Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không có mức phí tối thiểu. Có bốn thành phần giá cả cần xem xét khi quyết định loại lưu trữ S3 nào phù hợp nhất với hồ sơ dữ liệu của bạn - giá lưu trữ, giá yêu cầu và truy xuất dữ liệu, giá chuyển dữ liệu và tăng tốc độ chuyển dữ liệu và giá các tính năng quản lý dữ liệu.

 • Lưu trữ
 • Yêu cầu và truy xuất dữ liệu
 • Truyền dữ liệu
 • Quản lý và sao chép
 • Lưu trữ
 • Bạn phải trả phí lưu trữ các đối tượng trong bộ chứa S3 của bạn. Mức phí bạn phải trả phụ thuộc vào kích thước đối tượng, thời gian lưu trữ đối tượng trong tháng và lớp lưu trữ — S3 Tiêu chuẩn, S3 Intelligent-Tiering, S3 Tiêu chuẩn - Truy cập không thường xuyên, S3 Một vùng - Truy cập không thường xuyên, S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive và Reduced Redundancy Storage (RRS). Bạn phải trả một khoản phí theo dõi và tự động hóa cho mỗi đối tượng được lưu trữ trong lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering để theo dõi các mẫu truy cập và chuyển đối tượng giữa các bậc truy cập trong S3 Intelligent-Tiering. 

  Có các khoản phí thu nạp theo từng yêu cầu khi sử dụng các quy tắc PUT, COPY hoặc vòng đời để chuyển dữ liệu sang bất kỳ lớp lưu trữ S3 nào. Xem xét chi phí thu nạp hoặc chuyển đổi trước khi chuyển các đối tượng sang bất kỳ lớp lưu trữ nào. Ước tính chi phí của bạn bằng cách sử dụng Bộ tính toán giá AWS

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập FAQ về thuế tiêu thụ của chúng tôi.

  Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

  Để biết mức giá Reduced Redundancy Storage, vui lòng truy cập trang thông tin chi tiết của S3 Reduced Redundancy.

  Để xem các ví dụ về giá S3, hãy truy cập vào FAQ về việc thanh toán S3 hoặc sử dụng Bộ tính toán giá AWS.

  * S3 Intelligent-Tiering có kích cỡ đối tượng hợp lệ tối thiểu là 128 KB đối với phân bậc tự động. Bạn có thể lưu trữ các đối tượng nhỏ hơn nhưng sẽ luôn bị tính phí tại mức giá cho bậc Truy cập thường xuyên. Dung lượng lưu trữ S3 Standard-Truy cập Không thường xuyên và S3 Một vùng-Truy cập Không thường xuyên có kích thước đối tượng phải trả phí tối thiểu là 128 KB. Bạn có thể lưu trữ các đối tượng nhỏ hơn nhưng sẽ bị tính phí cho dung lượng lưu trữ 128 KB theo mức phí của lớp lưu trữ thích hợp. Lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering, S3 Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên và S3 Một vùng-Truy cập không thường xuyên được tính phí cho khoảng thời gian lưu trữ tối thiểu là 30 ngày. Còn các đối tượng bị xóa trước 30 ngày sẽ làm phát sinh chi phí theo tỷ lệ tương đương với phí lưu trữ cho các ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước 30 ngày sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí yêu cầu theo tỷ lệ cho những ngày còn lại của khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày. Các đối tượng được lưu trữ từ 30 ngày trở lên sẽ không làm phát sinh phí yêu cầu của mức tối thiểu 30 ngày.

  ** Amazon S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive yêu cầu thêm 32 KB dữ liệu bổ sung cho mỗi đối tượng cho chỉ mục của S3 Glacier và siêu dữ liệu được tính phí theo mức phí của lớp lưu trữ thích hợp. Amazon S3 yêu cầu 8 KB mỗi đối tượng để lưu trữ và duy trì tên do người dùng xác định và siêu dữ liệu cho các đối tượng được lưu trữ trên S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive. Việc này cho phép bạn có được danh sách theo thời gian thực của tất cả các đối tượng S3 của mình bằng API LIST S3 hoặc báo cáo Kiểm kê S3. Các đối tượng được lưu trữ trên S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive có thời hạn lưu trữ tối thiểu lần lượt là 90 ngày và 180 ngày. Các đối tượng bị xóa trước 90 ngày và 180 ngày sẽ làm phát sinh phí theo tỷ lệ bằng với phí lưu trữ cho số ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước thời hạn lưu trữ tối thiểu sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí yêu cầu theo tỷ lệ cho những ngày còn lại của khoảng thời gian lưu trữ tối thiểu. Các đối tượng được lưu trữ lâu hơn thời hạn lưu trữ tối thiểu sẽ không làm phát sinh khoản phí yêu cầu tối thiểu. Đối với mỗi đối tượng được lưu trữ trong S3 Glacier hoặc S3 Glacier Deep Archive, Amazon S3 thêm 40 KB tính vào tổng phí cho siêu dữ liệu, với 8 KB được tính theo mức phí S3 Tiêu chuẩn và 32 KB được tính theo mức phí S3 Glacier hoặc S3 Deep Archive. Những khách hàng đang sử dụng API trực tiếp của S3 Glacier có thể tham khảo giá API trên trang giá API của S3 Glacier.

 • Yêu cầu và truy xuất dữ liệu
 • Bạn phải trả phí cho các yêu cầu được đưa ra đối với các bộ chứa S3 và các đối tượng. Các chi phí yêu cầu đối với S3 được tính theo loại yêu cầu và theo số lượng yêu cầu như được niêm yết trong bảng bên dưới. Khi sử dụng bảng điều khiển Amazon S3 để duyệt xem dung lượng lưu trữ của mình, bạn sẽ phải trả phí cho GET, LIST và các yêu cầu khác được thực hiện để hỗ trợ quá trình duyệt xem. Các khoản phí được tích lũy ở cùng mức giá như với các yêu cầu được thực hiện bằng API/SDK. Tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển S3 để biết các chi tiết kỹ thuật của các loại yêu cầu sau: PUT, COPY, POST, LIST, GET, SELECT, Chuyển đổi vòng đờiTruy xuất dữ liệu. Miễn phí yêu cầu DELETE và CANCEL.

  Yêu cầu LIST cho bất kỳ lớp lưu trữ nào sẽ được tính phí ở cùng mức với các yêu cầu PUT, COPY và POST của S3 Tiêu chuẩn.

  Bạn phải trả phí cho việc truy xuất các đối tượng được lưu trữ trên lưu trữ S3 Tiêu chuẩn – Truy cập không thường xuyên, S3 Một vùng – Truy cập không thường xuyên, S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive. Tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển S3 để biết các chi tiết kỹ thuật của Truy xuất dữ liệu.

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập FAQ về thuế tiêu thụ của chúng tôi.

  Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

  Để xem các ví dụ về giá S3, hãy truy cập vào FAQ về việc thanh toán S3 hoặc sử dụng Bộ tính toán giá AWS.

  Giá yêu cầu chuyển đổi S3 Lifecycle ở trên thể hiện các yêu cầu đối với lớp lưu trữ đó. 

  * Lưu trữ S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA, and S3 One Zone-IA tính phí thời hạn lưu trữ tối thiểu là 30 ngày và các đối tượng bị xóa trước 30 ngày sẽ làm phát sinh phí theo tỷ lệ tương đương với phí lưu trữ cho các ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước 30 ngày sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí yêu cầu theo tỷ lệ cho những ngày còn lại của khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày. Các đối tượng được lưu trữ từ 30 ngày trở lên sẽ không làm phát sinh phí yêu cầu của mức tối thiểu 30 ngày.

  ** Các đối tượng được lưu trữ trên S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive có thời hạn lưu trữ tối thiểu lần lượt là 90 ngày và 180 ngày. Các đối tượng bị xóa trước 90 ngày và 180 ngày sẽ làm phát sinh phí theo tỷ lệ bằng với phí lưu trữ cho số ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước thời hạn lưu trữ tối thiểu sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí yêu cầu theo tỷ lệ cho những ngày còn lại của khoảng thời gian lưu trữ tối thiểu. Các đối tượng được lưu trữ lâu hơn thời hạn lưu trữ tối thiểu sẽ không làm phát sinh khoản phí yêu cầu tối thiểu.

  *** Đơn vị Dung lượng Được cấp cho phép bạn cung cấp dung lượng cho những truy xuất nhanh từ S3 Glacier trong một tháng nhất định. Mỗi đơn vị dung lượng được cấp có thể cung cấp ít nhất ba truy xuất nhanh sau mỗi năm phút và cung cấp thông lượng truy xuất lên tới 150 MB/giây. 

 • Truyền dữ liệu
 • Bạn phải trả phí cho tất cả các băng thông vào và ra khỏi Amazon S3, trừ các trường hợp sau:
  • Dữ liệu truyền vào từ internet.
  • Dữ liệu truyền ra từ một đối tượng Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), khi đối tượng đó thuộc cùng Khu vực AWS với bộ chứa S3.
  • Dữ liệu truyền ra từ Amazon CloudFront (CloudFront).

  Giá bên dưới được tính trên dữ liệu được truyền "vào" và "ra" Amazon S3 (qua mạng Internet công cộng)†††. Dữ liệu được truyền giữa các bộ chứa S3 hoặc từ Amazon S3 đến bất kỳ (các) dịch vụ nào trong cùng Khu vực AWS được miễn phí. Bạn cũng sẽ phải trả một khoản phí cho bất kỳ dữ liệu được truyền nào sử dụng Amazon S3 Transfer Acceleration. Tìm hiểu thêm về giá của AWS Direct Connect.

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập FAQ về thuế tiêu thụ của chúng tôi.

  Đối với Truyền Dữ liệu vượt quá 500 TB/Tháng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  Kích thước băng thông và lưu trữ bao gồm tổng phí của tệp.

  Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

  Các bậc giá có tính đến mức sử dụng tổng hợp của bạn cho tác vụ Truyền dữ liệu ra lên Internet trên tất cả các dịch vụ AWS.

  ††† Dữ liệu truyền ra có thể khác với dữ liệu mà ứng dụng của bạn nhận được trong trường hợp bạn dừng kết nối sớm, ví dụ: nếu bạn yêu cầu đối tượng 10GB và dừng kết nối sau khi nhận được 2GB dữ liệu đầu tiên. Amazon S3 cố gắng dừng việc phát trực tuyến dữ liệu, tuy nhiên việc này không xảy ra ngay lập tức. Ở ví dụ này, Dữ liệu truyền ra có thể bằng 3GB (nhiều hơn 1GB so với 2GB bạn đã nhận). Kết quả là, bạn sẽ bị tính phí đối với 3GB Dữ liệu truyền ra.

  Tăng tốc độ truyền

  Giá được tính theo vị trí biên của AWS được sử dụng để tăng tốc tác vụ truyền của bạn. Giá S3 Transfer Acceleration được tính thêm vào giá Truyền dữ liệu. 

  Truyền dữ liệu VÀO đến Amazon S3 từ Internet:  
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản 0.04 USD/GB
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng tất cả các Vị trí biên khác của AWS 0.08 USD/GB
     
  Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 lên Internet:  
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS bất kỳ 0.04 USD/GB
     
  Truyền dữ liệu giữa Amazon S3 và khu vực AWS khác:  
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS bất kỳ 0.04 USD/GB

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập FAQ về thuế tiêu thụ của chúng tôi.

  Để xem các ví dụ về giá S3, hãy truy cập vào FAQ về việc thanh toán S3 hoặc sử dụng Bộ tính toán giá AWS.

  Mỗi lần bạn sử dụng S3 Transfer Acceleration để tải lên một đối tượng, chúng tôi sẽ kiểm tra xem dịch vụ này có thể nhanh hơn một tác vụ truyền dữ liệu thông thường của Amazon S3 hay không. Nếu chúng tôi xác định rằng dịch vụ này không nhanh hơn một tác vụ truyền dữ liệu thông thường trên Amazon S3 đối với cùng một đối tượng sang cùng một Khu vực AWS đích, chúng tôi sẽ không tính phí đối với việc sử dụng S3 Transfer Acceleration cho hoạt động truyền dữ liệu đó và có thể bỏ qua hệ thống S3 Transfer Acceleration cho dữ liệu tải lên đó.

  Kiểm tra hiệu năng của bạn bằng công cụ so sánh tốc độ của Amazon S3 Transfer Acceleration.

 • Quản lý và sao chép
 • Bạn sẽ trả phí cho các tính năng quản lý lưu trữ (kiểm kê, phân tích và gắn thẻ đối tượng Amazon S3) được kích hoạt trong bộ chứa trên tài khoản của bạn. Công tác Quản lý lưu trữ S3 được tính phí theo từng tính năng theo thông tin chi tiết trong bảng bên dưới. Để biết giá Amazon CloudWatch Metrics, hãy truy cập Trang giá Amazon CloudWatch. Để biết giá Sự kiện dữ liệu S3 trong AWS CloudTrail, hãy truy cập Trang giá AWS CloudTrail.

  Giá cả Sao chép S3
  Giá S3 Batch Operations
  Lựa chọn S3 và Giá Lựa chọn S3 Glacier

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập FAQ về thuế tiêu thụ » của chúng tôi

  Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

  Để xem các ví dụ về giá S3, hãy truy cập vào FAQ về việc thanh toán S3 hoặc sử dụng Bộ tính toán giá AWS.

Bậc miễn phí của AWS

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon S3. Sau khi đăng ký, khách hàng mới của AWS được nhận 5GB dung lượng lưu trữ thuộc lớp lưu trữ Tiêu chuẩn S3 của Amazon S3; 20.000 yêu cầu GET; 2.000 yêu cầu PUT, COPY, POST hoặc LIST và 15GB Truyền dữ liệu Ra mỗi tháng trong một năm.

Mức sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính theo từng tháng trên toàn bộ các Khu vực AWS trừ Khu vực AWS GovCloud và được áp dụng tự động cho hóa đơn của bạn; lượng sử dụng hàng tháng chưa dùng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Công cụ tính giá AWS

Ước tính chi phí cho giải pháp lưu trữ của bạn. Cấu hình ước tính chi phí phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc doanh nghiệp đơn nhất của bạn với Amazon S3. Hãy dùng thử Công cụ tính giá AWS.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon S3
Xem qua các tính năng của Amazon S3

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý dữ liệu, bảo mật, quản lý truy cập, phân tích và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản AWS miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu