Amazon CloudWatch

Quan sát và giám sát các tài nguyên cũng như ứng dụng trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác

Tại sao nên chọn CloudWatch?

Amazon CloudWatch là một dịch vụ giám sát các ứng dụng, phản ứng với những thay đổi về hiệu suất, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và cung cấp thông tin chuyên sâu về tình trạng hoạt động. Bằng cách thu thập dữ liệu trên các tài nguyên AWS, CloudWatch cung cấp khả năng hiển thị hiệu suất trên toàn hệ thống và cho phép người dùng đặt báo động, tự động phản ứng với các thay đổi và có được cái nhìn thống nhất về tình trạng hoạt động.

Giới thiệu về Amazon CloudWatch

Lợi ích

Thu thập, truy cập và phân tích dữ liệu ứng dụng và tài nguyên của bạn bằng các công cụ trực quan hóa mạnh mẽ
Cải thiện hiệu quả vận hành bằng cách sử dụng các cảnh báo và hành động tự động được thiết lập để kích hoạt ở các ngưỡng định trước
Tích hợp liền mạch với hơn 70 dịch vụ AWS để đơn giản hóa khả năng điều chỉnh quy mô và giám sát
Khắc phục vấn đề vận hành bằng thông tin chuyên sâu hữu ích rút ra từ các bản ghi và chỉ số trong bảng thông tin CloudWatch

Cách hoạt động

Amazon CloudWatch thu thập và trực quan hóa bản ghi, chỉ số và dữ liệu sự kiện theo thời gian thực trong trang tổng quan tự động để hợp lý hóa cơ sở hạ tầng và bảo trì ứng dụng của bạn.

Sơ đồ thể hiện cách Amazon CloudWatch giúp người dùng thu thập, giám sát và hiểu việc họ sử dụng tài nguyên AWS.

Trường hợp sử dụng

Giám sát hiệu năng của ứng dụng

Visualize performance data, create alarms, and correlate data to understand and resolve the root cause of performance issues in your AWS resources

Thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ

Analyze metrics, logs, logs analytics, and user requests to speed up debugging and reduce overall mean time to resolution

Chủ động tối ưu hóa các tài nguyên

Automate resource planning and lower costs by setting actions to occur when thresholds are met based on your specifications or machine learning models

Kiểm thử ảnh hưởng lên trang web

Find out exactly when your website is impacted and for how long by viewing screenshots, logs, and web requests at any point in time

Khám phá thêm về AWS