Đối tác công nghệ và tư vấn APN (trước đây gọi là Nhà cung cấp giải pháp AWS Direct Connect) được liệt kê ở trang này có thể hỗ trợ bạn sử dụng dịch vụ AWS Direct Connect bằng cách giúp bạn thiết lập các sơ đồ mạng giữa địa điểm AWS Direct Connect và trung tâm dữ liệu, văn phòng hoặc môi trường thuê dịch vụ máy chủ của bạn hoặc hỗ trợ bạn xây dựng môi trường lai.

Bạn có muốn trở thành Đối tác AWS Direct Connect không?

Chương trình AWS Direct Connect giúp Khách hàng AWS thiết lập kết nối mạng giữa địa điểm AWS Direct Connect và trung tâm dữ liệu, văn phòng hoặc môi trường thuê dịch vụ máy chủ.

Chương trình này được thiết kế cho những Đối tác công nghệ hoặc tư vấn APN cung cấp dịch vụ mạng cho khách hàng và muốn kết nối với AWS. Nhà cung cấp dịch vụ mạng hiện đang hoạt động tại các địa điểm AWS Direct Connect hiện có cũng như hỗ trợ toàn bộ các dịch vụ kết nối cho AWS Direct Connect nên áp dụng.

Tìm hiểu thêm về Chương trình AWS Direct Connect >

ha_2up_direct-connect

Đối tác theo địa điểm Direct Connect tại Châu Mỹ

 • Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)
 • Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California)
 • Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
 • AWS GovCloud (US)
 • Canada (Miền Trung)
 • Nam Mỹ (Sao Paulo)

Đối tác theo địa điểm Direct Connect tại Châu Âu/Trung Đông/Châu Phi

 • Châu Âu (Ai-len)
 • Châu Âu (Frankfurt)
 • Châu Âu (London)
 • Châu Âu (Paris)
 • Châu Âu (Stockholm)

Đối tác theo địa điểm Direct Connect Châu Á

 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)
 • Trung Quốc (Bắc Kinh)
 • Trung Quốc (Ninh Hạ)

Khám phá thêm tài nguyên về AWS Direct Connect

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Direct Connect
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi