Sao lưu dữ liệu là gì?

Sao lưu dữ liệu là bản sao của dữ liệu hệ thống, cấu hình hoặc ứng dụng của bạn được lưu trữ riêng biệt với bản gốc. Đôi khi các tổ chức có thể gặp phải các sự kiện không mong muốn như thiên tai, lỗi của con người, sự kiện bảo mật hoặc lỗi hệ thống. Sao lưu dữ liệu là một chức năng bảo vệ dữ liệu quan trọng để giảm nguy cơ mất dữ liệu toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp xảy ra các sự kiện không mong muốn. Nó cung cấp cho các tổ chức khả năng khôi phục các hệ thống và ứng dụng về trạng thái mong muốn trước đó. 

Tại sao sao lưu dữ liệu lại quan trọng?

Dù mọi tổ chức đều hy vọng rằng hệ thống của họ sẽ luôn hoạt động như mong đợi, nhưng các thành phần hệ thống riêng lẻ có thể và sẽ gặp lỗi. Lỗi trên toàn hệ thống, dù hiếm gặp, cũng có thể xảy ra. Sao lưu dữ liệu đề cập đến cơ sở hạ tầng, công nghệ và quy trình sao chép dữ liệu tổ chức để khôi phục trong trường hợp xảy ra lỗi. Sao lưu dữ liệu bao gồm một kế hoạch phục hồi sau thảm họa hoàn chỉnh với chiến lược và giải pháp sao lưu dữ liệu thích hợp được triển khai.

Sao lưu dữ liệu hiệu quả ngăn ngừa tổn thất về dữ liệu và hệ thống trong trường hợp xảy ra thảm họa. Việc này giúp đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh và dịch vụ không gián đoạn, ngay cả trong những điều kiện bất ngờ. Các hệ thống kinh doanh quan trọng nhanh chóng quay lại hoạt động với tác động tối thiểu đến hoạt động kinh doanh.

Nếu không sao lưu và khôi phục dữ liệu thích hợp, các hệ thống có thể ngoại tuyến trong nhiều giờ, nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không thể khôi phục các hệ thống, ngay cả khi có sự trợ giúp từ điều tra số chuyên sâu.

Sao lưu dữ liệu mang lại những lợi ích gì?

Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp thêm một số lợi ích từ việc sao lưu dữ liệu.

Giảm phí tổn không cần thiết

Thời gian ngừng hoạt động của hệ thống có thể khiến các tổ chức lãng phí nhiều thời gian và bỏ lỡ các cơ hội. Khôi phục thiệt hại danh tiếng trong kinh doanh có thể khó khăn như phục hồi sau thảm họa thực tế, nếu không nói là khó khăn hơn. Bằng cách triển khai một kế hoạch sao lưu và khôi phục dữ liệu phù hợp, toàn diện, các tổ chức có thể chuẩn bị trước cho các vấn đề và duy trì danh tiếng trong kinh doanh.

Đáp ứng các thỏa thuận theo hợp đồng

Các tổ chức đang triển khai thỏa thuận theo hợp đồng - chẳng hạn như thỏa thuận mức dịch vụ, thỏa thuận hợp tác và thỏa thuận nhà cung cấp - tiếp tục thực hiện các điều khoản của các thỏa thuận này, ngay cả khi có thảm họa. Bằng cách cung cấp được dịch vụ không gián đoạn hoặc mức dịch vụ cơ bản khi có thảm họa, bạn giúp duy trì niềm tin của khách hàng vào mọi thời điểm.

Truy cập lịch sử phiên bản

Dù không phải là mục tiêu chính của việc sao lưu dữ liệu, lịch sử phiên bản cũng là một tác dụng phụ trợ. Lịch sử phiên bản mang lại lợi ích khi những thay đổi nhất định được thực hiện đối với hệ thống đem lại kết quả ngoài ý muốn. Các tổ chức có thể khôi phục bản kết xuất nhanh của hệ thống ở một thời điểm nếu họ thích bản kết xuất đó hơn trạng thái hiện tại.

Đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và kiểm tra

Các luật và tiêu chuẩn ngành khác nhau trên toàn thế giới yêu cầu các doanh nghiệp bảo vệ và giữ lại dữ liệu nhạy cảm trong khoảng thời gian cụ thể. Các luật và tiêu chuẩn này có thể áp đặt các cơ chế sao lưu dữ liệu cụ thể làm yêu cầu để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu. Khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu củng cố vị thế của tổ chức trong quá trình kiểm tra và đảm bảo tổ chức cung cấp bằng chứng về tính toàn vẹn và tuân thủ dữ liệu.

Sao lưu dữ liệu hoạt động như thế nào?

Quá trình sao lưu dữ liệu bắt đầu bằng việc xác định và ưu tiên tính quan trọng của dữ liệu và hệ thống của tổ chức. Sau đó, bạn có thể lên lịch sao lưu thường xuyên bằng phần mềm sao lưu để đảm bảo các bản sao dữ liệu quan trọng luôn được cập nhật.

Lịch trình này có thể bao gồm các phương pháp và loại lưu trữ khác nhau để đạt được phạm vi và chi phí tối ưu. Quá trình sao chép từ lưu trữ trực tiếp sang lưu trữ sao lưu cũng phụ thuộc vào loại lưu trữ và công nghệ mà bạn sử dụng.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hoạt động của các phương pháp sao lưu dữ liệu và kiểm tra sao lưu.

Phương pháp sao lưu dữ liệu

Dữ liệu có thể được sao lưu bằng nhiều phương pháp khác nhau. Một số phương pháp sẽ sao lưu một bản sao đầy đủ của dữ liệu ở mỗi lần sao lưu, trong khi những phương pháp khác chỉ sao chép các thay đổi mới vào dữ liệu. Mỗi phương pháp đều có lợi ích và thiếu sót riêng.

Đọc thêm về sao lưu »

Sao lưu đầy đủ

Phương pháp sao lưu đầy đủ sẽ tạo ra một bản sao đầy đủ của tất cả dữ liệu ở mỗi lần sao lưu, lưu trữ theo đúng dạng thức ban đầu của dữ liệu, hoặc nén lại và mã hóa. Các bản sao đầy đủ tổng hợp sẽ tạo ra các bản sao lưu đầy đủ từ một bản sao lưu đầy đủ, kèm theo một hoặc nhiều bản sao lưu gia tăng.

Sao lưu gia tăng

Phương pháp sao lưu gia tăng sao chép mọi dữ liệu đã được thay đổi kể từ lần sau lưu gần nhất, bất kể phương pháp sao lưu gần nhất là gì. Phương pháp sao lưu gia tăng đảo ngược sẽ bổ sung mọi dữ liệu đã được thay đổi vào bản sao lưu đầy đủ gần nhất.

Sao lưu khác biệt

Phương pháp sao lưu khác biệt sẽ sao chép mọi dữ liệu kể từ lần sao lưu đầy đủ gần nhất, bất kể có bản sao lưu nào khác được tạo ra bằng bất kỳ phương pháp nào khác trong thời gian đó hay không. 

Sao lưu nhân bản

Phương pháp sao lưu nhân bản được lưu trữ ở định dạng không nén, nhân bản mọi tập tin và cấu hình trong dữ liệu nguồn. Có thể truy cập vào dữ liệu này giống như dữ liệu gốc.

Kiểm tra sao lưu

Các tổ chức kiểm tra các giải pháp dữ liệu sao lưu của họ bằng cách mô phỏng quá trình khôi phục từ lỗi của hệ thống (hoặc các hệ thống). Sau đó, họ theo dõi các chỉ số như thời gian khôi phục trung bình. Thay vì để các bản sao lưu tồn tại mãi mãi và chiếm không gian lưu trữ, các tổ chức cũng có thể lên lịch phá hủy sao lưu bằng phần mềm sao lưu của họ.

Có các loại lưu trữ sao lưu khác nhau nào?

Các loại kho lưu trữ khác nhau có thể lưu trữ dữ liệu theo những cách khác biệt. Điều này phụ thuộc vào phương tiện và giao thức được sử dụng, bao gồm đối tượng, khối hoặc lưu trữ dựa trên tệp. Kho lưu trữ dữ liệu sao lưu có thể cố định hoặc di động, dưới hình thức vật lý hoặc ảo, và lưu trữ tại chỗ hoặc trên đám mây. Nó cũng có thể độc lập hoặc tồn tại như một phần của mảng lưu trữ.

Các tổ chức thường sử dụng kết hợp các loại kho lưu trữ để sao lưu dữ liệu của mình.

Kho lưu trữ di động

Kho lưu trữ di động tạm thời kết nối trực tiếp với một thiết bị, sau đó được vận chuyển đến một vị trí khác. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Kho lưu trữ băng từ bao gồm các băng từ vật lý dùng để lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số, ví dụ như Linear Tape-Open (LTO)
 • Các loại ổ đĩa ngoài bao gồm ổ đĩa cứng (HDD) và SSD
 • Các định dạng đĩa quang bao gồm DVD và Blu-ray

Kho lưu trữ kết nối mạng

Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng (NAS) có kết nối mạng trực tiếp với thiết bị mà nó đang sao lưu.

NAS có nhiều ổ đĩa trong một thiết bị duy nhất để mang lại dung lượng lưu trữ lớn hơn. Một mảng đĩa bao gồm nhiều ổ lưu trữ trong một thiết bị duy nhất, thường nhiều hơn NAS. Một mạng khu vực lưu trữ (SAN) là một cấu hình của các thiết bị lưu trữ, được điều chỉnh bởi một trình điều khiển, dùng cho kho lưu trữ tập trung gắn vào mạng.

Các thiết bị lưu trữ sao lưu cũng có thể được ảo hóa. NAS ảo, mảng đĩa ảo và những công nghệ tương tự đều có thể được sử dụng trong các tình huống cần sao lưu.

Trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu là một vị trí vật lý cung cấp một hoặc nhiều loại kho lưu trữ khác nhau. Các kết nối từ một tổ chức đến trung tâm dữ liệu có thể thông qua internet hoặc cáp chuyên dụng. Các tổ chức sử dụng các trung tâm dữ liệu tại chỗ riêng tư để sao lưu dữ liệu tại chỗ, và sử dụng trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đám mây để sao lưu trên nền tảng đám mây.

Lưu trữ trên nền tảng đám mây

Lưu trữ đám mây là hình thức lưu trữ ngoại vi ở một địa điểm xa xôi, thường trong các trung tâm dữ liệu phân tán, nơi kho lưu trữ sao lưu có thể ở hình thức vật lý hoặc ảo hóa. Việc lưu trữ trên nền tảng đám mây tóm tắt phần lớn công tác quản lý kỹ thuật, cấu hình và bảo trì các thiết bị lưu trữ. Thay vào đó, các tổ chức tập trung vào việc quản lý dựa trên quy tắc và chính sách. Sao lưu trên nền tảng đám mây có thể sao lưu các tài nguyên dựa trên đám mây và cả các tài nguyên tại chỗ.

Khôi phục dữ liệu hoạt động như thế nào?

Cơ chế khôi phục sử dụng sao lưu dữ liệu để khôi phục trạng thái của hệ thống. Các tổ chức thường xác định điểm phục hồi mục tiêu (RPO), trong đó quy định thời gian chính xác mà từ đó có thể phục hồi trạng thái hệ thống. Bằng cách làm theo một kế hoạch khôi phục dữ liệu đã được vạch ra trước, các tổ chức có thể trở lại hoạt động đầy đủ hoặc một phần trong thời gian ngắn nhất có thể. 

Quá trình khôi phục phụ thuộc vào bốn yếu tố:

 1. Sự cố dẫn đến việc khởi động quá trình khôi phục
 2. Trạng thái và điều kiện hiện tại của hệ thống
 3. Trạng thái mong muốn ngay lập tức của hệ thống
 4. Các công nghệ được sử dụng để sao lưu

Thay vì hệ thống thực tế, đôi khi các hệ thống ảo đã được nạp dữ liệu sao lưu có thể được chuyển sang trạng thái trực tuyến và kết nối với các hệ thống đang hoạt động khác. Để điều phối một tác vụ như vậy, bạn phải lên kế hoạch trước cẩn thận để dự đoán các loại điều kiện này.

Có những cân nhắc nào khi lựa chọn một giải pháp sao lưu dữ liệu?

Một chiến lược sao lưu nên tính đến các loại thảm họa và tình huống bảo mật dữ liệu khác nhau gây ảnh hưởng đến dữ liệu và hệ thống. Việc chọn loại lưu trữ sao lưu để sử dụng trong tổ chức của bạn phụ thuộc vào các yếu tố như sau:

 • Chi phí
 • Thời gian để sao chép và khôi phục
 • Tính bền bỉ của việc lưu trữ và khả năng điều chỉnh quy mô
 • Hiệu quả về mặt vị trí và năng lượng
 • Tuân thủ và bảo mật dữ liệu

Các tổ chức phải đánh giá phương pháp lưu trữ mong muốn hoặc kết hợp nhiều phương pháp lưu trữ. Họ cũng phải quyết định xem phiên bản mà họ muốn lưu giữ lâu đời đến đâu, tùy theo nhu cầu nội bộ của riêng họ. 

Mặc dù có vẻ dư thừa, nhưng việc lưu trữ các bản sao lưu trên nhiều loại lưu trữ khác nhau và ở nhiều vị trí khác nhau là rất quan trọng. Điều này giúp đảm bảo luôn có sẵn một bản sao lưu trong mọi hoàn cảnh.

Nhiều tổ chức chọn tuân theo quy tắc 3-2-1. Quy tắc này quy định rằng để đạt khả năng phục hồi tối đa dù gặp phải bất kỳ loại lỗi nào, cần có ít nhất ba bản sao dữ liệu trên hai loại phương tiện lưu trữ khác nhau, trong đó một bản sao được sao lưu ngoại vi.

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu của bạn về sao lưu dữ liệu như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp các giải pháp sao lưu và khôi phục trên đám mây đẳng cấp thế giới cùng với cấu hình sao lưu kết hợp. Điều này có nghĩa là các tổ chức có tính liên tục trong kinh doanh được hỗ trợ mạnh mẽ hơn và có thể tránh mất dữ liệu trong bất kỳ trường hợp nào.

Đối với bản sao lưu tự quản lý, các tổ chức có thể chọn các giải pháp lưu trữ của AWS như Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3), Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon (Amazon EBS)Amazon FSx. Bạn cũng có thể sử dụng Sao lưu AWS như một giải pháp được quản lý.

Sao lưu AWS là một dịch vụ sao lưu được quản lý toàn phần giúp dễ dàng tập trung và tự động hóa quá trình sao lưu dữ liệu. Dịch vụ này hoạt động trên các dịch vụ AWS trên đám mây cũng như tại chỗ bằng Cổng lưu trữ AWS.

Bạn có thể hưởng lợi từ việc sử dụng Sao lưu AWS theo nhiều cách:

 • Định cấu hình tập trung các chính sách sao lưu và giám sát hoạt động sao lưu cho các tài nguyên AWS.

 • Tự động hóa và hợp nhất các tác vụ sao lưu đã thực hiện trước đó theo từng dịch vụ. Bạn không còn cần phải tạo tập lệnh tùy chỉnh và quy trình thủ công.

 • Khôi phục các bản sao lưu phức tạp dễ dàng hơn trên nhiều hệ điều hành.

Bắt đầu sao lưu và khôi phục dữ liệu trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu thêm về Dịch vụ quản lý dữ liệu 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập