Amazon CloudWatch

Quan sát và giám sát các tài nguyên cũng như ứng dụng trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác

10 chỉ số và cảnh báo tùy chỉnh miễn phí

Thu thập, truy cập và phân tích dữ liệu AWS của bạn bằng các công cụ trực quan hóa mạnh mẽ.

Cải thiện hiệu quả vận hành bằng cách sử dụng các cảnh báo và hành động tự động được đặt để kích hoạt ở các ngưỡng định trước.

Tích hợp liền mạch với hơn 70 dịch vụ AWS để đơn giản hóa khả năng điều chỉnh quy mô và theo dõi.

Khắc phục các vấn đề vận hành bằng thông tin chuyên sâu hữu ích rút ra từ bản ghi và số liệu trong bảng điều khiển CloudWatch của bạn.

Cách hoạt động

Amazon CloudWatch thu thập và trực quan hóa bản ghi, chỉ số và dữ liệu sự kiện theo thời gian thực trong trang tổng quan tự động để hợp lý hóa cơ sở hạ tầng và bảo trì ứng dụng của bạn.

Sơ đồ thể hiện cách Amazon CloudWatch giúp người dùng thu thập, giám sát và hiểu việc họ sử dụng tài nguyên AWS.

Trường hợp sử dụng

Giám sát hiệu năng của ứng dụng

Trực quan hóa dữ liệu hiệu năng, tạo cảnh báo cũng như so sánh tương quan các dữ liệu để hiểu và giải quyết tận gốc rễ những sự cố về hiệu năng trong tài nguyên AWS của bạn.

Tìm hiểu thêm về khả năng quan sát »

Thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ

Phân tích chỉ số, bản ghi, dữ liệu thống kê bản ghi và yêu cầu của người dùng để đẩy nhanh quá trình gỡ lỗi và giảm thiểu thời gian giải quyết trung bình.

Tìm hiểu thêm về phát hiện bất thường »

Chủ động tối ưu hóa các tài nguyên

Tự động hóa hoạt động hoạch định nguồn lực và giảm thiểu chi phí bằng cách thiết lập triển khai hành động khi đạt ngưỡng dựa trên thông số hoặc mô hình máy học của bạn.

Đọc blog Hoạt động và di chuyển lên Đám mây AWS »

Kiểm thử ảnh hưởng lên trang web

Nắm được chính xác thời điểm và khoảng thời gian trang web của bạn bị ảnh hưởng bằng cách xem ảnh chụp màn hình, bản ghi và yêu cầu trang web tại bất kỳ thời điểm nào.

Bắt đầu với CloudWatch »

Cách bắt đầu

Khám phá CloudWatch

Tìm hiểu cách mà khả năng quan sát có thể giúp bạn trả lời một loạt các câu hỏi về hoạt động.

Tìm hiểu thông qua khóa đào tạo thực hành

Hiểu rõ về việc tạo bản ghi, chỉ số, giám sát bộ chứa và kỹ thuật truy vết.

Tìm hiểu sâu hơn về các hoạt động trên đám mây

Xem cách khả năng quan sát có thể giúp ích cho các hoạt động của bạn.
 


Khám phá thêm về AWS