SOC

Tổng quan

SOC-SizedLogo

Báo cáo AWS SOC Service Organization Control (SOC) là bản báo cáo kiểm tra độc lập của bên thứ ba thể hiện cách AWS đạt được các mục tiêu và kiểm soát tuân thủ quan trọng. Mục đích của các báo cáo này là để giúp bạn và chuyên viên đánh giá hiểu được rằng các kiểm soát của AWS được thiết lập để hỗ trợ các hoạt động và tính tuân thủ. Có ba loại báo cáo AWS SOC:

 • Báo cáo AWS SOC cung cấp thông tin gì?

    SOC 1 SOC 2: Tính bảo mật, sẵn sàng & tin cẩn SOC 3: Tính bảo mật, sẵn sàng & tin cẩn
  Báo cáo là gì? Mô tả về môi trường kiểm soát và kiểm tra bên ngoài AWS đối với các biện pháp kiểm soát và mục tiêu mà AWS đã xác định Mô tả về môi trường kiểm soát và kiểm tra bên ngoài AWS đối với các biện pháp kiểm soát AWS đáp ứng các Nguyên tắc và tiêu chí về tính bảo mật, sẵn sàng và tin cẩn của dịch vụ được tin cậy AICPA Một báo cáo công khai thể hiện AWS đáp ứng các Nguyên tắc và tiêu chuẩn về tính bảo mật, sẵn sàng và tin cẩn của dịch vụ được tin cậy AICPA.
  Báo cáo kiểm tra được thực hiện theo tiêu chuẩn nào? SSAE số 18, Tiêu chuẩn chứng nhận: Làm rõ và sửa đổi (AICPA, Tiêu chuẩn chuyên nghiệp), bao gồm AT-C phần 320, Báo cáo về thanh tra kiểm soát tại một tổ chức dịch vụ có liên quan đến kiểm soát nội bộ của thực thể người dùng trong báo cáo tài chính. Hướng dẫn AICPA, Tổ chức dịch vụ: Báo cáo về thanh tra kiểm soát tại một tổ chức dịch vụ có liên quan đến kiểm soát nội bộ của thực thể người dùng trong báo cáo tài chính (SOC 1®) SSAE số 18, Tiêu chuẩn chứng nhận: Làm rõ và sửa đổi, bao gồm AT-C phần 105, khái niệm chung cho tất cả các cam kết chứng nhận, và phần AT-C 205, Cam kết thanh tra hướng dẫn AICPA, Báo cáo về kiểm soát tại một tổ chức dịch vụ liên quan đến tính bảo mật, sẵn sàng , tính liêm chính khi xử lý, tính tin cẩn, hoặc quyền riêng tư (SOC 2®) TSP phần 100, Tiêu chí dịch vụ đáng tin cậy về tính bảo mật, tính sẵn sàng, tính liêm chính khi xử lý, tính tin cẩn và quyền riêng tư năm 2017 (AICPA, 2017 Tiêu chí dịch vụ đáng tin cậy) SSAE số 18, Tiêu chuẩn chứng nhận: Làm rõ và sửa đổi, bao gồm AT-C phần 105, khái niệm chung cho tất cả các cam kết chứng nhận, và phần AT-C 205, Cam kết thanh tra TSP phần 100, Tiêu chí dịch vụ đáng tin cậy về tính bảo mật, tính sẵn sàng, tính liêm chính khi xử lý, tính tin cẩn và quyền riêng tư năm 2017 (AICPA, 2017 Tiêu chí dịch vụ đáng tin cậy)
  Mục đích báo cáo chính là gì?

  Cung cấp thông tin cho khách hàng về các môi trường kiểm soát của AWS có thể liên quan đến kiểm soát nội bộ của họ đối với báo cáo tài chính

  Để cung cấp thông tin cho khách hàng và kiểm tra viên phục vụ đánh giá và ý kiến của họ về sự hiệu quả của kiểm soát nội bộ của họ đối với báo cáo tài chính (ICOFR)

  Cung cấp cho khách hàng và người dùng có nhu cầu kinh doanh một bản đánh giá độc lập về môi trường kiểm soát của AWS liên quan tới bảo mật hệ thống, tính sẵn sàng và tính tin cẩn. Cung cấp cho khách hàng và người dùng có nhu cầu kinh doanh một bản đánh giá độc lập về môi trường kiểm soát của AWS liên quan tới bảo mật hệ thống, tính sẵn sàng và tính tin cẩn mà không làm tiết lộ thông tin nội bộ AWS.
  Ai là người đọc báo cáo chính? Quản lý khách hàng và kiểm tra viên của họ Người dùng có nhu cầu kinh doanh Công khai ở đây
  Báo cáo AWS bao gồm giai đoạn nào?

  6 tháng:

  1/10-31/3 và 1/4-30/9

  6 tháng:

  1/10-31/3 và 1/4-30/9

  6 tháng:

  1/10-31/3 và 1/4-30/9

 • Những dịch vụ AWS nào nằm trong phạm vi báo cáo SOC?

  Bạn có thể tìm thấy những dịch vụ AWS được áp dụng nằm trong phạm vi của báo cáo SOC ở Dịch vụ AWS trong Phạm vi của chương trình tuân thủ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng những dịch vụ này và/hoặc quan tâm tới các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 • Những vùng nào nằm trong phạm vi báo cáo SOC của AWS?

  Để có danh sách đầy đủ tất cả các vùng phạm vi, vui lòng tham khảo Báo cáo SOC 3 của AWS

 • Ai thực hiện việc kiểm tra độc lập bên thứ ba cho AWS về chứng nhận báo cáo SOC?

  Ernst & Young LLP thực hiện kiểm tra SOC 1, SOC 2 và SOC 3 của AWS.

 • Báo cáo SOC của AWS được phát hành với tần suất thế nào và khi nào tôi có thể mong chờ một báo cáo mới được phát hành?

  AWS phát hành báo cáo SOC 1, SOC 2 và SOC 3 một năm hai lần, bao hàm thông tin trong khoảng thời gian 6 tháng (ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9). Báo cáo mới được phát hành vào giữa tháng 5 và giữa tháng 11.

 • Có báo cáo ISAE 3402 không?

  Kiểm toán AWS SOC 1 được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế về Cam kết đảm bảo số 3402 (ISAE 3402). Khách hàng cần báo cáo ISAE 3402 nên yêu cầu báo cáo AWS SOC 1 loại 2 bằng cách sử dụng AWS Artifact, một cổng tự phục vụ cho những truy cập theo yêu cầu đến các báo cáo tuân thủ của AWS. Đăng nhập vào AWS Artifact trong Bảng điều khiển quản lý AWS, hoặc tìm hiểu thêm tại Bắt đầu với AWS Artifact.

 • Có cần thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) để nhận báo cáo SOC của AWS không?

  Cần có NDA để xem xét báo cáo SOC 1 và SOC 2 của AWS . Báo cáo AWS SOC 3 là bản tóm tắt công khai của báo cáo SOC 2 của AWS. Báo cáo SOC 3 của AWS trình bày cách AWS đáp ứng Nguyên tắc bảo mật tin cậy của AICPA trong SOC 2 và bao gồm ý kiến của kiểm tra viên bên ngoài về hoạt động kiểm soát. Bạn có thể đọc Báo cáo SOC 3 của AWS mới nhất trên trang web của AWS.

 • Làm cách nào để yêu cầu báo cáo SOC, SOC 1 hoặc SOC 2 của AWS?

  Các báo cáo SOC 1 và SOC 2 của AWS được cung cấp cho khách hàng bằng cách sử dụng AWS Artifact, một cổng tự phục vụ để xem các báo cáo tuân thủ của AWS theo yêu cầu. Đăng nhập vào AWS Artifact trong Bảng điều khiển quản lý AWS, hoặc tìm hiểu thêm tại Bắt đầu với AWS Artifact.

 • Tôi có thể tìm thấy Báo cáo SOC 3 của AWS ở đâu?

  Báo cáo SOC 3 của AWS mới nhất được cung cấp công khai trên trang web của AWS.

Tài nguyên SOC

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »