Liên hệ với chúng tôi

Các chuyên gia về định giá của AWS luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi, tạo báo giá phù hợp với cá nhân, thảo luận về cách thức mà chúng tôi có thể trợ giúp tổ chức của bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng một ngày làm việc.

Dấu hoa thị (*) cho biết thông tin bắt buộc.

Vui lòng cung cấp địa chỉ email công ty của bạn để chúng tôi gửi yêu cầu thông tin đến đúng liên hệ.
Vai trò công việc*
 • Chọn
 • Học thuật/Nhà nghiên cứu
 • Cố vấn / Nhà tư vấn
 • Quản lý điều hành kinh doanh
 • Nhà phát triển / Kỹ sư
 • Chủ doanh nghiệp (Nhà sáng lập/Đồng sáng lập)
 • Nhân viên CNTT
 • Chuyên gia CNTT hoặc Quản lý kỹ thuật
 • Phóng viên / Chuyên viên phân tích truyền thông
 • Bán hàng / Tiếp thị
 • Kiến trúc sư giải pháp hoặc hệ thống
 • Sinh viên
 • Quản trị viên hệ thống
 • Nhà đầu tư mạo hiểm
Loại công ty*
 • Chọn
 • Giáo dục
 • Doanh nghiệp
 • Chính quyền - Tiểu bang và địa phương
 • Chính quyền - Liên bang
 • Phi lợi nhuận
 • Tự làm chủ
 • Doanh nghiệp quy mô nhỏ-vừa
 • Khởi nghiệp
 • Không áp dụng
Ngành*
 • Chọn
 • Hàng không vũ trụ
 • Nông nghiệp
 • Công nghiệp ô tô
 • Máy tính và điện tử
 • Hàng tiêu dùng
 • Giáo dục
 • Dịch vụ tài chính
 • Trò chơi
 • Chính phủ
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Khách sạn
 • Khoa học đời sống
 • Sản xuất
 • Tiếp thị và quảng cáo
 • Truyền thông và giải trí
 • Khai mỏ
 • Tổ chức phi lợi nhuận
 • Dầu khí
 • Khác
 • Năng lượng và dịch vụ tiện ích
 • Dịch vụ chuyên nghiệp
 • Bất động sản và xây dựng
 • Bán lẻ
 • Phần mềm và Internet
 • Viễn thông
 • Vận tải và kho vận
 • Du lịch
 • Bán buôn và phân phối
Quốc gia/Khu vực*
Tiểu bang*
Trường hợp sử dụng*
 • Chọn
 • AI và máy học
 • Xử lý hàng loạt
 • Dữ liệu lớn, phân tích và nghiệp vụ thông minh
 • Ứng dụng cho doanh nghiệp – Microsoft
 • Ứng dụng cho doanh nghiệp – Oracle
 • Ứng dụng cho doanh nghiệp – Khác
 • Ứng dụng cho doanh nghiệp – SAP
 • Phân phối nội dung
 • Cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu
 • DevOps
 • Điện toán hiệu năng cao
 • Trò chơi
 • Internet of Things
 • Học tập và Chứng nhận
 • Di chuyển
 • Ứng dụng di động
 • Lưu trữ và sao lưu dự phòng
 • Website và ứng dụng web
 • Khác
Nội dung chính của yêu cầu thông tin*
 • Select
 • Hỗ trợ thanh toán/tài khoản
 • Yêu cầu thông tin về tuân thủ
 • Hỗ trợ bán hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật
Vui lòng nêu các dịch vụ AWS mà bạn quan tâm, (các) trường hợp sử dụng và/hoặc ước tính mức sử dụng.

Tài nguyên khác

Hỗ trợ tuân thủ

Yêu cầu hỗ trợ liên quan đến khả năng tuân thủ của AWS.

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dịch vụ. Không có trong Gói Basic Support.

Hỗ trợ thanh toán hoặc tài khoản

Hỗ trợ các câu hỏi liên quan đến tài khoản và thanh toán.