Khả năng tuân thủ của AWS

Tìm hiểu thêm về các giải pháp tuân thủ của chúng tôi và lý do chúng tôi là đơn vị phục vụ khách hàng tốt nhất

Thừa hưởng biện pháp kiểm soát tuân thủ toàn diện nhất với AWS. AWS hỗ trợ 143 tiêu chuẩn bảo mật và chứng nhận tuân thủ, bao gồm PCI-DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP, GDPR, FIPS 140-2 và NIST 800-171, giúp khách hàng đáp ứng các yêu cầu tuân thủ trên toàn cầu.

Thông báo gần đây

Xem tất cả >>

Lợi ích của việc tuân thủ trên AWS

Tìm hiểu thêm về các chứng nhận, quy định và khung mà AWS tuân thủ để hỗ trợ khách hàng tuân thủ trên trang web Chương trình tuân thủ của chúng tôi.

Chứng nhận của bên thứ ba đối với hàng nghìn yêu cầu toàn cầu

AWS thường xuyên nhận được chứng nhận của bên thứ ba đối với hàng nghìn yêu cầu tuân thủ toàn cầu mà chúng tôi không ngừng giám sát để giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ về tài chính, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, chính phủ và hơn thế nữa.

Thừa hưởng biện pháp kiểm soát bảo mật mới nhất mà AWS dùng trên cơ sở hạ tầng riêng

Các biện pháp kiểm soát này tăng cường chương trình chứng nhận và tuân thủ của riêng bạn, đồng thời cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ dùng để giảm chi phí và thời gian triển khai các yêu cầu bảo đảm bảo mật cụ thể của riêng mình.

Hợp lý hóa và tự động hóa việc tuân thủ

Các phương pháp đảm bảo truyền thống trở nên khó khăn trước quy mô lớn. Giảm rủi ro và cho phép mở rộng quy mô bằng cách sử dụng các dịch vụ giám sát hoạt động của chúng tôi, có tác dụng phát hiện các thay đổi về cấu hình và sự kiện bảo mật trên toàn hệ thống, thậm chí tích hợp các dịch vụ của chúng tôi với các giải pháp hiện có của bạn để đơn giản hóa việc báo cáo tuân thủ và hoạt động của bạn.

Báo cáo tuân thủ tự động

Có quyền truy cập theo nhu cầu vào hơn 2.500 biện pháp kiểm soát bảo mật bằng AWS Artifact, công cụ báo cáo tuân thủ tự động có sẵn trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Tuân thủ là trách nhiệm chung

Bảo mật và tuân thủ là trách nhiệm chung giữa AWS và khách hàng. Mô hình chia sẻ này có thể giúp giảm bớt gánh nặng vận hành cho khách hàng vì AWS sẽ vận hành, quản lý và kiểm soát các thành phần từ hệ điều hành máy chủ và lớp ảo hóa cho tới bảo mật vật lý của các cơ sở đang vận hành dịch vụ. Khách hàng sẽ phụ trách và quản lý hệ điều hành máy khách (bao gồm bản cập nhật và bản vá bảo mật), các phần mềm ứng dụng liên kết khác cũng như việc định cấu hình tường lửa nhóm bảo mật do AWS cung cấp.

Hãy truy cập Mô hình trách nhiệm chung để tìm hiểu thêm.

Đáp ứng các mục tiêu tuân thủ của bạn trên AWS

AWS Audit Manager

Liên tục kiểm tra việc sử dụng AWS của bạn để đơn giản hóa cách bạn đánh giá rủi ro và vấn đề tuân thủ các quy định cũng như tiêu chuẩn của ngành

Tìm hiểu thêm »

Amazon GuardDuty

Bảo vệ tài khoản và khối lượng công việc AWS của bạn nhờ tính năng phát hiện mối đe dọa thông minh và giám sát liên tục

Tìm hiểu thêm »

AWS Artifact

Cổng thông tin tự phục vụ, miễn phí để truy cập theo nhu cầu vào các báo cáo tuân thủ của AWS

Tìm hiểu thêm »
Trung tâm dữ liệu AWS

Trung tâm dữ liệu Amazon

Tìm hiểu về phương pháp tiếp cận bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu của hàng triệu khách hàng hoạt động mỗi tháng

Tìm hiểu thêm »

Khách hàng trong những ngành được quản lý

Để bảo đảm tính bảo mật và tuân thủ, khách hàng lựa chọn AWS. Để xem thêm ví dụ về câu chuyện thành công của khách hàng, truy cập trang web Chứng thực.

"AWS cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin theo cách hiệu quả về chi phí đồng thời giảm bớt gánh nặng hỗ trợ cơ sở hạ tầng cần thiết vì AWS đã lo liệu điều đó. Việc này đem lại lợi ích cho cả chúng tôi và khách hàng."

Chăm sóc sức khỏe

Dịch vụ tài chính

Giáo dục

Chính phủ

Hess Corporation

Năng lượng

Quyền riêng tư về dữ liệu

AWS chủ định cung cấp cho khách hàng quyền sở hữu và kiểm soát nội dung khách hàng thông qua các công cụ đơn giản mà mạnh mẽ, cho phép khách hàng quyết định nơi lưu trữ nội dung khách hàng, bảo vệ nội dung khách hàng khi truyền hay lưu trữ dữ liệu cũng như quản lý quyền truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên của AWS.

Truy cập mục Câu hỏi thường gặp liên quan đến quyền riêng tư về dữ liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Yêu cầu thông tin

Chúng tôi biết rằng khách hàng cực kỳ quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, do vậy, chúng tôi tối ưu hóa sản phẩm của mình để thực hiện vấn đề này một cách đúng đắn cho khách hàng. 

Tìm hiểu thêm trên trang web Yêu cầu thông tin của chúng tôi.

Tài nguyên tuân thủ

AWS cung cấp thông tin về các chương trình tuân thủ để giúp khách hàng kết hợp các biện pháp kiểm soát của AWS vào khung quản trị của họ. Thông tin này có thể hỗ trợ khách hàng thảo ra một khung kiểm soát và quản trị hoàn chỉnh, trong đó AWS đóng vai trò quan trọng. 

Truy cập mục Tài nguyên tuân thủ hoặc Câu hỏi thường gặp về tuân thủ để tìm hiểu thêm.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »