Cách Đối tác AWS Direct Connect cho phép truy cập vào AWS Direct Connect

Đối tác AWS Direct Connect giúp khách hàng của AWS thiết lập kết nối mạng giữa các địa điểm AWS Direct Connect và trung tâm dữ liệu, văn phòng hay môi trường đặt máy chủ qua các mô hình sau: Kết nối chuyên dụng, Kết nối lưu trữ và Giao diện ảo được lưu trữ. Đối tác AWS Direct Connect được liệt kê trên trang này đã hoàn thành đánh giá kỹ thuật và kinh doanh của AWS.

Kết nối chuyên dụng

Kết nối chuyên dụng là các cổng Ethernet vật lý 1Gbps hoặc 10Gbps dành riêng cho một khách hàng duy nhất. Mỗi Kết nối chuyên dụng hỗ trợ 50 Giao diện ảo riêng tư hoặc công khai và 1 Giao diện ảo chuyển tiếp. Để đạt dung lượng thậm chí còn lớn hơn, có thể kết hợp các Kết nối chuyên dụng sử dụng Link Aggregation Groups. Các Kết nối chuyên dụng được đặt trực tiếp từ AWS qua Bảng điều khiển, CLI hoặc API. Tất cả các Đối tác AWS Direct Connect có thể giúp khách hàng truy cập các Kết nối chuyên dụng.

Kết nối lưu trữ

Các Kết nối lưu trữ có nhiều dung lượng, bắt đầu từ 50Mbps cho tới 10Gbps. Các Kết nối lưu trữ được đặt từ một trong các Đối tác AWS Direct Connect được phê duyệt để hỗ trợ mô hình này. Chỉ chọn các Đối tác AWS Direct Connect được AWS phê duyệt để cung cấp dung lượng Kết nối lưu trữ 1Gbps đến 10Gbps. Đối tác AWS Direct Connect sẽ cung cấp mỗi Kết nối lưu trữ qua một liên kết mạng giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS mà nhiều khách hàng dùng chung. Cả Đối tác AWS Direct Connect và AWS đều sẽ giới hạn lưu lượng mạng trên mỗi Kết nối lưu trữ đến dung lượng của mỗi Kết nối lưu trữ. AWS đảm bảo tổng tất cả dung lượng của Kết nối lưu trữ trên một liên kết mạng giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS nhỏ hơn hoặc bằng dung lượng của liên kết mạng đó. Một số Đối tác AWS Direct Connect hỗ trợ tính năng giám sát bổ sung cho tình trạng của liên kết mạng giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS. Phải bật tính năng giám sát bổ sung này cho bất kỳ liên kết mạng nào giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS được sử dụng cho dung lượng Kết nối lưu trữ từ 1Gbps đến 10Gbps đã cung cấp. Kết nối lưu trữ sẽ không hoạt động cho đến khi khách hàng chấp nhận kết nối đó qua Bảng điều khiển AWS, CLI hoặc API. Mỗi Kết nối lưu trữ với dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 500Mbps sẽ hỗ trợ 1 Giao diện ảo riêng tư hoặc công khai. Mỗi Kết nối lưu trữ với dung lượng lớn hơn hoặc bằng 1Gbps sẽ hỗ trợ 1 Giao diện ảo riêng tư, công khai hoặc chuyển tiếp. Khách hàng cần nhiều Giao diện ảo có thể nhận được nhiều Kết nối lưu trữ hoặc sử dụng Kết nối chuyên dụng, cung cấp 50 Giao diện ảo riêng tư hoặc công khai và 1 Giao diện ảo chuyển tiếp.

