Tài nguyên tuân thủ

Học hỏi các kỹ năng và phương pháp tốt nhất để kiểm tra tính bảo mật trong đám mây thông qua cách tiếp cận theo rủi ro.

Xem kho lưu trữ các tài nguyên và quy trình cần thiết để thực hiện các trách nhiệm tuân thủ trên AWS.

BarCompliance

Những yếu tố cần thiết và phương pháp tốt nhất

BarCompliance

Hướng dẫn và bài tập

Hướng dẫn cho người dùng AISPL ở bộ và cơ quan chính phủ tại Ấn Độ
Kiến trúc cho bảo mật và tuân thủ HIPAA trên Amazon Web Services
Sổ tay hướng dẫn về quyết định số 11/2006 theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Argentina
Web ba tầng Amazon Web Services của AWS theo chuẩn CIS
Chuẩn mực nền tảng CIS của AWS
Hướng dẫn tham khảo nhanh về tuân thủ của AWS: Phiên bản giáo dục
Báo cáo về AWS PCI 3DS
Phản hồi của AWS tới Tiểu ban công nghệ thông tin và liên lạc thuộc CACP
Kết nối mạng an toàn trong AWS
Ma trận trách nhiệm của dịch vụ AWS và trách nhiệm của khách hàng để điều chỉnh theo CSF
Tổng quan triển khai AWS cho các ngân hàng ở Ấn Độ
Hướng dẫn của AWS cho người dùng về giao dịch ngân hàng ảo HKMA
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc giao dịch ngân hàng ở Ấn Độ
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Úc
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định của các dịch vụ tài chính ở Brazil
Hướng dẫn cho người dùng AWS về Sách quy tắc của Ngân hàng Trung ương Bahrain
Hướng dẫn cho người dùng AWS về nguyên tắc của Cơ quan bảo hiểm Hồng Kông đối với việc thuê ngoài và sử dụng internet cho các hoạt động bảo hiểm
Hướng dẫn cho người dùng AWS về hướng dẫn chính sách giám sát của Cục quản lý tiền tệ Hồng Kông đối với việc thuê ngoài và các nguyên tắc chung đối với quản lý rủi ro công nghệ
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc đối với dịch vụ tài chính tại Singapore
Kiểm soát bản địa hóa dữ liệu cho Ấn Độ
Triển khai tuân thủ DoD trên Đám mây AWS
Tuân thủ FERPA trên AWS
Hướng dẫn sẵn sàng kết nối internet tin cậy (TIC) trên AWS
Hệ thống GxP trên AWS
Ý nghĩa của Bộ quy tắc ứng xử cho CISPE
Tuân thủ Ấn bản 1075 của Sở thuế vụ (IRS) trong AWS
Phương pháp thực hành tốt nhất về bảo mật nội dung MPAA
Mô hình bảo mật nội dung MPAA
Khung an ninh mạng NIST (CSF)
Hướng dẫn tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) 3.2.1 trên AWS
Những lưu ý về tính toàn vẹn và tuân thủ hệ thống quy định cho Đám mây AWS
Thông tư 2018/3 của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA)
Hướng dẫn kiểm tra sáng kiến an ninh mạng của Phòng điều tra và giám sát mức độ tuân thủ (OCIE) thuộc Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch (SEC) Hoa Kỳ
Sổ tay hướng dẫn về Hướng dẫn về Sáng kiến an ninh mạng của Phòng điều tra và giám sát mức độ tuân thủ (OCIE) thuộc Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch (SEC) Hoa Kỳ
Hiểu về bảo mật điện toán đám mây của ASD cho đối tượng thuê trong bối cảnh AWS
Sử dụng AWS trong bối cảnh các nguyên tắc bảo mật đám mây của NCSC tại Vương quốc Anh
Sử dụng AWS trong bối cảnh quy trình SoC IG y tế tại Vương quốc Anh
BarCompliance

Quyền riêng tư

BarCompliance

Đào tạo

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »