AWS Direct Connect là một dịch vụ đám mây với khả năng kết nối trực tiếp mạng của bạn đến AWS nhằm mang tới hiệu năng nhất quán và độ trễ thấp. Với AWS Direct Connect, bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng và không có mức phí tối thiểu. Chúng tôi không áp dụng phí thiết lập và bạn có thể hủy bỏ dịch vụ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, các dịch vụ do Đối tác phân phối AWS Direct Connect cung cấp có thể áp dụng các điều khoản hoặc giới hạn khác.

Bất kỳ hoạt động triển khai AWS Direct Connect nào đều có ba yếu tố định giá; công suất, giờ sử dụng cổnglưu lượng dữ liệu truyền đi (DTO).

Công suất là tốc độ tối đa mà dữ liệu có thể được truyền qua kết nối mạng. Công suất của các kết nối AWS Direct Connect được đo bằng megabit/giây (Mbps) hoặc gigabit/giây (Gbps). Một gigabit mỗi giây, hay 1 Gbps, tương đương với 1.000 megabit mỗi giây (1.000 Mbps).

Giờ sử dụng cổng đo lường thời gian một cổng được cấp phép để bạn sử dụng với thiết bị mạng của AWS hoặc Đối tác phân phối AWS Direct Connect tại một địa điểm AWS Direct Connect. Ngay cả khi không có dữ liệu nào được truyền qua cổng, bạn vẫn bị tính phí cho số giờ sử dụng cổng. Mức định giá giờ sử dụng cổng được xác định dựa theo loại kết nối: chuyên dụng hoặc lưu trữ.

Kết nối chuyên dụng là kết nối vật lý giữa cổng mạng của bạn và cổng mạng AWS tại địa điểm AWS Direct Connect. Giờ sử dụng cổng chuyên dụng sẽ bị tính phí chừng nào cổng đó được cung cấp cho bạn sử dụng. Bạn yêu cầu một kết nối chuyên dụng thông qua phần AWS Direct Connect của Bảng điều khiển quản lý AWS.

Kết nối lưu trữ là kết nối logic mà Đối tác phân phối AWS Direct Connect thay mặt bạn cung cấp. Khi sử dụng kết nối lưu trữ, bạn kết nối với mạng AWS bằng một trong các cổng của đối tác. Bạn yêu cầu một kết nối lưu trữ bằng cách liên hệ trực tiếp với Đối tác phân phối AWS Direct Connect.

Lưu lượng dữ liệu truyền đi (DTO) là lưu lượng mạng tích lũy được gửi qua AWS Direct Connect tới các điểm đích bên ngoài AWS. Lưu lượng này được tính trên mỗi gigabyte (GB) và không giống như các phép đo công suất, DTO là để chỉ lưu lượng dữ liệu được truyền chứ không phải tốc độ truyền. Khi tính DTO, mức định giá chính xác phụ thuộc vào Khu vực AWS và địa điểm AWS Direct Connect mà bạn đang sử dụng (xem bảng bên dưới).

Lưu lượng dữ liệu truyền đến là lưu lượng mạng được gửi tới AWS từ bên ngoài, thông qua AWS Direct Connect. Mức giá truyền dữ liệu đến thông qua AWS Direct Connect luôn là 0,00 USD tại mọi địa điểm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm những loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng Vùng Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) sẽ chịu Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Giờ sử dụng cổng: Kết nối chuyên dụng

Mức định giá theo giờ sử dụng cổng kết nối chuyên dụng được áp dụng thống nhất cho tất cả địa điểm của AWS Direct Connect trên toàn cầu trừ Nhật Bản. Bảng dưới đây liệt kê giá theo giờ sử dụng cổng dựa trên công suất kết nối chuyên dụng đã chọn.

Công suất Giá giờ sử dụng cổng (Tất cả địa điểm AWS Direct Connect trừ Nhật Bản) Giá giờ sử dụng cổng ở Nhật Bản
1Gbps
0,3 USD/giờ 0,285 USD/giờ
10Gbps
2,25 USD/giờ 2,142 USD/giờ
100Gbps 22,50 USD/giờ 22,50 USD/giờ

Giờ sử dụng cổng: Kết nối lưu trữ

Liên hệ với Đối tác AWS Direct Connect để đặt mua Kết nối lưu trữ. Mức định giá theo giờ sử dụng cổng Kết nối lưu trữ được áp dụng thống nhất cho tất cả địa điểm của AWS Direct Connect trên toàn cầu trừ Nhật Bản. Bảng dưới đây liệt kê giá theo giờ sử dụng cổng dựa trên công suất kết nối lưu trữ đã chọn.

Công suất Giá giờ sử dụng cổng (Tất cả địa điểm AWS Direct Connect trừ Nhật Bản) Giá giờ sử dụng cổng ở Nhật Bản
50Mbps 0,03 USD/giờ 0,029 USD/giờ
100Mbps 0,06 USD/giờ 0,057 USD/giờ
200Mbps 0,08 USD/giờ 0,076 USD/giờ
300Mbps 0,12 USD/giờ 0,114 USD/giờ
400Mbps 0,16 USD/giờ 0,152 USD/giờ
500Mbps 0,20 USD/giờ 0,190 USD/giờ
1Gbps*
0,33 USD/giờ 0,314 USD/giờ
2Gbps* 0,66 USD/giờ 0,627 USD/giờ
5Gbps* 1,65 USD/giờ 1,568 USD/giờ
10Gbps*
2,48 USD/giờ 2.361 USD/giờ

* Các mức công suất này được một số Đối tác AWS Direct Connect cung cấp.

Định giá truyền dữ liệu đi (DTO) của AWS Direct Connect

Mức định giá DTO phụ thuộc vào Khu vực AWS nguồn và địa điểm AWS Direct Connect. Bắt đầu bằng cách chọn địa điểm AWS Direct Connect của bạn từ tab có liên quan bên dưới để xem mức định giá USD/GB cho dữ liệu được truyền đi từ mỗi Khu vực AWS đến một địa điểm AWS Direct Connect. Hoặc, nếu muốn, bạn có thể tham khảo bảng định giá truyền dữ liệu đầy đủ. Nếu bạn đang sử dụng cổng AWS Direct Connect, bạn sẽ phải trả phí dữ liệu DTO hiện hành dựa trên Khu vực AWS là nguồn của lưu lượng truy cập và địa điểm AWS Direct Connect nơi nó được kết nối.

 • Hoa Kỳ
 • Canada
 • Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
 • Nhật Bản
 • Đặc khu hành chính Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan
 • Ấn Độ
 • Nam Mỹ
 • Úc
 • Hoa Kỳ
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)
  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông)
  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  165 Halsey Street, Newark 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Cologix COL2, Columbus 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Cologix MIN3, Minneapolis 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite DE1, Denver 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite NY1, New York 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite LA1, Los Angeles 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite SV2, Milpitas 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite SV4, Santa Clara 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite VA1, Reston 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0,1100 USD
  CyrusOne West III, Houston 0,0200 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Digital Realty ATL1, Atlanta 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  EdgeConneX, Portland 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix CH2, Chicago 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix DA2, Dallas 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix DC2/DC11, Ashburn 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix LA3, El Segundo 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix MI1, Miami 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix NY5, Secaucus  0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix SV5, San Jose
  0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CrownCastle (trước đây là Lightower), Philadelphia 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Markley, One Summer Street, Boston 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Netrality Properties 1102 Grand, Kansas City 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  PhoenixNAP, Phoenix 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Pittock Block, Portland 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  QTS, Chicago 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Switch SUPERNAP 8, Las Vegas 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  T5 tại El Segundo, Los Angeles, CA 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD 0.11 USD
  TierPoint, Seattle 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD 
  Westin Building Exchange 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD 
 • Canada
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông)
  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  Allied 250 Front Street W, Toronto 0.02 USD 0.02 USD 0.03 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Cologix MTL3, Montréal 0.02 USD 0.02 USD 0.03 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Cologix VAN2, Vancouver 0.02 USD 0.02 USD 0.03 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  eStruxture, Montréal
  0.02 USD 0.02 USD 0.03 USD 0.09 USD 0.09 USD
  0.085 USD 0.15 USD
  0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
 • Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  AWS Bahrain DC52, Manama, Bahrain 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD  0,09 USD 0.1700 USD
  AWS Bahrain DC53, Manama, Bahrain 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD  0,09 USD 0,17 USD
  CDLAN Srl ở Via Caldera 21, Milano 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD 
  CE Colo, Prague 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Digital Realty (Anh), Docklands, London 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  DigiPlex Ulven, Oslo 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Eircom Clonshaugh, Dublin 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix AM3, Amsterdam 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD
  0.085 USD 0.1107 USD
  0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix DX1, Dubai 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,09 USD  0.11 USD
  Equinix FR5, Frankfurt 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix HE6, Helsinki 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix LD5, Slough 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix MA3, Manchester 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix ML2, Milano, Italy 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix MU1, Munich 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix PA3, Paris 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix SK1, Stockholm 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix ITConic MD 2, Madrid 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix WA1, Warsaw 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Etisalat Smart Hub Data Center, Fujairah 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,09 USD  0.11 USD
  Interxion AMS7, Amsterdam 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion CPH2, Copenhagen 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion DUB2, Dublin 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion FRA6, Frankfurt 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion MAD2, Madrid 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion PAR7, Paris 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion STO1, Stockholm 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion VIE2, Vienna 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion ZUR1, Zurich 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion MRS1, Marseille 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  IPB, Berlin 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  MedOne ở Haifa, Israel 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD  0,09 USD 0.1700 USD
  Telehouse West, London 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Telehouse Voltaire, Paris 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Teraco CT1, Cape Town 0.11 USD 0.11 USD 0.11 USD 0.17 USD 0.16 USD 0,14 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,17 USD  0.11 USD
  Teraco JB1, Johannesburg 0.11 USD 0.11 USD 0.11 USD 0.17 USD 0.16 USD 0,14 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,17 USD  0.11 USD
 • Nhật Bản
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  Trung tâm dữ liệu AT Tokyo CC1 Chuo, Tokyo 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.042 USD 0.1132 USD 0.17 USD 0.1132 USD 0,15 USD  0,17 USD
  Equinix OS1, Osaka 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.042 USD 0.1132 USD 0.17 USD 0.1132 USD 0,15 USD  0,17 USD
  Equinix TY2, Tokyo 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.042 USD 0.1132 USD 0.17 USD 0.1132 USD 0,15 USD  0,17 USD
 • Đặc khu hành chính Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan
 • Đến địa điểm Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  Chief Telecom LY, Đài Bắc 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  Chunghwa Telecom, Đài Bắc, Đài Loan 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  Equinix SG2, Singapore 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  Global Switch, Singapore 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  KINX, Seoul 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  LG U+ Pyeong-Chon Mega Center, Seoul 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  iAdvantage Mega-i, Đặc khu hành chính Hồng Kông 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD
  0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  Menara AIMS, Kuala Lumpur 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  Equinix HK1, Tsuen Wan, Đặc khu hành chính Hồng Kông 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
 • Ấn Độ
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  GPX, Mumbai 0,06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
  NetMagic DC2, Bangalore 0,06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
  Sify Rabale, Mumbai 0,06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
  STT Delhi DC2, Delhi 0.06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
  STT GDC India Pvt. Ltd. VSB, Chennai 0,06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
  STT Hyderabad DC1, Hyderabad 0.06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
 • Nam Mỹ
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  Equinix RJ2, Rio de Janeiro 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0.16 USD 0.11 USD 0.19 USD 0,16 USD  0,16 USD
  Equinix SP4, Sao Paulo  0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0.16 USD 0.11 USD 0.19 USD 0,16 USD  0,16 USD
  Tivit, Sao Paulo 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0.16 USD 0.11 USD 0.19 USD 0,16 USD  0,16 USD
 • Úc
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  Equinix SY3, Sydney 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD 0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD 
  Global Switch, Sydney 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD 0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD 
  NEXTDC C1, Canberra 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD 0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD 
  NEXTDC M1, Melbourne 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD 0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD 
  NEXTDC P1, Perth 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD
  0.042 USD 0,19 USD  0,1900 USD 

Định giá truyền dữ liệu đến của AWS Direct Connect

Mức giá truyền dữ liệu đến luôn là 0,00 USD/gigabyte tại mọi địa điểm Direct Connect.

Bảng định giá đầy đủ dịch vụ truyền dữ liệu của AWS Direct Connect

Truyền dữ liệu từ khu vực AWS
 
  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ) Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo) Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
Trung Đông (Bahrain) Châu Phi (Cape Town)
Địa điểm AWS Direct Connect tại:                    
Hoa Kỳ 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD 0.11 USD
Canada 0.02 USD 0.02 USD 0.03 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
Châu Âu 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
Nhật Bản 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.042 USD 0.1132 USD 0.17 USD 0.1132 USD 0,15 USD  0,17 USD
Đặc khu hành chính Hồng Kông, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD
0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
Ấn Độ 0,06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
Nam Mỹ 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0.16 USD 0.11 USD 0.19 USD 0,16 USD  0,16 USD
Úc 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD 0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD
Nam Phi 0.11 USD 0.11 USD 0.11 USD 0.17 USD 0.16 USD 0,14 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,17 USD  0.11 USD
Trung Đông (Bahrain, Israel, UAE) 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,09 USD  0,17 USD

Ví dụ định giá

Ví dụ 1: Một khối lượng công việc quan trọng đòi hỏi khả năng khôi phục cao

Bạn làm việc cho một công ty sản xuất quy mô vừa đã chuyển hệ thống quản lý hàng tồn kho sang AWS. Hệ thống này quan trọng đối với các hoạt động liên tục của bạn nhưng không cần xử lý các giao dịch trong thời gian thực. Hóa đơn AWS Direct Connect hàng tháng của bạn sẽ là tổng của phí truyền dữ liệu và phí giờ sử dụng cổng.

Tính phí giờ sử dụng cổng hàng tháng cho AWS Direct Connect

Giả sử rằng dựa trên Đề xuất về khả năng khôi phục của AWS Direct Connect, bạn hợp tác với một Đối tác phân phối AWS Direct Connect để triển khai một kiến trúc có khả năng khôi phục cao. Hoạt động này đòi hỏi việc thiếp lập một cổng tại hai địa điểm AWS Direct Connect riêng biệt (một cổng ở Chicago, IL và cổng còn lại ở Columbus, OH). Cả hai địa điểm này đều được liên kết với Khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Tại mỗi địa điểm, bạn luôn được kết nối với một cổng Lưu trữ 2 Gbps (gigabit/giây), ngay cả khi không gửi hay nhận dữ liệu.


Số địa điểm AWS Direct Connect

2 địa điểm

Số cổng sử dụng tại mỗi địa điểm

1 cổng

Loại cổng

Lưu trữ

Công suất cổng

2 Gbps

Giá giờ sử dụng cổng

0,66 USD/giờ

Số giờ kết nối

730 giờ*
Tổng phí giờ sử dụng cổng
963,60 USD/tháng
(2 địa điểm x 1 cổng/địa điểm) x 0,66 USD/giờ x 730 giờ
* Trong ví dụ này, chúng ta giả định rằng 8.760 giờ một năm / 12 tháng = 730 giờ

Tính phí truyền dữ liệu hàng tháng cho AWS Direct Connect

Nguồn lưu lượng truy cập của bạn là một phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) bên trong Amazon Virtual Private Cloud (VPC) đang chạy ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Phiên bản EC2 này gửi 1 terabyte dữ liệu ra khỏi AWS mỗi tháng và nhận 2 terabyte dữ liệu từ bên ngoài AWS.

Phí truyền dữ liệu đi (DTO)  

Khu vực AWS truyền dữ liệu đi

Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

Địa điểm AWS Direct Connect

Columbus, OH

Dữ liệu đã truyền đi

1024 GB*

Giá truyền dữ liệu đi

0,02 USD/giờ
Tổng phí truyền dữ liệu đi
20,48 USD/tháng
  1024 GB x 0,02 USD
* 1 TB = 1024 GB

Dữ liệu được truyền tới AWS
Bất kể khối lượng và vị trí, giá truyền dữ liệu đến AWS qua AWS Direct Connect là 0,00 USD/GB.

Tổng phí AWS Direct Connect cho ví dụ số 1
Dựa trên những kết quả này, hóa đơn AWS Direct Connect hàng tháng của bạn là 984,08 USD/tháng. Khoản phí này không bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào có thể đến từ Đối tác phân phối AWS Direct Connect của bạn hoặc các nhà cung cấp khác.

Tổng phí giờ sử dụng cổng

963,60 USD/tháng

Tổng phí truyền dữ liệu

20,48 USD/tháng
Tổng 
984,08 USD/tháng
  963,60 USD + 20,48 USD
 

Ví dụ 2: Khối lượng công việc yêu cầu khả năng khôi phục tối đa

Bạn phụ trách mạng lưới toàn cầu cho một công ty trò chơi mới nổi và bạn phải thiết kế mạng lưới với khả năng khôi phục tối đa. Như trong ví dụ trước, hóa đơn AWS Direct Connect hàng tháng của bạn sẽ là tổng của phí truyền dữ liệu và phí giờ sử dụng cổng tạo ra bởi khối lượng công việc của bạn.

Tính phí giờ sử dụng cổng hàng tháng cho AWS Direct Connect
Làm theo đề xuất về khả năng khôi phục của AWS Direct Connectđể thiết kế mạng lưới có khả năng khôi phục tối đa, bạn tạo hai kết nối cổng tại hai địa điểm AWS Direct Connect riêng biệt về mặt địa lý (một ở Newark, NJ và một ở Columbus, OH). Bạn đang sử dụng một Cổng AWS Direct Connectnên bạn có thể truy cập vào bất kỳ Khu vực AWS nào (trừ các Khu vực AWS tại Trung Quốc) từ những địa điểm AWS Direct Connect này. Tại mỗi địa điểm, bạn luôn được kết nối với một cổng chuyên dụng dự phòng 10 Gbps (gigabit/giây), ngay cả khi không gửi hay nhận dữ liệu. Quan trọng hơn cả, bạn đã chọn công suất cổng của mình để nếu bất kỳ liên kết nào bị gián đoạn, các liên kết khác có đủ công suất dư thừa để đảm nhận tải bổ sung một cách ổn định.


Số địa điểm AWS Direct Connect

2 địa điểm

Số cổng sử dụng tại mỗi địa điểm

2 cổng

Loại cổng

Chuyên dụng

Công suất cổng

10 Gbps

Giá giờ sử dụng cổng

2,25 USD/giờ

Số giờ kết nối

730 giờ*
Tổng phí giờ sử dụng cổng
6.570,00 USD/tháng
(2 địa điểm x 2 cổng/địa điểm) x 2,25 USD/giờ x 730 giờ
* Trong ví dụ này, chúng ta giả định rằng 8.760 giờ một năm / 12 tháng = 730 giờ

Tính phí truyền dữ liệu hàng tháng cho AWS Direct Connect

Lưu lượng truyền dữ liệu ra của bạn đến từ 10 VPC lớn của Amazon đặt tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), truyền 400 terabyte dữ liệu ra khỏi AWS và đến khách hàng của bạn mỗi tháng. Trong cùng khoảng thời gian, 1 petabyte dữ liệu được gửi đến các VPC này từ bên ngoài AWS bằng những kết nối AWS Direct Connect của bạn.

Phí truyền dữ liệu đi (DTO)  

Khu vực AWS truyền dữ liệu đi

Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

Địa điểm AWS Direct Connect

165 Halsey St, Newark

Dữ liệu đã truyền đi

409.600 GB*

Giá truyền dữ liệu đi

0,02 USD/GB
Tổng phí truyền dữ liệu đi
8.192,00 USD/tháng
  409.600 GB x 0,02 USD
* 1 TB = 1024 GB

Dữ liệu được truyền tới AWS
Giá truyền dữ liệu đến AWS qua AWS Direct Connect là 0,00 USD/GB bất kể khối lượng.

Tổng phí AWS Direct Connect cho ví dụ số 2
Dựa trên những giả định này, hóa đơn AWS Direct Connect hàng tháng của bạn là 14.762,00 USD/tháng. Khoản phí này không bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào có thể đến từ Đối tác phân phối AWS Direct Connect của bạn hoặc các nhà cung cấp khác.

Tổng phí giờ sử dụng cổng

6.570,00 USD/tháng

Tổng phí truyền dữ liệu

8.192,00 USD/tháng
Tổng 
14.762,00 USD/tháng
  6.570,00 USD + 8.192,00 USD
 

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm tài nguyên về AWS Direct Connect

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi