Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia (NIST)

Tổng quan

Kiểm soát bảo mật 800-53 của Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia (NIST) được áp dụng chung cho Hệ thống Thông tin Liên bang Hoa Kỳ. Hệ thống Thông tin Liên bang thường phải trải qua quá trình đánh giá và cấp phép chính thức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ và bảo mật hiệu quả, tính toàn vẹn và khả năng hiển thị thông tin và hệ thống thông tin.

Khuôn khổ an ninh mạng NIST (CSF) được hỗ trợ bởi chính phủ và các ngành trên thế giới theo mức cơ bản đã được đề nghị sử dụng cho bất cứ tổ chức nào, bất kể khu vực hoặc quy mô của tổ chức. Theo Gartner, năm 2015 gần 30 phần trăm các tổ chức đã sử dụng CSF và dự kiến đạt đến 50 phần trăm sử dụng vào năm 2020. Từ năm tài chính 2016, số liệu Đạo luật Hiện đại hóa Bảo mật thông tin Liên bang (FISMA) của cơ quan liên bang được tổ chức quanh CSF và các cơ quan hiện được yêu cầu triển khai CSF theo Lệnh thực thi an ninh mạng.

Tài nguyên NIST

Tự động hóa tuân thủ NIST với công cụ Bắt đầu nhanh AWS (Video) trong AWS GovCloud (Hoa Kỳ)
Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »