Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu. Có sáu thành phần chi phí Amazon S3 cần xem xét khi lưu trữ và quản lý dữ liệu của bạn. Đó là giá lưu trữ, giá yêu cầu và truy xuất dữ liệu, giá truyền dữ liệu và tăng tốc độ truyền dữ liệu, giá phân tích và quản lý dữ liệu và giá xử lý dữ liệu bằng S3 Object Lambda.

 • Lưu trữ
 • Truy xuất yêu cầu và dữ liệu
 • Truyền dữ liệu
 • Quản lý và phân tích
 • Sao chép
 • S3 Object Lambda
 • Lưu trữ
 • Bạn phải trả phí lưu trữ các đối tượng trong bộ chứa S3 của bạn. Mức phí bạn phải trả phụ thuộc vào kích thước đối tượng, thời gian lưu trữ đối tượng trong tháng và lớp lưu trữ — S3 Tiêu chuẩn, S3 Intelligent-Tiering, S3 Tiêu chuẩn - Truy cập không thường xuyên, S3 Một vùng - Truy cập không thường xuyên, S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive và Reduced Redundancy Storage (RRS). Bạn phải trả một khoản phí theo dõi và tự động hóa cho mỗi đối tượng được lưu trữ trong lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering để theo dõi các mẫu truy cập và chuyển đối tượng giữa các bậc truy cập trong S3 Intelligent-Tiering. 

  Có các khoản phí thu nạp theo từng yêu cầu khi sử dụng các quy tắc PUT, COPY hoặc vòng đời để chuyển dữ liệu sang bất kỳ lớp lưu trữ S3 nào. Xem xét chi phí thu nạp hoặc chuyển đổi trước khi chuyển các đối tượng sang bất kỳ lớp lưu trữ nào. Ước tính chi phí của bạn bằng cách sử dụng Bộ tính toán giá AWS

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập FAQ về thuế tiêu thụ của chúng tôi.

  Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

  Để biết mức giá Reduced Redundancy Storage, vui lòng truy cập trang thông tin chi tiết của S3 Reduced Redundancy.

  Để xem các ví dụ về giá S3, hãy truy cập vào FAQ về việc thanh toán S3 hoặc sử dụng Bộ tính toán giá AWS.

  * S3 Intelligent-Tiering có kích cỡ đối tượng hợp lệ tối thiểu là 128 KB đối với phân bậc tự động. Bạn có thể lưu trữ các đối tượng nhỏ hơn nhưng sẽ luôn bị tính phí tại mức giá cho bậc Truy cập thường xuyên. Dung lượng lưu trữ S3 Standard-IA và S3 One Zone-IA có kích thước đối tượng phải trả phí tối thiểu là 128 KB. Bạn có thể lưu trữ các đối tượng nhỏ hơn nhưng sẽ bị tính phí cho dung lượng lưu trữ 128 KB theo mức phí của lớp lưu trữ thích hợp. Lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA và S3 One Zone-IA được tính phí cho khoảng thời gian lưu trữ tối thiểu là 30 ngày. Còn các đối tượng bị xóa trước 30 ngày sẽ làm phát sinh chi phí theo tỷ lệ tương đương với phí lưu trữ cho các ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước 30 ngày sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí yêu cầu theo tỷ lệ cho những ngày còn lại của khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày. Bao gồm các đối tượng bị xóa do việc tiến hành thao tác tệp của Cổng tệp. Các đối tượng được lưu trữ từ 30 ngày trở lên sẽ không làm phát sinh phí yêu cầu của mức tối thiểu 30 ngày. Đối với mỗi đối tượng được lưu trữ vào Bậc truy cập mục lưu trữ hoặc Bậc truy cập mục lưu trữ sâu trong S3 Intelligent-Phân bậc, Amazon S3 sử dụng 8 KB dung lượng cho tên đối tượng và siêu dữ liệu khác (tính ở mức giá lưu trữ S3 Tiêu chuẩn) và 32 KB dung lượng cho chỉ mục và siêu dữ liệu có liên quan (tính ở mức giá lưu trữ S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive).

  ** Amazon S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive yêu cầu thêm 32 KB dữ liệu bổ sung cho mỗi đối tượng cho chỉ mục của S3 Glacier và siêu dữ liệu được tính phí theo mức phí của lớp lưu trữ thích hợp. Amazon S3 yêu cầu 8 KB mỗi đối tượng để lưu trữ và duy trì tên do người dùng xác định và siêu dữ liệu cho các đối tượng được lưu trữ trên S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive. Việc này cho phép bạn có được danh sách theo thời gian thực của tất cả các đối tượng S3 của mình bằng API LIST S3 hoặc báo cáo Kiểm kê S3. Các đối tượng được lưu trữ trên S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive có thời hạn lưu trữ tối thiểu lần lượt là 90 ngày và 180 ngày. Các đối tượng bị xóa trước 90 ngày và 180 ngày sẽ làm phát sinh phí theo tỷ lệ bằng với phí lưu trữ cho số ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước thời hạn lưu trữ tối thiểu sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí yêu cầu theo tỷ lệ cho những ngày còn lại của khoảng thời gian lưu trữ tối thiểu. Các đối tượng được lưu trữ lâu hơn thời hạn lưu trữ tối thiểu sẽ không làm phát sinh khoản phí yêu cầu tối thiểu. Đối với mỗi đối tượng được lưu trữ trong S3 Glacier hoặc S3 Glacier Deep Archive, Amazon S3 thêm 40 KB tính vào tổng phí cho siêu dữ liệu, với 8 KB được tính theo mức phí S3 Tiêu chuẩn và 32 KB được tính theo mức phí S3 Glacier hoặc S3 Deep Archive. Những khách hàng đang sử dụng API trực tiếp của S3 Glacier có thể tham khảo giá API trên trang giá API của S3 Glacier.

 • Truy xuất yêu cầu và dữ liệu
 • Bạn phải trả phí cho các yêu cầu được đưa ra đối với các vùng lưu trữ S3 và các đối tượng. Các chi phí yêu cầu đối với S3 được tính theo loại yêu cầu và theo số lượng yêu cầu như được niêm yết trong bảng bên dưới. Khi sử dụng bảng điều khiển Amazon S3 để duyệt xem dung lượng lưu trữ của mình, bạn sẽ phải trả phí cho GET, LIST và các yêu cầu khác được thực hiện để hỗ trợ quá trình duyệt xem. Các khoản phí được tích lũy ở cùng mức giá như với các yêu cầu được thực hiện bằng API/SDK. Tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển S3 để biết các chi tiết kỹ thuật của các loại yêu cầu sau: PUT, COPY, POST, LIST, GET, SELECT, Chuyển đổi vòng đờiTruy xuất dữ liệu. Miễn phí yêu cầu DELETE và CANCEL.

  Yêu cầu LIST cho bất kỳ lớp lưu trữ nào sẽ được tính phí ở cùng mức với các yêu cầu PUT, COPY và POST của S3 Tiêu chuẩn.

  Bạn phải trả phí cho việc truy xuất các đối tượng được lưu trữ trên lưu trữ S3 Tiêu chuẩn – Truy cập không thường xuyên, S3 Một vùng – Truy cập không thường xuyên, S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive. Tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển S3 để biết các chi tiết kỹ thuật của Truy xuất dữ liệu.

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập FAQ về thuế tiêu thụ của chúng tôi.

  Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

  Để xem các ví dụ về giá S3, hãy truy cập vào FAQ về việc thanh toán S3 hoặc sử dụng Bộ tính toán giá AWS.

  Giá yêu cầu chuyển đổi S3 Lifecycle ở trên thể hiện các yêu cầu đối với lớp lưu trữ đó. 

  * Lưu trữ S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA, and S3 One Zone-IA tính phí thời hạn lưu trữ tối thiểu là 30 ngày và các đối tượng bị xóa trước 30 ngày sẽ làm phát sinh phí theo tỷ lệ tương đương với phí lưu trữ cho các ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước 30 ngày sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí yêu cầu theo tỷ lệ cho những ngày còn lại của khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày. Bao gồm các đối tượng bị xóa do việc tiến hành thao tác tệp của Cổng tệp. Các đối tượng được lưu trữ từ 30 ngày trở lên sẽ không làm phát sinh phí yêu cầu của mức tối thiểu 30 ngày.

  * Các yêu cầu truy xuất và khôi phục dữ liệu tiêu chuẩn cũng như hàng loạt của S3 Intelligent-Tiering là miễn phí cho tất cả 4 bậc truy cập: Thường xuyên, Không thường xuyên, Lưu trữ và Lưu trữ sâu. Phí sẽ được tính dưới dạng yêu cầu GET đối với các yêu cầu khôi phục tiếp theo gọi trên những đối tượng đã được khôi phục. Người dùng Bậc truy cập mục lưu trữ S3 Intelligent-Tiering có thể thực hiện truy xuất nhanh và trả phí theo mức giá truy xuất và yêu cầu nhanh.

  ** Các đối tượng được lưu trữ trên S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive có thời hạn lưu trữ tối thiểu lần lượt là 90 ngày và 180 ngày. Các đối tượng bị xóa trước 90 ngày và 180 ngày sẽ làm phát sinh phí theo tỷ lệ bằng với phí lưu trữ cho số ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước thời hạn lưu trữ tối thiểu sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí yêu cầu theo tỷ lệ cho những ngày còn lại của khoảng thời gian lưu trữ tối thiểu. Các đối tượng được lưu trữ lâu hơn thời hạn lưu trữ tối thiểu sẽ không làm phát sinh khoản phí yêu cầu tối thiểu.

  *** Đơn vị Dung lượng Được cấp cho phép bạn cung cấp dung lượng cho những truy xuất nhanh từ S3 Glacier trong một tháng nhất định. Mỗi đơn vị dung lượng được cấp có thể cung cấp ít nhất ba truy xuất nhanh sau mỗi năm phút và cung cấp thông lượng truy xuất lên tới 150 MB/giây. 

 • Truyền dữ liệu
 • Bạn phải trả phí cho tất cả các băng thông vào và ra khỏi Amazon S3, trừ các trường hợp sau:

  • Dữ liệu truyền vào từ Internet.
  • Dữ liệu truyền giữa các vùng lưu trữ S3 trong cùng Khu vực AWS. 
  • Dữ liệu truyền từ vùng lưu trữ Amazon S3 đến bất kỳ dịch vụ nào của AWS trong cùng Khu vực AWS với vùng lưu trữ S3 đó (bao gồm cả truyền dữ liệu đến tài khoản khác trong cùng Khu vực AWS).
  • Dữ liệu truyền ra đến Amazon CloudFront (CloudFront).

  Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền "vào" và "ra khỏi" Amazon S3 (qua mạng Internet công cộng)†††. Tìm hiểu thêm về giá của AWS Direct Connect.

  Đối với những lần Truyền Dữ liệu vượt quá 500TB/Tháng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  Giá S3 Transfer Acceleration

  S3 Transfer Acceleration tăng tốc độ truyền Internet giữa khách hàng và một vùng lưu trữ S3 đơn lẻ. Giá căn cứ theo vị trí biên của AWS được sử dụng để tăng tốc tác vụ truyền dữ liệu của bạn. Giá S3 Transfer Acceleration được tính thêm vào giá Truyền dữ liệu. 

  Mỗi lần bạn sử dụng S3 Transfer Acceleration để tải một đối tượng lên, chúng tôi sẽ kiểm tra xem dịch vụ này có thể nhanh hơn một tác vụ truyền dữ liệu thông thường của Amazon S3 không. Nếu chúng tôi xác định rằng dịch vụ này không nhanh hơn một tác vụ truyền dữ liệu thông thường của Amazon S3 khi cùng truyền một đối tượng sang cùng một Khu vực AWS đích, chúng tôi sẽ không tính phí sử dụng S3 Transfer Acceleration cho tác vụ truyền dữ liệu đó và có thể không dùng hệ thống S3 Transfer Acceleration cho tác vụ tải lên đó.

  Kiểm tra hiệu năng của bạn bằng công cụ so sánh tốc độ của Amazon S3 Transfer Acceleration.

  Truyền dữ liệu VÀO đến Amazon S3 từ Internet:  
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản 0.04 USD/GB
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng tất cả các Vị trí biên khác của AWS 0.08 USD/GB
     
  Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 lên Internet:  
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS bất kỳ 0.04 USD/GB
     
  Truyền dữ liệu giữa Amazon S3 và khu vực AWS khác:  
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS bất kỳ 0.04 USD/GB

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập FAQ về thuế tiêu thụ của chúng tôi.

  Đối với Truyền Dữ liệu vượt quá 500 TB/Tháng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  Kích thước băng thông và lưu trữ bao gồm tổng phí của tệp.

  Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

  Các bậc giá có tính đến mức sử dụng tổng hợp của bạn cho tác vụ Truyền dữ liệu ra lên Internet trên tất cả các dịch vụ AWS.

  ††† Dữ liệu truyền ra có thể khác với dữ liệu mà ứng dụng của bạn nhận được trong trường hợp bạn dừng kết nối sớm, ví dụ: nếu bạn yêu cầu đối tượng 10GB và dừng kết nối sau khi nhận được 2GB dữ liệu đầu tiên. Amazon S3 cố gắng dừng việc phát trực tuyến dữ liệu, tuy nhiên việc này không xảy ra ngay lập tức. Ở ví dụ này, Dữ liệu truyền ra có thể bằng 3GB (nhiều hơn 1GB so với 2GB bạn đã nhận). Vì vậy, bạn sẽ bị tính phí cho 3GB Dữ liệu truyền ra.

  Để xem các ví dụ về giá S3, hãy xem Câu hỏi thường gặp về việc thanh toán cho S3 hoặc sử dụng Công cụ tính giá AWS.

 • Quản lý và phân tích
 • Bạn sẽ trả phí cho các tính năng và phân tích quản lý lưu trữ (Kho Amazon S3, Phân tích lớp lưu trữ S3, Ống kính lưu trữ S3 và Gắn thẻ đối tượng S3) được kích hoạt trong vùng lưu trữ trên tài khoản của bạn. Công tác quản lý và phân tích Lưu trữ S3 được tính phí theo từng tính năng theo thông tin chi tiết trong bảng bên dưới. Để biết giá Chỉ số Amazon CloudWatch, hãy truy cập Trang giá Amazon CloudWatch. Để biết giá Sự kiện dữ liệu S3 trong AWS CloudTrail, hãy truy cập Trang giá AWS CloudTrail.

  Mức giá phân tích và thông tin chi tiết về lưu trữ
  Giá Ống kính lưu trữ S3
  Giá Thao tác hàng loạt S3
  Lựa chọn S3 và Giá Lựa chọn S3 Glacier

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập FAQ về thuế tiêu thụ » của chúng tôi

  Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

  Để xem các ví dụ về giá S3, hãy truy cập vào Câu hỏi thường gặp về việc thanh toán S3 hoặc sử dụng Công cụ tính giá AWS.

 • Sao chép
 • Giá Sao chép S3
 • S3 Object Lambda
 • Giá S3 Object Lambda
  Ví dụ về giá S3 Object Lambda

  Bạn có 1.000.000 đối tượng chứa dữ liệu nhật ký lịch sử, được tạo ra bởi nhiều ứng dụng. Mục nhập nhật ký mật chiếm 50% lượng dữ liệu. Những nhật ký này được lưu trữ trong lớp lưu trữ S3 Standard và kích thước trung bình của đối tượng là 1000 KB. Bạn đang xây dựng một ứng dụng giúp phân tích dữ liệu này nhưng ứng dụng không được có quyền truy cập vào các mục nhập nhật ký mật.

  Bạn có thể sử dụng S3 Object Lambda để lọc ra các mục nhập nhật ký mật. Quá trình lọc này diễn ra khi nhật ký của bạn được truy xuất từ S3 với các yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn. Hàm Lambda để lọc dữ liệu của bạn được phân bổ 512 MB trong bộ nhớ, có thời gian chạy 1 giây và trả về các đối tượng đã lọc có kích thước 500 KB (trung bình) cho ứng dụng của bạn. Ví dụ này giả định một lần truy xuất mỗi tháng cho mỗi đối tượng. Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) được dùng trong ví dụ này.

  Mức phí của bạn được tính như sau:

  Phí yêu cầu Amazon S3 GET

  Các yêu cầu S3 GET từ lớp bộ nhớ S3 Standard có giá là 0,0004 USD mỗi 1.000 yêu cầu.

  Yêu cầu S3 GET có giá: 1.000.000 yêu cầu * 0,0004 USD/1000 yêu cầu = 0,40 USD

  Phí AWS Lambda

  Chi phí điện toán Lambda là 0,0000167 USD mỗi GB-giây. GB-giây được tính theo số giây mà một hàm Lambda chạy, được điều chỉnh theo dung lượng bộ nhớ được phân bổ cho hàm đó.

  Giá yêu cầu Lambda là 0,2 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu.

  Phí điện toán Lambda: 1.000.000 yêu cầu * 1 giây * 0,5 GB (512 MB/1024) bộ nhớ được phân bổ * 0,0000167 USD mỗi GB-giây = 8,35 USD

  Phí yêu cầu Lambda = 1.000.000 yêu cầu * 0,20 USD mỗi 1 triệu yêu cầu = 0,2 USD

  Tổng chi phí Lambda = 8,35 + 0,20 USD = 8,55 USD

  Phí S3 Object Lambda
  Sau khi hàm Lambda lọc ra đối tượng, 500 KB được trả về ứng dụng với mức phí là 0,005 USD/GB dữ liệu trả về.

  Phí trả về dữ liệu: 1.000.000 * 500KB * 0,005 USD/GB = 2,50 USD

  Tổng phí: 

  Phí yêu cầu Amazon S3 GET = 0,4 USD

  Phí AWS Lambda = 8,55 USD

  Phí Amazon S3 Object Lambda = 2,5 USD

  Tổng cộng = 11,45 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập FAQ về thuế tiêu thụ » của chúng tôi

  Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

  Để xem các ví dụ về giá S3, hãy truy cập vào FAQ về việc thanh toán S3 hoặc sử dụng Bộ tính toán giá AWS.

Bậc miễn phí của AWS

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon S3. Sau khi đăng ký, khách hàng mới của AWS được nhận 5GB dung lượng lưu trữ thuộc lớp lưu trữ Tiêu chuẩn S3 của Amazon S3; 20.000 yêu cầu GET; 2.000 yêu cầu PUT, COPY, POST hoặc LIST và 15GB Truyền dữ liệu Ra mỗi tháng trong một năm.

Mức sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính theo từng tháng trên toàn bộ các Khu vực AWS trừ Khu vực AWS GovCloud và được áp dụng tự động cho hóa đơn của bạn; lượng sử dụng hàng tháng chưa dùng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Công cụ tính giá AWS

Ước tính chi phí cho giải pháp lưu trữ của bạn. Cấu hình ước tính chi phí phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc doanh nghiệp đơn nhất của bạn với Amazon S3. Hãy dùng thử Công cụ tính giá AWS.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon S3
Xem qua các tính năng của Amazon S3

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý dữ liệu, bảo mật, quản lý truy cập, phân tích và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản AWS miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu