Hướng dẫn giải pháp tuân thủ AWS


Nguồn lưu trữ các tài nguyên và quy trình được sử dụng thường xuyên cần thiết để thực hiện các trách nhiệm tuân thủ trên AWS.

Chào mừng bạn đến với Hướng dẫn giải pháp tuân thủ AWS! Hướng dẫn này được thiết kế để cung cấp cho bạn một nguồn lưu trữ các tài nguyên và quy trình được sử dụng thường xuyên cần thiết để thực hiện các trách nhiệm tuân thủ trên AWS.

Tính bảo mật tại AWS là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ngày nay, AWS bảo vệ hàng triệu khách hàng đang hoạt động trên toàn thế giới, từ các doanh nghiệp lớn và các tổ chức chính phủ, đến các công ty khởi nghiệp và phi lợi nhuận. Thông qua các mối quan hệ này, chúng tôi đã phát triển các tài nguyên tốt nhất để cho phép khách hàng từ bất kỳ ngành nào có thể nhanh chóng hiểu cách đạt được sự tuân thủ trong Đám mây AWS. Một khách hàng của AWS được thừa hưởng tất cả lợi ích từ kinh nghiệm bao gồm phương pháp thực hành tốt dành cho chính sách tuân thủ, kiến trúc, và các quy trình hoạt động được xác nhận đối với các khung bảo đảm bên ngoài.

AWS truyền đạt môi trường an ninh và kiểm soát của mình có liên quan đến khách hàng bằng cách thực hiện như sau:

  • Chứng nhận ngành và xác nhận của bên thứ ba độc lập được liệt kê bên dưới
  • Thông tin về các biện pháp bảo mật và kiểm soát AWS trong các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và nội dung trang web
  • Chứng chỉ, báo cáo và các tài liệu khác trực tiếp cho khách hàng AWS theo NDA

Giải pháp tuân thủ


Các Tài nguyên tuân thủ AWS khác


Trang Dịch vụ trong phạm vi sẽ liệt kê chi tiết dịch vụ nào hiện đang trong phạm vi, và dịch vụ nào đang trong tiến trình. Bạn cũng có thể liên hệ với Người quản lý tài khoản bán hàng AWS và SA về bất kỳ nhu cầu cụ thể nào đối với một dịch vụ nhất định.

Blog Bảo mật AWS là một cách tuyệt vời để theo dõi tất cả các bản cập nhật mới nhất cho các chương trình bảo mật AWS.

Để biết thông tin về một số trải nghiệm của khách hàng hiện tại của AWS, vui lòng truy cập trang chứng thực của khách hàng liệt kê các nghiên cứu điển hình từ khách hàng của chúng tôi ở tất cả các ngành.

Nếu bạn cần thêm thông tin về chế độ tuân thủ cụ thể, vui lòng tham khảo các trang sau để biết các Câu hỏi thường gặp:

Lộ trình học tập cho Chuyên viên đánh giá AWS là tài nguyên được thiết kế đặc biệt cho những đánh giá viên, tuân thủ và có vai trò pháp lý, những người muốn tìm hiểu hoạt động nội bộ của họ có thể chứng minh sự tuân thủ bằng nền tảng của AWS như thế nào.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »