Amazon CloudWatch

Khả năng quan sát các tài nguyên và ứng dụng AWS của bạn trên AWS và máy chủ tại chỗ

Amazon CloudWatch là một dịch vụ theo dõi và quan sát được xây dựng cho kỹ sư DevOps, nhà phát triển, kỹ sư về độ tin cậy của trang web (SRE) và nhà quản lý CNTT. CloudWatch cung cấp cho bạn dữ liệu và thông tin chuyên sâu có thể biến thành hành động để bạn theo dõi ứng dụng, ứng phó với các thay đổi hiệu suất trên toàn hệ thống, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và có cái nhìn thống nhất về tình trạng vận hành. CloudWatch thu thập dữ liệu giám sát và vận hành dưới dạng các nhật ký, chỉ số và sự kiện, cung cấp cho bạn một chế độ xem hợp nhất về các tài nguyên, ứng dụng và dịch vụ AWS chạy trên AWS cũng như máy chủ tại chỗ. Bạn có thể sử dụng CloudWatch để phát hiện hành vi bất thường trong môi trường của mình, đặt báo động, hiển thị trực quan nhật ký cùng với chỉ số, thực hiện hành động tự động hóa, khắc phục sự cố và khám phá thông tin chuyên sâu để ứng dụng
vận hành mượt mà.

10 số liệu và cảnh báo tùy chỉnh miễn phí

Lợi ích

Khả năng quan sát trên một nền tảng duy nhất giữa các ứng dụng và cơ sở hạ tầng

Các ứng dụng hiện đại như ứng dụng chạy trên kiến trúc vi dịch vụ tạo ra lượng lớn dữ liệu dưới dạng chỉ số, nhật ký và sự kiện. Amazon CloudWatch cho phép bạn thu thập, truy cập và so sánh tương quan dữ liệu này trên một nền tảng duy nhất từ toàn bộ tài nguyên, ứng dụng và dịch vụ AWS chạy trên AWS cũng máy chủ tại chỗ, giúp bạn phân chia các silo dữ liệu để dễ dàng hiểu rõ toàn bộ hệ thống và khắc phục nhanh sự cố.

Cách dễ nhất để thu thập các chỉ số trong AWS và máy chủ tại chỗ

Dễ dàng theo dõi tài nguyên và ứng dụng AWS của bạn bằng CloudWatch. CloudWatch được tích hợp sẵn vào hơn 70 dịch vụ AWS như Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, Amazon EKS và AWS Lambda. Tính năng này cũng tự động phát hành các chỉ số chi tiết đến từng phút, phát hành chỉ số tùy chỉnh với độ chi tiết từng giây để bạn có thể phân tích nhật ký nhằm hiểu thêm về bối cảnh. Bạn cũng có thể sử dụng CloudWatch trong kiến trúc đám mây kết hợp bằng Tác nhân hoặc API CloudWatch để theo dõi tài nguyên tại chỗ.

Cải thiện hiệu suất vận hành và tối ưu hóa tài nguyên

Amazon CloudWatch cho phép bạn đặt báo động và tự động hóa các hành động dựa trên ngưỡng đặt trước hoặc theo thuật toán Machine Learning xác định hành vi bất thường trong chỉ số của bạn. Ví dụ: tính năng này có thể tự động khởi động Amazon EC2 Auto Scaling hoặc dừng một phiên bản để giảm chi phí. Bạn cũng có thể dùng CloudWatch Events for serverless để kích hoạt quy trình làm việc với các dịch vụ như AWS Lambda, Amazon SNS và AWS CloudFormation.

Hiểu tường tận từng chi tiết về hoạt động vận hành

Để tối ưu hóa hiệu suất và việc sử dụng tài nguyên, bạn cần có một cái nhìn thống nhất về hoạt động vận hành, dữ liệu chi tiết trong thời gian thực và dữ liệu tham chiếu lịch sử. CloudWatch sẽ cung cấp cho bạn một bảng thông tin tự động, dữ liệu chi tiết đến từng giây và thời gian lưu trữ cũng như lưu giữ chỉ số tới 15 tháng. Bạn cũng có thể tính toán chỉ số trên dữ liệu để rút ra chi tiết chuyên sâu về hoạt động vận hành và sử dụng. Ví dụ: bạn có thể tổng hợp mức sử dụng trong một nhóm các phiên bản EC2.

Rút ra chi tiết chuyên sâu có thể hành động từ nhật ký

CloudWatch cho phép bạn khám phá, phân tích và hiển thị trực quan nhật ký để dễ dàng khắc phục sự cố vận hành. Với CloudWatch Logs Insights, bạn chỉ phải trả tiền cho các truy vấn mà bạn sử dụng. Tính năng này sẽ mở rộng theo dung lượng nhật ký và độ phức tạp của truy vấn để cho bạn câu trả lời chỉ sau vài giây. Ngoài ra, bạn có thể phát hành chỉ số dựa trên nhật ký, tạo báo động và so sánh tương quan nhật ký với chỉ số trong Bảng thông tin CloudWatch để hiểu tường tận về hoạt động vận hành.

Cách hoạt động

CloudWatch thu thập dữ liệu theo dõi và vận hành dưới dạng nhật ký, chỉ số và sự kiện, đồng thời hiển thị trực quan dữ liệu đó trên bảng thông tin tự động để bạn có cái nhìn hợp nhất về các tài nguyên, ứng dụng và dịch vụ AWS chạy trong AWS cũng như máy chủ tại chỗ. Bạn có thể so sánh tương quan các chỉ số với nhật ký để hiểu rõ hơn về tình trạng cũng như hiệu suất của tài nguyên. Bạn cũng có thể tạo báo động dựa trên ngưỡng giá trị bạn chỉ định cho các chỉ số hoặc theo dõi hành vi bất thường của chỉ số dựa trên thuật toán Machine Learning. Để nhanh chóng thực hiện hành động, bạn có thể thiết lập các hành động tự động để thông báo cho bạn nếu một báo động được kích hoạt và tự động khởi động tính năng tự động xác định quy mô để giảm thời gian xử lý trung bình. Bạn cũng có thể nghiên cứu và phân tích các chỉ số, nhật ký và dấu vết để hiểu rõ hơn cách cải thiện hiệu suất ứng dụng.

Cách Amazon CloudWatch hoạt động

Trường hợp sử dụng

Theo dõi và khắc phục sự cố cơ sở hạ tầng

Theo dõi chỉ số chính và nhật ký, hiển thị trực quan ứng dụng và ngăn xếp cơ sở hạ tầng, tạo báo động, so sánh tương quan các chỉ số với nhật ký để hiểu và giải quyết tận gốc rễ những vấn đề hiệu suất trong tài nguyên AWS của bạn. Việc này bao gồm theo dõi hệ sinh thái bộ chứa trên Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon EKS và Kubernetes.

Cải thiện thời gian xử lý trung bình

CloudWatch giúp bạn so sánh tương quan, hiển thị trực quan và phân tích chỉ số cũng như nhật ký để có thể hành động nhanh nhằm khắc phục sự cố, đồng thời kết hợp chúng với dữ liệu theo dõi từ AWS X-Ray cho khả năng quan sát toàn diện. Bạn cũng có thể phân tích yêu cầu của người dùng để giúp tăng tốc độ khắc phục sự cố và vá lỗi, đồng thời giảm thời gian xử lý trung bình (MTTR).

Chủ động tối ưu hóa tài nguyên

Báo động của CloudWatch sẽ theo dõi giá trị của các chỉ số so với ngưỡng mà bạn chỉ định hoặc CloudWatch tạo cho bạn bằng mô hình Machine Learning nhằm phát hiện hành vi bất thường. Nếu báo động được kích hoạt, thì CloudWatch có thể tự động thực hiện hành động để bật Amazon EC2 Auto Scaling hoặc dừng một phiên bản để bạn có thể tự động hóa quy trình hoạch định tài nguyên và công suất.

Theo dõi ứng dụng

Theo dõi ứng dụng chạy trên AWS (trên Amazon EC2, bộ chứa và severless) hoặc máy chủ tại chỗ. CloudWatch thu thập dữ liệu ở mọi lớp của ngăn xếp hiệu suất, kể cả các chỉ số và nhật ký trên bảng thông tin tự động.

Phân tích nhật ký

Khám phá, phân tích và hiển thị trực quan nhật ký của bạn để giải quyết các vấn đề vận hành cũng như cải thiện hiệu suất ứng dụng. Bạn có thể thực hiện các truy vấn để phản hồi nhanh và hiệu quả với các sự cố vận hành. Nếu xảy ra sự cố, thì bạn có thể bắt đầu truy vấn ngay bằng ngôn ngữ truy vấn được xây dựng theo mục đích để nhanh chóng xác định vấn đề tiềm ẩn.

“Chúng tôi sử dụng một kiến trúc dựa trên các vi dịch vụ. Amazon CloudWatch là một giải pháp tức thì vì không đòi hỏi thiết lập cơ sở hạ tầng hay bảo trì. CloudWatch không gặp vấn đề khi xử lý quy mô của chúng tôi và giúp giảm gánh nặng tích hợp cũng như quản lý nhiều công cụ cho chúng tôi. Lợi ích quan trọng nhất đối với chúng tôi là rút ngắn MTTR (thời gian sửa chữa trung bình) vì đội ngũ DevOps của chúng tôi có thể nhanh chóng tìm ra sự cố trên toàn cơ sở hạ tầng bộ chứa.”

– Vitaliy Geraymovych, Người đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch, Kỹ thuật, CloudPassage

Khách hàng

Khách hàng sử dụng Amazon CloudWatch để cải thiện hiệu suất vận hành, tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên và giảm MTTR. Để tìm hiểu thêm về cách các tổ chức sử dụng Amazon CloudWatch, hãy truy cập trang khách hàng của chúng tôi.  

Mapbox

Mapbox sử dụng Amazon CloudWatch để tải và nhập nhiều nguồn dữ liệu cũng như theo dõi các tải công việc chính.

Đọc tài liệu tham khảo về khách hàng >>

Pushpay

Pushpay sử dụng Amazon CloudWatch Logs Insights để truy vấn nhật ký và đơn giản hóa vận hành.

Đọc tài liệu tham khảo về khách hàng >>

Rackspace

Rackspace sử dụng tác nhân Amazon CloudWatch để theo dõi các máy ảo của họ. 

Đọc tài liệu tham khảo về khách hàng >>

SendGrid

SendGrid sử dụng Amazon CloudWatch gốc mà không cần đến ngăn xếp tự quản lý hay nhà cung cấp bên thứ ba. 

Đọc tài liệu tham khảo về khách hàng >>

CloudPassage

CloudPassage sử dụng Amazon CloudWatch cho kiến trúc dựa trên vi dịch vụ để giảm thời gian sửa chữa trung bình. 

Đọc tài liệu tham khảo về khách hàng >>

ConnectWise

ConnectWise sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi các bộ chứa, độ trễ, yêu cầu máy chủ web và yêu cầu bộ cân bằng tải sắp tới. 

Đọc tài liệu tham khảo về khách hàng >>

Bài đăng mới nhất trên blog

Thêm…

Hiện chưa có blog nào về Amazon CloudWatch, vui lòng truy cập trang Blog AWS.

Mới – Amazon CloudWatch Logs Insights – Phân tích nhật ký nhanh và có tính tương tác
Tác giả: Jeff Bar
Ngày 27 tháng 11 năm 2018
 
Cách để theo dõi số liệu ứng dụng tùy chỉnh của mình bằng cách sử dụng Tác tử Amazon CloudWatch
Tác giả: Helen Lin
Ngày 15 tháng 10 năm 2018
 

Xây dựng bảng thông tin Amazon CloudWatch bên ngoài Bảng điều khiển quản lý AWS
Tác giả: Stephen McCurry
Ngày 2 tháng 10 năm 2018

Đọc thêm »

Xây dựng quy trình serverless với Amazon CloudWatch Events
Tác giả: Forrest Brazeal
Ngày 2 tháng 5 năm 2019

Đọc thêm »

Bắt đầu với AWS

Tạo tài khoản AWS miễn phí

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
Tìm hiểu qua hướng dẫn giản

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về Amazon CloudWatch

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon CloudWatch
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi