Cloud Audit Academy

Học hỏi các kỹ năng và cách làm tốt nhất để kiểm tra bảo mật trong đám mây

Cloud Audit Academy (CAA) là Lộ trình học tập trên Amazon Web Services (AWS) về Kiểm tra bảo mật, được thiết kế dành cho các chuyên gia về tuân thủ, rủi ro và kiểm tra ở hiện tại và tương lai, có tham gia vào việc đánh giá khối lượng công việc chịu sự quản lý nằm trong đám mây.

Ngày nay, ngôn ngữ khung kiểm soát được điều chỉnh hướng tới các môi trường tại chỗ, còn các kỹ thuật kiểm tra bảo mật CNTT vẫn chưa được định hình lại cho đám mây. Tại AWS, chúng tôi tin tưởng vào triết lý trao quyền cho khách hàng áp dụng những kỹ thuật xác thực dành riêng cho đám mây đối với các đợt kiểm tra của họ trong đám mây. Cloud Audit Academy mang đến cho chuyên viên kiểm tra hiện tại và tương lai nền tảng giáo dục và các công cụ cần thiết để kiểm tra bảo mật trong đám mây bằng phương pháp tiếp cận theo rủi ro.

Chương trình đào tạo CAA chia lộ trình học tập theo cấp độ, bắt đầu với phạm vi rộng (tổng quát về đám mây và ngành), sau đó thu hẹp dần theo tiến trình của người học để tập trung vào những nội dung cụ thể của AWS, khung chương trình và ngành.

Học viên có cơ hội nhận được các học phần Giáo dục chuyên nghiệp liên tục (CPE) từ các hiệp hội chuyên nghiệp về quản trị và bảo mật CNTT được nhiều người biết đến nhất trong ngành. 

AWS Cloud Audit Academy

Các khóa học đáp ứng nhu cầu của bạn

Bắt đầu tìm hiểu về đám mây

Có được kiến thức nhập môn về những khác biệt của hoạt động kiểm tra trong đám mây so với tại chỗ. Khóa học này cung cấp kiến thức tổng quát về đám mây chứ không dành cho ngành cụ thể nào. 

 Học trực tuyến
Kiểm tra trong AWS

Xây dựng bộ công cụ để đánh giá các hoạt động kiểm soát AWS do khách hàng AWS triển khai và đặt cấu hình. Khóa học này bao gồm các ví dụ về rủi ro trong thế giới thực, các trường hợp sử dụng và các hoạt động với mục tiêu kiểm soát tương ứng. 

 Có giảng viên dẫn dắt
Kiểm tra theo ngành cụ thể

Có được kiến thức và sự tự tin khi đánh giá khối lượng công việc theo khung cụ thể trong môi trường AWS của bạn. Biết được bạn cần tìm bằng chứng nào và ở đâu. Khóa học này cung cấp các nội dung minh họa và hướng dẫn về bảng điều khiển tương tác. 

 Có giảng viên dẫn dắt
Tại sao nên học với AWS Cloud Audit Academy?
Phát triển sự nghiệp

Giành được tín chỉ giáo dục chuyên nghiệp liên tục (CPE) từ các đối tác như ISACA, ISC2 hoặc GIAC cho khóa học bạn tham gia. 

Chuyên gia kiểm tra

Học tập thông qua chương trình đào tạo có cấu trúc và đặt câu hỏi cho các chuyên gia ở lĩnh vực liên quan trong thời gian diễn ra buổi đào tạo có người hướng dẫn. 

Đổi mới

Giảm thời gian tiếp cận thị trường cho khối lượng công việc AWS chịu sự quản lý của bạn bằng cách học cách đánh giá các khung, tiêu chuẩn và quy định pháp luật được ngành công nhận. 

Trở thành đối tác

Giảng viên Cloud Audit Academy là các chuyên gia về lĩnh vực và chuyên gia về tiêu chuẩn ngành đến từ AWS Security Assurance Services LLC cũng như các đối tác đủ tiêu chuẩn của AWS APN có năng lực Tuân thủ bảo mật (được liệt kê bên dưới).

Giảng viên của AWS và đối tác đều được AWS chứng nhận, có các chứng chỉ kiểm tra hiện hành (chẳng hạn như chứng chỉ Chuyên viên kiểm tra nội bộ (CIA) do IIA chứng nhận; chứng chỉ Chuyên viên kiểm tra hệ thống thông tin (CISA) do ISACA chứng nhận; chứng chỉ kiểm tra ISO và/hoặc Người đánh giá bảo mật đạt chuẩn PCI) với hơn năm năm kinh nghiệm về kiểm tra đám mây, tuân thủ hoặc quy định. 

Hãy lắng nghe cách khách hàng AWS đang sử dụng các dịch vụ AWS để mang đến sự rõ ràngminh bạch cho các quy trình bảo mật và tuân thủ của họ.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »