Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu.

AWS Direct Connect có hai yếu tố tính phí: giờ sử dụng cổng và truyền dữ liệu ra bên ngoài. Tính giá theo giờ sử dụng cổng được xác định theo loại kết nối - Kết nối chuyên dụng hoặc Kết nối lưu trữ - và dung lượng. Dữ liệu truyền ra qua AWS Direct Connect được tính giá theo GB.

Để biết thông tin về sự khác nhau giữa Kết nối chuyên dụng và Kết nối lưu trữ, hãy xem Đối tác AWS Direct Connect.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng Vùng Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) sẽ chịu Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Kết nối chuyên dụng AWS Direct Connect

Cách tính giá theo giờ sử dụng cổng Kết nối chuyên dụng được áp dụng thống nhất cho tất cả địa điểm của AWS Direct Connect trên toàn cầu trừ Nhật Bản. Bảng dưới đây liệt kê giá theo giờ sử dụng cổng theo dung lượng Kết nối chuyên dụng đã chọn. 

Dung lượng Giá giờ sử dụng cổng (Tất cả địa điểm AWS Direct Connect trừ Nhật Bản) Giá giờ sử dụng cổng ở Nhật Bản
1 G
0.3 USD/giờ 0.285 USD/giờ
10 G
2.25 USD/giờ 2.142 USD/giờ
100G 22,50 USD/giờ 22,50 USD/giờ

Kết nối được lưu trữ AWS Direct Connect

Liên hệ với Đối tác AWS Direct Connect để đặt mua Kết nối lưu trữ. Cách tính giá theo giờ sử dụng cổng Kết nối lưu trữ được áp dụng thống nhất cho tất cả địa điểm của AWS Direct Connect trên toàn cầu trừ Nhật Bản. Bảng dưới đây liệt kê giá theo giờ sử dụng cổng theo dung lượng Kết nối lưu trữ đã chọn.

Dung lượng Giá giờ sử dụng cổng (Tất cả địa điểm AWS Direct Connect trừ Nhật Bản) Giá giờ sử dụng cổng ở Nhật Bản
50M 0.03 USD/giờ 0.029 USD/giờ
100M 0.06 USD/giờ 0.057 USD/giờ
200M 0.08 USD/giờ 0.076 USD/giờ
300M 0.12 USD/giờ 0.114 USD/giờ
400M 0.16 USD/giờ 0.152 USD/giờ
500M 0.20 USD/giờ 0.190 USD/giờ
1G*
0.33 USD/giờ 0.314 USD/giờ
2G* 0.66 USD/giờ 0.627 USD/giờ
5G* 1.65 USD/giờ 1.568 USD/giờ
10G*
2.48 USD/giờ 2.361 USD/giờ

* Các dụng lượng này khả dụng từ Đối tác AWS Direct Connect được chọn.

Dịch vụ truyền dữ liệu của AWS Direct Connect

Mức giá truyền dữ liệu VÀO là 0 USD mỗi GB ở tất cả địa điểm.

Mức gia truyền dữ liệu RA phụ thuộc vào Khu vực AWS và địa điểm AWS Direct Connect gốc. Hãy chọn địa điểm Direct Connect từ phần tương ứng bên dưới để nhận báo giá USD/GB cho Truyền dữ liệu ra khỏi Khu vực AWS đến địa điểm AWS Direct Connect hoặc nhấp vào đây để xem toàn bộ bảng giá truyền dữ liệu ra. Nếu bạn đang sử dụng cổng Direct Connect, bạn sẽ trả phí dữ liệu đầu ra áp dụng dựa trên Khu vực AWS nguồn và vị trí AWS Direct Connect.

 • Hoa Kỳ
 • Canada
 • Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
 • Nhật Bản
 • Đặc khu hành chính Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan
 • Ấn Độ
 • Nam Mỹ
 • Úc
 • Hoa Kỳ
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)
  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông)
  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  165 Halsey Street, Newark 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Cologix COL2, Columbus 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Cologix MIN3, Minneapolis 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite DE1, Denver 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite NY1, New York 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite LA1, Los Angeles 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite SV2, Milpitas 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite SV4, Santa Clara 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CoreSite VA1, Reston 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0,1100 USD
  CyrusOne West III, Houston 0,0200 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Digital Realty ATL1, Atlanta 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  EdgeConneX, Portland 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix CH2, Chicago 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix DA2, Dallas 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix DC2/DC11, Ashburn 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix LA3, El Segundo 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix MI1, Miami 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix NY5, Secaucus  0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Equinix SV5, San Jose
  0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  CrownCastle (trước đây là Lightower), Philadelphia 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Markley, One Summer Street, Boston 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Netrality Properties 1102 Grand, Kansas City 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  PhoenixNAP, Phoenix 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Pittock Block, Portland 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  QTS, Chicago 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Switch SUPERNAP 8, Las Vegas 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  T5 tại El Segundo, Los Angeles, CA 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD 0.11 USD
  TierPoint, Seattle 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD 
  Westin Building Exchange 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD 
 • Canada
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông)
  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  Allied 250 Front Street W, Toronto 0.02 USD 0.02 USD 0.03 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Cologix MTL3, Montréal 0.02 USD 0.02 USD 0.03 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  Cologix VAN2, Vancouver 0.02 USD 0.02 USD 0.03 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
  eStruxture, Montréal
  0.02 USD 0.02 USD 0.03 USD 0.09 USD 0.09 USD
  0.085 USD 0.15 USD
  0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
 • Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  AWS Bahrain DC52, Manama, Bahrain 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD  0,09 USD 0.1700 USD
  AWS Bahrain DC53, Manama, Bahrain 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD  0,09 USD 0,17 USD
  CDLAN Srl ở Via Caldera 21, Milano 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD 
  CE Colo, Prague 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Digital Realty (Anh), Docklands, London 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  DigiPlex Ulven, Oslo 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Eircom Clonshaugh, Dublin 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix AM3, Amsterdam 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD
  0.085 USD 0.1107 USD
  0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix DX1, Dubai 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,09 USD  0.11 USD
  Equinix FR5, Frankfurt 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix HE6, Helsinki 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix LD5, Slough 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix MA3, Manchester 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix ML2, Milano, Italy 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix MU1, Munich 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix PA3, Paris 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix SK1, Stockholm 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix ITConic MD 2, Madrid 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Equinix WA1, Warsaw 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Etisalat Smart Hub Data Center, Fujairah 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,09 USD  0.11 USD
  Interxion AMS7, Amsterdam 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion CPH2, Copenhagen 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion DUB2, Dublin 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion FRA6, Frankfurt 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion MAD2, Madrid 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion PAR7, Paris 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion STO1, Stockholm 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion VIE2, Vienna 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion ZUR1, Zurich 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Interxion MRS1, Marseille 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  IPB, Berlin 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  MedOne ở Haifa, Israel 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD  0,09 USD 0.1700 USD
  Telehouse West, London 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Telehouse Voltaire, Paris 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
  Teraco CT1, Cape Town 0.11 USD 0.11 USD 0.11 USD 0.17 USD 0.16 USD 0,14 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,17 USD  0.11 USD
  Teraco JB1, Johannesburg 0.11 USD 0.11 USD 0.11 USD 0.17 USD 0.16 USD 0,14 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,17 USD  0.11 USD
 • Nhật Bản
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  Trung tâm dữ liệu AT Tokyo CC1 Chuo, Tokyo 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.042 USD 0.1132 USD 0.17 USD 0.1132 USD 0,15 USD  0,17 USD
  Equinix OS1, Osaka 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.042 USD 0.1132 USD 0.17 USD 0.1132 USD 0,15 USD  0,17 USD
  Equinix TY2, Tokyo 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.042 USD 0.1132 USD 0.17 USD 0.1132 USD 0,15 USD  0,17 USD
 • Đặc khu hành chính Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan
 • Đến địa điểm Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  Chief Telecom LY, Đài Bắc 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  Chunghwa Telecom, Đài Bắc, Đài Loan 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  Equinix SG2, Singapore 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  Global Switch, Singapore 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  KINX, Seoul 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  LG U+ Pyeong-Chon Mega Center, Seoul 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  iAdvantage Mega-i, Đặc khu hành chính Hồng Kông 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD
  0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  Menara AIMS, Kuala Lumpur 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
  Equinix HK1, Tsuen Wan, Đặc khu hành chính Hồng Kông 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.042 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
 • Ấn Độ
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  GPX, Mumbai 0,06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
  NetMagic DC2, Bangalore 0,06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
  Sify Rabale, Mumbai 0,06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
  STT Delhi DC2, Delhi 0.06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
  STT GDC India Pvt. Ltd. VSB, Chennai 0,06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
  STT Hyderabad DC1, Hyderabad 0.06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
 • Nam Mỹ
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  Equinix RJ2, Rio de Janeiro 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0.16 USD 0.11 USD 0.19 USD 0,16 USD  0,16 USD
  Equinix SP4, Sao Paulo  0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0.16 USD 0.11 USD 0.19 USD 0,16 USD  0,16 USD
  Tivit, Sao Paulo 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0.16 USD 0.11 USD 0.19 USD 0,16 USD  0,16 USD
 • Úc
 • Đến địa điểm AWS Direct Connect Từ Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  Từ Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Từ Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ Nam Mỹ (Sao Paulo) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Từ Trung Đông (Bahrain) Từ Châu Phi (Cape Town)
  Equinix SY3, Sydney 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD 0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD 
  Global Switch, Sydney 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD 0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD 
  NEXTDC C1, Canberra 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD 0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD 
  NEXTDC M1, Melbourne 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD 0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD 
  NEXTDC P1, Perth 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD
  0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD 

Bảng giá đầy đủ dịch vụ truyền dữ liệu của AWS Direct Connect

Truyền dữ liệu từ khu vực AWS
 
  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ) Canada (Miền Trung) Từ Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Stockholm), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Milan)  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) Từ Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo) Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
Trung Đông (Bahrain) Châu Phi (Cape Town)
Địa điểm AWS Direct Connect tại:                    
Hoa Kỳ 0.02 USD 0.02 USD 0.0282 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD 0.11 USD
Canada 0.02 USD 0.02 USD 0.03 USD 0.09 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.15 USD 0.13 USD 0.11 USD  0.11 USD
Châu Âu 0.02 USD 0.03 USD 0.02 USD 0,06 USD 0.09 USD 0.085 USD 0.1107 USD 0.13 USD 0,1 USD  0.11 USD
Nhật Bản 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.042 USD 0.1132 USD 0.17 USD 0.1132 USD 0,15 USD  0,17 USD
Đặc khu hành chính Hồng Kông, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan 0.0491 USD 0.05 USD 0,06 USD 0.041 USD 0.041 USD 0.1 USD 0.17 USD
0.1107 USD 0,15 USD  0,16 USD
Ấn Độ 0,06 USD 0,06 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.045 USD 0.18 USD 0,14 USD 0,103 USD  0,14 USD
Nam Mỹ 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.17 USD 0.1107 USD 0.16 USD 0.11 USD 0.19 USD 0,16 USD  0,16 USD
Úc 0,06 USD 0,06 USD 0,06 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.11 USD 0.18 USD 0.042 USD 0,19 USD  0,19 USD
Nam Phi 0.11 USD 0.11 USD 0.11 USD 0.17 USD 0.16 USD 0,14 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,17 USD  0.11 USD
Trung Đông (Bahrain, Israel, UAE) 0.11 USD 0.11 USD 0.1 USD 0.15 USD 0.15 USD 0.103 USD 0.16 USD 0.19 USD 0,09 USD  0,17 USD

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm tài nguyên về AWS Direct Connect

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi