Khám phá Cách AWS Tận Dụng Các Phương Thức Hợp Đồng trong Khu vực công

Khám phá các bước tiếp nhận và biện pháp thực hành tốt nhất mà bạn cần để bắt đầu hành trình di chuyển tổ chức chính phủ, tổ chức giáo dục, tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức chăm sóc sức khỏe sang đám mây.

Mua đám mây khác với mua các dịch vụ và cơ sở hạ tầng CNTT truyền thống. Điện toán đám mây cần thay đổi theo cách giúp các tổ chức mua cơ sở hạ tầng CNTT để vận hành hệ thống kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật số. Hàng chục nghìn khách hàng thuộc lĩnh vực công đã sử dụng các quy trình mua sắm hiệu quả tập trung vào đám mây để nhanh chóng khởi chạy các dịch vụ đám mây Amazon Web Services (AWS).

Trang này giới thiệu các chủ đề quan trọng cần xem xét về tiếp nhận đám mây. Những chủ đề này bao gồm: ý nghĩa về hoạt động và văn hóa, tương tác với các bên liên quan, tính bền vững và những điểm chính cần cân nhắc để cho phép đổi mới và tiết kiệm chi phí.

HỌC TRỰC TUYẾN

Hiện đã có tờ rời về việc tiếp nhận đám mây dành cho đối tác

Các Đối tác APN giờ đây có thể truy cập thông tin, tài nguyên và nội dung đào tạo tiếp nhận đám mây mới nhất ─ tất cả đều ở một nơi. Tờ rời về việc tiếp nhận đám mây được phân phối thông qua APN, cung cấp cho các Đối tác APN thông tin cụ thể của từng quốc gia và nội dung được bản địa hóa, giúp họ có thể hướng dẫn khách hàng tìm hiểu về quy trình tiếp nhận đám mây.

Bạn không biết phải bắt đầu từ đâu?

Quá trình mua dịch vụ điện toán đám mây đòi hỏi các kỹ năng và chiến lược khác so với việc mua các dịch vụ CNTT truyền thống. Để đảm bảo bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình tiếp nhận đám mây của mình, hãy đọc bài viết 6 bước để sẵn sàng mua sắm trên đám mây trên blog của chúng tôi. Nếu bạn đã sẵn sàng, vui lòng xem lại mục những câu hỏi thường gặp của chúng tôi bên dưới.

Lưu ý rằng các chuyên gia AWS sẵn sàng gặp bạn để trao đổi về những điểm cần cân nhắc khi tiếp nhận các dịch vụ đám mây. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 • Để tiếp nhận đám mây hiệu quả, hãy trao đổi sớm và thường xuyên với tất cả các bên liên quan trong tổ chức của bạn, không chỉ là trưởng phòng thu mua, bao gồm:

  • Ngành kinh doanh/Lãnh đạo doanh nghiệp
  • Pháp lý/Hợp đồng
  • Bảo mật/Tuân thủ
  • Quản trị
  • Tuân thủ
  • Tài chính/ngân sách
  • Kỹ thuật/CNTT
  • Mua sắm/thương mại

  Làm việc với từng bên liên quan nội bộ để:

  • Giúp họ hiểu đám mây là gì và tác động của đám mây đến lĩnh vực của họ
  • Hiểu rõ họ sẽ cần thay đổi và điều chỉnh kỹ năng và quy trình nội bộ như thế nào để tối đa hóa lợi ích của đám mây
 • Phương pháp định giá của chúng tôi nhằm cung cấp giá minh bạch và công khai cho tất cả khách hàng. Không giống như CNTT truyền thống, khách hàng đám mây:

  • Sử dụng mô hình thanh toán theo mức sử dụng với mức giá theo nhu cầu, theo đặc điểm của tiện ích
  • Không áp dụng chi phí trả trước
  • Không cần thực hiện cam kết tài chính dài hạn

  Tìm hiểu thêm về cách thức định giá AWS » 

  Tìm hiểu cách tối ưu hóa và tiết kiệm với AWS »

 • Đạt được mục tiêu về bảo mật và tuân thủ trên đám mây AWS là trách nhiệm chung của mọi người. AWS sẽ chịu trách nhiệm về một số thành phần và khách hàng phải giải quyết các thành phần khác. AWS có trách nhiệm phân chia quyền truy cập vật lý và logic của đám mây. Khách hàng có quyền sở hữu và kiểm soát nội dung của mình để đáp ứng mục tiêu tuân thủ chung của chúng tôi. Hiểu mô hình trách nhiệm chung là nền tảng của chiến lược tiếp nhận đám mây và khách hàng cần hiểu rõ về phạm vi trách nhiệm của mình và của AWS. 

  Tìm hiểu thêm về bảo mật của Đám mây AWS »

 • Cả quyền tối cao đối với dữ liệu và nơi lưu trữ dữ liệu đều là chủ đề quan trọng đối với nhiều khách hàng. Trước đây, quản lý và kiểm soát dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp nghĩa là lưu trữ thông tin tại chỗ hoặc tại những cơ sở hạn chế ra vào của nhà thầu ở một quốc gia.
   
  Với công nghệ đám mây, bạn làm việc trong mô hình trách nhiệm chung, do đó thường đặt câu hỏi về việc ai kiểm soát dữ liệu và nơi lưu trữ dữ liệu của bạn.  
   
 • Chúng tôi nhận ra rằng tính bền vững là một chủ đề ngày càng quan trọng. Di chuyển sang AWS sẽ bền vững hơn so với cơ sở hạ tầng tại chỗ vì AWS:

  • Tập trung vào việc sử dụng năng lượng hiệu quả
  • Đổi mới liên tục trong các trung tâm dữ liệu để giảm mức sử dụng năng lượng
  • Sử dụng quy mô của chúng tôi để đạt được mức sử dụng tài nguyên cao hơn nhiều và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn so với trung tâm dữ liệu tại chỗ thông thường
  • Có cơ sở hạ tầng toàn cầu được xây dựng dựa trên phần cứng tùy chỉnh của Amazon, xây dựng theo mục đích và được tối ưu hóa cho khối lượng công việc do khách hàng AWS chạy

  Theo báo cáo Nghiên cứu 451, việc di chuyển khối lượng công việc tại chỗ sang AWS có thể giảm dấu chân carbon của khối lượng công việc lên tới:

  • 88% cho các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp có quy mô vừa được khảo sát ở Hoa Kỳ
  • trung bình 72% cho 10% doanh nghiệp đạt hiệu quả nhất được khảo sát

  Bạn có thể tìm hiểu xem AWS đã cam kết hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi theo cách thân thiện với môi trường nhất có thể và sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho cơ sở hạ tầng toàn cầu của chúng tôi như thế nào bằng cách truy cập vào trang web Tính bền vững trên đám mây.

 • Nhà cung cấp dịch vụ đám mây hoạt động trên quy mô một-nhiều, cung cấp dịch vụ được tiêu chuẩn hóa cho hàng triệu khách hàng. Không mua tài sản vật chất và khách hàng mua theo mức sử dụng. Do đó, bạn cần:

  • Trao đổi sớm với CSP để chuẩn bị môi trường phù hợp nhất theo điều khoản đám mây và khắc phục những điểm khác biệt. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn cân nhắc sớm các điều khoản và điều kiện phù hợp với đám mây trong quy trình RFx.
  • Kết hợp và sử dụng các điều khoản của CSP ở phạm vi đầy đủ nhất có thể để tránh mất cân bằng. Những điều khoản này sẽ phản ánh mô hình trách nhiệm chung, cho phép bạn tận dụng tất cả lợi ích mà đám mây cung cấp và đơn giản hóa toàn bộ quy trình ký hợp đồng.
  • Tránh các điều khoản hợp đồng CNTT truyền thống (ví dụ: điều khoản dịch vụ được quản lý) làm cơ sở cho hợp đồng đám mây. Những hợp đồng CNTT truyền thống này không được thiết kế cho đám mây và thường xung đột với mô hình trách nhiệm chung.
  • Nhận biết sự khác biệt giữa CSP, nhà cung cấp dịch vụ đám mây được quản lý và đại lý. Mỗi loại thực thể có điều khoản và điều kiện khác nhau để phản ánh mô hình tương ứng. Nếu nhận ra các mô hình khác nhau, rất có thể bạn sẽ hiểu được điều khoản và điều kiện của một CSP.

  Tìm hiểu thêm về điều khoản và điều kiện của chúng tôi »

 • Việc hoàn thành bài đánh giá mức độ sẵn sàng áp dụng đám mây của chúng tôi với CART có thể biến ý tưởng chuyển sang đám mây của bạn thành một kế hoạch chi tiết tuân theo các biện pháp thực hành tốt nhất của AWS Professional Services. Công cụ sẵn sàng áp dụng đám mây AWS (CART) giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô phát triển kế hoạch hiệu quả và có năng suất cao để áp dụng và di chuyển sang nền tảng đám mây. 

  Tham gia đánh giá mức độ sẵn sàng áp dụng đám mây »

 • Bạn cần hiểu rõ mối quan hệ của CSP (như AWS) và đối tác cũng như cách thức và lý do bạn nên cân nhắc hợp tác với họ. Vì CSP cung cấp dịch vụ một-nhiều, AWS Partner Network (APN) có thể giúp bạn bằng cách cung cấp các điều khoản linh hoạt hơn cũng như các giải pháp và hỗ trợ riêng nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn. Đối tác có thể giúp bạn xác định giải pháp, xây dựng, triển khai và di chuyển sang AWS.

  Tìm và kết nối với Đối tác AWS trên toàn thế giới theo trường hợp sử dụng, ngành, dịch vụ và Chương trình đối tác thông qua Partner Solution Finder.

 • Tờ rời về việc tiếp nhận đám mây dành cho Đối tác được phân phối thông qua APN, cung cấp cho các Đối tác APN thông tin cụ thể của từng quốc gia và nội dung được bản địa hóa, giúp họ có thể hướng dẫn khách hàng tìm hiểu về quy trình tiếp nhận đám mây. Tờ rời này cung cấp cho các Đối tác APN thông tin, tài nguyên và quá trình đào tạo tiếp nhận đám mây mới nhất ─ tất cả đều ở một nơi.

Thêm thông tin

ITIL® Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services

Mô-đun này dành cho bất kỳ ai cần được hướng dẫn việc xây dựng hiểu biết thực tế về cách thức công nghệ đám mây có thể hỗ trợ chiến lược và hoạt động kinh doanh rộng hơn

Sổ tay về Cách mua đám mây

Sổ tay chuyên sâu của Nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây ở châu Âu (CISPE) về cách mua đám mây trong lĩnh vực công

Sẵn sàng mua sắm trên đám mây

Đọc bài viết trên Blog dành cho lĩnh vực công của chúng tôi để tìm hiểu về sáu bước mà chính phủ thực hiện để sẵn sàng mua sắm trên đám mây