Giao diện ảo được lưu trữ

Giao diện ảo được lưu trữ (VIF được lưu trữ) là một Giao diện ảo được gán cho một tài khoản AWS khác với tài khoản AWS được gán Kết nối chuyên dụng ngầm. VIF được lưu trữ không có dung lượng do AWS gán. Một số Đối tác AWS Direct Connect cho phép truy cập vào AWS Direct Connect bằng cách tạo ra các VIF được lưu trữ để gán cho các tài khoản AWS của khách hàng. Một VIF được lưu trữ sẽ không hoạt động cho đến khi khách hàng chấp nhận kết nối đó qua Bảng điều khiển AWS, CLI hoặc API. Đối tác AWS Direct Connect sẽ cung cấp mỗi VIF được lưu trữ qua một liên kết mạng giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS mà nhiều khách hàng dùng chung. Mỗi VIF được lưu trữ đều có quyền truy cập vào tất cả các dung lượng khả dụng trên liên kết mạng theo hướng từ AWS đến Đối tác AWS Direct Connect. AWS không giới hạn lưu lượng mạng trên mỗi VIF được lưu trữ đến bất kỳ dung lượng nào, vì vậy, có thể có quá nhiều người đăng ký một liên kết mạng được chia sẻ. Do có thể bị quá nhiều người đăng ký nên AWS không cho phép các tích hợp dịch vụ mới với Đối tác AWS Direct Connect bằng cách dùng VIF được lưu trữ nữa. Nếu việc tắc nghẽn mạng dễ ảnh hưởng tới khối lượng công việc, thì những khách hàng nào trong bối cảnh như vậy nên sử dụng các Kết nối chuyên dụng hoặc Kết nối lưu trữ.

Đối tác AWS Direct Connect theo địa điểm AWS Direct Connect

Trong các bảng bên dưới, các biểu tượng sau đây được sử dụng để cho biết dung lượng của Đối tác AWS Direct Connect tại một địa điểm AWS Direct Connect nhất định. Khách hàng nên dò hỏi Đối tác AWS Direct Connect để tìm hiểu thêm về các dung lượng cụ thể của từng Đối tác AWS Direct Connect.

✔ - Đối tác AWS Direct Connect hỗ trợ các Kết nối chuyên dụng

H - Đối tác AWS Direct Connect được phê duyệt cho các Kết nối lưu trữ có dung lượng từ 50Mbps đến 500Mbps

G - Đối tác AWS Direct Connect được phê duyệt cho các Kết nối lưu trữ có dung lượng từ 50Mbps đến 10Gbps (phải bật tính năng giám sát bổ sung cho bất kỳ liên kết mạng nào giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS được sử dụng cho dung lượng Kết nối lưu trữ từ 1Gbps đến 10Gbps đã cung cấp)

M - Đối tác AWS Direct Connect hỗ trợ tính năng giám sát bổ sung của tất cả liên kết mạng giữa Đối tác AWS Direct Connect và AWS dành cho các Kết nối được lưu trữ

V - Đối tác AWS Direct Connect sử dụng các VIF được lưu trữ để cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào AWS Direct Connect

Đối tác AWS Direct Connect theo địa điểm Direct Connect tại Châu Mỹ

 • Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)
 • Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California)
 • Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
 • Canada (Miền Trung)
 • Nam Mỹ (Sao Paulo)

Đối tác AWS Direct Connect theo địa điểm Direct Connect tại Châu Âu/Trung Đông/Châu Phi

 • Châu Âu (Ai-len)
 • Châu Âu (Frankfurt)
 • Châu Âu (London)
 • Châu Âu (Paris)
 • Châu Âu (Stockholm)
 • Trung Đông (Bahrain)

Đối tác AWS Direct Connect theo địa điểm Direct Connect tại Châu Á

 • Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
 • Trung Quốc (Bắc Kinh)
 • Trung Quốc (Ninh Hạ)

Bạn có muốn trở thành Đối tác AWS Direct Connect không?

Chương trình Đối tác AWS Direct Connect giúp Khách hàng AWS thiết lập kết nối mạng giữa địa điểm AWS Direct Connect và trung tâm dữ liệu, văn phòng hoặc môi trường thuê dịch vụ máy chủ của họ.

Chương trình Đối tác AWS Direct Connect được thiết kế cho những Đối tác công nghệ hoặc tư vấn APN cung cấp dịch vụ mạng cho khách hàng và muốn kết nối với AWS. Các Nhà cung cấp dịch vụ mạng có mặt tại các địa điểm AWS Direct Connect hiện tại và đã cho phép khách hàng truy cập vào các Kết nối chuyên dụng AWS Direct Connect của khách hàng nên đăng ký tham gia. Các Đối tác AWS Direct Connect hiện tại quan tâm đến việc cung cấp các Kết nối lưu trữ AWS Direct Connect ở dung lượng lớn hơn 500 Mbp phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung từ Chương trình phân phối dịch vụ AWS.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Đối tác AWS Direct Connect >

ha_2up_direct-connect

Khám phá thêm tài nguyên về AWS Direct Connect

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Direct Connect
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi