Amazon S3

Dịch vụ lưu trữ đối tượng được xây dựng để truy xuất dữ liệu thuộc mọi kích thước và từ mọi nơi

5 GB dung lượng lưu trữ S3 Standard

trong 12 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Cách thức hoạt động

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng thay đổi quy mô, mức độ sẵn sàng của dữ liệu, độ bảo mật và hiệu suất hàng đầu trong ngành. Khách hàng thuộc mọi quy mô và ngành nghề có thể lưu trữ và bảo vệ dữ liệu thuộc mọi kích thước cho hầu hết tất cả các trường hợp sử dụng, chẳng hạn như hồ dữ liệu, ứng dụng hoạt động trên đám mây và ứng dụng di động. Với các lớp lưu trữ tiết kiệm chi phí và tính năng quản lý dễ sử dụng, bạn có thể tối ưu hóa chi phí, tổ chức dữ liệu và cấu hình các biện pháp kiểm soát quyền truy cập được tinh chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể về kinh doanh, tổ chức và tuân thủ.
Sơ đồ cho thấy cách di chuyển, lưu trữ và phân tích dữ liệu bằng Amazon S3. Được mô tả tại liên kết “Phóng to và đọc mô tả hình ảnh”.

Phần Amazon S3 hoạt động như thế nào có hữu ích không?

Trường hợp sử dụng

Xây dựng hồ dữ liệu


Chạy các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML) và điện toán hiệu suất cao (HPC) để mở khóa thông tin chuyên sâu về dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về việc xây dựng hồ dữ liệu trên Amazon S3 »

Sao lưu và khôi phục dữ liệu quan trọng

Đáp ứng các yêu cầu về Thời gian phục hồi mục tiêu (RTO), Điểm phục hồi mục tiêu (RPO) và tuân thủ với những tính năng sao chép mạnh mẽ của S3.

Tìm hiểu thêm về sao lưu và khôi phục »

Lưu trữ dữ liệu với chi phí thấp nhất

Chuyển kho lưu trữ dữ liệu sang các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier để giảm thiểu chi phí, loại bỏ sự phức tạp trong hoạt động và thu thập thông tin chuyên sâu mới.

Tìm hiểu thêm về cách lưu trữ với các lớp lưu trữ của S3 Glacier »

Chạy các ứng dụng hoạt động trên đám mây

Xây dựng các ứng dụng hoạt động trên đám mây nhanh chóng, có khả năng di động mạnh mẽ và dựa trên web, có thể tự động thay đổi quy mô theo cấu hình có độ sẵn sàng cao.


Tìm hiểu thêm về ứng dụng hoạt động trên đám mây »

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Amazon S3

Tìm hiểu thêm về phân tích, quản lý dữ liệu, truy vấn tại chỗ, lớp lưu trữ, bảo mật, v.v.

Khám phá các tính năng của Amazon S3 »

Đăng ký một tài khoản miễn phí

Miễn phí sử dụng hoặc miễn phí dùng thử khi tìm hiểu các tính năng cơ bản và hoạt động xây dựng trên AWS.

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS »

Kết nối với chuyên gia

Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS