HIPAA

Tổng quan

Ngày càng nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người thanh toán và chuyên gia CNTT đang sử dụng dịch vụ đám mây dựa trên tiện ích của AWS để xử lý, lưu trữ và truyền tải thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI).

AWS cho phép các thực thể được bảo hiểm và các liên kết kinh doanh của họ tuân theo Đạo luật về Trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế 1996 (HIPAA) của Hoa Kỳ, được sử dụng môi trường AWS bảo mật để xử lý, lưu trữ và truyền thông tin sức khỏe được bảo vệ.

Để biết thông tin chi tiết về cách bạn có thể sử dụng AWS để xử lý và lưu trữ thông tin sức khỏe, hãy xem bài nghiên cứu chuyên sâu Xây dựng kiến trúc cho tính bảo mật và tuân thủ HIPAA trên Amazon Web Services.

Khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khoa học cuộc sống của AWS

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »