AWS Direct Connect là dịch vụ đám mây có khả năng kết nối trực tiếp mạng của bạn với AWS nhằm mang tới hiệu năng nhất quán và độ trễ thấp. Với AWS Direct Connect, bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng và không có mức phí tối thiểu. Chúng tôi không áp dụng phí thiết lập và bạn có thể hủy bỏ dịch vụ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, các dịch vụ do Đối tác phân phối AWS Direct Connect hoặc nhà phân phối dịch vụ địa phương khác của bạn cung cấp có thể áp dụng các điều khoản khác.

Khi đã liên kết các vị trí của mình với AWS Direct Connect, bạn có thể sử dụng SiteLink để gửi dữ liệu giữa những vị trí này. Khi sử dụng SiteLink, dữ liệu di chuyển qua đường dẫn ngắn nhất giữa các vị trí. Tính năng SiteLink được tắt theo mặc định và có thể bật hoặc tắt bất kỳ lúc nào.

Các thành phần định giá

Khi kết nối với các tài nguyên đang chạy trong bất kỳ Khu vực AWS nào (chẳng hạn như Amazon Virtual Private Cloud hoặc AWS Transit Gateway), có ba yếu tố xác định mức giá: công suất, số giờ sử dụng cổng và dữ liệu truyền đi (DTO).

Công suất là tốc độ tối đa có thể truyền dữ liệu qua một kết nối mạng. Dung lượng của các kết nối AWS Direct Connect được đo bằng megabit trên giây (Mbps) hoặc gigabit trên giây (Gbps). Một gigabit trên giây, hay 1 Gbps, tương đương với 1.000 megabit trên giây (1.000 Mbps).

Số giờ sử dụng cổng đo lường thời gian cung cấp cổng cho bạn sử dụng bằng thiết bị mạng của AWS hoặc Đối tác phân phối AWS Direct Connect tại một vị trí AWS Direct Connect. Ngay cả khi không có dữ liệu nào được truyền qua cổng, bạn vẫn bị tính phí cho số giờ sử dụng cổng. Mức định giá số giờ sử dụng cổng được xác định dựa theo loại kết nối: chuyên dụng hay lưu trữ.

Kết nối chuyên dụng là kết nối vật lý giữa cổng mạng của bạn và cổng mạng AWS bên trong một vị trí AWS Direct Connect. Số giờ sử dụng cổng chuyên dụng sẽ bị tính phí chừng nào cổng đó được cung cấp cho bạn sử dụng. Bạn yêu cầu một kết nối chuyên dụng thông qua phần AWS Direct Connect của Bảng điều khiển quản lý AWS.

Kết nối lưu trữ là kết nối logic mà Đối tác phân phối AWS Direct Connect thay mặt bạn cung cấp. Khi sử dụng kết nối lưu trữ, bạn kết nối với mạng AWS bằng một trong các cổng của đối tác. Bạn yêu cầu một kết nối lưu trữ bằng cách liên hệ trực tiếp với Đối tác phân phối AWS Direct Connect.

Dữ liệu truyền ra ngoài (DTO) đề cập đến lưu lượng mạng tích lũy được gửi qua AWS Direct Connect tới các điểm đích bên ngoài AWS. Lưu lượng này được tính phí trên mỗi gigabyte (GB) và không giống như các phép đo dung lượng, DTO đề cập tới lượng dữ liệu được truyền đi, chứ không phải tốc độ truyền. Khi tính DTO, mức định giá chính xác phụ thuộc vào Khu vực AWS hoặc Khu vực địa phương AWS và vị trí AWS Direct Connect mà bạn đang sử dụng (xem bảng bên dưới). 

Dữ liệu truyền đến đề cập tới lưu lượng mạng được gửi tới AWS từ bên ngoài, thông qua AWS Direct Connect. Mức giá truyền dữ liệu đến thông qua AWS Direct Connect luôn là 0,00 USD mỗi GB tại mọi địa điểm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) sẽ chịu Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Khi gửi lưu lượng mạng từ một điểm hiện diện (PoP) của AWS Direct Connect đến một điểm khác, chẳng hạn như khi bạn muốn kết nối hai hay nhiều trung tâm dữ liệu hoặc văn phòng chi nhánh, có hai yếu tố xác định chi phí bổ sung: số giờ sử dụng SiteLink và việc truyền dữ liệu bằng SiteLink.

Số giờ sử dụng SiteLink phản ánh số giờ mà giao diện ảo (VIF) AWS Direct Connect đã bật tính năng SiteLink.

Truyền dữ liệu bằng SiteLink đề cập đến lượng dữ liệu luân chuyển giữa các vị trí AWS Direct Connect và bạn phải thanh toán cho mỗi gigabyte (GB). Mức giá truyền dữ liệu bằng SiteLink thay đổi tùy thuộc vào nguồn và đích của lưu lượng mạng. Ví dụ: mức giá tính cho dữ liệu được gửi từ Châu Âu đến Canada sẽ khác với dữ liệu được gửi từ Châu Âu đến Ấn Độ.

Số giờ sử dụng cổng: Kết nối chuyên dụng

Mức định giá số giờ sử dụng cổng cho kết nối chuyên dụng được áp dụng thống nhất cho mọi vị trí AWS Direct Connect trên toàn cầu, trừ Nhật Bản. Bảng dưới đây liệt kê giá theo giờ sử dụng cổng cho dung lượng kết nối chuyên dụng đã chọn.

Công suất Mức giá số giờ sử dụng cổng
(Ngoại trừ Nhật Bản)
Mức giá số giờ sử dụng cổng ở Nhật Bản
1 Gbps
0,30 USD/giờ 0,285 USD/giờ
10 Gbps
2,25 USD/giờ 2,142 USD/giờ
100 Gbps 22,50 USD/giờ 22,50 USD/giờ

Số giờ sử dụng cổng: Kết nối lưu trữ

Liên hệ với Đối tác AWS Direct Connect để đặt mua Kết nối lưu trữ. Cách tính giá số giờ sử dụng cổng cho Kết nối lưu trữ được áp dụng thống nhất cho mọi vị trí AWS Direct Connect trên toàn cầu, trừ Nhật Bản. Bảng dưới đây liệt kê giá theo giờ sử dụng cổng cho dung lượng kết nối lưu trữ đã chọn.

Công suất Mức giá số giờ sử dụng cổng
(Ngoại trừ Nhật Bản)
Mức giá số giờ sử dụng cổng ở Nhật Bản
50 Mbps 0,03 USD/giờ 0,029 USD/giờ
100 Mbps 0,06 USD/giờ 0,057 USD/giờ
200 Mbps 0,08 USD/giờ 0,076 USD/giờ
300 Mbps 0,12 USD/giờ 0,114 USD/giờ
400 Mbps 0,16 USD/giờ 0,152 USD/giờ
500 Mbps 0,20 USD/giờ 0,190 USD/giờ
1 Gbps*
0,33 USD/giờ 0,314 USD/giờ
2 Gbps* 0,66 USD/giờ 0,627 USD/giờ
5 Gbps* 1,65 USD/giờ 1,568 USD/giờ
10 Gbps*
2,48 USD/giờ 2.361 USD/giờ

* Các mức công suất này được một số Đối tác AWS Direct Connect cung cấp.

Định giá truyền dữ liệu đi (DTO) của AWS Direct Connect

Mức định giá DTO phụ thuộc vào Khu vực AWS nguồn và địa điểm AWS Direct Connect. Bắt đầu bằng cách chọn vị trí AWS Direct Connect của bạn từ tab có liên quan bên dưới để xem mức định giá USD trên mỗi GB cho dữ liệu được truyền đi từ mỗi Khu vực AWS đến một vị trí AWS Direct Connect. Hoặc nếu muốn, bạn có thể tham khảo bảng định giá truyền dữ liệu đầy đủ. Nếu đang sử dụng cổng AWS Direct Connect, bạn sẽ phải trả phí dữ liệu DTO hiện hành dựa trên Khu vực AWS là nguồn của lưu lượng truy cập và vị trí AWS Direct Connect nơi nó được kết nối.

 • Hoa Kỳ
 •   Truyền dữ liệu từ Khu vực AWS
  Đến Direct Connect
  Vị trí
  Mọi khu vực
  ở Hoa Kỳ
  Canada
  (Miền Trung)
   Mọi khu vực
  ở châu Âu
  Châu Á Thái Bình Dương
  (Tokyo, Osaka)
  Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Hồng Kông)
  Châu Á Thái Bình Dương (Indonesia)  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo) Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Trung Đông (Bahrain,
  Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
  Châu Phi (Cape Town)
  165 Halsey Street, Newark 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD  0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Cologix COL2, Columbus 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Cologix MIN3, Minneapolis 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  CoreSite DE1, Denver 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  CoreSite NY1, New York 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  CoreSite LA1, Los Angeles 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  CoreSite SV2, Milpitas 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  CoreSite SV4, Santa Clara 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  CoreSite VA1, Reston 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  CyrusOne West III, Houston 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Databank LAS1, Las Vegas  0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD 0,1100 USD
  Digital Realty ATL1, Atlanta 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  EdgeConneX, Portland 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Equinix CH2, Chicago 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Equinix DA2, Dallas 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Equinix DC2/DC11, Ashburn 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Equinix LA3, El Segundo 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Equinix MI1, Miami 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Equinix NY5, Secaucus  0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Equinix SV5, San Jose
  0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  CrownCastle (trước đây là Lightower), Philadelphia 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Markley, One Summer Street, Boston 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Netrality Properties 1102 Grand, Kansas City 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  PhoenixNAP, Phoenix 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Pittock Block, Portland 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  QTS, Chicago 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Switch SUPERNAP 8, Las Vegas 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  T5 tại El Segundo, Los Angeles, CA 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD 0,1100 USD
  TierPoint, Seattle 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD 
  Westin Building Exchange 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD 
 • Canada
 •   Từ Khu vực AWS
  Đến vị trí AWS Direct Connect Mọi khu vực
  ở Hoa Kỳ
  Canada (Miền Trung)  Mọi khu vực
  ở châu Âu
   
  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo, Osaka) Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Hồng Kông) Châu Á Thái Bình Dương (Indonesia)  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo)  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Trung Đông (Bahrain,
  Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
  Châu Phi (Cape Town)
  Allied 250 Front Street W, Toronto 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD  0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Cologix MTL3, Montréal 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  Cologix VAN2, Vancouver 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
  eStruxture, Montréal
  0,0200 USD 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0900 USD 0,0900 USD
  0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD
  0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
 • Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
 •   Truyền dữ liệu từ Khu vực AWS
  Đến vị trí AWS Direct Connect Mọi khu vực ở Hoa Kỳ Canada (Miền Trung) Mọi khu vực
  ở châu Âu
  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo, Osaka) Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Hồng Kông) Châu Á Thái Bình Dương (Indonesia)  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo)  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Trung Đông (Bahrain,
  Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
  Châu Phi (Cape Town)
  AWS Bahrain DC52, Manama, Bahrain 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1000 USD 0,1500 USD 0,1500 USD 0,1700 USD 0,1030 USD 0,1600 USD 0,1900 USD  0,0900 USD 0,1700 USD
  AWS Bahrain DC53, Manama, Bahrain 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1000 USD 0,1500 USD 0,1500 USD 0,1700 USD 0,1030 USD 0,1600 USD 0,1900 USD  0,0900 USD 0,1700 USD
  CDLAN Srl ở Via Caldera 21, Milano 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD  0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD 
  CE Colo, Prague 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Digital Realty (UK), Docklands, London 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  DigiPlex Ulven, Oslo 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Eircom Clonshaugh, Dublin 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix AM3, Amsterdam 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD
  0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD
  0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix DX1, Dubai 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1000 USD 0,1500 USD 0,1500 USD 0,1700 USD 0,1030 USD 0,1600 USD 0,1900 USD 0,0900 USD  0,17 USD
  Equinix FR5, Frankfurt 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix HE6, Helsinki 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix LD5, Slough 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix MA3, Manchester 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix ML2, Milano, Italy 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix MU1, Munich 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix PA3, Paris 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix SK1, Stockholm 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix ITConic MD 2, Madrid 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Equinix WA1, Warsaw 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Etisalat Smart Hub Data Center, Fujairah 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1000 USD 0,1500 USD 0,1500 USD 0,1700 USD 0,1030 USD 0,1600 USD 0,1900 USD 0,0900 USD  0,17 USD
  Interxion AMS7, Amsterdam 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Interxion CPH2, Copenhagen 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Interxion DUB2, Dublin 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Interxion FRA6, Frankfurt 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Interxion MAD2, Madrid 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Interxion PAR7, Paris 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Interxion STO1, Stockholm 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Interxion VIE2, Vienna 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Interxion ZUR1, Zurich 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Interxion MRS1, Marseille 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Servecentric Blanchardstown, Dublin 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  IPB, Berlin 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  MedOne ở Haifa, Israel 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1000 USD 0,1500 USD 0,1500 USD 0,1700 USD 0,1030 USD 0,1600 USD 0,1900 USD  0,0900 USD 0,1700 USD
  Telehouse West, London 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Telehouse Voltaire, Paris 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
  Teraco CT1, Cape Town 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1700 USD 0,1600 USD 0,1923 USD 0,1400 USD 0,1600 USD 0,1900 USD 0,1700 USD  0,1100 USD
  Teraco JB1, Johannesburg 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1700 USD 0,1600 USD 0,1923 USD  0,1400 USD 0,1600 USD 0,1900 USD 0,1700 USD  0,1100 USD
 • Nhật Bản
 •   Truyền dữ liệu từ Khu vực AWS
  Đến Direct Connect
  Vị trí
  Mọi khu vực
  ở Hoa Kỳ
  Canada
  (Miền Trung)
   Mọi khu vực
  ở châu Âu
  Châu Á Thái Bình Dương
  (Tokyo, Osaka)
  Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Hồng Kông) Châu Á Thái Bình Dương (Indonesia)
  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo) Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Trung Đông (Bahrain,
  Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
  Châu Phi (Cape Town)  
  AT Tokyo CC1 Chuo Data Center, Tokyo 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0410 USD 0,0420 USD 0,0547 USD  0,1132 USD 0,1700 USD 0,1132 USD 0,1500 USD  0,1700 USD
  Equinix OS1, Osaka 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0410 USD 0,0420 USD 0,0547 USD 0,1132 USD 0,1700 USD 0,1132 USD 0,1500 USD  0,1700 USD
  Equinix TY2, Tokyo 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0410 USD 0,0420 USD 0,0547 USD 0,1132 USD 0,1700 USD 0,1132 USD 0,1500 USD  0,1700 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản
 •   Truyền dữ liệu từ Khu vực AWS
  Đến vị trí AWS Direct Connect Mọi khu vực
  ở Hoa Kỳ
   Canada (Miền Trung)  Mọi khu vực
  ở châu Âu
  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo, Osaka) Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Hồng Kông) Châu Á Thái Bình Dương (Indonesia)  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo)  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Trung Đông (Bahrain,
  Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
  Châu Phi (Cape Town)
  Chief Telecom LY, Đài Bắc 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0410 USD 0,0410 USD 0,0594 USD  0,1000 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD
  Chunghwa Telecom, Đài Bắc, Đài Loan 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0410 USD 0,0410 USD 0,0594 USD 0,1000 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD
  DCI JK3, Indonesia  0,1062 USD  0,1062 USD 0,1062 USD 0,0547 USD  0,0594 USD  0,0484 USD  0,1306 USD  0,1306 USD 0,1306 USD 0,1770 USD 0,1923 USD 
  Equinix HK1, Tsuen Wan, Đặc khu hành chính Hồng Kông 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0420 USD 0,0410 USD 0,0594 USD 0,1000 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD
  Equinix SG2, Singapore 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0420 USD 0,0410 USD 0,0594 USD 0,1000 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD
  Global Switch, Singapore 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0420 USD 0,0410 USD 0,0594 USD 0,1000 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD
  iAdvantage Mega-i, Đặc khu hành chính Hồng Kông 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0420 USD 0,0410 USD 0,0594 USD 0,1000 USD 0,1700 USD
  0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD
  KINX, Seoul 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0420 USD 0,0410 USD 0,0594 USD 0,1000 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD
  LG U+ Pyeong-Chon Mega Center, Seoul 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0420 USD 0,0410 USD 0,0594 USD 0,1000 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD
  Menara AIMS, Kuala Lumpur 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0420 USD 0,0410 USD 0,0594 USD 0,1000 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD

  NTT Jakarta 2 Data Center, Indonesia

  0,1062 USD  0,1062 USD 0,1062 USD 0,0547 USD  0,0594 USD  0,0484 USD 0,1306 USD  0,1306 USD 0,1306 USD 0,1770 USD 0,1923 USD
 • Ấn Độ
 •   Truyền dữ liệu từ Khu vực AWS
  Đến vị trí AWS Direct Connect Mọi khu vực
  ở Hoa Kỳ
  Canada (Miền Trung)  Mọi khu vực
  ở châu Âu
  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo, Osaka) Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Hồng Kông) Châu Á Thái Bình Dương (Indonesia)  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo)  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Trung Đông (Bahrain,
  Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
  Châu Phi (Cape Town)
  GPX, Mumbai 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0625 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD  0,0450 USD 0,1800 USD 0,1400 USD 0,1030 USD  0,1400 USD
  NetMagic DC2, Bangalore 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0625 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,0450 USD 0,1800 USD 0,1400 USD 0,1030 USD  0,1400 USD
  Sify Rabale, Mumbai 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0625 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,0450 USD 0,1800 USD 0,1400 USD 0,1030 USD  0,1400 USD
  STT Delhi DC2, Delhi 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0625 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,0450 USD 0,1800 USD 0,1400 USD 0,1030 USD  0,1400 USD
  STT GDC India Pvt. Ltd. VSB, Chennai 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0625 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,0450 USD 0,1800 USD 0,1400 USD 0,1030 USD  0,1400 USD
  STT Hyderabad DC1, Hyderabad 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0625 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,0450 USD 0,1800 USD 0,1400 USD 0,1030 USD  0,1400 USD
 • Nam Mỹ
 •   Truyền dữ liệu từ Khu vực AWS
  Đến vị trí AWS Direct Connect Mọi khu vực ở Hoa Kỳ Canada (Miền Trung) Mọi khu vực
  ở châu Âu
  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo, Osaka) Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Hồng Kông) Châu Á Thái Bình Dương (Indonesia)  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo)  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Trung Đông (Bahrain,
  Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
  Châu Phi (Cape Town)
  Equinix RJ2, Rio de Janeiro 0,1107 USD 0,1107 USD 0,1107 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1600 USD 0,1100 USD 0,1900 USD 0,1600 USD  0,1600 USD
  Equinix SP4, Sao Paulo  0,1107 USD 0,1107 USD 0,1107 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1600 USD 0,1100 USD 0,1900 USD 0,1600 USD  0,1600 USD
  Tivit, Sao Paulo 0,1107 USD 0,1107 USD 0,1107 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1600 USD 0,1100 USD 0,1900 USD 0,1600 USD  0,1600 USD
 • Úc
 •                        
    Truyền dữ liệu từ Khu vực AWS
  Đến vị trí AWS Direct Connect Mọi khu vực
  ở Hoa Kỳ
  Canada (Miền Trung)  Mọi khu vực ở Châu Âu
  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo, Osaka) Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Hồng Kông) Châu Á Thái Bình Dương (Indonesia)  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo)  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Trung Đông (Bahrain, 
  Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
  Châu Phi (Cape Town)
  Equinix SY3, Sydney 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0600 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1100 USD 0,1800 USD 0,0420 USD 0,1900 USD  0,1900 USD 
  Global Switch, Sydney 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0600 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1100 USD 0,1800 USD 0,0420 USD 0,1900 USD  0,1900 USD 
  NEXTDC C1, Canberra 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0600 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1100 USD 0,1800 USD 0,0420 USD 0,1900 USD  0,1900 USD 
  NEXTDC M1, Melbourne 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0600 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1100 USD 0,1800 USD 0,0420 USD 0,1900 USD  0,1900 USD 
  NEXTDC P1, Perth 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0600 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1100 USD 0,1800 USD
  0,0420 USD 0,1900 USD  0,1900 USD 
  NEXTDC S2, Sydney
  0,0600 USD 0,0600 USD 0,0600 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1100 USD 0,1800 USD
  0,0420 USD 0,1900 USD  0,1900 USD

Định giá truyền dữ liệu đến của AWS Direct Connect

Mức giá truyền dữ liệu đến luôn là 0,00 USD trên mỗi gigabyte tại mọi vị trí Direct Connect.

Tóm tắt theo khu vực - Định giá truyền dữ liệu đi (DTO) cho AWS Direct Connect

Truyền dữ liệu từ Khu vực AWS
 
Đến vị trí AWS Direct Connect Mọi khu vực
ở Hoa Kỳ
Canada (Miền Trung)  Mọi khu vực
ở châu Âu
Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo, Osaka) Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Hồng Kông) Châu Á Thái Bình Dương (Indonesia)  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Nam Mỹ (Sao Paulo)  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Trung Đông (Bahrain,
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
Châu Phi (Cape Town)
Vị trí AWS Direct Connect tại:                      
Hoa Kỳ 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD
0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD 0,1100 USD
Canada 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
Châu Âu 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
Nhật Bản 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0410 USD 0,0420 USD 0,0547 USD 0,1132 USD 0,1700 USD 0,1132 USD 0,1500 USD  0,1700 USD
Đặc khu hành chính Hồng Kông, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0410 USD 0,0410 USD 0,0594 USD  0,1000 USD 0,1700 USD
0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD
Indonesia  0,1062 USD 0,1062 USD  0,1062 USD 0,0547 USD
0,0594 USD 0,0484 USD  0,1306 USD 0,1306 USD 0,1306 USD 0,1770 USD 0,1923 USD
Ấn Độ 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0625 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD  0,0450 USD 0,1800 USD 0,1400 USD 0,1030 USD  0,1400 USD
Nam Mỹ 0,1107 USD 0,1107 USD 0,1107 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1600 USD 0,1100 USD 0,1900 USD 0,1600 USD  0,1600 USD
Úc 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0600 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1100 USD 0,1800 USD 0,0420 USD 0,1900 USD  0,1900 USD
Nam Phi 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1700 USD 0,1600 USD 0,1923 USD  0,1400 USD 0,1600 USD 0,1900 USD 0,1700 USD  0,1100 USD
Trung Đông (Bahrain, Israel, UAE) 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1000 USD 0,1500 USD 0,1500 USD 0,1700 USD  0,1030 USD 0,1600 USD 0,1900 USD 0,0900 USD  0,1700 USD

Bạn phải thanh toán một mức giá cố định là 0,50 USD mỗi giờ cho mỗi VIF có bật SiteLink. Điều này áp dụng cho tất cả các vị trí, tốc độ kết nối và loại kết nối, và bạn trả tiền cho số giờ sử dụng SiteLink ngay cả khi không có dữ liệu nào được gửi hoặc nhận.

Tìm mức giá áp dụng cho trường hợp sử dụng của bạn bằng cách tìm hàng chứa nguồn dữ liệu của bạn, sau đó xác định vị trí giao với cột thể hiện điểm đích của bạn.

        Điểm đích          
Nguồn Châu Âu Hoa Kỳ Trung Đông Canada Ấn Độ Úc Nam Phi Nam Mỹ Hồng Kông, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore & Đài Loan Nhật Bản
Châu Âu 0,0200 USD 0,0282 USD 0,1000 USD 0,0300 USD 0,0850 USD 0,1300 USD 0,1100 USD 0,1107 USD 0,0900 USD 0,0600 USD
Hoa Kỳ 0,0282 USD 0,0200 USD 0,1100 USD 0,0200 USD 0,0850 USD 0,1300 USD 0,1100 USD 0,1500 USD 0,0900 USD 0,0900 USD
Trung Đông 0,1000 USD 0,1100 USD 0,0900 USD 0,1100 USD 0,1030 USD 0,1900 USD 0,1700 USD 0,1600 USD 0,1500 USD 0,1500 USD
Canada 0,0300 USD 0,0200 USD 0,1100 USD 0,0200 USD 0,0850 USD 0,1300 USD 0,1100 USD 0,1500 USD 0,0900 USD 0,0900 USD
Ấn Độ 0,0850 USD 0,0850 USD 0,1030 USD 0,0850 USD 0,0450 USD 0,1400 USD 0,1400 USD 0,1800 USD 0,1107 USD 0,1132 USD
Úc 0,1300 USD 0,1300 USD 0,1900 USD 0,1300 USD 0,1400 USD 0,0420 USD 0,1900 USD 0,1900 USD 0,1107 USD 0,1132 USD
Nam Phi 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1700 USD 0,1100 USD 0,1400 USD 0,1900 USD 0,1100 USD 0,1600 USD 0,1600 USD 0,1700 USD
Nam Mỹ 0,1107 USD 0,1500 USD 0,1600 USD 0,1500 USD 0,1800 USD 0,1900 USD 0,1600 USD 0,1100 USD 0,1700 USD 0,1700 USD
Hồng Kông, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore & Đài Loan 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1500 USD 0,0900 USD 0,1107 USD 0,1107 USD 0,1600 USD 0,1700 USD 0,0410 USD 0,0420 USD
Nhật Bản 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1500 USD 0,0900 USD 0,1132 USD 0,1132 USD 0,1700 USD 0,1700 USD 0,0420 USD 0,0410 USD

Ví dụ về giá

Ví dụ 1: Một khối lượng công việc quan trọng đòi hỏi khả năng khôi phục cao

Bạn làm việc cho một công ty sản xuất quy mô vừa đã chuyển hệ thống quản lý hàng tồn kho sang AWS. Hệ thống này quan trọng đối với các hoạt động liên tục của bạn nhưng không cần xử lý các giao dịch trong thời gian thực. Hóa đơn AWS Direct Connect hằng tháng của bạn sẽ cho biết tổng phí truyền dữ liệu và phí số giờ sử dụng cổng.

Tính phí số giờ sử dụng cổng hằng tháng cho AWS Direct Connect

Giả sử bạn hợp tác với một Đối tác phân phối AWS Direct Connect dựa trên khuyến nghị về khả năng khôi phục của AWS Direct Connect để triển khai một kiến trúc có khả năng khôi phục cao. Hoạt động này đòi hỏi việc thiếp lập một cổng tại hai địa điểm AWS Direct Connect riêng biệt (một cổng ở Chicago, IL và cổng còn lại ở Columbus, OH). Cả hai địa điểm này đều được liên kết với Khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Tại mỗi địa điểm, bạn luôn được kết nối với một cổng Lưu trữ 2 Gbps (gigabit/giây), ngay cả khi không gửi hay nhận dữ liệu.


Số địa điểm AWS Direct Connect

2 địa điểm

Số cổng sử dụng tại mỗi địa điểm

1 cổng

Loại cổng

Lưu trữ

Công suất cổng

2 Gbps

Mức giá số giờ sử dụng cổng

0,66 USD/giờ

Số giờ kết nối

730 giờ*
Tổng phí cho số giờ sử dụng cổng
963,60 USD/tháng
(2 vị trí x 1 cổng/vị trí) x 0,66 USD/giờ x 730 giờ
* Trong ví dụ này, chúng ta giả định dùng 8.760 giờ một năm / 12 tháng = 730 giờ

Tính phí truyền dữ liệu hằng tháng cho AWS Direct Connect

Nguồn lưu lượng truy cập của bạn là một phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) bên trong Amazon Virtual Private Cloud (VPC) đang chạy ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Phiên bản EC2 này gửi 1 terabyte dữ liệu ra khỏi AWS mỗi tháng và nhận 2 terabyte dữ liệu từ bên ngoài AWS.

Phí truyền dữ liệu đi (DTO)  

Khu vực AWS truyền dữ liệu đi

Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

Địa điểm AWS Direct Connect

Columbus, OH

Dữ liệu đã truyền đi

1.024 GB* mỗi tháng

Giá truyền dữ liệu đi

0,02 USD/GB
Tổng phí truyền dữ liệu đi
20,48 USD/tháng
  1.024 GB x 0,02 USD
* 1 TB = 1.024 GB

Dữ liệu được truyền tới AWS
Bất kể khối lượng và vị trí, giá truyền dữ liệu đến AWS qua AWS Direct Connect là 0,00 USD/GB.

Tổng phí AWS Direct Connect cho ví dụ số 1
Dựa trên những kết quả này, hóa đơn AWS Direct Connect hàng tháng của bạn là 984,08 USD/tháng. Khoản phí này không bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào có thể đến từ Đối tác phân phối AWS Direct Connect của bạn hoặc các nhà cung cấp khác.

Tổng phí cho số giờ sử dụng cổng

963,60 USD/tháng

Tổng phí truyền dữ liệu

20,48 USD/tháng
Tổng 
984,08 USD/tháng
  963,60 USD + 20,48 USD
 

Ví dụ 2: Khối lượng công việc yêu cầu khả năng khôi phục tối đa

Bạn phụ trách mạng lưới toàn cầu cho một công ty trò chơi mới nổi và bạn phải thiết kế mạng lưới với khả năng khôi phục tối đa. Như trong ví dụ trước, hóa đơn AWS Direct Connect hằng tháng sẽ cho biết tổng phí truyền dữ liệu và phí số giờ sử dụng cổng mà khối lượng công việc của bạn tạo ra.

Tính phí số giờ sử dụng cổng hằng tháng cho AWS Direct Connect
Theo khuyến nghị về khả năng khôi phục của AWS Direct Connect để thiết kế mạng lưới có khả năng khôi phục tối đa, bạn đã tạo hai kết nối cổng tại hai vị trí AWS Direct Connect riêng biệt về mặt địa lý (một ở Newark, NJ và một ở Columbus, OH). Bạn đang sử dụng một Cổng AWS Direct Connectnên bạn có thể truy cập vào bất kỳ Khu vực AWS nào (trừ các Khu vực AWS tại Trung Quốc) từ những địa điểm AWS Direct Connect này. Tại mỗi địa điểm, bạn luôn được kết nối với một cổng chuyên dụng dự phòng 10 Gbps (gigabit/giây), ngay cả khi không gửi hay nhận dữ liệu. Quan trọng hơn cả, bạn đã chọn công suất cổng của mình để nếu bất kỳ liên kết nào bị gián đoạn, các liên kết khác có đủ công suất dư thừa để đảm nhận tải bổ sung một cách ổn định.


Số địa điểm AWS Direct Connect

2 địa điểm

Số cổng sử dụng tại mỗi địa điểm

2 cổng

Loại cổng

Chuyên dụng

Công suất cổng

10 Gbps

Mức giá số giờ sử dụng cổng

2,25 USD/giờ

Số giờ kết nối

730 giờ*
Tổng phí cho số giờ sử dụng cổng
6.570,00 USD/tháng
(2 vị trí x 2 cổng/vị trí) x 2,25 USD/giờ x 730 giờ
* Trong ví dụ này, chúng ta giả định dùng 8.760 giờ một năm / 12 tháng = 730 giờ

Tính phí truyền dữ liệu hằng tháng cho AWS Direct Connect

Lưu lượng truyền dữ liệu ra của bạn đến từ 10 VPC lớn của Amazon đặt tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), với lượng truyền 400 TB dữ liệu ra khỏi AWS và đến khách hàng của bạn mỗi tháng. Trong cùng khoảng thời gian, 1 PB dữ liệu được gửi đến các VPC này từ bên ngoài AWS bằng những kết nối AWS Direct Connect của bạn.

Phí truyền dữ liệu đi (DTO)  

Khu vực AWS truyền dữ liệu đi

Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

Địa điểm AWS Direct Connect

165 Halsey St, Newark

Dữ liệu đã truyền đi

409.600 GB*

Giá truyền dữ liệu đi

0,02 USD/GB
Tổng phí truyền dữ liệu đi
8.192,00 USD/tháng
  409.600 GB x 0,02 USD
* 1 TB = 1.024 GB

Dữ liệu được truyền tới AWS
Giá truyền dữ liệu đến AWS qua AWS Direct Connect là 0,00 USD/GB ở mọi vị trí, bất kể khối lượng.

Tổng phí AWS Direct Connect cho ví dụ số 2
Dựa trên những giả định này, hóa đơn AWS Direct Connect hàng tháng của bạn là 14.762,00 USD/tháng. Khoản phí này không bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào có thể đến từ Đối tác phân phối AWS Direct Connect của bạn hoặc các nhà cung cấp khác.

Tổng phí cho số giờ sử dụng cổng

6.570,00 USD/tháng

Tổng phí truyền dữ liệu

8.192,00 USD/tháng
Tổng 
14.762,00 USD/tháng
  6.570,00 USD + 8.192,00 USD
 

Tưởng tượng rằng tổ chức của bạn đã triển khai AWS Direct Connect tại các vị trí ở New York và Amsterdam. Ngoài việc gửi dữ liệu đến các tài nguyên nằm trong Khu vực AWS qua những kết nối này, bạn muốn sử dụng SiteLink để gửi dữ liệu giữa những khu vực đó. Chi phí bổ sung là tổng phí giờ sử dụng SiteLink và truyền dữ liệu bằng SiteLink.

Tính phí giờ sử dụng SiteLink

Giả sử trung bình một tháng, SiteLink hoạt động toàn thời gian trên hai giao diện ảo (VIF) tại mỗi vị trí, ngay cả khi dữ liệu không di chuyển qua kết nối đó. Hai VIF được sử dụng để tăng cường khả năng phục hồi.

Số địa điểm AWS Direct Connect
2 địa điểm
VIF có bật SiteLink cho mỗi vị trí 2 VIF
Số giờ hoạt động trong tháng 730*
Mức giá SiteLink theo giờ 0,50 USD/giờ
Tổng phí SiteLink 1.460,00 USD/tháng
(2 vị trí x 2 VIF/vị trí) * 730 giờ * 0,50 USD = 1.460 USD
* Trong ví dụ này, chúng ta giả sử một năm có 8.760 giờ / 12 tháng = 730 giờ mỗi tháng

Tính phí truyền dữ liệu bằng SiteLink

Tháng trước, vị trí của bạn là New York đã gửi 60 TB dữ liệu đến Amsterdam. Ngược lại, Amsterdam đã gửi 40 TB dữ liệu đến New York.

Dữ liệu đã gửi đến New York 40.960 GB*
Dữ liệu đã gửi đến Amsterdam 61.440 GB
Mức giá truyền dữ liệu giữa Hoa Kỳ-châu Âu bằng SiteLink 0,0282 USD/GB
Tổng phí truyền dữ liệu bằng SiteLink 2.887,68 USD/tháng
(40.960 GB + 61.440 GB) x 0,0282 USD = 2.887,68 USD
* 1 TB = 1.024 GB
Tổng phí SiteLink

Dựa trên những giả định này, hóa đơn hàng tháng của bạn bị cộng thêm 4.347,68 USD vì sử dụng SiteLink (ngoài các khoản phí AWS Direct Connect khác).
Tổng phí SiteLink  1.460,00 USD/tháng
Tổng phí truyền dữ liệu bằng SiteLink  2.887,68 USD/tháng
Tổng 4.347,68 USD/tháng
1.460,00 USD + 2887,68 USD = 4.347,68 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Khám phá thêm tài nguyên về AWS Direct Connect

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi