Quản lý đám mây là gì?

Quản lý đám mây là kiểm soát và giám sát cơ sở hạ tầng, dịch vụ và ứng dụng của một tổ chức chạy trên đám mây. Ngày càng có nhiều tổ chức di chuyển thiết lập CNTT của họ lên đám mây để tận hưởng lợi ích về tính linh hoạt, quy mô và chi phí mà công nghệ này mang lại. Tuy nhiên, tất cả các tài nguyên đám mây phải được định cấu hình và quản lý một cách có hệ thống để bảo mật, hiệu quả và kiểm soát chi phí tối ưu. Quản lý đám mây bao gồm các chính sách, chiến lược và công nghệ để kiểm soát và duy trì các tài nguyên đám mây riêng tư, công cộng và đám mây lai.

Quản lý đám mây có những lợi ích gì?

Quản lý đám mây cung cấp cho các tổ chức một điểm kiểm soát duy nhất đối với các tài nguyên khổng lồ mà họ triển khai trên đám mây. Các tổ chức có thể cân bằng việc mở rộng đám mây sáng tạo với quản trị, kiểm soát chi phí và tính linh hoạt. Chúng tôi sẽ chia sẻ một số lợi ích mà các tổ chức sẽ đạt được từ việc sử dụng các giải pháp quản lý đám mây.

Dễ sử dụng

Các công cụ quản lý đám mây cung cấp các giao diện thân thiện với người dùng, cho phép quản trị viên hệ thống triển khai, quản lý và mở rộng tài nguyên trên các môi trường đơn hoặc đa đám mây. Thay vì cung cấp tài nguyên riêng lẻ cho khối lượng công việc trên đám mây, các nhóm CNTT có thể nhanh chóng triển khai một số tài nguyên từ nền tảng quản lý đám mây trong vài bước đơn giản. Hơn nữa, các công cụ quản lý đám mây cho phép giám sát liên tục, vì vậy, tất cả các sự kiện và cảnh báo được chuyển đến các phòng ban tương ứng.

Quản trị đám mây tập trung

Các tổ chức di chuyển sang đám mây cần một chiến lược quản trị và tuân thủ mạnh mẽ để tinh giản việc thực hiện chính sách và kiểm soát quyền truy cập. Với nền tảng quản lý đám mây, các tổ chức có thể thực thi các chính sách kinh doanh và bảo mật nhất quán trên các ứng dụng, dịch vụ, cơ sở dữ liệu và khối lượng công việc khác mà họ triển khai trên đám mây. Điều này làm giảm chi phí hoạt động trong các thiết lập thông thường, nơi các tổ chức dành nguồn lực đáng kể để quản lý các quy trình kinh doanh khác nhau. 

Kiểm soát chi phí và dung lượng

Cloud sprawl (lan rộng trên đám mây) đề cập đến việc triển khai tài nguyên đám mây mà không cần kiểm soát và kế toán tập trung. Các tổ chức có thể xử lý cloud sprawl hiệu quả hơn với các giải pháp quản lý đám mây. Quản trị viên có thể theo dõi các tài nguyên đám mây không sử dụng và phân bổ lại hoặc tắt tài nguyên một cách thích hợp. 

Tự động phản hồi sự cố

Khối lượng công việc trên đám mây đôi khi có thể gặp sự cố đòi hỏi can thiệp thủ công. Các tổ chức thực hiện các chiến lược quản lý đám mây để tự động hóa quản lý sự cố và đẩy nhanh quá trình phục hồi sau thảm họa. Họ có thể cải thiện tính sẵn có của dịch vụ, độ tin cậy khi vận hành và sự hài lòng của khách hàng. 

Quản lý đa đám mây

Việc mở rộng tài nguyên kỹ thuật số trên nhiều môi trường đám mây đòi hỏi phải xử lý sự khác biệt về cơ sở hạ tầng giữa đám mây công cộng, riêng tư và đám mây lai. Nền tảng quản lý đám mây cung cấp cho các tổ chức các tài nguyên và công cụ phần mềm cần thiết để thu hẹp khoảng cách cơ sở hạ tầng giữa các thiết lập đám mây khác nhau. Ví dụ: bạn có thể di chuyển cơ sở kiến thức chung sang đám mây công cộng trong khi vẫn giữ dữ liệu độc quyền trong mạng đám mây riêng.

Quản lý đám mây hoạt động như thế nào?

Quản lý đám mây cho phép các tổ chức thống nhất hoạt động của họ trong việc triển khai và quản lý khối lượng công việc trên một hoặc nhiều môi trường đám mây. 

Theo truyền thống, các nhóm CNTT sử dụng các công cụ phần mềm khác nhau để giám sát và theo dõi khối lượng công việc trong các cơ sở hạ tầng riêng biệt. Tuy nhiên, việc trao đổi dữ liệu trên các môi trường đám mây khác nhau khiến việc bảo trì trở nên phức tạp và việc ứng phó với các sự cố không lường trước được trở nên khó khăn. Việc quản lý các chính sách kinh doanh và quy định trên nhiều đám mây cũng là một thách thức đối với các tổ chức. 

Các giải pháp quản lý đám mây củng cố những hoạt động như vậy, cho phép giám sát đồng thời đơn giản hóa các biện pháp kiểm soát bằng các công cụ phân tích, tự động hóa và công cụ khác của bên thứ ba. Bạn có thể sử dụng nền tảng quản lý đám mây để xem bản ghi sự kiện ứng dụng, sử dụng tài nguyên tính toán, cảnh báo chính sách và các chỉ số hiệu suất cần thiết khác để hỗ trợ tăng trưởng số. Các nhóm phát triển cũng có thể truy cập các dịch vụ đám mây khác nhau để mở rộng khả năng đám mây của tổ chức mà không làm quá tải tài nguyên.

Các khía cạnh khác nhau của quản lý đám mây là gì?

Quản lý đám mây là một phương pháp thực hành rộng điều phối, quản lý và tự động hóa các hoạt động để các tổ chức có thể đổi mới và mở rộng khối lượng công việc của họ trên đám mây. Một nền tảng quản lý đám mây tốt cung cấp các tính năng cải thiện tính hiệu quả trong các lĩnh vực sau. 

Cung cấp và điều phối

Các tổ chức cần một khung cơ sở hạ tầng nhất quán để mở rộng khối lượng công việc trên đám mây mà vẫn tuân thủ các chính sách và yêu cầu kinh doanh tương ứng. Quản lý đám mây cung cấp cho các tổ chức các dịch vụ tự quản lý mà họ có thể sao chép và mở rộng quy mô trong khi vẫn phù hợp với các nguyên tắc chính sách. 

Khả năng quan sát và giám sát

Các công cụ quản lý đám mây cung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu từ các tương tác giữa các ứng dụng, dịch vụ, cơ sở dữ liệu và khối lượng công việc khác trên đám mây. Các công cụ này giúp các nhóm phát triển duy trì trạng thái ứng dụng, cộng tác hiệu quả và nhanh chóng phản ứng với các sự cố. Một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây kết hợp trí tuệ nhân tạo và máy học để tự động dự đoán, phát hiện và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến khối lượng công việc được triển khai. 

Cấu hình, tuân thủ và kiểm tra

Trong nỗ lực tăng cường khả năng phục hồi của đám mây và đáp ứng tuân thủ quy định, các tổ chức gặp phải thách thức từ môi trường điện toán linh hoạt và phức tạp của đám mây. Phần mềm quản lý đám mây cho phép các tổ chức tự động thu thập bản ghi sẵn sàng kiểm tra từ tất cả các khối lượng công việc được kết nối. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi các hoạt động của khối lượng công việc và ngăn chặn tình trạng không tuân thủ bằng cách thực hiện các hành động khắc phục kịp thời.

Quản trị và kiểm soát doanh nghiệp

Quản lý đám mây cho phép quản trị viên CNTT thiết lập cổng quản trị đám mây trung tâm áp dụng các chính sách nhất quán, cũng như kiểm soát chi tiết trên tất cả các dịch vụ của bên thứ ba. Các tổ chức sử dụng các nền tảng quản lý đám mây để tăng cường vị thế bảo mật đám mây của họ bằng cách áp dụng các phương pháp bảo mật tốt nhất theo mô hình trách nhiệm chia sẻ. 

Quản lý hoạt động tập trung

Quản lý đám mây hợp lý hóa các nỗ lực quản lý khối lượng công việc biên, kết hợp, riêng tư, công cộng bằng cách cung cấp một bảng điều khiển hoạt động duy nhất cho quản trị viên CNTT. Dù là cập nhật các bản vá bảo mật, khắc phục các sự cố kỹ thuật, áp dụng thay đổi chính sách hoặc các tác vụ hoạt động khác, mọi thứ đều được kích hoạt và tự động hóa từ một nền tảng tập trung. 

Quản lý tài chính trên đám mây

Các nền tảng quản lý đám mây cho phép các tổ chức lập kế hoạch và lập ngân sách chi phí đám mây của họ hiệu quả hơn. Các nhóm tài chính sử dụng các công cụ quản lý chi phí đám mây của nền tảng để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và gói thanh toán. Một số nhà cung cấp đám mây cho phép các tổ chức đặt cảnh báo cho các ngưỡng chi tiêu nhất định và giảm giá cho các gói thanh toán cụ thể. 

Đâu là một số chiến lược quản lý đám mây?

Các tổ chức có thể đẩy nhanh các chương trình chuyển đổi và đổi mới đám mây của họ với các chiến lược này. 

Tăng cường khả năng hiển thị trên đám mây

Khả năng hiển thị trên đám mây là điều cần thiết để chứng minh cho mức chi tiêu trên đám mây và kết quả kinh doanh tích cực của môi trường. Điều đó cho phép các nhóm CNTT duy trì khả năng truy cập vào các số liệu về mức sử dụng trên đám mây, phân bổ tài nguyên, mức sử dụng dữ liệu, triển khai chính sách và các khía cạnh khác khi quản lý khối lượng công việc đám mây. Tìm kiếm một nhà cung cấp đám mây cung cấp khả năng quản lý minh bạch và tích hợp tài nguyên đám mây và dịch vụ của bên thứ ba.

Đơn giản hóa việc di chuyển lên đám mây

Một chiến lược quản lý đám mây mạnh mẽ đòi hỏi sự hiểu biết chung giữa các bên liên quan chính trong một tổ chức. Di chuyển khối lượng công việc sang đám mây liên quan đến việc lựa chọn các công cụ phần mềm phù hợp và điều chỉnh các thay đổi với yêu cầu kinh doanh. Để tạo điều kiện cho điều đó, các nhà lãnh đạo tổ chức phải xác định vai trò và nhận thức rõ ràng giữa các nhà lãnh đạo và nhà quản lý nhóm. Đồng thời, tất cả các bên liên quan cần hợp tác để xác định rủi ro, thách thức và cơ hội khi chấp nhận chuyển đổi sang đám mây. 

Cho phép tích hợp doanh nghiệp trên đám mây

Thay vì coi cơ sở hạ tầng đám mây và hoạt động kinh doanh như các thực thể riêng biệt, các tổ chức nên áp dụng quản lý đám mây để tăng cường hiệu quả kinh doanh. Điều này có nghĩa là thiết lập các chỉ số kinh doanh đo lường được và điều chỉnh cho phù hợp với các chiến lược đám mây của tổ chức để tối ưu hóa quy trình làm việc, quản lý cơ sở hạ tầng và tuân thủ chính sách. 

Tối ưu hóa mức sử dụng tài nguyên đám mây

Các tổ chức cố gắng cân bằng chi phí và năng lực điện toán khi di chuyển sang môi trường đám mây. Để cho phép quản lý đám mây hiệu quả, các nhóm CNTT phải lên kế hoạch trước để tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm chi phí. Ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác nhau có thể cung cấp các gói sử dụng khác nhau. Do đó, việc đánh giá các yêu cầu điện toán đám mây của bạn, so sánh các gói và chọn cơ sở hạ tầng với các tính năng tối ưu hóa chi phí là rất quan trọng. 

AWS có thể hỗ trợ các hoạt động quản lý đám mây của bạn bằng cách nào?

Quản lý và quản trị AWS cung cấp cho các tổ chức các dịch vụ được quản lý để kiểm soát, mở rộng và vận hành các môi trường đám mây với giá cả phải chăng. Ví dụ:

  • Ngân sách AWS cho phép bạn theo dõi việc sử dụng đám mây và gửi cảnh báo khi mức chi tiêu vượt quá ngưỡng xác định trước.
  • Amazon CloudWatch cung cấp khả năng hiển thị tập trung cho khối lượng công việc được triển khai trên môi trường đám mây riêng tư, công cộng và đám mây lai. 
  • Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS cung cấp thông tin chuyên sâu về mức chi tiêu đám mây và khám phá các cơ hội tối ưu hóa chi phí.
  • Danh mục dịch vụ AWS cung cấp mẫu cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) cho phép các tổ chức cung cấp cho khách hàng tài nguyên đám mây tự phục vụ được quản lý.
  • AWS X-Ray cho phép các nhóm phần mềm gỡ lỗi và tối ưu hóa hiệu suất của các ứng dụng đám mây bằng cách thu thập dữ liệu yêu cầu dịch vụ.

Các tổ chức cũng có thể chọn các giải pháp quản lý đám mây của bên thứ ba trong Chợ điện tử AWS để hiện đại hóa và đẩy nhanh các sáng kiến đám mây của họ. 

Bắt đầu quản lý đám mây bằng cách đăng ký tài khoản AWS ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu về các Dịch vụ quản lý và quản trị 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập