Bảo mật dữ liệu tại AWS

Tạo niềm tin của khách hàng là nền tảng kinh doanh của chúng ta tại AWS. Chúng tôi được tin tưởng bằng cách nỗ lực đáp ứng nhu cầu về quyền riêng tư của khách hàng và minh bạch trong các cam kết về quyền riêng tư của mình. Các biện pháp kiểm soát bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư hàng đầu ngành của chúng ta giúp bạn tự tin hoạt động để bạn có thể đạt được và vượt quá các yêu cầu về quyền riêng tư và tuân thủ trên toàn cầu. Bạn có thể triển khai các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư dựa trên các yêu cầu cụ thể của ngành, đồng thời đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý và chuyên viên đánh giá bằng các dịch vụ, công cụ và tài nguyên của chúng ta để kiểm soát và bảo vệ dữ liệu của bạn.

Việc duy trì niềm tin của khách hàng bao gồm việc thực hiện cam kết liên tục đối với bạn. Các cam kết này bao gồm:

Bạn sở hữu và kiểm soát dữ liệu của bạn trên AWS

Bạn kiểm soát dữ liệu của mình. Bạn xác định người có thể truy cập dữ liệu của bạn. Nhờ Khu vực AWS, bạn kiểm soát vị trí lưu trữ dữ liệu của mình dựa theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Chúng tôi xây dựng các tiêu chuẩn cao nhất về quyền riêng tư về dữ liệu

Tại AWS, chúng tôi hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất và các chứng nhận tuân thủ để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.

Chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi liên tục nâng cao tiêu chuẩn về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư nhờ một bộ hoàn chỉnh các tính năng hỗ trợ quá trình triển khai quyền riêng tư, bao gồm tùy chọn quản lý khóa mã hóa của riêng bạn nhờ AWS Key Management Service cũng như khả năng liên tục giám sát, ghi nhật ký và lưu giữ hoạt động tài khoản nhờ AWS ConfigAWS CloudTrail.

Chúng tôi minh bạch trong cam kết với khách hàng

Hợp đồng của chúng tôi được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, minh bạch và giúp bạn hiểu rõ các biện pháp bảo vệ bảo mật dữ liệu mà chúng tôi cung cấp. 

Luật và quy định về quyền riêng tư

Tại AWS, sự tin tưởng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho hàng triệu khách hàng đang hoạt động, bao gồm nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục và cơ quan chính phủ ở hơn 190 quốc gia. Khách hàng của chúng tôi gồm có các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ quan chính phủ, những người tin tưởng giao phó cho chúng tôi một số thông tin nhạy cảm nhất của mình. 

Để xem danh sách hoàn chỉnh các chứng nhận và chứng thực; luật pháp, các quy định và quyền riêng tư; cũng như sự điều chỉnh và khung, hãy truy cập trang web Chương trình tuân thủ.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến quyền riêng tư về dữ liệu

Chúng tôi biết rằng khách hàng quan tâm sâu sắc tới quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. AWS liên tục theo dõi tình hình luật pháp và quy định về quyền riêng tư không ngừng biến chuyển để xác định các thay đổi và quyết định những công cụ mà khách hàng của chúng tôi có thể sẽ cần để đáp ứng nhu cầu tuân thủ của họ. 
 
Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »