S3 Transfer Acceleration

Tải lên và tải xuống S3 đường dài nhanh hơn

Amazon S3 Transfer Acceleration có thể tăng tốc độ chuyển nội dung đến và từ Amazon S3 lên tới 50-500% để chuyển các đối tượng lớn hơn ở khoảng cách xa. Những khách hàng có ứng dụng web hoặc ứng dụng di động với người dùng hoặc ứng dụng rộng rãi được lưu trữ ở xa vùng lưu trữ S3 của họ có thể trải nghiệm tốc độ tải lên và tải xuống đường dài biến đổi qua Internet. S3 Transfer Acceleration (S3TA) làm giảm tính biến đổi trong định tuyến, tắc nghẽn và tốc độ Internet có thể ảnh hưởng đến việc truyền dữ liệu và rút ngắn khoảng cách đến S3 cho các ứng dụng từ xa. S3TA cải thiện hiệu suất truyền bằng cách định tuyến lưu lượng truy cập thông qua các vị trí biên được phân phối toàn cầu của Amazon CloudFront, thông qua các mạng trục chính của AWS và bằng cách sử dụng tối ưu hóa giao thức mạng. Bạn có thể bật S3TA bằng một vài lần nhấp trong bảng điều khiển S3 và kiểm tra lợi ích từ vị trí của bạn bằng công cụ so sánh tốc độ. Với S3TA, bạn chỉ trả tiền cho các hoạt động truyền dữ liệu được tăng tốc.

Giới thiệu về Amazon S3 Transfer Acceleration (2:58)

Lợi ích

Di chuyển dữ liệu nhanh hơn trên những khoảng cách địa lý dài

S3TA có thể tăng tốc di chuyển dữ liệu đường dài đến và từ các vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn. Khoảng cách giữa ứng dụng máy khách của bạn (thiết bị di động, ứng dụng web hoặc công cụ tải lên) và vùng lưu trữ S3 mục tiêu càng dài thì S3TA càng hữu ích. Và nếu S3TA không tăng tốc truyền dữ liệu, bạn sẽ không bị tính phí.

Giảm độ biến thiên của mạng

Đối với những ứng dụng tương tác với các vùng lưu trữ S3 của bạn thông qua API S3 từ bên ngoài khu vực của vùng lưu trữ của bạn, S3TA giúp tránh sự thay đổi trong định tuyến và tắc nghẽn Internet. S3TA thực hiện điều này bằng cách định tuyến tải lên và tải xuống của bạn qua cơ sở hạ tầng mạng toàn cầu AWS, do đó, bạn nhận được lợi ích từ việc tối ưu hóa mạng của chúng tôi.

Rút ngắn khoảng cách đến S3

S3TA rút ngắn khoảng cách giữa các ứng dụng máy khách và máy chủ AWS thừa nhận PUTS và GETS với Amazon S3 bằng mạng lưới toàn cầu gồm hàng trăm vị trí biên CloudFront của chúng tôi. Chúng tôi tự động định tuyến tải lên và tải xuống của bạn thông qua các vị trí biên gần với ứng dụng nhất.

Tối đa hóa việc sử dụng băng thông

Trung bình, S3TA sử dụng đầy đủ băng thông của bạn để chuyền dữ liệu và giảm thiểu ảnh hưởng của khoảng cách đến thông lượng. Điều này giúp đảm bảo hiệu suất nhanh chóng, liên tục đến Amazon S3 bất kể vị trí máy khách của bạn.

Trường hợp sử dụng

Tải lên và tải xuống ứng dụng di động và web

Nhiều khách hàng phát triển các ứng dụng di động hoặc web có tính năng tải tệp lên S3. Khi các ứng dụng này có người dùng ở xa vùng lưu trữ S3 đích, tải lên và tải xuống có thể bị chậm. S3TA có thể giúp tăng tốc truyền dữ liệu đường dài để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn. 

Truyền dữ liệu văn phòng được phân tán

Các nhóm cơ sở hạ tầng CNTT và nhóm ngành kinh doanh có ứng dụng tại chỗ trong các địa điểm phân tán sử dụng API S3 để lưu trữ tệp, hình ảnh thực tế hoặc phương tiện trong một vùng lưu trữ tập trung. S3TA có thể giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu nhạy cảm về thời gian như vậy trên một khoảng cách dài.

Trao đổi dữ liệu với các đối tác đáng tin cậy

Những công ty tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển thường tạo ra số lượng lớn dữ liệu. Họ có thể hợp tác với các trường đại học, bệnh viện, các nhóm chuyên gia hoặc thậm chí các công ty ngang bậc. Để chia sẻ các tập dữ liệu lớn giữa các công ty, khách hàng có thể thiết lập quyền truy cập đặc biệt vào các vùng lưu trữ S3 của họ với các dữ liệu tải lên nhanh để tăng tốc độ trao đổi dữ liệu và tốc độ đổi mới.

Read the documentation
Tài liệu về S3 Transfer Acceleration

Xem tài liệu về S3 Transfer Acceleration để bắt đầu

Tìm hiểu thêm 
Check out more details
FAQ về S3 Transfer Acceleration

Bạn có câu hỏi? Tìm câu trả lời trên trang FAQ

Tìm hiểu thêm 
Công cụ so sánh tốc độ S3 Transfer Acceleration

Hãy thử sử dụng công cụ so sánh tốc độ để tham khảo lợi ích về hiệu năng từ địa điểm của bạn!

Khám phá