Các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier

Các lớp lưu trữ lâu dài, an toàn, bền bỉ để lưu trữ dữ liệu với chi phí thấp nhất và truy cập trong vài mili giây

Tối đa hóa giá trị lưu trữ nguội với Amazon S3 Glacier

Hiện đại hóa việc lưu trữ dữ liệu của bạn và đưa dữ liệu của bạn vào hoạt động với Amazon S3 Glacier.

Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier được xây dựng nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu, mang lại hiệu năng cao nhất, khả năng truy xuất linh hoạt nhất và không gian lưu trữ với chi phí thấp nhất trên đám mây. Tất cả các lớp lưu trữ của S3 Glacier đều cung cấp khả năng mở rộng hầu như không giới hạn và được thiết kế đảm bảo độ bền dữ liệu 99,999999999% (11 chữ số 9). Các lớp lưu trữ của S3 Glacier cung cấp các tùy chọn để truy cập nhanh nhất vào dữ liệu lưu trữ của bạn và không gian lưu trữ với chi phí thấp nhất trên đám mây.

Bạn có thể lựa chọn trong ba lớp lưu trữ được tối ưu hóa cho các kiểu truy cập và thời gian lưu trữ khác nhau. Đối với dữ liệu lưu trữ cần truy cập tức thì, chẳng hạn như hình ảnh y tế, tài sản phương tiện truyền thông tin tức hoặc dữ liệu nghiên cứu gen, hãy chọn lớp lưu trữ S3 Glacier truy xuất tức thì, lớp lưu trữ có chi phí lưu trữ thấp nhất với khả năng truy xuất tính bằng mili giây. Đối với dữ liệu lưu trữ không yêu cầu truy cập tức thì nhưng cần sự linh hoạt để truy xuất miễn phí các bộ dữ liệu lớn, chẳng hạn như các trường hợp sử dụng sao lưu hoặc phục hồi sau thảm họa, hãy chọn S3 Glacier truy xuất linh hoạt với khả năng truy xuất trong vài phút hoặc truy xuất khối lượng lớn miễn phí trong 5–12 giờ. Để tiết kiệm hơn nữa khi lưu trữ lâu dài như lưu trữ theo yêu cầu tuân thủ và bảo tồn phương tiện kỹ thuật số, hãy chọn S3 Glacier lưu trữ sâu, dịch vụ lưu trữ có chi phí thấp nhất trên đám mây với khả năng truy xuất dữ liệu trong mười hai giờ.

Giới thiệu về Lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier (1:30)

Lợi ích

Truy xuất nhanh chỉ trong vài mili giây

Các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier cung cấp các tùy chọn truy xuất từ vài mili giây đến nhiều giờ để phù hợp với nhu cầu hiệu năng của bạn. Lớp lưu trữ S3 Glacier truy xuất tức thì cung cấp khả năng truy xuất trong vài mili giây cho các tệp lưu trữ cần truy cập tức thì, chẳng hạn như hình ảnh y tế hoặc tài sản phương tiện truyền thông tin tức. S3 Glacier truy xuất linh hoạt cung cấp ba tùy chọn truy xuất: truy xuất nhanh thường hoàn thành trong 1–5 phút, truy xuất tiêu chuẩn thường hoàn thành trong 3–5 giờ và bắt đầu trong vòng vài phút khi được khởi tạo bằng Thao tác hàng loạt trong S3 và truy xuất khối lượng lớn miễn phí thường trả về lượng lớn dữ liệu trong 5–12 giờ. Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier lưu trữ sâu cung cấp hai tùy chọn truy xuất với thời gian từ 12–48 giờ.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn truy xuất của Amazon S3 Glacier »

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn truy xuất của Amazon S3 Glacier Deep Archive »

Độ bền và khả năng mở rộng vô song

Các lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier chạy trên cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu lớn nhất thế giới, với khả năng mở rộng gần như không giới hạn và được thiết kế có độ bền 99,999999999% (11 chữ số 9). Dữ liệu được lưu trữ dư thừa trên nhiều Vùng sẵn sàng phân tách về mặt vật lý trong một Khu vực AWS.

Tìm hiểu thêm về Cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu của AWS »

Năng lực bảo mật và tuân thủ toàn diện nhất

Các lớp lưu trữ của S3 Glacier cung cấp khả năng tích hợp tinh tế với AWS CloudTrail để ghi nhật ký, giám sát và duy trì các hoạt động gọi API lưu trữ cho mục đích kiểm tra, đồng thời và hỗ trợ ba dạng mã hóa khác nhau. Những lớp lưu trữ này cũng hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật và chứng nhận tuân thủ, trong đó bao gồm Quy tắc 17a-4 của SEC, PCI-DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP, EU GDPR và FISMA. Amazon S3 Object Lock hỗ trợ các tính năng lưu trữ WORM, giúp đáp ứng những yêu cầu về tuân thủ của hầu hết mọi cơ quan tuân thủ trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về Bảo mật của AWS »

Tìm hiểu thêm về Tuân thủ của AWS »

Chi phí thấp nhất

Tất cả các lớp lưu trữ của S3 Glacier được thiết kế để mang lại khả năng lưu trữ với chi phí thấp nhất cho một số kiểu truy cập cụ thể, cho phép bạn lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn với mức phí rất thấp. Việc này mang lại khả năng duy trì toàn bộ dữ liệu bạn cần cho các trường hợp sử dụng như kho dữ liệu, hoạt động phân tích, Internet vạn vật (IoT), máy học, đảm bảo tuân thủ và lưu trữ nội dung phương tiện truyền thông. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần, không phải cam kết mức sử dụng tối thiểu hay trả phí trước.

Tìm hiểu thêm về chi tiết giá cả của Amazon S3 »

Được hỗ trợ nhiều nhất từ các đối tác, nhà cung cấp và dịch vụ AWS

Bên cạnh việc tích hợp với hầu hết các dịch vụ AWS, dịch vụ lưu trữ đối tượng của Amazon S3 còn bao gồm hàng chục nghìn nhà tích hợp hệ thống, tư vấn và đối tác cung cấp phần mềm độc lập, với số lượng đối tác gia nhập mỗi tháng ngày càng nhiều. Các đối tác trong Mạng lưới đối tác AWS đã điều chỉnh dịch vụ và phần mềm của họ để phù hợp với lớp lưu trữ Amazon S3 cho các giải pháp như sao lưu và khôi phục, lưu trữ cũng nhưphục hồi sau thảm họa. Không nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào khác có nhiều đối tác sở hữu giải pháp được tích hợp sẵn để kết hợp với dịch vụ của họ như vậy.

Tìm hiểu thêm về Đối tác của AWS Storage »

Nhất quán trong suốt vòng đời dữ liệu

Tất cả các lớp lưu trữ S3 Glacier có sẵn trong tất cả các Khu vực AWS, sử dụng API S3 tiêu chuẩn và hỗ trợ tất cả các tính năng của S3 – chẳng hạn như S3 Storage Lens để xem các chỉ số hoạt động và sử dụng bộ lưu trữ, Mã hóa phía máy chủ cho dữ liệu đối tượng, S3 Object Lock để ngăn hành vi xóa ngoài ý muốn và AWS PrivateLink để truy cập S3 thông qua điểm cuối riêng tư trong VPC. Bạn cũng có thể sử dụng S3 Lifecycle để chuyển đổi dữ liệu sang bất kỳ lớp lưu trữ S3 nào nhằm giảm chi phí khi dữ liệu được truy cập không thường xuyên hoặc hiếm khi được truy cập.

Cách thức hoạt động – Lớp lưu trữ S3 Glacier

 • Tổng quan
 • Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier được xây dựng nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu, mang lại hiệu năng cao nhất, khả năng truy xuất linh hoạt nhất và không gian lưu trữ với chi phí thấp nhất trên đám mây. Giờ đây, bạn có thể lựa chọn trong ba lớp lưu trữ được tối ưu hóa cho các kiểu truy cập và thời gian lưu trữ khác nhau.

  Tổng quan về các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier
 • Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Instant Retrieval
 • S3 Glacier Instant Retrieval mang lại khả năng lưu trữ với chi phí thấp nhất, thấp hơn tới 68% (so với S3 Standard-Infrequent Access), dành cho dữ liệu tồn tại lâu dài được truy cập mỗi quý một lần và yêu cầu khả năng truy xuất tính bằng mili giây. Lớp lưu trữ này được thiết kế cho dữ liệu hiếm khi truy cập nhưng vẫn cần khả năng truy cập tức thì trong các trường hợp sử dụng nhạy cảm về hiệu năng như lưu trữ hình ảnh, ứng dụng chia sẻ tệp trực tuyến, hình ảnh y tế và hồ sơ sức khỏe, nội dung phương tiện truyền thông tin tức cũng như hình ảnh không gian và vệ tinh. S3 Glacier Instant Retrieval đảm bảo độ bền tốt, thông lượng cao và độ trễ thấp tương tự như S3 Standard-IA, với mức giá lưu trữ tính trên mỗi GB thấp hơn và giá truy xuất tính trên mỗi GB cao hơn một chút. S3 Glacier Instant Retrieval được thiết kế đảm bảo độ bền dữ liệu 99,999999999% (11 chữ số 9) và tính sẵn sàng 99,9% bằng cách lưu trữ dư thừa dữ liệu trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS phân tách về mặt vật lý trong một năm nhất định.

  Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Instant Retrieval
 • Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval
 • S3 Glacier truy xuất linh hoạt cung cấp dung lượng lưu trữ với chi phí thấp hơn tới 10% (so với S3 Glacier truy xuất tức thì) dành cho dữ liệu lưu trữ được truy cập mỗi năm 1-2 lần và truy xuất không đồng bộ. S3 Glacier truy xuất linh hoạt là lớp lưu trữ lý tưởng đối với dữ liệu lưu trữ không yêu cầu truy cập tức thì nhưng cần sự linh hoạt để truy xuất miễn phí các bộ dữ liệu lớn, chẳng hạn như trường hợp sử dụng sao lưu hoặc phục hồi sau thảm họa. S3 Glacier truy xuất linh hoạt mang đến các tùy chọn truy xuất linh hoạt nhất giúp cân bằng chi phí, với thời gian truy cập từ vài phút đến nhiều giờ và cho phép truy xuất khối lượng lớn miễn phí. Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu sao lưu, phục hồi sau thảm họa, lưu trữ dữ liệu ngoài cơ sở và khi một số dữ liệu đôi khi cần truy xuất trong vài phút và bạn không muốn bận tâm về chi phí. S3 Glacier Flexible Retrieval được thiết kế đảm bảo độ bền dữ liệu 99,999999999% (11 chữ số 9) và tính sẵn sàng 99,99% bằng cách lưu trữ dư thừa dữ liệu trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS phân tách về mặt vật lý trong một năm nhất định.

  Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval
 • Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier lưu trữ sâu
 • S3 Glacier lưu trữ sâu cung cấp dung lượng lưu trữ với chi phí thấp nhất, thấp hơn tới 75% (so với S3 Glacier truy xuất linh hoạt), dành cho dữ liệu lưu trữ lâu dài được truy cập ít hơn một lần mỗi năm và truy xuất không đồng bộ. Chỉ với 0,00099 USD mỗi GB tháng (hay 1 USD mỗi TB tháng), S3 Glacier lưu trữ sâu cung cấp dịch vụ lưu trữ có chi phí thấp nhất trên đám mây, với các mức giá thấp hơn đáng kể so với việc lưu trữ và duy trì dữ liệu trên băng từ tại chỗ hoặc lưu trữ dữ liệu ngoài cơ sở. S3 Glacier Deep Archive là giải pháp thay thế băng từ tiết kiệm chi phí và dễ quản lý. S3 Glacier Deep Archive được thiết kế cho khách hàng – đặc biệt là những khách hàng trong ngành dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe và khu vực công – với chức năng lưu giữ các bộ dữ liệu trong 7-10 năm hoặc lâu hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các yêu cầu về tuân thủ theo quy định. S3 Glacier Deep Archive được thiết kế đảm bảo độ bền dữ liệu 99,999999999% (11 chữ số 9) và tính sẵn sàng 99,99% bằng cách lưu trữ dư thừa dữ liệu trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS phân tách về mặt vật lý trong một năm nhất định.

  Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Deep Archive

Trường hợp sử dụng

Quy trình công việc tài sản truyền thông

Các nội dung cho phương tiện truyền thông và giải trí như video và đoạn phim tin tức yêu cầu giải pháp lưu trữ bền bỉ và có thể tăng lên nhiều petabyte theo thời gian. Phần lớn dữ liệu này cần có sẵn ngay lập tức để phục vụ các sự kiện tin tức nóng hổi, hiển thị video hoặc phát triển nội dung. Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Instant Retrieval cho phép bạn lưu trữ nội dung đa phương tiện cũ với chi phí hợp lý trong khi vẫn có thể cung cấp nội dung đó trong vài mili giây khi cần thiết. Để tiết kiệm hơn nữa chi phí lưu trữ cho các kho lưu trữ phương tiện không yêu cầu khả năng truy cập tính bằng mili giây, bạn có thể sử dụng S3 Glacier hoặc S3 Glacier Deep Archive.

Lưu trữ thông tin y tế

Các hệ thống của bệnh viện cần lưu hàng petabyte hồ sơ bệnh nhân (chẳng hạn như LIS, PACS và EHR) trong nhiều thập kỷ để đáp ứng các yêu cầu quản lý. Các lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive giúp bạn lưu trữ dữ liệu hồ sơ bệnh nhân một cách đáng tin cậy và bảo mật ở mức chi phí rất thấp. Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Instant Retrieval lý tưởng cho các hình ảnh y tế hoặc cấu trúc gen, đòi hỏi ầu khả năng truy xuất trong vài mili giây.

Lưu trữ theo quy định, tuân thủ và chính sách kinh doanh

Nhiều doanh nghiệp như ngành dịch vụ tài chính và y tế phải lưu trữ hồ sơ để phục vụ mục đích quản lý và tuân thủ trong thời gian dài. Amazon S3 Object Lock giúp bạn thiết lập các biện pháp kiểm soát tuân thủ để đạt được những mục tiêu của mình, chẳng hạn như Quy tắc SEC 17a-4(f). Các chính sách của công ty cũng có thể yêu cầu lưu giữ hồ sơ trong vài năm hoặc vô thời hạn đối với các dữ liệu như hồ sơ tài chính, thuế, nhân sự hoặc email, có thể sử dụng các lớp lưu trữ S3 Glacier để lưu trữ nội dung trong dài hạn.

Lưu trữ dữ liệu khoa học

Các tổ chức nghiên cứu tạo ra, phân tích và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu, chẳng hạn như cấu trúc gen hoặc để đào tạo các mô hình máy học. Với lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Instant Retrieval, bạn sẽ tránh được sự phức tạp của việc quản lý phần cứng và cơ sở cũng như việc lập kế hoạch năng lực, với khả năng truy xuất tính bằng mili giây và lưu trữ với chi phí thấp nhất.

Bảo tồn kỹ thuật số

Các thư viện và cơ quan chính phủ gặp nhiều thách thức về toàn vẹn dữ liệu trong hoạt động bảo tồn kỹ thuật số của mình. Khác với các hệ thống truyền thống vốn yêu cầu phải xác minh dữ liệu và sửa chữa thủ công rất tốn công sức, Amazon S3 thực hiện các kiểm tra định kỳ mang tính hệ thống về độ toàn vẹn dữ liệu và được xây dựng với khả năng tự động sửa chữa. Sử dụng S3 Lifecycle, bạn có thể chuyển dữ liệu sang các lớp lưu trữ có chi phí thấp hơn để tiết kiệm chi phí đến mức tối ưu.

Lưu giữ bản sao lưu dài hạn

Trong kế hoạch sao lưu, các doanh nghiệp lưu trữ các bản sao lưu dữ liệu lớn trong nhiều năm trên các hệ thống lưu trữ tại chỗ tốn kém. Các lớp lưu trữ của S3 Glacier mang lại dung lượng lưu trữ với chi phí thấp nhất cho các bản sao lưu này, đồng thời cung cấp các dữ liệu đó khi cần thiết.

Thay thế băng từ

Các thư viện sử dụng băng từ tại chỗ hoặc ngoài cơ sở có thể giảm chi phí lưu trữ nhưng yêu cầu số tiền đầu tư ban đầu lớn và dịch vụ bảo trì chuyên sâu. Các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier không yêu cầu trả phí trước, giúp loại bỏ chi phí và gánh nặng bảo trì, đồng thời cung cấp khả năng truy cập nhanh hơn so với lưu trữ băng từ tại chỗ.

Khách hàng của Amazon S3 Glacier

Tài nguyên về các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier

Hiện đại hóa việc lưu trữ dữ liệu bằng Amazon S3 (46:30)
Đưa dữ liệu nguội của bạn vào hoạt động để đào tạo khối lượng công việc AI/ML với Amazon S3 Glacier (17:00)
Amazon S3 Glacier truy xuất linh hoạt cải thiện thời gian khôi phục dữ liệu lên đến 85% (11:36)
Bảo tồn và tối đa hóa giá trị của tài sản nội dung đa phương tiện kỹ thuật số bằng cách sử dụng Amazon S3 (59:21)

Blog về Amazon S3 Glacier

Hiện tại không có blog nào về Amazon S3, vui lòng truy cập vào Blog AWS để xem tất cả nội dung blog về lưu trữ.

Để đọc thêm blog về Amazon S3 Glacier, vui lòng truy cập vào Blog về lưu trữ trong AWS.

Bắt đầu với các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier

Next-Steps-Create-account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hướng dẫn về Amazon Aurora
Tìm hiểu theo hướng dẫn thực hành

Bắt đầu lưu trữ các bộ dữ liệu của bạn trong các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier.

Xem hướng dẫn 
Read the documentation
Bắt đầu xây dựng với các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier

Tìm hiểu Hướng dẫn sử dụng Amazon S3 để bắt đầu.

Đọc tài liệu 

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon S3

Truy cập trang tính năng
Bắt đầu với Amazon S3 Glacier
Xem hướng dẫn
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi