Chương trình tuân thủ AWS

BarCompliance

Toàn cầu

csa-logo

CSA

Kiểm soát liên minh bảo mật đám mây

ISO9001

ISO 9001

Tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu

ISO27001

ISO 27001

Kiểm soát quản lý bảo mật

ISO27017

ISO 27017

Kiểm soát đặc trưng đám mây

ISO27018

ISO 27018

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

pci

PCI DSS Cấp độ 1

Tiêu chuẩn thẻ thanh toán

SOC-SizedLogo

SOC 1

Báo cáo kiểm soát kiểm tra

SOC-SizedLogo

SOC 2

Báo cáo về tính bảo mật, sẵn sàng & tin cẩn

SOC-SizedLogo

SOC 3

Báo cáo kiểm soát chung

BarCompliance

Hoa Kỳ

CJIS_Logo

CJIS

Dịch vụ thông tin tư pháp hình sự

DoD SRG

DoD SRG

Xử lý dữ liệu DoD

FedRAMPLogoNew

FedRAMP

Tiêu chuẩn dữ liệu chính phủ

dept_education_sized

FERPA

Đạo luật quyền riêng tư trong giáo dục

ffiec_logo_sized

FFIEC

Quy định cho các tổ chức tài chính

FIPS_sized

FIPS

Tiêu chuẩn bảo mật chính phủ

FISMASized

FISMA

Quản lý bảo mật thông tin liên bang

GxPLogoAws

GxP

Quy định và hướng dẫn chất lượng

HIPAA-sized

HIPAA

Thông tin y tế được bảo vệ

HITRUST

HITRUST CSF

Framework bảo mật chung của Liên minh tin cậy về thông tin y tế

itar-sized

ITAR

Quy định vũ khí quốc tế

MPAAIcon

MPAA

Nội dung truyền thông được bảo vệ

automating-security-best-practices-solution-icon (1)

NIST

Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia

sec_logo

Quy định SEC 17-a-4(f)

Tiêu chuẩn dữ liệu tài chính

VPAT

VPAT / Mục 508

Tiêu chuẩn truy cập

BarCompliance

Canada

FIPS_sized

FIPS

Tiêu chuẩn bảo mật của chính phủ

BC-flag

Đạo luật tự do thông tin và bảo vệ quyền riêng tư (Columbia thuộc Anh)

Luật về quyền riêng tư ở Columbia thuộc Anh (BC)

Alberta_Flag

Đạo luật thông tin y tế (HIA)

Luật về quyền riêng tư ở Alberta 

Newfoundland-and-Labrador-Flag

Đạo luật bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân (Newfoundland và Labrador)

Luật về quyền riêng tư ở Newfoundland và Labrador

Nova-Scotia-Flag_Shadow

Đạo luật bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân (PHIA)

Luật về quyền riêng tư ở Nova Scotia  

BarCompliance

Châu Á Thái Bình Dương

data-privacy-japan-flag

FISC [Nhật Bản]

Hệ thống thông tin ngành tài chính

IRAP

IRAP [Úc]

Tiêu chuẩn bảo mật Úc

K-ISMSProgram

K-ISMS [Hàn Quốc]

Bảo mật thông tin Hàn Quốc

MTCSSingaporeLogo

MTCS Bậc 3 [Singapore]

Tiêu chuẩn bảo mật đám mây đa bậc

compliance-privacy-singapore

OSPAR [Singapore]

Hướng dẫn thuê ngoài

BarCompliance

Châu Âu

ASIP HDS

ASIP HDS [Pháp]

Bảo vệ dữ liệu sức khỏe cá nhân

C5_Sized

C5 [Đức]

Chứng nhận bảo mật có hiệu lực

cyber-essentials-logo

Cyber Essentials Plus [Vương quốc Anh]

Bảo vệ khỏi hiểm họa an ninh mạng

ENS_Logo_Sized

ENS High [Tây Ban Nha]

Tiêu chuẩn chính phủ Tây Ban Nha

GovUkCloud

G-Cloud [Vương quốc Anh]

Tiêu chuẩn của chính phủ Vương quốc Anh

TISAX_logo

TISAX

Tiêu chuẩn công nghiệp ô tô

Chứng chỉ / Chứng nhận:

Chứng nhận và chứng chỉ tuân thủ được đánh giá bởi một chuyên viên đánh giá bên thứ ba, độc lập và có kết quả là một chứng chỉ, báo cáo kiểm tra, hoặc chứng nhận tuân thủ.

Luật pháp / Quy định / Quyền riêng tư:

Khách hàng của AWS vẫn chịu trách nhiệm tuân thủ các luật và quy định tuân thủ hiện hành. Trong một số trường hợp, AWS cung cấp chức năng (chẳng hạn như tính năng bảo mật), trình kích hoạt và thỏa thuận pháp lý (chẳng hạn như Thỏa thuận xử lý dữ liệu AWS và Phụ lục liên kết kinh doanh) để hỗ trợ tuân thủ của khách hàng.

Không có chứng nhận chính thức nào cho (hoặc có thể phân phối bởi) một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trong phạm vi các luật và lĩnh vực pháp lý này.

Điều chỉnh / Framework:

Điều chỉnh và khung tuân thủ bao gồm các yêu cầu bảo mật hoặc tuân thủ đã xuất bản cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như một ngành hoặc chức năng cụ thể. AWS cung cấp chức năng (như tính năng bảo mật) và trình kích hoạt (bao gồm sách quy tắc tuân thủ, tài liệu ánh xạ và báo cáo nghiên cứu chuyên sâu) cho những loại chương trình này.

Các yêu cầu theo một số điều chỉnh tuân thủ và khuôn khổ cụ thể có thể không tuân theo chứng chỉ hoặc chứng nhận; tuy nhiên, một số điều chỉnh tuân thủ và khuôn khổ đã nằm trong phạm vi các chương trình tuân thủ khác.

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »