Tài nguyên tuân thủ

Thực hiện kiểm tra tài nguyên của bạn một cách hiệu quả hơn bằng cách dùng Lộ trình học tập cho Chuyên viên đánh giá AWS.

Xem nguồn lưu trữ các tài nguyên và quy trình cần thiết để thực hiện các trách nhiệm tuân thủ trên AWS.

BarCompliance

Những yếu tố cần thiết và phương pháp thực hành tốt nhất

BarCompliance

Hướng dẫn và bài tập

Hướng dẫn người dùng AISPL cho Bộ & cơ quan chính phủ ở Ấn Độ (Tháng 6 năm 2018)
Kiến trúc cho bảo mật và tuân thủ HIPAA trên AWS (Tháng 6 năm 2018)
Sổ công tác quyết định Số 11/2006 theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Argentina (Tháng 5 năm 2018)
Sổ công tác tuân thủ đám mây PCI Anitian và AWS (Tháng 7 năm 2018)
Web ba tầng Amazon Web Services của AWS theo chuẩn CIS (Tháng 11 năm 2016)
Chuẩn nền tảng CIS của AWS (Tháng 5 năm 2018)
Hướng dẫn tham khảo nhanh về Tuân thủ của AWS: Phiên bản giáo dục (Tháng 3 năm 2018)
Phản hồi của AWS tới Tiểu ban công nghệ thông tin và liên lạc thuộc CACP (Tháng 5 năm 2017)
Kết nối mạng an toàn trong AWS (Tháng 8 năm 2017)
Ma trận trách nhiệm của dịch vụ AWS và trách nhiệm khách hàng để điều chỉnh theo CSF
Tổng quan triển khai AWS cho các ngân hàng ở Ấn Độ (Tháng 7 năm 2018)
Hướng dẫn cho người dùng về giao dịch ngân hàng ảo HKMA của AWS (Tháng 12 năm 2018)
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc giao dịch ngân hàng ở Ấn Độ (Tháng 12 năm 2017)
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính ở Úc (Tháng 7 năm 2019)
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định của các dịch vụ tài chính ở Brazil (Tháng 7 năm 2018)
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Cơ quan bảo hiểm – Hồng Kông (Tháng 10 năm 2017)
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Cơ quan tiền tệ – Hồng Kông (Tháng 11 năm 2017)
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định & quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Singapore (Tháng 7 năm 2017)
Hướng dẫn người dùng AWS cho Hoa Kỳ. Các tổ chức tài chính (Tháng 10 năm 2018)
Những lưu ý khi sử dụng sản phẩm của AWS trong Hệ thống GxP (Tháng 1 năm 2016)
Tuân thủ dịch vụ về thông tin tư pháp hình sự trên AWS (Tháng 3 năm 2017)
Kiểm soát bản địa hóa dữ liệu cho Ấn Độ (Tháng 7 năm 2018)
Triển khai áp dụng các hoạt động tuân thủ DoD trên Đám mây AWS (Tháng 4 năm 2015)
Tuân thủ FERPA trên AWS (Tháng 12 năm 2017)
Hướng dẫn sẵn sàng kết nối internet tin cậy (TIC) trên AWS (Tháng 2 năm 2016)  
Ý nghĩa của Bộ quy tắc ứng xử cho CISPE (Tháng 5 năm 2017)
Tuân thủ Ấn bản 1075 của Sở Thuế vụ (IRS) trong AWS (Tháng 2 năm 2018)
Biện pháp thực hành tốt nhất về bảo mật nội dung MPAA (Tháng 3 năm 2015) 
Mô hình bảo mật nội dung MPAA (Tháng 3 năm 2015) 
Framework an ninh mạng của NIST (CSF) (Tháng 12 năm 2018)
Những lưu ý về tính toàn vẹn và tuân thủ hệ thống quy định cho Đám mây AWS (Tháng 11 năm 2017) 
Thông tư của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) 2018/3 (Tháng 4 năm 2018)
Hướng dẫn kiểm tra sáng kiến an ninh mạng của Phòng điều tra và giám sát mức độ tuân thủ (OCIE) thuộc Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch (SEC) Hoa Kỳ (Tháng 10 năm 2015)
Sổ công tác sáng kiến an ninh mạng của Phòng điều tra và giám sát mức độ tuân thủ (OCIE) thuộc Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch (SEC) Hoa Kỳ (Tháng 5 năm 2015)
Hiểu về bảo mật điện toán đám mây của ASD cho đối tượng thuê trong bối cảnh AWS (Tháng 6 năm 2017)
Sử dụng AWS trong bối cảnh các nguyên tắc bảo mật đám mây của NCSC tại Vương quốc Anh (Tháng 10 năm 2016)
Sử dụng AWS trong bối cảnh quy trình IG SoC y tế tại Vương quốc Anh (Tháng 5 năm 2016)
BarCompliance

Quyền riêng tư

BarCompliance

Đào tạo

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »