Chương trình tuân thủ AWS

Cuộn

Chương trình tuân thủ AWS giúp khách hàng nắm rõ các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ tại chỗ trong AWS nhằm duy trì khả năng bảo mật và tuân thủ của đám mây. Bằng cách kết hợp các tính năng dịch vụ dễ kiểm tra, tập trung vào quản trị với các tiêu chuẩn kiểm tra hoặc tuân thủ áp dụng, những người hỗ trợ tuân thủ AWS xây dựng các chương trình truyền thống, giúp khách hàng thiết lập và vận hành trong môi trường kiểm soát bảo mật AWS.

Các tiêu chuẩn CNTT mà chúng tôi tuân thủ được bắt nguồn từ Chứng nhận và chứng thực; Luật pháp, Các quy địnhQuyền riêng tư; cũng như Sự điều chỉnh và khung. Chứng nhận và chứng chỉ tuân thủ được đánh giá bởi một chuyên viên đánh giá bên thứ ba, độc lập và có kết quả là một chứng chỉ, báo cáo kiểm tra, hoặc chứng nhận tuân thủ. Khách hàng của AWS vẫn chịu trách nhiệm tuân thủ các luật, quy định về tuân thủ và chương trình về quyền riêng tư hiện hành. Điều chỉnh và khung tuân thủ bao gồm các yêu cầu bảo mật hoặc tuân thủ đã xuất bản cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như một ngành hoặc chức năng cụ thể.

 • Toàn cầu
 • Logo của CSA

  CSA

  Kiểm soát liên minh bảo mật đám mây

  Logo của CyberGRX

  CyberGRX

  Quản lý rủi ro bên thứ ba

  Logo của CyberVadis

  CyberVadis

  Quản lý rủi ro bên thứ ba

  ISO 9001

  Tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu

  ISO 14001

  Hệ thống quản lý môi trường

  ISO 20000

  Quản lý dịch vụ

  ISO 22301

  Khả năng bảo mật và phục hồi

  ISO 27001

  Kiểm soát quản lý bảo mật

  ISO 27017

  Kiểm soát đặc trưng đám mây

  ISO 27701

  Quản lý thông tin về quyền riêng tư

  ISO 27018

  Bảo vệ dữ liệu cá nhân

  ISO 50001

  Quản lý năng lượng

  Logo của PCI DSS Cấp độ 1

  PCI DSS Cấp độ 1

  Tiêu chuẩn thẻ thanh toán

  Logo của AICPA SOC

  SOC 1

  Báo cáo kiểm soát kiểm tra

  Logo của AICPA SOC

  SOC 2

  Báo cáo về tính bảo mật, sẵn sàng & tin cẩn

  Logo của AICPA SOC

  SOC 3

  Báo cáo kiểm soát chung

 • Châu Mỹ
 • Cờ Canada

  CCCS

  Đánh giá của Trung tâm an ninh mạng Canada (CCCS)

  Biểu tượng thanh tra

  CJIS

  Dịch vụ thông tin tư pháp hình sự

  Đại bàng

  CMMC

  Chứng nhận Mô hình an ninh mạng hoàn thiện

  Đại bàng

  DFARS

  Quy định bổ sung về mua sắm liên bang của Bộ Quốc phòng

  Đại bàng

  DoD SRG

  Xử lý dữ liệu của Bộ quốc phòng

  Logo của FedRAMP

  FedRAMP

  Tiêu chuẩn dữ liệu chính phủ

  Logo của Bộ giáo dục

  FERPA

  Đạo luật quyền riêng tư trong giáo dục

  Logo của FIPS

  FIPS

  Tiêu chuẩn bảo mật chính phủ

  Logo của FISMA

  FISMA

  Quản lý bảo mật thông tin liên bang

  Logo của Gxp

  GxP

  Quy định và hướng dẫn chất lượng

  Logo của HIPAA

  HIPAA

  Thông tin y tế được bảo vệ

  Logo của HITRUST

  HITRUST CSF

  Khung bảo mật chung của Liên minh tin cậy về thông tin y tế

  Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

  ITAR

  Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế của Hoa Kỳ

  Logo của MPAA

  MPAA

  Nội dung truyền thông được bảo vệ

  Logo của NIST

  NIST

  Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia

  Cờ Canada

  PIPEDA

  Luật liên bang về quyền riêng tư khu vực tư nhân Canada

  Logo của SEC

  Quy định SEC 17-a-4(f)

  Quy định lưu giữ bản ghi

  Logo của VPAT

  VPAT/Mục 508

  Tiêu chuẩn truy cập

 • Châu Á Thái Bình Dương
 • Logo của FinTech

  FinTech

  Kiến trúc tham khảo tại Nhật Bản

  Cờ Nhật Bản

  FISC

  Trung tâm Hệ thống thông tin ngành tài chính tại Nhật Bản

  Logo của IRAP

  IRAP

  Tiêu chuẩn bảo mật tại Úc

  Cờ Nhật Bản

  ISMAP

  Chương trình của chính phủ nhằm đánh giá tính bảo mật của các dịch vụ đám mây công cộng tại Nhật Bản

  Cờ Ấn Độ

  ISO 20000

  Quản lý dịch vụ

  Logo của K-ISMS

  K-ISMS

  Bảo mật thông tin tại Hàn Quốc

  Logo của Hướng dẫn thông tin y tế

  Hướng dẫn thông tin y tế

  Hướng dẫn tại Nhật Bản

  Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin

  MeitY

  Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin

  Logo của iDA Singapore

  MTCS Bậc 3

  Tiêu chuẩn bảo mật đám mây đa bậc tại Singapore

  Logo của NISC

  NISC

  Trung tâm quốc gia về Chiến lược an ninh mạng và sẵn sàng ứng phó sự cố tại Nhật Bản

  Cờ Singapore

  OSPAR

  Hướng dẫn thuê ngoài tại Singapore

  Cờ Indonesia

  SNI 27001

  Standar Nasional Indonesia

 • Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
 • Logo của C5

  C5

  Chứng nhận bảo mật có hiệu lực tại Đức

  Logo của CISPE

  Bộ Quy Tắc Bảo Vệ Dữ Liệu

  Các nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây tại châu Âu (CISPE)

  logo cpstic

  CPSTIC

  Danh mục sản phẩm và dịch vụ STIC của Trung tâm mật mã quốc gia (CCN) (CPSTIC) Tây Ban Nha

  Logo của Cyber Essential Plus

  Cyber Essentials Plus

  Bảo vệ khỏi hiểm họa an ninh mạng tại Vương quốc Anh

  Logo của DESC

  DESC CSP

  Tiêu chuẩn bảo mật đối với nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Trung tâm bảo mật điện tử Dubai

  Logo của ENS High

  ENS High

  Tiêu chuẩn của chính phủ tại Tây Ban Nha

  Cờ Thụy Sĩ

  Báo cáo FINMA ISAE 3000 loại 2

  Chứng nhận Thông tư của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ

  Cờ Vương quốc Anh

  G-Cloud

  Tiêu chuẩn của chính phủ tại Vương quốc Anh

  Logo của GNS

  GNS

  Hạn chế quốc gia theo chứng nhận của Văn phòng An ninh Quốc gia Bồ Đào Nha

  Logo của GSMA

  GSMA

  Hiệp hội GSM

  Cờ Pháp

  HDS

  Bảo vệ dữ liệu sức khỏe cá nhân tại Pháp

  Logo của IAT

  IAR

  Quy định đảm bảo thông tin của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

  Logo của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS)

  DSPT của NHS

  Bộ công cụ bảo mật và bảo vệ dữ liệu của Dịch vụ Y tế Quốc gia

  Cờ Vương quốc Anh

  PASF

  Các cơ sở bảo mật được cảnh sát đảm bảo

  Logo của PINAKES

  Pinakes

  CCI Hiệp hội ngân hàng - Chứng nhận của bên thứ ba

  Cờ Phần Lan

  Báo cáo PiTuKri ISAE 3000 Loại II

  Tiêu chí đánh giá khả năng bảo mật thông tin của các dịch vụ đám mây

  Logo của TiSAX

  TISAX

  Tiêu chuẩn ngành công nghiệp ô tô

Chứng nhận/Chứng thực:

Chứng nhận và chứng chỉ tuân thủ được đánh giá bởi một chuyên viên đánh giá bên thứ ba, độc lập và có kết quả là một chứng chỉ, báo cáo kiểm tra, hoặc chứng nhận tuân thủ.

Luật pháp/Quy định:

Khách hàng của AWS vẫn chịu trách nhiệm tuân thủ các luật và quy định tuân thủ hiện hành. Trong một số trường hợp, AWS cung cấp chức năng (chẳng hạn như tính năng bảo mật), trình kích hoạt và thỏa thuận pháp lý (chẳng hạn như Thỏa thuận xử lý dữ liệu AWS và Phụ lục liên kết kinh doanh) để hỗ trợ tuân thủ của khách hàng.

Không có chứng nhận chính thức nào cho (hoặc có thể phân phối bởi) một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trong phạm vi các luật và lĩnh vực pháp lý này.

Điều chỉnh/Khung:

Điều chỉnh và khung tuân thủ bao gồm các yêu cầu bảo mật hoặc tuân thủ đã xuất bản cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như một ngành hoặc chức năng cụ thể. AWS cung cấp chức năng (như tính năng bảo mật) và trình kích hoạt (bao gồm sách quy tắc tuân thủ, tài liệu ánh xạ và báo cáo nghiên cứu chuyên sâu) cho những loại chương trình này.

Các yêu cầu theo một số điều chỉnh tuân thủ và khung cụ thể có thể không tuân theo chứng chỉ hoặc chứng nhận; tuy nhiên, một số điều chỉnh tuân thủ và khung đã nằm trong phạm vi các chương trình tuân thủ khác.

Quyền riêng tư

Tại AWS, sự tin tưởng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho hàng triệu khách hàng đang hoạt động, bao gồm nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục và cơ quan chính phủ ở hơn 190 quốc gia. Khách hàng của chúng tôi gồm có các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ quan chính phủ, những người tin tưởng giao phó cho chúng tôi một số thông tin nhạy cảm nhất của mình.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »