Trung tâm về quyền riêng tư đối với dữ liệu

Tạo niềm tin nhờ sự minh bạch

Tại AWS, tạo dựng và duy trì niềm tin của khách hàng là nền tảng kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi gây dựng niềm tin trong lĩnh vực quyền riêng tư bằng cách nỗ lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng và làm việc minh bạch trong các cam kết về quyền riêng tư của mình. AWS cung cấp các dịch vụ, công cụ và tài nguyên giúp bạn kiểm soát và bảo vệ dữ liệu của mình để bạn có thể triển khai các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư dựa trên yêu cầu cụ thể của ngành. Chúng tôi cung cấp các nguồn tài nguyên đa dạng mà bạn có thể tận dụng để bảo vệ dữ liệu của mình, ví dụ như Trụ cột bảo mật của Khung AWS Well-Architectedcác nghiên cứu chuyên sâu về quyền riêng tư.

Tại AWS, tạo dựng và duy trì niềm tin của khách hàng là nền tảng kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi gây dựng niềm tin trong lĩnh vực quyền riêng tư bằng cách nỗ lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng và làm việc minh bạch trong các cam kết về quyền riêng tư của mình. AWS cung cấp các dịch vụ, công cụ và tài nguyên giúp bạn kiểm soát và bảo vệ dữ liệu của mình để bạn có thể triển khai các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư dựa trên yêu cầu cụ thể của ngành. Chúng tôi cung cấp các nguồn tài nguyên đa dạng mà bạn có thể tận dụng để bảo vệ dữ liệu của mình, ví dụ như Trụ cột bảo mật của Khung AWS Well-Architectedcác nghiên cứu chuyên sâu về quyền riêng tư.

Cam kết

Chúng tôi tạo dựng và duy trì niềm tin của khách hàng bằng cách không ngừng thực hiện các cam kết, trong đó có:

Bạn kiểm soát dữ liệu của mình trên AWS

Bạn kiểm soát dữ liệu của mình. Bạn xác định đối tượng có thể truy cập vào dữ liệu của bạn. Nhờ Khu vực AWS, bạn có thể kiểm soát vị trí lưu trữ dữ liệu của mình dựa theo nhu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi giúp bạn mã hóa một cách dễ dàng hơn dữ liệu đang được truyền và dữ liệu đang được lưu trữ. Chúng tôi không truy cập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu khách hàng nếu không có sự đồng ý của bạn, trừ khi buộc phải làm vậy để ngăn chặn gian lận và lạm dụng hoặc để tuân thủ luật pháp, như đã nêu ra trong Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất

Chúng tôi hỗ trợ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về quyền riêng tư và các chứng nhận tuân thủ để giúp khách hàng đáp ứng các yêu cầu họ. AWS đã đạt được các chứng nhận và giấy phép được công nhận trên toàn cầu về việc tuân thủ khung đảm bảo quyền riêng tư, chẳng hạn như ISO 27017 về bảo mật đám mây, ISO 27701 về quản lý thông tin quyền riêng tư và ISO 27018 về quyền riêng tư trên đám mây.

Chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi liên tục tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư bằng những dịch vụ và tính năng cho phép bạn triển khai các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư của riêng mình, bao gồm những tính năng truy cập, mã hóa và tạo bản ghi nâng cao. Tại AWS, chúng tôi triển khai các quy trình nhất quán và có quy mô linh hoạt để quản lý những cân nhắc về quyền riêng tư, bao gồm cách thu thập, sử dụng, truy cập, lưu trữ và xóa dữ liệu.

Chúng tôi minh bạch trong các cam kết của mình

Hợp đồng của chúng tôi được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu để đảm bảo tính minh bạch và giúp bạn hiểu rõ các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ báo cáo liên tục về tính minh bạch của dữ liệu, trong đó mô tả tần suất của các yêu cầu thông tin từ chính phủ.

Biện pháp kiểm soát và chứng nhận về quyền riêng tư

Khách hàng trên toàn thế giới – từ các công ty khởi nghiệp và chính phủ đến các ngành công nghiệp được quản lý chặt chẽ – tin tưởng giao phó cho AWS những nội dung và ứng dụng nhạy cảm nhất của họ, bao gồm cả dữ liệu cá nhân mà họ cần để thực hiện các thao tác của mình. Chúng tôi triển khai các biện pháp kiểm soát và quy trình về quyền riêng tư để mang lại lợi ích cho mọi khách hàng AWS.

Chúng tôi đã xây dựng một chương trình bảo đảm bảo mật sử dụng những phương pháp tốt nhất để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu toàn cầu, giúp bạn vận hành một cách an toàn trong AWS, đồng thời tận dụng tối đa môi trường kiểm soát của chúng tôi. AWS tuân thủ một loạt các tiêu chuẩn và chứng nhận toàn cầu có vai trò quan trọng nhất đối với khách hàng của chúng tôi, bao gồm các xác thực từ các đơn vị kiểm toán bên thứ ba đáng tin cậy. Nhờ tuân thủ như vậy, chúng tôi giúp khách hàng thêm phần yên tâm rằng họ có thể sử dụng AWS để đáp ứng nhu cầu về quyền riêng tư của họ và các yêu cầu của đơn vị kiểm toán của họ.

Tìm hiểu thêm trên trang web Chương trình tuân thủ.

Quyền riêng tư tại nơi làm việc

Điện toán mật mã hóa

Điện toán mật mã hóa AWS (2:05)

Điện toán mật mã hóa giúp thực hiện điện toán cho dữ liệu được bảo vệ bằng cách mật mã hóa, mang lại cho bạn một loạt các kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư, bao gồm điện toán nhiều bên bảo mật, mã hóa đồng hình, học liên kết bảo vệ quyền riêng tư và mã hóa có thể tìm kiếm. Các công cụ và dịch vụ mật mã hóa của AWS sử dụng một loạt các công nghệ lưu trữ và mã hóa để có thể giúp bạn bảo vệ dữ liệu đang được lưu trữ và đang được truyền. Tại AWS, khách hàng có thể sử dụng Điện toán mật mã hóa cho Clean Rooms (C3R), một thư viện giúp khách hàng cộng tác với dữ liệu trong AWS Clean Rooms bằng cách sử dụng kỹ thuật cho phép nhiều bên cùng tính toán một hàm qua đầu vào của họ trong khi vẫn duy trì sự riêng tư của các đầu vào đó.

Tìm hiểu thêm »

Quyền riêng tư khác biệt

Công nghệ máy học trong AWS Clean Rooms và Quyền riêng tư khác biệt của AWS Clean Rooms (58:49)

Quyền riêng tư khác biệt bảo vệ dữ liệu ở cấp độ cá nhân bằng cách thêm một mức độ ngẫu nhiên có kiểm soát để che giấu sự hiện diện hay vắng mặt của bất kỳ cá nhân nào trong tập dữ liệu đang được phân tích. Quyền riêng tư khác biệt của AWS Clean Rooms là một tính năng giúp khách hàng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng các biện pháp kiểm soát được hỗ trợ về mặt toán học và trực quan chỉ với vài cú nhấp chuột. Vì đây là một tính năng được quản lý toàn phần, bạn không cần có kinh nghiệm trước đó về quyền riêng tư khác biệt để giúp bạn ngăn chặn việc nhận diện lại người dùng của mình. Quyền riêng tư khác biệt của AWS Clean Rooms che đậy sự đóng góp từ dữ liệu của bất kỳ cá nhân nào trong quá trình tạo thông tin chuyên sâu tổng hợp trong đầu ra cộng tác, đồng thời giúp bạn chạy một loạt các truy vấn SQL để tạo thông tin chuyên sâu về các chiến dịch quảng cáo, quyết định đầu tư, nghiên cứu lâm sàng và hơn thế nữa.

Xem câu chuyện của khách hàng »
Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »