Tổng hợp

Dễ dàng tổng hợp và lưu trữ nhật ký

Dịch vụ Amazon CloudWatch Logs cho phép tổng hợp và lưu nhật ký từ tài nguyên, ứng dụng và dịch vụ gần với thời gian thực. Có ba nhóm nhật ký chính 1) Nhật ký có tính phí. Đây là các nhật ký do chính dịch vụ AWS trích xuất thay mặt cho khách hàng. Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ 2 loại nhật ký từ Amazon VPC Flow Logs và Amazon Route. 2) Nhật ký do các dịch vụ AWS trích xuất. Hiện có hơn 30 loại nhật ký do dịch vụ AWS trích xuất lên CloudWatch. Các dịch vụ này bao gồm Amazon API Gateway, AWS Lambda, AWS CloudTrail và nhiều dịch vụ khác. 3) Nhật ký tùy chỉnh. Là các nhật ký từ ứng dụng và tài nguyên tại chỗ của bạn. Bạn có thể sử dụng AWS Systems Manager để cài đặt CloudWatch Agent hoặc sử dụng hành động PutLogData API để dễ dàng trích xuất nhật ký.

Các số liệu tích hợp

Việc tổng hợp số liệu từ các ứng dụng đã được phân bổ (chẳng hạn như các ứng dụng tích hợp sử dụng kiến trúc vi dịch vụ) rất mất thời gian. Amazon CloudWatch cho phép tổng hợp các số liệu mặc định từ hơn 70 dịch vụ AWS, như Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, AWS Lambda và Amazon API Gateway hoàn toàn tự động. Ví dụ: phiên bản EC2 tự động trích xuất các số liệu sử dụng CPU, truyền dữ liệu và sử dụng ổ đĩa giúp bạn nắm rõ hơn về các thay đổi trạng thái. Bạn có thể sử dụng một trong bảy số liệu tích hợp dành cho API Gateway để phát hiện độ trễ hoặc tận dụng một trong tám số liệu tích hợp dành cho AWS Lambda để phát hiện lỗi và nghẽn dữ liệu. Nếu cần số liệu chi tiết hơn ngoài các số liệu mặc định, như các số liệu phân đoạn dữ liệu Amazon Kinesis Data Streams, bạn chỉ cần lựa chọn trên mỗi tài nguyên.

Số liệu tùy chỉnh

Amazon CloudWatch cho phép tổng hợp các số liệu tùy chỉnh từ ứng dụng riêng để giám sát hiệu suất hoạt động, khắc phục sự cố và phát hiện xu hướng. Hoạt động của người dùng là một ví dụ về số liệu tùy chỉnh bạn có thể tổng hợp và giám sát trong một khoảng thời gian xác định. Bạn có thể sử dụng CloudWatch Agent hoặc hành động PutMetricData API để trích xuất các số liệu này lên CloudWatch. Bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng CloudWatch giống nhau với tần suất lên tới một giây cho các dữ liệu số liệu tùy chỉnh của riêng mình, bao gồm cả các thống kê, biểu đồ và cảnh báo.

Giám sát

Xem hoạt động hợp nhất trên bảng thông tin

Bảng thông tin Amazon CloudWatch cho phép tạo biểu đồ tái sử dụng và hình ảnh hóa tài nguyên đám mây và ứng dụng trong chế độ xem hợp nhất. Bạn có thể tạo biểu đồ số liệu và dữ liệu nhật ký đặt cạnh nhau trong cùng một bảng thông tin để nhanh chóng nắm tình hình và chẩn đoán vấn đề nhằm hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ. Ví dụ: bạn có thể hình ảnh hóa các số liệu chính, như số liệu sử dụng CPU và bộ nhớ, rồi so sánh chúng theo dung lượng. Bạn cũng có thể đối chiếu mẫu nhật ký của một số liệu cụ thể và đặt cảnh báo để chủ động cảnh báo khi có vấn đề về hiệu suất và hoạt động. Tính năng này cho phép bạn hiển thị toàn bộ hệ thống theo tình hình hoạt động và có khả năng nhanh chóng khắc phục sự cố để giảm Thời gian khắc phục trung bình (MTTR).

Cảnh báo chi tiết

Amazon CloudWatch cho phép cài đặt ngưỡng số liệu và kích hoạt một hành động. Bạn có thể tạo các cảnh báo chi tiết, cài đặt mức độ phần trăm theo dạng thống kê và chỉ định một hành động hoặc bỏ qua khi thích hợp. Ví dụ: bạn có thể tạo cảnh báo về các số liệu Amazon EC2, cài đặt thông báo và thực hiện một hoặc nhiều hành động để phát hiện và tắt các phiên bản không được sử dụng hoặc chưa được sử dụng. Cảnh báo thời gian thực với các số liệu và sự kiện cho phép giảm tối thiểu thời gian ngừng hoạt động và các tác động đến kinh doanh có thể xảy ra.

So sánh giữa nhật ký và số liệu

Các ứng dụng và tài nguyên cơ sở hạ tầng tạo ra rất nhiều dữ liệu hoạt động và giám sát dưới hình thức nhật ký và số liệu. Ngoài việc cung cấp khả năng đánh giá và hình ảnh hóa các bộ dữ liệu này trong cùng một nền tảng, Amazon CloudWatch còn giúp dễ dàng so sánh số liệu và nhật ký. Điều này giúp bạn nhanh chóng chẩn đoán vấn đề nhằm hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ. Ví dụ: bạn có thể so sánh một mẫu nhật ký, chẳng hạn như lỗi của một số liệu cụ thể và cài đặt cảnh báo để chủ động cảnh báo các vấn đề về hiệu suất và hoạt động.

Hành động

Auto Scaling

Auto Scaling giúp bạn tự động lập kế hoạch về khả năng đáp ứng và tài nguyên. Bạn có thể cài đặt ngưỡng cảnh báo cho một số liệu chính và kích hoạt một hành động Auto Scaling. Ví dụ: bạn có thể cài đặt một quy trình công việc Auto Scaling để thêm hoặc xóa phiên bản EC2 dựa trên số liệu sử dụng CPU và tối ưu chi phí tài nguyên.

Tự động phản hồi với những thay đổi trong hoạt động với CloudWatch Events

CloudWatch Events cung cấp cập nhật liên tục theo thời gian thực về các sự kiện hệ thống để mô tả sự thay đổi trong tài nguyên AWS. Cho phép bạn phản hồi nhanh chóng trước những thay đổi trong hoạt động và thực hiện hành động khắc phục. Bạn chỉ cần viết những quy tắc cho biết sự kiện nào đáng lưu tâm đối với ứng dụng của bạn và thực hiện các hành động tự động nào khi quy tắc ấy phù hợp với một sự kiện. Ví dụ: bạn có thể cài đặt một quy tắc để gọi các chức năng AWS Lambda hay thông báo một chủ đề Amazon Simple Notification Service (SNS).

Phân tích

Chi tiết dữ liệu và duy trì mở rộng

Amazon CloudWatch cho phép bạn giám sát xu hướng và khoảng thời gian của dữ liệu số liệu trong 15 tháng (lưu trữ và duy trì). Dữ liệu này cho phép thực hiện phân tích lịch sử để tinh chỉnh việc sử dụng tài nguyên. Với CloudWatch, bạn có thể tổng hợp các số liệu tình trạng lên đến 1 giây bao gồm những số liệu tùy chỉnh, chẳng hạn như những số liệu phát sinh từ các ứng dụng tại chỗ của bạn. Chi tiết dữ liệu thời gian thực cho phép hình ảnh hóa tốt hơn và có khả năng chỉ ra và giám sát xu hướng để tối ưu hiệu suất ứng dụng và tình trạng hoạt động.

Phép toán tùy chỉnh cho số liệu

Amazon CloudWatch Metric Math cho phép thực hiện các tính toán trên nhiều số liệu theo phân tích thời gian thực để bạn dễ dàng thu thập thông tin từ các số liệu CloudWatch đã có và hiểu rõ hơn về tình trạng hoạt động cũng như hiệu suất của cơ sở hạ tầng. Bạn có thể hình ảnh hóa các số liệu đã tính toán này trong Bảng điều khiển quản lý AWS, thêm vào bảng thông tin CloudWatch hoặc truy xuất chúng bằng hành động GetMetricData API. Metric Math hỗ trợ các phép tính như +, -, /, *, và những hàm toán học như Sum (Tổng), Average (Trung bình), Min, Max, Standard Deviation (Độ lệch chuẩn).

Phân tích nhật ký

Amazon CloudWatch Logs Insights cho phép bạn điều khiển thông tin khả thi từ nhật ký của mình để giải quyết các vấn đề vận hành mà không cần phải cung cấp máy chủ hoặc quản lý phần mềm. Bạn có thể bắt đầu viết truy vấn ngay với tập hợp, bộ lọc và biểu thức chính quy. Ngoài ra, bạn có thể trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian, đi sâu vào các sự kiện nhật ký cá nhân, cũng như xuất kết quả truy vấn đến Bảng điều khiển CloudWatch. Tính năng này giúp bạn nhìn thấy rõ được các vấn đề vận hành. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Logs Insights để truy vấn trên các nhật ký được gửi tới CloudWatch. Bạn chỉ phải trả tiền cho các truy vấn mà bạn sử dụng.

Tuân thủ và Bảo mật

Amazon CloudWatch được tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) giúp bạn có thể kiểm soát người dùng và tài nguyên nào được phép truy cập vào dữ liệu của bạn và cách thức họ truy cập.

Amazon CloudWatch Logs cũng tuân thủ theo PCI và FedRamp. Dữ liệu được mã hóa trong khi lưu trữ và trong khi truyền. Bạn có thể sử dụng mã hóa AWS KMS đã mã hóa các nhóm nhật ký để tăng tính bảo mật và tuân thủ.

Tìm hiểu thêm về Giá cả Amazon CloudWatch

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon CloudWatch
Bạn có thêm thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi