Được xác thực là tuân thủ các biện pháp tốt nhất cùng với AWS Direct Connect

Đối tác phân phối AWS Direct Connect có trong danh sách là các Đối tác tư vấn AWS đã vượt qua quy trình xác thực bổ sung của Chương trình phân phối dịch vụ AWS nhằm cho phép khách hàng truy cập AWS Direct Connect. Đối tác phân phối AWS Direct Connect đã thiết lập hệ thống giám sát liên kết nối và được phép cung cấp dung lượng lớn hơn 500 Mbps.

Thông qua Chương trình phân phối dịch vụ AWS, khách hàng AWS có thể xác định các Đối tác tư vấn AWS có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về các dịch vụ AWS cụ thể. Các Đối tác AWS này tuân thủ những biện pháp tốt nhất dành cho dịch vụ AWS và đã chứng minh thành công khi phân phối các dịch vụ AWS cho khách hàng.

Tất cả Đối tác AWS có trong danh sách đều đã hoàn thành đánh giá kỹ thuật và kinh doanh của AWS. Họ sẽ cung cấp cho bạn khả năng linh hoạt và lựa chọn cách kết nối với AWS, trong đó có các Kết nối chuyên dụng, cũng như tăng cường giám sát liên kết mạng giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS.

APN_logos_Service-Delivery_color_2x

Tìm sản phẩm của Đối tác AWS

Đối tác AWS xác thực thông qua Chương trình phân phối dịch vụ AWS đã phát triển các sản phẩm trong danh sách bên dưới để giúp bạn áp dụng và triển khai các dịch vụ của chúng tôi trên quy mô lớn. Các sản phẩm này của Đối tác AWS đã chứng tỏ được hiệu quả kỹ thuật và thành công của khách hàng.

Đối tác phân phối AWS Direct Connect

Cách Đối tác AWS Direct Connect hỗ trợ truy cập vào AWS Direct Connect

Đối tác AWS Direct Connect giúp bạn thiết lập kết nối mạng giữa các địa điểm AWS Direct Connect và trung tâm dữ liệu, văn phòng hay môi trường đặt máy chủ qua các mô hình sau: Kết nối chuyên dụng, Kết nối lưu trữ và Giao diện ảo lưu trữ.

Kết nối chuyên dụng

Kết nối chuyên dụng: các cổng Ethernet vật lý 1Gbps hoặc 10Gbps dành riêng cho một khách hàng duy nhất hỗ trợ 50 giao diện ảo (VIF) riêng tư hoặc công khai và 1 VIF chuyển tiếp. Để tăng dung lượng, có thể kết hợp các Kết nối chuyên dụng bằng Link Aggregation Groups. Đối tác AWS Direct Connect có thể giúp bạn đặt hàng Kết nối chuyên dụng trực tiếp từ Bảng điều khiển AWS, CLI hoặc API.

Kết nối lưu trữ

Kết nối lưu trữ có dung lượng từ 50Mbps đến 10Gbps. Bạn có thể đặt hàng Kết nối lưu trữ từ một Đối tác AWS Direct Connect được phê duyệt để hỗ trợ mô hình này. Đối tác AWS Direct Connect sẽ cung cấp mỗi Kết nối lưu trữ qua một liên kết mạng giữa họ và AWS mà nhiều khách hàng dùng chung. Đối tác AWS Direct Connect và AWS đều sẽ giới hạn lưu lượng mạng trên mỗi Kết nối lưu trữ đến dung lượng của mỗi Kết nối lưu trữ. AWS đảm bảo tổng tất cả dung lượng của Kết nối lưu trữ trên một liên kết mạng giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS nhỏ hơn hoặc bằng dung lượng của liên kết mạng đó.

Chỉ một số Đối tác AWS nhất định được AWS cho phép cung cấp dung lượng từ 1Gbps đến 10Gbps. Để cung cấp các mức dung lượng này, tính năng giám sát bổ sung tình trạng của liên kết mạng giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS là bắt buộc và phải được bật. Kết nối lưu trữ chỉ kích hoạt khi được bạn chấp nhận trong Bảng điều khiển AWS, CLI hoặc API.

Kết nối lưu trữ có dung lượng tối đa 500 Mbps sẽ hỗ trợ một VIF riêng tư hoặc công khai. Kết nối lưu trữ có dung lượng từ 1Gbps trở lên sẽ hỗ trợ một VIF riêng tư, công khai hoặc chuyển tiếp. Nếu cần nhiều VIF, khách hàng có thể sử dụng nhiều Kết nối lưu trữ hoặc một Kết nối chuyên dụng cung cấp 50 VIF riêng tư hoặc công khai và 1 VIF chuyển tiếp.

Giao diện ảo lưu trữ (VIF lưu trữ)

VIF được lưu trữ sẽ gán cho một tài khoản AWS khác không phải tài khoản AWS gán cho Kết nối chuyên dụng, và không có dung lượng do AWS gán. Một số Đối tác AWS Direct Connect cho phép truy cập vào AWS Direct Connect bằng cách tạo ra các VIF lưu trữ được gán cho tài khoản AWS của bạn. VIF lưu trữ sẽ không hoạt động cho đến khi được bạn chấp nhận trong Bảng điều khiển AWS, CLI hoặc API. Đối tác AWS Direct Connect cung cấp mỗi VIF lưu trữ qua một liên kết mạng giữa họ và AWS mà nhiều khách hàng dùng chung. Mỗi VIF được lưu trữ đều có quyền truy cập vào tất cả các dung lượng khả dụng trên liên kết mạng theo hướng từ AWS đến Đối tác AWS Direct Connect.

AWS không giới hạn dung lượng lưu lượng mạng trên mỗi VIF được lưu trữ, vì vậy, có thể có quá nhiều người đăng ký một liên kết mạng được chia sẻ. Kết quả là AWS không còn cho phép tích hợp dịch vụ Đối tác AWS Direct Connect mới bằng VIF được lưu trữ. AWS khuyến nghị rằng bạn nên sử dụng Kết nối chuyên dụng hoặc Kết nối được lưu trữ nếu có khối lượng công việc dễ gặp phải tình trạng nghẽn mạng.

Đối tác AWS Direct Connect theo địa điểm AWS Direct Connect

Trong các bảng bên dưới, các biểu tượng sau đây được sử dụng để cho biết mức dung lượng của Đối tác AWS Direct Connect tại một địa điểm AWS Direct Connect nhất định. Khách hàng nên liên hệ với Đối tác AWS Direct Connect để tìm hiểu thêm về các mức dung lượng cụ thể của họ.

 Hỗ trợ Kết nối chuyên dụng
H  Được phê duyệt cho các Kết nối lưu trữ có dung lượng từ 50Mbps đến 500Mbps
G  Được phê duyệt cho các Kết nối lưu trữ có dung lượng từ 50Mbps đến 10Gbps (liên kết mạng dùng cho dung lượng từ 1Gbps đến 10Gbps cần giám sát bổ sung)
M  Hỗ trợ tính năng giám sát bổ sung tất cả liên kết mạng giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS dành cho các Kết nối lưu trữ
V  Sử dụng các VIF được lưu trữ để cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào AWS Direct Connect
Hỗ trợ Kết nối chuyên dụng

Bạn muốn trở thành Đối tác AWS?

Tìm hiểu thêm về Mạng lưới đối tác AWS »

Mạng lưới đối tác AWS giúp các công ty xây dựng, tiếp thị và bán các dịch vụ AWS bằng cách hỗ trợ kinh doanh, kỹ thuật và tiếp thị có giá trị. 

Tham gia chương trình Phân phối dịch vụ AWS »

Khi tham gia chương trình Phân phối dịch vụ AWS, các Đối tác tư vấn AWS sẽ được hưởng lợi từ việc cải thiện mức độ hiện diện đối với khách hàng AWS cũng như đội ngũ AWS, kết nối tốt hơn cũng như học hỏi sâu hơn.