PCI DSS

Tổng quan

Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Thẻ thanh toán (PCI DSS) là tiêu chuẩn bảo mật thông tin quyền sở hữu được quản lý bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI, được thành lập bởi American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide và Visa Inc.

PCI DSS áp dụng cho các chủ thể lưu trữ, xử lý hoặc truyền dữ liệu chủ thẻ (CHD) hoặc dữ liệu xác thực nhạy cảm (SAD), bao gồm thương gia, nhà xử lý, tổ chức thanh toán, nhà phát hành và nhà cung cấp dịch vụ. PCI DSS được hãng thẻ ủy nhiệm và do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật Thẻ thanh toán quản lý.

Khách hàng có thể xem Chứng nhận Tuân thủ (AOC) và Tóm tắt trách nhiệm của PCI DSS thông qua AWS Artifact, cổng thông tin tự phục vụ cho truy cập theo nhu cầu vào các báo cáo tuân thủ của AWS. Đăng nhập vào AWS Artifact trong Bảng điều khiển quản lý AWS, hoặc tìm hiểu thêm tại Bắt đầu với AWS Artifact.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »