Tài nguyên tuân thủ

Những yếu tố cần thiết và phương pháp tốt nhất

Hướng dẫn và bài tập

Xây dựng kiến trúc trên Amazon EKS để tuân thủ PCI DSS
Xây dựng kiến trúc trên Amazon EKS và Bottlerocket để tuân thủ PCI DSS
Xây dựng kiến trúc cho tính bảo mật và tuân thủ HIPAA trên Amazon Web Services
Xây dựng kiến trúc dành cho xác định phạm vi và phân đoạn PCI DSS trên AWS
Xây dựng kiến trúc trên Amazon ECS dành cho tuân thủ PCI DSS
Sổ tay hướng dẫn về quyết định số 11/2006 theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Argentina
Web ba tầng Amazon Web Services của AWS theo chuẩn CIS
Điểm quy chuẩn nền tảng CIS của AWS
Hướng dẫn tuân thủ dành cho khách hàng của AWS
Tổng quan triển khai AWS cho các ngân hàng ở Ấn Độ
Hướng dẫn cho người dùng AWS về giao dịch ngân hàng ảo HKMA
Báo cáo chuyên sâu về AWS PCI 3DS
Nhà cung cấp chứng chỉ riêng của AWS – Hướng dẫn tuân thủ PKI theo tiêu chuẩn Matter
Phản hồi của AWS tới Tiểu ban công nghệ thông tin và liên lạc thuộc CACP
Các dịch vụ AWS và ma trận trách nhiệm khách hàng để điều chỉnh theo CSF
Hướng dẫn sử dụng AWS dành cho các tổ chức tài chính do liên bang quản lý tại Canada
Hướng dẫn cho người dùng AWS về Chương trình hàng hóa được kiểm soát (CGP) của Canada
Hướng dẫn cho người dùng AWS về Sách quy tắc của Ngân hàng Trung ương Bahrain
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định của các dịch vụ tài chính tại Argentina
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Úc
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định của các dịch vụ tài chính tại Brazil
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định của các dịch vụ tài chính tại Chile
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Indonesia
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại New Zealand
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định của các dịch vụ tài chính tại Philippines
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của dịch vụ tài chính tại Singapore
Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Thụy Sĩ
Hướng dẫn cho người dùng AWS về nguyên tắc của Cơ quan bảo hiểm Hồng Kông đối với việc thuê ngoài và sử dụng internet cho các hoạt động bảo hiểm
Hướng dẫn cho người dùng AWS về hướng dẫn chính sách giám sát của Cục quản lý tiền tệ Hồng Kông đối với việc thuê ngoài và các nguyên tắc chung đối với quản lý rủi ro công nghệ
Hướng dẫn cho người dùng AWS nhằm hỗ trợ tuân thủ Tiêu chuẩn bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng (CIP) của North American Electric Reliability Corporation (NERC)
Hướng dẫn cho người dùng AWS về Quy định viễn thông ở Đức
Những điểm cần lưu ý về Đạo luật Thúc đẩy an ninh kinh tế ở Nhật Bản (phiên bản tiếng Nhật)
Những điểm cần lưu ý về Đạo luật Viễn thông (bảo mật) của Vương quốc Anh
Chứng nhận Cyber Trust Mark của Cơ quan An ninh mạng (CSA) Hướng dẫn đồng hành đám mây
Sao lưu dữ liệu tại Mexico
Triển khai tuân thủ DoD trên Đám mây AWS
Tuân thủ FERPA trên AWS
Hệ thống GxP trên AWS
Ý nghĩa của Bộ quy tắc ứng xử cho CISPE
Tuân thủ Ấn bản 1075 của Sở thuế vụ (IRS) trong AWS
Dữ liệu mở trên AWS
Điều hướng đến Tuân thủ các yêu cầu về truyền dữ liệu của Liên minh Châu Âu
Điều hướng đến Các yêu cầu về quy định và tuân thủ HCLS trên AWS
Điều hướng đến Tuân thủ HKMA trên AWS
Điều hướng đến Tuân thủ SFC của Hồng Kông trên AWS
Điều hướng đến Quy định số 71 của chính phủ Indonesia: Các cân nhắc về AWS
Điều hướng đến Thông tư điện toán đám mây của Bộ Y tế Israel trên AWS
Các tiêu chuẩn CIP của NERC dành cho thông tin trong hệ thống mạng BES trên AWS
Những cân nhắc về NIS 2 dành cho khách hàng của AWS
Khung an ninh mạng (CSF) của NIST
Hướng dẫn tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) v4.0 trên AWS
Khung kiểm soát bảo mật khách hàng của SWIFT (v2022) trên AWS
Tuân thủ về chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống tại Vương quốc Anh trên AWS
Sổ tay hướng dẫn về Hướng dẫn về Sáng kiến an ninh mạng của Phòng điều tra và giám sát mức độ tuân thủ (OCIE) thuộc Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch (SEC) Hoa Kỳ
Hiểu về bảo mật điện toán đám mây của ASD cho đối tượng thuê trong bối cảnh AWS

Quyền riêng tư

Đào tạo

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »