Điện toán đám mây AWS cho Chính phủ liên bang

Chuyển đổi nhiệm vụ của chính phủ với điện toán đám mây

Sự kiện nổi bật: Hội nghị thượng đỉnh AWS Washington, DC

Tham gia cùng chúng tôi tại Trung tâm hội nghị Walter E. Washington ở Washington, DC vào ngày 26-27 tháng 6 năm 2024. 

Đám mây AWS cung cấp các giải pháp bảo mật, có khả năng điều chỉnh quy mô và tiết kiệm chi phí để hỗ trợ các yêu cầu và nhiệm vụ đặc thù của Hoa Kỳ. Chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Các dịch vụ đám mây của chúng tôi có thể được sử dụng để đáp ứng các chỉ thị, giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng đổi mới trong các cơ quan dân sự, Cộng đồng tình báo và Bộ Quốc phòng. 

Điện toán đám mây cung cấp mô hình thanh toán theo mức sử dụng, cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên công nghệ mới nhất và do các chuyên gia quản lý. Truy cập các dịch vụ AWS qua Internet, không cần phí trả trước (không cần đầu tư vốn) và chỉ cần trả tiền cho các tài nguyên điện toán mà bạn sử dụng, tùy theo nhu cầu thay đổi quy mô của bạn.

Thông tin cơ bản về công nghệ đám mây

Cách AWS có thể trợ giúp

Đảm bảo khả năng tuân thủ và bảo mật

AWS được xây dựng với khả năng bảo mật toàn diện để đáp ứng những yêu cầu bảo mật thông tin khắt khe nhất.

AWS cung cấp khả năng hoạt động trên đám mây cho tất cả các cấp phân loại: Không bí mật, Nhạy cảm, Bí mật và Tối mật.

Đám mây AWS cung cấp nhiều biện pháp kiểm soát, kiểm tra và chứng nhận bảo mật được áp dụng rộng rãi, cho phép tuân thủ FedRAMP, Dịch vụ thông tin tư pháp hình sự (CJIS), Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA), Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (FERPA), v.v.

Tìm hiểu cách cải thiện tình hình bảo mật với AWS ›

Nhân viên CNTT ngồi trước bàn làm việc
Nhân viên cùng đồng nghiệp làm việc trên máy tính

Thúc đẩy đổi mới để hỗ trợ công dân và binh lính

Lối tư duy từ người xây dựng của chúng tôi giúp Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đổi mới để bảo vệ cũng như hỗ trợ công dân và binh lính. AWS cung cấp nhiều dịch vụ hơn bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào khác, với đầy đủ 200 dịch vụ nổi bật có sẵn cho nhiều loại công nghệ. AWS cũng có chức năng sâu nhất trong các dịch vụ đó.

AWS sở hữu bộ dịch vụ máy học (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI) sâu rộng nhất dành cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi tập trung vào việc giải quyết những thách thức lớn nhất cản trở nhà phát triển tiếp cận ML.

Tìm hiểu thêm về đổi mới với AWS ›

Hỗ trợ các nhiệm vụ quan trọng

AWS cam kết hỗ trợ khách hàng và đối tác Chính phủ Hoa Kỳ thực hiện các nhiệm vụ tối quan trọng.

  • AWS là nhà cung cấp dịch vụ đám mây thương mại đầu tiên được công nhận để hỗ trợ khối lượng công việc từ chính phủ trên toàn bộ phạm vi phân loại dữ liệu của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • AWS GovCloud (Hoa Kỳ) mang đến cho khách hàng và đối tác chính phủ khả năng linh hoạt trong việc xây dựng các giải pháp đám mây an toàn tuân theo các quy định tuân thủ của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • Vào năm 2014, chúng tôi cho ra mắt Khu vực tối mật đầu tiên của mình, đám mây thương mại không kết nối mạng đầu tiên được công nhận để hỗ trợ khối lượng công việc được phân loại, sau đó là Khu vực bí mật (2017) và Khu vực tối mật thứ hai (2021) của chúng tôi.

Tìm hiểu về các khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ) ›

Tòa Quốc hội Hoa Kỳ

Các khóa học theo tiến độ riêng về điện toán đám mây cho nhân viên và nhà thầu của chính phủ Hoa Kỳ

AWS đang cung cấp nhiều cơ hội học tập chọn lọc, theo tiến độ riêng theo hình thức trực tuyến, tập trung vào các chủ đề dành cho cả người dùng AWS mới và đã có kinh nghiệm. Đây là những khóa học miễn phí dành cho cộng đồng, bao gồm cả nhân viên và nhà thầu của chính phủ Hoa Kỳ. 

AI tạo sinh

Lộ trình học tập này giúp bạn tìm hiểu thêm về AI tạo sinh trên AWS để lựa chọn sáng suốt hơn trong số một loạt các mô hình nền tảng phổ biển, hoặc để sử dụng hiệu quả hơn các dịch vụ AWS tích hợp AI tạo sinh, tất cả điều chạy trên cơ sở hạ tầng đám mây hiệu quả nhất về mặt chi phí cho GenAI.

Lượng tử

Kế hoạch đề xuất này hướng dẫn người dùng quy trình chung về xây dựng, kiểm thử và chạy các trường hợp sử dụng cho Amazon Braket.

Đám mây AWS và NIST

Lộ trình học tập này trình bày cách các dịch vụ bảo mật cùng các công cụ quản lý và quản trị của AWS đáp ứng 5 chức năng quản lý rủi ro theo Khung an ninh mạng (CSF) của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST).

AI/ML

Đối với người dùng các dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Máy học (ML) của AWS thuộc chính phủ liên bang, lộ trình học tập này đề cập đến các khái niệm về Đám mây AWS, kiến thức cơ bản về AWS ML, khoa học dữ liệu trên AWS và kỹ thuật ML trên AWS.

Lộ trình học tập không liên quan đến kỹ thuật cho người dùng mới thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Đối với những người mới dùng AWS đang đảm nhận các vai trò kỹ thuật (như quản trị viên vận hành hệ thống, kiến trúc sư, kỹ sư và nhà phát triển), lộ trình học này đề cập đến các khái niệm về Đám mây AWS, các dịch vụ AWS, hoạt động bảo mật, kiến trúc, cách quản lý tài khoản, mô hình giá và sẽ hỗ trợ xây dựng kiến thức về Đám mây AWS.

Lộ trình học tập không liên quan đến kỹ thuật cho người dùng mới thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Đối với những người mới dùng AWS đang đảm nhận các vai trò không liên quan đến kỹ thuật (như người quản lý dự án/chương trình, chuyên viên mua sắm, chuyên viên tài chính và chuyên viên pháp lý), lộ trình học này đề cập đến các khái niệm về Đám mây AWS, các dịch vụ AWS, hoạt động bảo mật, kiến trúc, cách quản lý tài khoản, mô hình giá và sẽ hỗ trợ xây dựng kiến thức về Đám mây AWS.

Các khóa học theo tiến độ riêng về điện toán đám mây

AWS đang cung cấp nhiều cơ hội học tập chọn lọc, theo tiến độ riêng theo hình thức trực tuyến, tập trung vào các chủ đề dành cho cả người dùng AWS mới và đã có kinh nghiệm. Đây là những khóa học miễn phí dành cho cộng đồng, bao gồm cả nhân viên và nhà thầu của chính phủ Hoa Kỳ. 

AI tạo sinh

Lộ trình học tập này giúp bạn tìm hiểu thêm về AI tạo sinh trên AWS để lựa chọn sáng suốt hơn trong số một loạt các mô hình nền tảng phổ biển, hoặc để sử dụng hiệu quả hơn các dịch vụ AWS tích hợp AI tạo sinh, tất cả điều chạy trên cơ sở hạ tầng đám mây hiệu quả nhất về mặt chi phí cho GenAI.

Lượng tử

Kế hoạch đề xuất này hướng dẫn người dùng quy trình chung về xây dựng, kiểm thử và chạy các trường hợp sử dụng cho Amazon Braket.

Đám mây AWS và NIST

Lộ trình học tập này trình bày cách các dịch vụ bảo mật cùng các công cụ quản lý và quản trị của AWS đáp ứng 5 chức năng quản lý rủi ro theo Khung an ninh mạng (CSF) của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST).

AI/ML

Đối với người dùng các dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Máy học (ML) của AWS thuộc chính phủ liên bang, lộ trình học tập này đề cập đến các khái niệm về Đám mây AWS, kiến thức cơ bản về AWS ML, khoa học dữ liệu trên AWS và kỹ thuật ML trên AWS.

Lộ trình học tập không liên quan đến kỹ thuật cho người dùng mới thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Đối với những người mới dùng AWS đang đảm nhận các vai trò kỹ thuật (như quản trị viên vận hành hệ thống, kiến trúc sư, kỹ sư và nhà phát triển), lộ trình học này đề cập đến các khái niệm về Đám mây AWS, các dịch vụ AWS, hoạt động bảo mật, kiến trúc, cách quản lý tài khoản, mô hình giá và sẽ hỗ trợ xây dựng kiến thức về Đám mây AWS.

Lộ trình học tập không liên quan đến kỹ thuật cho người dùng mới thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Đối với những người mới dùng AWS đang đảm nhận các vai trò không liên quan đến kỹ thuật (như người quản lý dự án/chương trình, chuyên viên mua sắm, chuyên viên tài chính và chuyên viên pháp lý), lộ trình học này đề cập đến các khái niệm về Đám mây AWS, các dịch vụ AWS, hoạt động bảo mật, kiến trúc, cách quản lý tài khoản, mô hình giá và sẽ hỗ trợ xây dựng kiến thức về Đám mây AWS.

Các khóa học theo tiến độ riêng về điện toán đám mây cho nhân viên và nhà thầu của chính phủ Hoa Kỳ

AWS đang cung cấp nhiều cơ hội học tập chọn lọc, theo tiến độ riêng theo hình thức trực tuyến, tập trung vào các chủ đề dành cho cả người dùng AWS mới và đã có kinh nghiệm. Đây là những khóa học miễn phí dành cho cộng đồng, bao gồm cả nhân viên và nhà thầu của chính phủ Hoa Kỳ. AWS đang cung cấp nhiều cơ hội học tập chọn lọc, theo tiến độ riêng theo hình thức trực tuyến, tập trung vào các chủ đề dành cho cả người dùng AWS mới và đã có kinh nghiệm. Đây là những khóa học miễn phí dành cho cộng đồng, bao gồm cả nhân viên và nhà thầu của chính phủ Hoa Kỳ.

AI tạo sinh

Lộ trình học tập này giúp bạn tìm hiểu thêm về AI tạo sinh trên AWS để lựa chọn sáng suốt hơn trong số một loạt các mô hình nền tảng phổ biển, hoặc để sử dụng hiệu quả hơn các dịch vụ AWS tích hợp AI tạo sinh, tất cả điều chạy trên cơ sở hạ tầng đám mây hiệu quả nhất về mặt chi phí cho GenAI.

Lượng tử

Kế hoạch đề xuất này hướng dẫn người dùng quy trình chung về xây dựng, kiểm thử và chạy các trường hợp sử dụng cho Amazon Braket.

Đám mây AWS và NIST

Lộ trình học tập này trình bày cách các dịch vụ bảo mật cùng các công cụ quản lý và quản trị của AWS đáp ứng 5 chức năng quản lý rủi ro theo Khung an ninh mạng (CSF) của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST).

AI/ML

Đối với người dùng các dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Máy học (ML) của AWS thuộc chính phủ liên bang, Lộ trình học tập này đề cập đến các khái niệm về Đám mây AWS, kiến thức cơ bản về AWS ML, khoa học dữ liệu trên AWS và kỹ thuật ML trên AWS.

Lộ trình học tập không liên quan đến kỹ thuật cho người dùng mới thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Đối với những người mới dùng AWS đang đảm nhận các vai trò kỹ thuật (như quản trị viên vận hành hệ thống, kiến trúc sư, kỹ sư và nhà phát triển), lộ trình học này đề cập đến các khái niệm về Đám mây AWS, các dịch vụ AWS, hoạt động bảo mật, kiến trúc, cách quản lý tài khoản, mô hình giá và sẽ hỗ trợ xây dựng kiến thức về Đám mây AWS.

Lộ trình học tập không liên quan đến kỹ thuật cho người dùng mới thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Đối với những người mới dùng AWS đang đảm nhận các vai trò không liên quan đến kỹ thuật (như người quản lý dự án/chương trình, chuyên viên mua sắm, chuyên viên tài chính và chuyên viên pháp lý), Lộ trình học này đề cập đến các khái niệm về Đám mây AWS, các dịch vụ AWS, hoạt động bảo mật, kiến trúc, cách quản lý tài khoản, mô hình giá và sẽ hỗ trợ xây dựng kiến thức về Đám mây AWS.

Tìm hiểu thêm về điện toán đám mây và các lợi ích

Dù bạn mới chập chững vào nghề, đang tiếp tục phát triển những kỹ năng CNTT hiện có hay trau dồi thêm kiến thức về đám mây thì AWS Training and Certification cũng có thể giúp bạn làm việc hiệu quả và nhiều hơn trên đám mây.

Biểu tượng Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ hỗ trợ phản hồi trực tuyến thông qua giải pháp web có khả năng điều chỉnh quy mô và khả năng phục hồi trên AWS

"AWS GovCloud (Hoa Kỳ) đã cung cấp tính linh hoạt và sẵn sàng tối đa. Thay đổi từ nhiều khoảng thời gian ngừng hoạt động trong năm đến loại bỏ hoàn toàn tình trạng này vẫn là lợi ích lớn nhất của giải pháp này.”

— Zack Schwartz
Trưởng bộ phận văn phòng quản lý dịch vụ CNTT, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

Xem tất cả các nghiên cứu điển hình ›
Cục điều tra dân số
Biểu tượng Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ hỗ trợ phản hồi trực tuyến thông qua giải pháp web có khả năng điều chỉnh quy mô và khả năng phục hồi trên AWS

"AWS GovCloud (Hoa Kỳ) đã cung cấp tính linh hoạt và sẵn sàng tối đa. Thay đổi từ nhiều khoảng thời gian ngừng hoạt động trong năm đến loại bỏ hoàn toàn tình trạng này vẫn là lợi ích lớn nhất của giải pháp này.”

— Zack Schwartz
Trưởng bộ phận văn phòng quản lý dịch vụ CNTT, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

Xem tất cả các nghiên cứu điển hình ›

Khám phá các hướng dẫn, hội thảo trực tuyến, blog và nhiều nguồn khác dành cho những nhà lãnh đạo chính phủ.

  • Ngày (Mới nhất—Cũ nhất)
  • Ngày (Cũ nhất—Mới nhất)
  • Tiêu đề (A—Z)
  • Tiêu đề (Z—A)

Không tìm thấy kết quả

1
Xem tất cả nội dung liên quan đến Chính phủ Hoa Kỳ ›

Thực hiện bước tiếp theo

Có nhiều cách để bắt đầu sử dụng AWS. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận hướng dẫn được cá nhân hóa. Hoặc bạn có thể khám phá tài nguyên bất kỳ phía bên dưới.

Step 1 - Sign up for an Amazon Web Services account
Danh mục số chọn lọc của chúng tôi giúp các tổ chức dễ dàng khám phá, mua sắm, trao quyền, cung cấp và quản lý phần mềm bên thứ ba. Bạn có thể tìm thấy hàng nghìn danh sách phần mềm từ các danh mục phổ biến như bảo mật, ứng dụng kinh doanh, dữ liệu và phân tích, cũng như trong những ngành cụ thể, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và lĩnh vực công.
Biểu tượng số 2

Đám mây AWS tạo cơ hội cho các chính phủ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cũ và cải thiện năng suất hoạt động. Các cơ quan tận dụng công nghệ này đang dẫn đầu hành trình hiện đại hóa CNTT của chính phủ.

Biểu tượng số 3

Việc mua dịch vụ điện toán đám mây đòi hỏi các kỹ năng và chiến lược khác với việc mua các dịch vụ CNTT truyền thống. Bạn đã sẵn sàng chuyển sang nền tảng đám mây nhưng đang muốn tìm một hướng dẫn thực hành? Các chuyên gia của chúng tôi tại AWS đã hỗ trợ nhiều lãnh đạo cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ lựa chọn phương pháp mua phù hợp cho tổ chức của họ.

Bắt đầu xây dựng từ hôm nay

Hãy liên hệ với các chuyên gia chính phủ của chúng tôi để nhận hướng dẫn tùy chỉnh bắt đầu hành trình Đám mây AWS.