FedRAMP

Tổng quan

Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ nỗ lực cung cấp dịch vụ của mình cho người dân Hoa Kỳ theo cách tân tiến nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất về mặt chi phí. Điện toán đám mây đóng vai trò then chốt trong việc chính quyền liên bang có thể đạt được hiệu quả hoạt động và đổi mới theo nhu cầu nhằm thúc đẩy sứ mệnh của mình trên toàn đất nước như thế nào. Đó là lý do vì sao ngày nay, nhiều cơ quan liên bang đang sử dụng dịch vụ đám mây AWS để xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu của chính quyền liên bang.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »