùng với thông tin chi tiết bổ sung để cho bạn thấy nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn.

Câu hỏi: Lợi ích của việc sử dụng CloudWatch Application Insights cho .NET và SQL Server là gì?

  • Tự động nhận dạng nhật ký và chỉ số ứng dụng: Tính năng này quét tài nguyên ứng dụng của bạn, cung cấp một danh sách các nhật ký và chỉ số đề xuất để giám sát và tự động thiết lập chúng. Điều này giúp bạn thiết lập công việc giám sát ứng dụng dễ dàng hơn. 
  • Phát hiện sự cố thông minh: Tính năng này sử dụng các quy tắc và thuật toán machine learning tích hợp để giám sát và phân tích triệu chứng của sự cố một cách linh hoạt trên tập hợp ứng dụng của bạn và phát hiện sự cố ứng dụng. Tính năng này giúp bạn giảm thiểu chi phí xử lý hiện tượng tăng đột biến của từng số liệu, hoặc các sự kiện hoặc lỗi nhật ký. Thay vào đó, bạn sẽ được thông báo về sự cố thực sự cùng với thông tin về bối cảnh của các sự cố này.
  • Khắc phục sự cố nhanh hơn: Tính năng này đánh giá các sự cố phát hiện được để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết, chẳng hạn như nguyên nhân gốc rễ có thể gây ra sự cố phát hiện được và danh sách các số liệu cũng như nhật ký bị tác động bởi sự cố này. Bạn có thể phản hồi về thông tin chi tiết đã được tạo ra để điều chỉnh công cụ phát hiện sự cố cho phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu theo dõi bằng CloudWatch Application Insights cho .NET và SQL Server?

Tích hợp ứng dụng: Chỉ rõ ứng dụng bạn muốn theo dõi bằng cách chọn Nhóm tài nguyên AWS liên kết với ứng dụng đó.

Xác định thành phần của ứng dụng: Tính năng này phân tích tài nguyên ứng dụng của bạn để xác định các thành phần ứng dụng (tài nguyên độc lập hoặc các nhóm tài nguyên liên quan như nhóm tự động điều chỉnh quy mô và nhóm cân bằng tải). Bạn cũng có thể tùy chỉnh các thành phần bằng cách nhóm các tài nguyên để hiểu rõ hơn và dễ dàng làm quen.

Bật tính năng giám sát: Đối với các thành phần ứng dụng của bạn, bạn có thể chỉ định tầng công nghệ, ví dụ: front-end IIS, bậc hoạt động .NET, v.v. Dựa trên lựa chọn của bạn, tính năng cung cấp một bộ chỉ số và nhật ký đề xuất có thể được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của bạn. Sau khi bạn lưu các “công cụ theo dõi” này, Application Insights cho .NET và SQL Server sẽ thiết lập để CloudWatch thu thập chúng thay cho bạn.

Khi đã triển khai, Application Insights cho .NET và SQL Server sử dụng kết hợp các quy tắc được xây dựng sẵn và các mô hình máy học để bắt đầu xác định các sự cố ứng dụng. Tính năng này tạo ra các bảng thông tin tự động trên CloudWatch với danh sách các sự cố được phát hiện và chế độ xem chi tiết cho các sự cố này cùng với các vấn đề bất thường và lỗi liên quan.

Hỏi: CloudWatch Metric Streams là gì?

CloudWatch Metric Streams là tính năng cho phép bạn truyền liên tục số liệu CloudWatch đến một đích tùy chọn với ít bước cấu hình và thiết lập nhất. Đây là giải pháp được quản lý hoàn toàn nên bạn không cần viết mã hay duy trì cơ sở hạ tầng. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể đặt cấu hình một luồng số liệu đến các đích, chẳng hạn như Amazon Simple Storage Service (S3). Bạn cũng có thể gửi số liệu đến một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 nhất định để bảng thông tin vận hành luôn được cập nhật.

Hỏi: Tại sao tôi nên dùng CloudWatch Metric Streams?

Metric Streams mang đến một phương thức khác để lấy số liệu từ CloudWatch mà không cần phải thăm dò API. Bạn có thể tạo luồng số liệu chỉ với vài cú nhấp chuột và số liệu của bạn sẽ bắt đầu truyền đến đích. Bạn có thể dễ dàng hướng số liệu đến hồ dữ liệu của mình trên AWS (chẳng hạn như trên Amazon S3) và bắt đầu phân tích mức sử dụng hoặc hiệu quả bằng các công cụ như Amazon Athena. Metrics Streams cũng giúp bạn dễ dàng gửi số liệu CloudWatch đến các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 phổ biến thông qua điểm cuối HTTP Amazon Kinesis Data Firehose. Bạn có thể tạo một luồng liên tục, có khả năng mở rộng chứa các số liệu CloudWatch cập nhật nhất để cải thiện bảng thông tin, chuông báo và các công cụ khác hoạt động dựa trên số liệu chính xác và kịp thời.

Hỏi: Làm cách nào để tạo và quản lý CloudWatch Metric Streams?

Bạn có thể tạo và quản lý Metric Streams thông qua Bảng điều khiển CloudWatch hoặc theo lập trình thông qua CloudWatch API, AWS SDK, AWS CLI hoặc AWS CloudFormation để cung cấp và đặt cấu hình Metric Streams. Bạn cũng có thể dùng các mẫu AWS CloudFormation của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 để thiết lập các đích phân phối Metric Streams bên ngoài AWS. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về CloudWatch Metric Streams.

Hỏi: Tôi có thể quản lý những số liệu nào được đưa vào trong CloudWatch Metric Stream của mình không?

Có. Bạn có thể chọn gửi tất cả số liệu theo mặc định hoặc tạo quy tắc bộ lọc để đưa vào hoặc loại trừ các nhóm số liệu xác định theo không gian tên, chẳng hạn như AWS/EC2. Metric Streams tự động xác định các số liệu mới khớp với quy tắc lọc và đưa số liệu cập nhật vào trong luồng. Khi các tài nguyên bị chấm dứt, Metric Streams sẽ tự động dừng gửi những chi tiếp cập nhật của các số liệu ngừng hoạt động.

Hỏi: CloudWatch Metric Streams hỗ trợ những định dạng nào?

Metric Streams có thể có đầu ra ở định dạng OpenTelemetry hoặc JSON. Bạn có thể chọn định dạng đầu ra khi tạo hoặc quản lý luồng số liệu.

Hỏi: Tôi có thể theo dõi chi phí và lượng dữ liệu mà CloudWatch Metric Streams phân phối không?

Có. Bạn có thể truy cập phần theo dõi của trang bảng điều khiển Metric Streams. Bạn sẽ thấy các bảng thông tin tự động về lượng số liệu cập nhật theo thười gian. Bạn cũng có thể xem những số liệu này trong không gian tên AWS/CloudWatch và có thể được dùng để tạo các cảnh báo trong trường hợp số lượng thay đổi bất thường.

Theo dõi nhật ký

Hỏi: Amazon CloudWatch cung cấp loại theo dõi nhật ký nào?

Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để giám sát cũng như giải quyết sự cố cho các hệ thống và ứng dụng của mình thông qua hệ thống, ứng dụng và các tệp nhật ký tùy chỉnh hiện có.

Với CloudWatch Logs, bạn có thể giám sát các nhật ký gần theo thời gian thực, theo dõi những cụm từ, giá trị hoặc dạng mẫu cụ thể. Ví dụ: bạn có thể đặt cảnh báo theo số lỗi xảy ra trong nhật ký hệ thống, hoặc xem các biểu đồ ghi độ trễ yêu cầu web từ nhật ký ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể xem dữ liệu nhật ký gốc để tìm hiểu căn nguyên vấn đề khi cần thiết. Dữ liệu nhật ký có thể được lưu trữ và truy cập theo thời gian bạn mong muốn nhờ lưu trữ có độ bền cao, giá thành thấp, giúp bạn không phải lo lắng về việc ổ cứng bị ghi đầy.

Hỏi: Nhật ký có tính phí của Amazon CloudWatch là gì?

Nhật ký có tính phí của Amazon CloudWatch là nhật ký được các dịch vụ AWS xuất bản riêng thay mặt cho khách hàng. Nhật ký luồng VPC là loại nhật ký Tính phí đầu tiên sẽ được hưởng lợi từ mô hình phân bậc này. Tuy nhiên, các loại nhật ký Dịch vụ AWS sẽ được bổ sung vào loại Nhật ký tính phí trong tương lai.

Hỏi: CloudWatch Logs có được cung cấp ở tất cả các khu vực không?

Vui lòng tham khảo Sản phẩm và dịch vụ theo khu vực để biết thông tin chi tiết về dịch vụ CloudWatch Logs được cung cấp theo khu vực.

Hỏi: CloudWatch Logs có mức phí là bao nhiêu?

Vui lòng tham khảo trang giá của chúng tôi để biết thông tin giá cả mới nhất.

Hỏi: Tôi có thể làm những gì với nhật ký của mình và Amazon CloudWatch?

CloudWatch Logs có khả năng theo dõi và lưu trữ nhật ký để giúp bạn nắm bắt rõ hơn và vận hành các hệ thống và ứng dụng của mình. Khi bạn sử dụng CloudWatch Logs với nhật ký, dữ liệu nhật ký hiện có của bạn được sử dụng để theo dõi nên không cần thay đổi đoạn mã nào cả. Sau đây là hai ví dụ về những gì bạn có thể làm với Amazon CloudWatch và nhật ký của bạn:

Theo dõi ứng dụng và hệ thống trong thời gian thực: Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để theo dõi ứng dụng và hệ thống bằng dữ liệu nhật ký gần như trong thời gian thực. Ví dụ: CloudWatch Logs có thể theo dõi số lượng lỗi xuất hiện trong nhật ký ứng dụng của bạn và gửi thông báo cho bạn mỗi khi tỷ lệ lỗi vượt quá ngưỡng quy định của bạn. Amazon CloudWatch sử dụng dữ liệu nhật ký của bạn để theo dõi, do đó bạn sẽ không phải thay đổi đoạn mã nào.

Lưu giữ nhật ký dài lâu: Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để lưu trữ dữ liệu nhật ký bao lâu tùy thích trong bộ lưu trữ có độ bền cao và tiết kiệm chi phí mà không phải lo lắng về việc ổ đĩa cứng hết dung lượng. CloudWatch Logs Agent sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển cả tệp nhật ký xoay vòng lẫn không xoay vòng khỏi máy chủ và đưa vào dịch vụ nhật ký. Sau đó, bạn có thể truy cập dữ liệu sự kiện nhật ký thô khi cần.

Hỏi: Tôi có thể gửi loại dữ liệu nào đến Amazon CloudWatch Logs từ phiên bản EC2 chạy Microsoft SQL Server và Microsoft Windows Server?

Bạn có thể cấu hình dịch vụ EC2Config để gửi nhiều dữ liệu và tệp nhật ký khác nhau đến CloudWatch bao gồm: nhật ký văn bản tùy chỉnh, nhật ký Sự kiện (Ứng dụng, Tùy chỉnh, Bảo mật, Hệ thống), nhật ký Theo dõi sự kiện (ETW) và dữ liệu Bộ đếm hiệu năng (PCW). Tìm hiểu thêm về dịch vụ EC2Config ở đây.

Hỏi: Tần suất Trình đại diện CloudWatch Logs gửi dữ liệu là bao nhiêu?

Theo mặc định, Trình đại diện CloudWatch Logs sẽ gửi dữ liệu nhật ký mỗi năm giây một lần, người dùng có thể cấu hình cài đặt này.

Hỏi: CloudWatch Logs hỗ trợ định dạng nhật ký nào?

CloudWatch Logs có thể thu nạp, tổng hợp và giám sát bất kỳ dữ liệu nhật ký dạng văn bản hoặc nhật ký định dạng JSON nào.

Hỏi: Nếu tôi cấu hình Trình đại diện CloudWatch Logs để gửi dữ liệu nhật ký không phải văn bản thì sao?

CloudWatch Logs Agent sẽ ghi lại lỗi trong sự kiện mà tính năng này được cấu hình để báo cáo dữ liệu nhật ký không phải văn bản. Lỗi được ghi lại trong /var/logs/awslogs.log.

Hỏi: Làm thế nào để bắt đầu giám sát nhật ký bằng CloudWatch Logs?

Bạn có thể theo dõi sự kiện nhật ký khi chúng được gửi đến CloudWatch Logs bằng cách tạo Bộ lọc số liệu. Bộ lọc số liệu sẽ biến dữ liệu nhật ký thành số liệu Amazon CloudWatch Metrics để vẽ đồ thị hoặc cảnh báo. Bạn có thể tạo Bộ lọc số liệu trong Bảng điều khiển hoặc CLI. Bộ lọc số liệu sẽ tìm và khớp các từ, cụm từ hoặc giá trị trong sự kiện nhật ký của bạn. Khi Bộ lọc số liệu tìm được một trong các từ, cụm từ hoặc giá trị trong sự kiện nhật ký của bạn thì kết quả đó sẽ được xem như là một số liệu Amazon CloudWatch Metric bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể tạo Bộ lọc số liệu để tìm và đếm sự xuất hiện của từ “Lỗi” trong sự kiện nhật ký. Bộ lọc số liệu cũng có khả năng trích xuất giá trị từ các sự kiện nhật ký phân tách bằng dấu cách, ví dụ như độ trễ của yêu cầu web. Bạn cũng có thể sử dụng các toán tử điều kiện và ký tự đại diện để tạo ra kết quả khớp chính xác. Bảng điều khiển Amazon CloudWatch có thể giúp bạn kiểm thử mẫu của mình trước khi tạo Bộ lọc số liệu.

Hỏi: Cú pháp mẫu Bộ lọc số liệu là gì?

Mẫu Bộ lọc số liệu có thể chứa từ tìm kiếm hoặc thông số kỹ thuật của nhật ký thông thường hoặc định dạng sự kiện JSON.

Ví dụ: nếu bạn muốn tìm từ Lỗi, mẫu bộ lọc số liệu sẽ chỉ có từ Lỗi. Bạn có thể đưa vào nhiều từ tìm kiếm để tìm kiếm cùng lúc nhiều từ. Ví dụ: nếu bạn muốn đếm các sự kiện có chứa chữ Lỗi và Ngoại lệ, bạn sẽ phải sử dụng mẫu Lỗi Ngoại lệ. Nếu bạn muốn khớp chính xác từ Lỗi Ngoại lệ, bạn sẽ phải đặt cụm từ này vào dấu ngoặc kép: “Lỗi Ngoại lệ”. Bạn có thể quy định bao nhiêu từ tìm kiếm tùy thích.

Bạn cũng có thể sử dụng CloudWatch Logs để trích xuất giá trị từ sự kiện nhật ký trong nhật ký thường hoặc định dạng JSON. Ví dụ: bạn có thể theo dõi lượng byte được truyền từ nhật ký truy cập Apache của mình. Bạn cũng có thể sử dụng toán tử điều kiện và ký tự đại diện để khớp và trích xuất dữ liệu quan tâm. Để sử dụng tính năng trích xuất của Bộ lọc số liệu, sự kiện nhật ký phải được phân tách bằng dấu cách và trường được bắt đầu và kết thúc bằng dấu ngoặc kép """, hoặc, bắt đầu và kết thúc bằng dấu ngoặc vuông "[" "]". Ngoài ra, sự kiện nhật ký định dạng JSON cũng có thể được sử dụng. Để xem đầy đủ chi tiết về cú pháp và ví dụ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về Bộ lọc số liệu.

Hỏi: Làm thế nào để biết mẫu Bộ lọc số liệu tôi đã chỉ định sẽ khớp với sự kiện nhật ký?

CloudWatch Logs cho phép bạn dùng thử mẫu Bộ lọc số liệu bạn muốn trước khi tạo Bộ lọc số liệu. Bạn có thể dùng thử mẫu cho dữ liệu nhật ký của bạn đã ở trong CloudWatch Logs hoặc bạn có thể cung cấp sự kiện nhật ký riêng của bạn để dùng thử. Việc dùng thử mẫu sẽ cho bạn thấy sự kiện nhật ký nào khớp với mẫu của Bộ lọc số liệu và nếu là trích xuất giá trị thì giá trị được trích xuất sẽ nằm trong dữ liệu dùng thử. Bạn có thể dùng thử Bộ lọc số liệu trong bảng điều khiển và CLI.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng biểu thức chính quy với dữ liệu nhật ký được không?

Bộ lọc số liệu của Amazon CloudWatch không hỗ trợ biểu thức chính quy. Để xử lý dữ liệu nhật ký có biểu thức chính quy, hãy cân nhắc sử dụng Amazon Kinesis và kết nối luồng với công cụ xử lý biểu thức chính quy.

Quản lý nhật ký

Hỏi: Làm thế nào để truy xuất dữ liệu nhật ký của tôi?

Bạn có thể trích xuất bất kỳ dữ liệu nhật ký nào bằng cách sử dụng bảng điều khiển CloudWatch Logs hoặc thông qua CLI CloudWatch Logs. Sự kiện nhật ký được truy xuất theo Nhóm nhật ký, Luồng nhật ký và thời gian đi kèm. API CloudWatch Logs dùng để truy xuất sự kiện nhật ký là GetLogEvents.

Hỏi: Làm thế nào để tìm kiếm nhật ký của tôi?

Bạn có thể sử dụng CLI để truy xuất sự kiện nhật ký và tìm kiếm bằng cách sử dụng dòng lệnh grep hoặc các hàm tìm kiếm tương tự.

Hỏi: CloudWatch Logs lưu trữ dữ liệu nhật ký của tôi trong bao lâu?

Bạn có thể lưu dữ liệu nhật ký trong CloudWatch Logs bao lâu tùy thích. Theo mặc định, CloudWatch Logs sẽ lưu dữ liệu nhật ký vô hạn định. Bạn có thể thay đổi thời gian lưu giữ cho từng Nhóm nhật ký vào bất kỳ lúc nào.

Phân tích nhật ký

Hỏi: Tôi cần những quyền gì để truy cập Logs Insights?

Để truy cập Logs Insights, chính sách IAM của bạn phải bao gồm các quyền cho logs:DescribeLogGroups và logs:FilterLogEvents.

Hỏi: Tôi có thể truy vấn nhật ký nào bằng CloudWatch Logs Insights?

Bạn có thể sử dụng Logs Insights để truy vấn tất cả các nhật ký được gửi tới CloudWatch. Logs Insights tự động khám phá các trường nhật ký trong nhật ký từ dịch vụ AWS như Lambda, CloudTrail, Route53 và VPC Flow Logs; cũng như bất kỳ nhật ký ứng dụng nào tạo ra các sự kiện nhật ký ở định dạng JSON. Ngoài ra, với tất cả các loại nhật ký, nó tạo ra 3 trường hệ thống @message, @logStream và @timestamp cho tất cả nhật ký được gửi tới CloudWatch. @message bao gồm sự kiện nhật ký thô không phân tách, @logStream chứa tên nguồn tạo ra sự kiện nhật ký và @timestamp chứa thời điểm thêm sự kiện nhật ký vào CloudWatch.

Hỏi: CloudWatch Logs Insights hỗ trợ những loại ngôn ngữ truy vấn nào?

Logs Insights giới thiệu một ngôn ngữ truy vấn được xây dựng theo mục đích mới để xử lý nhật ký. Ngôn ngữ truy vấn hỗ trợ một số lệnh truy vấn đơn giản nhưng hiệu quả. Bạn có thể viết lệnh để truy xuất một hoặc nhiều trường nhật ký, tìm kiếm các sự kiện nhật ký khớp với một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu nhật ký của bạn và trích xuất các trường tạm thời từ nhật ký văn bản. Ngôn ngữ truy vấn dễ học và Logs Insights cung cấp hỗ trợ trong khi sử dụng sản phẩm dưới dạng truy vấn mẫu, mô tả lệnh và tự động hoàn thành truy vấn để giúp bạn bắt đầu. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về ngôn ngữ truy vấn tại đây.

Hỏi: Giới hạn dịch vụ cho CloudWatch Logs Insights là gì?

Giới hạn dịch vụ được ghi lại tại đây.

Hỏi: CloudWatch Logs Insights được cung cấp ở các khu vực nào?

Logs Insights được cung cấp tại Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Nam Mỹ (Sao Paulo).

Hỏi: CloudWatch Logs Insights hỗ trợ những loại truy vấn nào?

Bạn có thể viết truy vấn bao gồm tập hợp, bộ lọc, biểu thức chính quy, cũng như tìm kiếm văn bản. Bạn cũng có thể trích xuất dữ liệu từ các sự kiện nhật ký để tạo ra các trường tạm thời, có thể được xử lý thêm bởi ngôn ngữ truy vấn để giúp bạn truy cập thông tin bạn đang tìm kiếm. Ngôn ngữ truy vấn hỗ trợ các hàm xâu, số học và toán học như concat, strlen, trim, log và sqrt cùng những hàm khác. Bạn cũng có thể sử dụng boolean và các biểu thức logic, cũng như các hàm tổng hợp như nhỏ nhất, lớn nhất, tổng, trung bình, phân vị phần trăm và các hàm khác. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về ngôn ngữ truy vấn và các hàm được hỗ trợ tại đây.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng lệnh truy vấn và hàm nào bằng CloudWatch Logs Insights?

Bạn có thể tìm danh sách các lệnh truy vấn tại đây. Bạn có thể tìm danh sách các hàm được hỗ trợ tại đây.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng trực quan hóa dữ liệu nào bằng CloudWatch Logs Insights?

Bạn có thể sử dụng trực quan hóa để xác định các xu hướng và kiểu mẫu diễn ra theo thời gian trong nhật ký của bạn. Logs Insights hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu bằng cách sử dụng các biểu đồ đường và biểu đồ vùng xếp chồng. Nó giúp trực quan hóa cho tất cả những truy vấn chứa một hoặc nhiều hàm tổng hợp, tại đó dữ liệu được nhóm lại trong khoảng thời gian được chỉ định bởi hàm bin(). Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian tại đây.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng các biểu thức chính quy nào bằng CloudWatch Logs Insights?

Bạn có thể sử dụng các biểu thức chính quy kiểu Java bằng Logs Insights. Các biểu thức chính quy có thể được sử dụng trong lệnh lọc. Bạn có thể tìm ví dụ về truy vấn bằng biểu thức chính quy có sử dụng trợ giúp khi sử dụng sản phẩm hoặc tại đây.

Hỏi: Tôi tránh các ký tự đặc biệt bằng truy vấn CloudWatch Logs Insights như thế nào?

Bạn có thể sử dụng dấu backtick để tránh các ký tự đặc biệt. Tên trường nhật ký có chứa các ký tự ngoài các ký tự chữ và số, @ và . bắt buộc tránh có dấu backtick.

Hỏi: Tại sao một số trường nhật ký có ký hiệu "@" và những trường khác không có?

Các trường hệ thống tạo bởi Logs Insights bắt đầu bằng @. Log Insights hiện tạo ra 3 trường hệ thống @message bao gồm sự kiện nhật ký thô, không phân tách khi được gửi tới CloudWatch, @logStream chứa tên nguồn tạo ra sự kiện nhật ký và @timestamp chứa thời điểm thêm sự kiện nhật ký vào CloudWatch.

Hỏi: Tôi có thể truy vấn nhật ký lịch sử bằng CloudWatch Logs Insights không?

Logs Insights cho phép bạn truy vấn dữ liệu nhật ký được thêm vào CloudWatch Logs vào hoặc sau ngày 5 tháng 11 năm 2018.

Hỏi: Tôi có thể tìm kiếm các sự kiện nhật ký từ một luồng nhật ký cụ thể không?

Bạn có thể tìm kiếm các sự kiện nhật ký từ một dòng nhật ký cụ thể bằng cách thêm lệnh truy vấn
lọc @logStream = "log_stream_name" đối với truy vấn nhật ký của bạn.

Hỏi: Hôm nay, tôi sử dụng giải pháp AWS Partner ISV để phân tích nhật ký của mình từ CloudWatch. CloudWatch Logs Insights thay đổi điều gì cho tôi?

CloudWatch Logs đã hỗ trợ các tùy chọn tích hợp với các dịch vụ AWS khác như Amazon Kinesis, Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Elasticsearch và các giải pháp ISV AWS Partner như Splunk, Sumo Logic và DataDog, cũng như các giải pháp khác, để cung cấp cho bạn lựa chọn và độ linh hoạt xuyên suốt mọi môi trường, cho các nhu cầu xử lý, làm phong phú, phân tích và trực quan hóa nhật ký tùy chỉnh của bạn. Ngoài ra, khả năng truy vấn của CloudWatch Logs Insights hiện có để truy cập lập trình qua AWS SDK, nhằm tạo điều kiện cho các đối tác AWS ISV xây dựng tích hợp sâu hơn, phân tích nâng cao và giá trị bổ sung trên CloudWatch Logs Insights.

Hỏi: Tôi được hưởng lợi như thế nào từ việc có quyền truy cập khả năng truy vấn của CloudWatch Logs Insights qua giải pháp AWS ISV Partner?

Các tích hợp ISV Partner với CloudWatch Logs Insights cho phép bạn đưa dữ liệu nhật ký của bạn vào một nơi và có khả năng phân tích bằng cách sử dụng công cụ và framework bạn chọn một cách có hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí, mà không phải di chuyển một lượng lớn dữ liệu. Nó cũng cung cấp quyền truy cập nhanh hơn vào nhật ký của bạn bằng cách loại bỏ độ trễ truyền dữ liệu liên quan và xóa bỏ sự phức tạp trong hoạt động cấu hình và duy trì truyền dữ liệu nhất định.

Cảnh báo

Hỏi: Tôi có thể tạo loại CloudWatch Alarms nào?

Bạn có thể tạo cảnh báo để theo dõi bất kỳ số liệu Amazon CloudWatch nào trong tài khoản của mình. Ví dụ: bạn có thể tạo cảnh báo về lượng sử dụng CPU của phiên bản Amazon EC2, độ trễ yêu cầu của Amazon ELB, thông lượng bảng của Amazon DynamoDB, độ dài hàng chờ của Amazon SQS hoặc thậm chí là mức phí trên hóa đơn AWS của bạn.

Bạn cũng có thể tạo cảnh báo theo số liệu tùy chỉnh dành riêng cho ứng dụng tùy chỉnh hoặc cơ sở hạ tầng của bạn. Nếu chỉ số tùy chỉnh là chỉ số có độ phân giải cao, bạn có lựa chọn tạo cảnh báo độ phân giải cao có chức năng cảnh báo ngay khi đạt khoảng thời gian 10 giây hay 30 giây.

Với cảnh báo tổng hợp, bạn có thể kết hợp nhiều cảnh báo thành hệ thống phân cấp cảnh báo. Điều này làm giảm hiện tượng nhiễu loạn cảnh báo bằng cách chỉ kích hoạt một lần khi nhiều cảnh báo hoạt động cùng một lúc. Bạn có thể cung cấp trạng thái tổng thể của một nhóm các tài nguyên như ứng dụng, Khu vực AWS hoặc Vùng sẵn sàng.

Vui lòng tham khảo trang định giá CloudWatch để tìm hiểu thêm.

Hỏi: Tôi có thể thực hiện thao tác nào từ CloudWatch Alarm?

Khi tạo cảnh báo, bạn có thể cấu hình để cảnh báo thực hiện một hoặc nhiều thao tác tự động khi số liệu bạn chọn theo dõi vượt quá ngưỡng bạn đề ra. Ví dụ: bạn có thể cài đặt cảnh báo gửi email, xuất bản hàng chờ SQS, tạm dừng hoặc chấm dứt phiên bản Amazon EC2 hoặc thực thi chính sách Auto Scaling. Do cảnh báo của Amazon CloudWatch được tích hợp với Amazon Simple Notification Service, bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ loại thông báo nào được SNS hỗ trợ. Bạn có thể sử dụng thao tác OpsCenter của AWS Systems Manager để tự động tạo một OpsItem khi cảnh báo chuyển sang trạng thái ALARM. Điều này giúp bạn nhanh chóng chẩn đoán và khắc phục các sự cố với tài nguyên AWS từ một bảng điều khiển duy nhất.

Hỏi: Tôi có thể đặt những ngưỡng nào để kích hoạt CloudWatch Alarm?

Khi tạo cảnh báo, trước hết, bạn sẽ chọn số liệu Amazon CloudWatch bạn muốn cảnh báo theo dõi. Sau đó, bạn sẽ chọn khoảng thời gian đánh giá (ví dụ: năm phút hoặc một giờ) và giá trị thống kê để đo (ví dụ: Trung bình hoặc Lớn nhất). Để cài đặt ngưỡng, hãy đặt giá trị mục tiêu và chọn xem cảnh báo sẽ kích hoạt khi giá trị lớn hơn (>), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn (<), hay nhỏ hơn hoặc bằng (<=) giá trị đó.

Hỏi: CloudWatch Alarm của tôi lúc nào cũng ở trạng thái Cảnh báo, tôi đã làm gì sai?

Cảnh báo sẽ tiếp tục đánh giá số liệu theo ngưỡng bạn chọn, ngay cả khi đã được kích hoạt. Việc này giúp bạn xem tình trạng được cập nhật mới nhất vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể nhận thấy rằng một trong các cảnh báo của mình vẫn ở trạng thái CẢNH BÁO trong một thời gian dài. Nếu giá trị số liệu vẫn vi phạm ngưỡng, cảnh báo vẫn sẽ duy trì trạng thái CẢNH BÁO cho đến khi không còn vi phạm ngưỡng. Đây là hành vi bình thường. Nếu bạn muốn cảnh báo xử lý mức mới này là OK, bạn có thể điều chỉnh trong ngưỡng cảnh báo tương ứng.

Hỏi: Tôi có thể xem lịch sử Cảnh báo của mình trong bao lâu?

Lịch sử cảnh báo được lưu trong 14 ngày. Để xem lịch sử cảnh báo, hãy đăng nhập vào CloudWatch trong Bảng điều khiển quản lý AWS, chọn Cảnh báo từ menu bên trái, chọn cảnh báo của bạn rồi nhấp vào thẻ Lịch sử trong ngăn bên dưới. Ở đó, bạn sẽ thấy lịch sử mọi thay đổi trạng thái của cảnh báo cũng như mọi sửa đổi cấu hình cảnh báo.

Bảng thông tin

Hỏi: CloudWatch Dashboards là gì?

Bảng thông tin của Amazon CloudWatch giúp bạn tạo, tùy chỉnh, tương tác và lưu đồ thị tài nguyên và số liệu tùy chỉnh của AWS.

Hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng Bảng thông tin của CloudWatch?

Để bắt đầu, hãy truy cập Amazon CloudWatch Console rồi chọn “Bảng thông tin”. Nhấp vào nút “Tạo bảng thông tin”. Bạn cũng có thể sao chép hình ảnh mong muốn từ Automatic Dashboards bằng cách nhấp vào Tùy Chọn -> "Thêm vào Bảng thông tin".

Hỏi: Ưu điểm của Automatic Dashboards là gì?

Bảng điều khiển tự động được cài đặt trước vào các biện pháp thực hành tốt nhất được đề xuất của Dịch vụ AWS, duy trì nhận thức tài nguyên và tích cực cập nhật để phản hồi trạng thái các số liệu hiệu năng quan trọng. Hiện nay bạn có thể sử dụng bộ lọc và khắc phục sự cố cho hình ảnh cụ thể mà không cần thêm mã bổ sung để phản hồi trạng thái mới nhất của tài nguyên AWS của bạn. Sau khi bạn xác định nguyên nhân cốt lõi của vấn đề về hiệu năng, bạn có thể nhanh chóng hành động bằng cách trực tiếp đi tới tài nguyên AWS.

Hỏi: Bảng thông tin có hỗ trợ làm mới tự động không?

Có. Bảng thông tin sẽ tự động làm mới khi bạn để mở.

Hỏi: Tôi có thể chia sẻ bảng thông tin của mình không?

Có, ai cũng thể sử dụng bảng thông tin nếu có đúng quyền cho tài khoản của bảng thông tin.

Sự kiện

Hỏi: CloudWatch Events là gì?

Amazon CloudWatch Events (CWE) cung cấp dòng sự kiện hệ thống mô tả các thay đổi trong tài nguyên AWS của bạn. Dòng sự kiện sẽ bổ sung cho các luồng số liệu và nhật ký CloudWatch hiện có để cung cấp bức tranh toàn cảnh toàn diện hơn về tình trạng chung và riêng của ứng dụng. Bạn có thể viết ra các quy tắc khai báo cho các sự kiện tương ứng mà bạn quan tâm kèm theo các thao tác tự động sẽ được thực hiện.

Hỏi: Dịch vụ nào tạo CloudWatch Events?

Hiện tại, Amazon EC2, Auto Scaling và AWS CloudTrail được hỗ trợ. Thông qua AWS CloudTrail, lệnh gọi API thay đổi (tức là mọi cuộc gọi ngoại trừ Describe*, List* và Get*) trên tất cả các dịch vụ sẽ được hiển thị trong CloudWatch Events.

Hỏi: Tôi có thể làm gì sau khi nhận được sự kiện?

Khi có sự kiện khớp với quy tắc bạn đã tạo trong hệ thống, bạn có thể tự động gọi hàm AWS Lambda, chuyển tiếp sự kiện sang luồng Amazon Kinesis, thông báo cho chủ đề Amazon SNS hoặc gọi luồng công việc tích hợp.

Hỏi: Tôi có thể tạo sự kiện riêng của mình không?

Có. Ứng dụng của bạn có thể tạo sự kiện tùy chỉnh bằng cách sử dụng API PutEvents với dữ liệu phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hỏi: Tôi có thể làm mọi thứ theo lịch trình cố định không?

CloudWatch Events có khả năng tạo sự kiện theo lịch trình bạn đặt ra bằng cách sử dụng cú pháp Unix cron. Bằng cách theo dõi các sự kiện này, bạn sẽ có thể triển khai ứng dụng đã được lên lịch.

Hỏi: Hãy cho biết sự khác nhau giữa CloudWatch Events và AWS CloudTrail?

CloudWatch Events là luồng thông tin được cập nhật liên tục gần như theo thời gian thực về các sự kiện hệ thống để mô tả sự thay đổi trong tài nguyên AWS. Với CloudWatch Events, bạn có thể quy định quy tắc theo dõi cho sự kiện cụ thể và thực hiện các thao tác một cách tự động. AWS CloudTrail là dịch vụ ghi lại lệnh gọi API cho tài khoản AWS của bạn và gửi tệp nhật ký có chứa lệnh gọi API đến bộ chứa Amazon S3 hoặc nhóm nhật ký CloudWatch Logs. Với AWS CloudTrail, bạn có thể tra cứu lịch sử hoạt động của API liên quan đến việc tạo, xóa và sửa đổi tài nguyên AWS cũng như khắc phục các sự cố vận hành hoặc bảo mật.

Hỏi: Hãy cho biết sự khác nhau giữa CloudWatch Events và AWS Config?

AWS Config là dịch vụ được quản lý hoàn toàn cung cấp cho bạn thông tin kiểm kê tài nguyên AWS, lịch sử cấu hình và thông báo thay đổi cấu hình để đảm bảo bảo mật và khả năng kiểm soát. Quy tắc Config giúp bạn xác định xem thay đổi cấu hình có tuân thủ hay không. Mục đích sử dụng của CloudWatch Events là để ứng phó trong gần như thời gian thực các thay đổi trạng thái của tài nguyên. Dịch vụ này không đưa ra kết luận rằng thay đổi có tuân thủ với chính sách hay không hoặc đưa ra lịch sử chi tiết như Config/Config Rules. Đây chỉ là luồng sự kiện đa dụng.

Giám sát bộ chứa

Hỏi: CloudWatch Container Insights là gì?

CloudWatch Container Insights là tính năng giám sát, khắc phục sự cố và cảnh báo cho các ứng dụng và vi dịch vụ có trong container của bạn. Container Insights giúp đơn giản hóa việc cô lập và phân tích các vấn đề về hiệu năng ảnh hưởng đến môi trường container của bạn. Kỹ sư DevOps và kỹ sư hệ thống có quyền truy cập vào bảng thông tin tự động trong bảng điều khiển CloudWatch, cho họ khả năng quan sát toàn bộ hoạt động, gồm các chỉ số, nhật ký và dấu vết phân phối tóm tắt hiệu năng và tình trạng các cụm Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS), Amazon Elastic Container Service (ECS), AWS FargateKubernetes theo pod/tác vụ, container và dịch vụ.

Hỏi: Làm thế nào để bắt đầu với CloudWatch Container Insights? >>

Bạn có thể bắt đầu thu thập số liệu, nhật ký và dữ liệu mô tả hiệu năng chi tiết từ bộ chứa và cụm chỉ với vài cú nhấp chuột bằng cách làm theo các bước sau trong tài liệu CloudWatch Container Insights.

Hỏi: CloudWatch Container Insights được tính giá như thế nào?

CloudWatch Container Insights tự động thu thập số liệu tùy chỉnh từ các sự kiện hiệu năng được thu nạp dưới dạng CloudWatch Logs từ môi trường container của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin về cách tính giá trên trang giá của CloudWatch.

Hỏi: Prometheus là gì và tại sao tôi muốn thu thập số liệu Prometheus trong CloudWatch?

Prometheus là một dự án theo dõi nguồn mở phổ biến, một phần của Nền tảng điện toán hoạt động trên đám mây (CNCF). Cộng đồng nguồn mở đã xây dựng hơn 150 plugin và xác định một khung mà nhóm DevOps có thể sử dụng để thể hiện số liệu tùy chỉnh được thu thập bằng phương pháp kéo từ ứng dụng của họ. Với tính năng mới này, các nhóm DevOps có thể tự động khám phá ra các dịch vụ cho khối lượng công việc trong bộ chứa, chẳng hạn như AWS App Mesh, NGINX và Java/JMX. Khi đó, họ có thể thể hiện số liệu tùy chỉnh trên các thiết bị đó và nhập số liệu trong CloudWatch. Bằng việc quản lý việc thu thập và tổng hợp số liệu Prometheus, người dùng CloudWatch có thể giám sát, khắc phục sự cố và cảnh báo về lỗi và giảm hiệu năng ứng dụng nhanh hơn trong khi giảm số công cụ giám sát yêu cầu.

Hỏi: Cách tính giá như thế nào khi nhập số liệu Prometheus từ môi trường bộ chứa của bạn?

Bạn sẽ phải trả phí cho những gì mình sử dụng như sau: (1) CloudWatch Logs được nhập theo Gigabyte (GB), (2) CloudWatch Logs được lưu trữ và (3) số liệu tùy chỉnh CloudWatch. Vui lòng tham khảo trang giá dịch vụ CloudWatch để biết thông tin chi tiết về giá trong Khu vực AWS của bạn.

Hỏi: Việc lưu giữ trong bộ nhớ có thể cấu hình được đối với các sự kiện lực lượng cao có số liệu Prometheus được nhập dưới dạng CloudWatch Logs không?

Có. Mỗi cụm Kubernetes (k8s) có nhóm nhật ký riêng cho các sự kiện (ví dụ: /aws/containerinsights/<cluster-name>/prometheus) với thời gian lưu giữ có thể cấu hình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu về việc giữ lại nhóm nhật ký.

Hỏi: Việc lưu giữ số liệu trong bộ nhớ đối với số liệu Prometheus hoạt động như thế nào?

Số liệu Prometheus được tự động nhập vào dưới dạng số liệu tùy chỉnh CloudWatch. Thời gian lưu giữ là 15 tháng mỗi điểm dữ liệu số liệu, có bao gồm tự động hợp nhất (< 60 giây có trong 3 giờ, một phút có trong 15 ngày, 5 phút có trong 63 ngày, một giờ có trong 15 tháng). Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu về việc lưu giữ số liệu của CloudWatch.

Hỏi: Bản beta công khai có hỗ trợ tất cả các loại số liệu Prometheus không?

Không. Các loại số liệu hiện tại được hỗ trợ là Máy đo và Bộ đếm. Số liệu Biểu đồ và Tóm tắt theo kế hoạch sẽ được hỗ trợ trong bản phát hành sắp tới.

Hỏi: Bạn có hỗ trợ PromQL dưới dạng ngôn ngữ truy vấn không?

Không. Tất cả số liệu được nhập dưới dạng sự kiện CloudWatch Logs và có thể được truy vấn bằng truy vấn CloudWatch Logs Insights. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về cú pháp ngôn ngữ tìm kiếm trong CloudWatch Logs Insights.

Giám sát Lambda

Hỏi: CloudWatch Lambda Insights là gì?

CloudWatch Lambda Insights là một tính năng dùng để giám sát, khắc phục sự cố và tối ưu hóa hiệu suất cũng như chi phí của các hàm Lambda. Lambda Insights giúp đơn giản hóa việc cô lập và phân tích các vấn đề về hiệu suất ảnh hưởng đến môi trường Lambda của bạn. Các kỹ sư hệ thống và DevOps có quyền truy cập vào bảng thông tin tự động trong bảng điều khiển CloudWatch, giúp họ hiểu rõ về hoạt động vận hành của số liệu, nhật ký và dấu vết tóm tắt hiệu suất và tình trạng của các hàm AWS Lambda.

Hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch Lambda Insights?

Bạn có thể bắt đầu thu thập số liệu, nhật ký và siêu dữ liệu chi tiết về hiệu suất từ các hàm Lambda bằng cách làm theo các bước sau trong tài liệu CloudWatch Lambda Insights.

Hỏi: CloudWatch Lambda Insights được tính giá như thế nào?

CloudWatch Lambda Insights tự động thu thập số liệu tùy chỉnh từ các sự kiện hiệu năng được thu nạp dưới dạng CloudWatch logs từ các hàm Lambda của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin về cách tính giá trên trang giá của CloudWatch.

Theo dõi trải nghiệm kỹ thuật số

Câu hỏi: Theo dõi trải nghiệm kỹ thuật số (DEM) của Amazon CloudWatch là gì?

DEM của Amazon CloudWatch cho phép bạn theo dõi trải nghiệm của người dùng cuối với các ứng dụng của bạn (bao gồm hiệu năng, tính sẵn dùng và khả năng sử dụng). 

Phát hiện các sự cố không liên tục, nhận thông báo ngay cả khi không có lưu lượng truy cập của người dùng, đồng thời theo dõi các điểm cuối và giao diện người dùng bằng các thử nghiệm của CloudWatch Synthetic. Bổ sung việc theo dõi tổng hợp cho CloudWatch RUM để hiểu tác động của người dùng cuối và nắm rõ hơn trải nghiệm kỹ thuật số của bạn. Với CloudWatch Evidently, bạn có thể cải thiện trải nghiệm kỹ thuật số của người dùng cuối bằng cách thử nghiệm và xác thực hiệu quả của các thiết kế và tính năng mới. 

Câu hỏi: Amazon CloudWatch RUM là gì?

Amazon CloudWatch RUM là tính năng theo dõi người dùng thực, giúp bạn nắm được hiệu năng phía máy khách của ứng dụng để giảm thời gian xử lý trung bình (MTTR). Với CloudWatch RUM, bạn có thể thu thập dữ liệu phía máy khách về hiệu năng ứng dụng web trong thời gian thực để xác định và khắc phục sự cố. Dữ liệu này bổ sung cho dữ liệu CloudWatch Synthetics để giúp bạn nắm rõ hơn về trải nghiệm kỹ thuật số của người dùng cuối. Bạn có thể trực quan hóa những điểm bất thường về hiệu năng và sử dụng dữ liệu khắc phục lỗi có liên quan (chẳng hạn như thông báo lỗi, dấu vết vùng nhớ và phiên người dùng) để khắc phục các vấn đề về hiệu năng (chẳng hạn như lỗi JavaScript, sự cố và độ trễ). Bạn cũng có thể hiểu phạm vi tác động của người dùng cuối, trong đó bao gồm số phiên, vị trí địa lý hoặc trình duyệt. CloudWatch RUM tổng hợp dữ liệu về hành trình của người dùng trong ứng dụng của bạn, qua đó giúp bạn xác định tính năng cần cho ra mắt và các bản sửa lỗi cần ưu tiên.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch RUM?

Tạo trình theo dõi ứng dụng trong CloudWatch RUM và thêm máy khách web nhẹ vào tiêu đề HTML của ứng dụng của bạn. Sau đó, bắt đầu sử dụng bảng thông tin của CloudWatch RUM để nắm được thông tin chi tiết của người dùng từ các vị trí địa lý, thiết bị, nền tảng và trình duyệt khác nhau. 

Câu hỏi: Amazon CloudWatch Evidently là gì?

Amazon CloudWatch Evidently cho phép bạn tiến hành các thử nghiệm và xác định hậu quả không mong muốn của các tính năng mới trước khi triển khai đại trà, từ đó giảm rủi ro liên quan đến việc triển khai tính năng mới. Evidently cho phép bạn xác thực hiệu quả của các tính năng mới trên toàn bộ ứng dụng trước khi phát hành, điều này giúp cho việc phát hành an toàn hơn. Khi cho ra mắt tính năng mới, bạn có thể mang các tính năng đến với lượng người dùng nhỏ hơn, theo dõi các số liệu chính như thời gian tải hoặc tỷ lệ chuyển đổi, sau đó tăng lưu lượng truy cập. Evidently cũng cho phép các nhà phát triển thử các thiết kế khác nhau, thu thập dữ liệu người dùng và đưa ra thiết kế hiệu quả nhất trong quá trình sản xuất. Evidently hỗ trợ bạn giải thích và hành động dựa trên kết quả thử nghiệm mà không cần kiến thức thống kê nâng cao. Bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết được cung cấp bởi công cụ thống kê của Evidently (chẳng hạn như giá trị p và khoảng tin cậy bất kỳ lúc nào) để đưa ra quyết định trong khi đang tiến hành thử nghiệm.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch Evidently?

Bạn có thể sử dụng đoạn mã JavaScript trong CloudWatch RUM để thu thập hành trình của người dùng phía máy khách và các số liệu hiệu năng. Nếu muốn, bạn cũng có thể dùng API Evidently để thêm các số liệu tùy chỉnh như tỷ lệ chuyển đổi. Tiếp theo, các tính năng mới cần thử nghiệm có thể được hỗ trợ bằng SDK CloudWatch Evidently, cung cấp khả năng kiểm soát cách người dùng tiếp cận với các tính năng mới. Giờ đây, bạn có thể cho ra mắt và thử nghiệm tính năng bằng bảng điều khiển AWS hoặc CLI. 

Câu hỏi: Amazon CloudWatch Synthetics là gì?

Với Amazon CloudWatch Synthetics, bạn có thể giám sát các điểm cuối của ứng dụng dễ dàng hơn. Tính năng này chạy hoạt động kiểm tra trên các điểm cuối mỗi phút một lần và 24/7, đồng thời cảnh báo cho bạn ngay khi điểm cuối của ứng dụng hoạt động không như mong đợi. Bạn có thể tùy chỉnh các hoạt động kiểm tra này để biết được độ sẵn sàng, độ trễ, giao dịch, liên kết bị lỗi hoặc hỏng, việc hoàn thành tác vụ từng bước, lỗi tải trang, độ trễ khi tải đối với tài sản Giao diện người dùng, quy trình hướng dẫn phức tạp hoặc luồng thanh toán trong ứng dụng. Bạn cũng có thể sử dụng CloudWatch Synthetics để tách biệt các điểm cuối đang tạo cảnh báo của ứng dụng, rồi ánh xạ trở lại vào các sự cố trong cơ sở hạ tầng để giảm thời gian tìm ra giải pháp.

Hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch Synthetics?

Bắt đầu với CloudWatch Synthetics thật dễ dàng. Bạn có thể viết thử nghiệm đầu tiên của mình chỉ trong vài phút. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu về Amazon CloudWatch Synthetics.

Câu hỏi: Khi nào nên sử dụng Amazon CloudWatch Evidently và khi nào nên sử dụng AWS AppConfig?

Hai dịch vụ này có thể được sử dụng riêng biệt, nhưng còn tốt hơn nữa khi kết hợp với nhau.

AppConfig là tính năng của AWS Systems Manager mà bạn có thể sử dụng để tạo, quản lý và triển khai các cờ tính năng cũng như cấu hình ứng dụng khác. Khi phát triển các tính năng mới, bạn có thể sử dụng AppConfig để triển khai một tính năng mới sang giai đoạn sản xuất, nhưng dùng nút chuyển đổi cờ để ẩn đi. Khi đã sẵn sàng cho ra mắt, bạn chỉ cần cập nhật cấu hình để phát hành tính năng này ngay lập tức hoặc dần dần.

Để quản lý và thử nghiệm tính năng nâng cao hơn, bạn có thể sử dụng Evidently, là một tính năng mới của Amazon CloudWatch. Với Evidently, bạn có thể chạy thử nghiệm trên các phiên bản tính năng khác nhau và so sánh với đường cơ sở hoặc cho ra mắt một phiên bản tính năng theo lịch trình, đồng thời theo dõi các số liệu kinh doanh như thời lượng truy cập và doanh thu. Evidently cũng tích hợp với CloudWatch RUM, cho phép theo dõi hiệu năng của ứng dụng phía máy khách, nên số liệu RUM có thể được sử dụng trực tiếp trong Evidently.

Phân tích số liệu

Câu hỏi: Amazon CloudWatch Metrics Insights (thử nghiệm) là gì?

CloudWatch Metrics Insights (thử nghiệm) là công cụ truy vấn có hiệu năng cao, giúp bạn chia nhỏ các số liệu hoạt động trong thời gian thực và tạo giá trị tổng hợp nhanh chóng bằng các truy vấn SQL tiêu chuẩn. Metrics Insights giúp bạn tìm hiểu tình trạng và hiệu năng ứng dụng của mình bằng cách mang đến cho bạn khả năng phân tích số liệu trên quy mô lớn. Công cụ này được tích hợp với Bảng thông tin CloudWatch, nên bạn có thể lưu các truy vấn vào bảng thông tin về tình hình và hiệu năng để chủ động theo dõi và xác định sự cố một cách nhanh chóng.

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng CloudWatch Metrics Insights (thử nghiệm)?

Để bắt đầu, chỉ cần nhấp vào tab số liệu trên bảng điều khiển CloudWatch bạn sẽ tìm thấy Metrics Insights dưới dạng công cụ truy vấn tích hợp trong tab Query (Truy vấn) mà không phải trả thêm phí. Mặc dù Metrics Insights sử dụng ngôn ngữ SQL tiêu chuẩn, bạn cũng có thể bắt đầu dùng Metrics Insights bằng trình tạo truy vấn trực quan. Để sử dụng trình tạo truy vấn, hãy chọn số liệu bạn quan tâm, không gian tên và chiều dữ liệu một cách trực quan, sau đó bảng điều khiển sẽ tự động tạo các truy vấn SQL cho bạn, dựa trên lựa chọn của bạn. Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa truy vấn để nhập các truy vấn SQL thô của mình bất cứ lúc nào để tìm hiểu sâu và xác định các sự cố một cách chi tiết cụ thể hơn. Metrics Insights cũng đi kèm với một tập hợp các truy vấn mẫu có thể giúp bạn bắt đầu theo dõi và điều tra hiệu năng ứng dụng ngay lập tức. Metrics Insights cũng có sẵn theo chương trình thông qua CloudFormation, AWS SDK và CLI.

Tìm hiểu thêm về Giá của Amazon CloudWatch

Truy cập vào trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon CloudWatch
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi