Đối tác năng lực an toàn công cộng và ứng phó thảm họa của AWS

Đối tác APN xây dựng và triển khai công nghệ để tạo dựng cộng đồng an toàn và bền vững hơn

Đối tác năng lực an toàn công cộng và ứng phó thảm họa của AWS gồm các Đối tác tư vấn APN với sự thành công đã được kiểm chứng trong việc hỗ trợ khách hàng sử dụng công nghệ đám mây AWS để chuẩn bị, ứng phó và khôi phục sau nhiều loại thảm họa do tự nhiên hoặc con người, cũng như các tình huống an toàn công cộng khẩn cấp trên phạm vi toàn cầu.

Tìm Đối tác năng lực an toàn công cộng và ứng phó thảm họa của AWS »

Logo Năng lực an toàn công cộng và ứng phó thảm họa của AWS

Hạng mục Năng lực an toàn công cộng và ứng phó thảm họa của AWS

Với Năng lực an toàn công cộng và ứng phó thảm họa của AWS, khách hàng có thể tìm các Đối tác tư vấn APN với sự thành công đã được kiểm chứng trong việc hỗ trợ khách hàng triển khai các dịch vụ bảo mật, đáng tin cậy dựa trên đám mây để tăng cường an toàn công cộng và khả năng ứng phó thảm họa, thuộc một hoặc nhiều hạng mục chuyên môn trong danh sách dưới đây.

Hoạt động quản lý khẩn cấp

Đối tác APN thiết kế và triển khai các dịch vụ công nghệ nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý khẩn cấp cũng như tạo điều kiện để cải thiện sự an toàn và bền vững cho cộng đồng.

Dữ liệu và phân tích

Đối tác APN xây dựng và triển khai các dịch vụ công nghệ nhằm hỗ trợ việc thu thập dữ liệu, xử lý, phân tích và chia sẻ những thông tin tối quan trọng.

Khả năng khôi phục và mức độ linh hoạt của cơ sở hạ tầng

Đối tác APN cung cấp cho khách hàng AWS các dịch vụ công nghệ và kế hoạch khôi phục để chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với thảm họa do tự nhiên và con người.

Tìm Đối tác năng lực an toàn công cộng và ứng phó thảm họa của AWS

Lọc theo:
Xóa mọi bộ lọc
Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (Z-A)
1
Không tìm thấy kết quả cho tìm kiếm hoặc lựa chọn này.

Bạn muốn trở thành Đối tác APN?

Tìm hiểu về APN »

APN giúp các công ty xây dựng, tiếp thị và bán các dịch vụ AWS bằng cách mang đến sự hỗ trợ đắc lực về kinh doanh, kỹ thuật và tiếp thị. 

Khám phá Chương trình APN »

Chương trình APN được thiết kế để hỗ trợ các mô hình kinh doanh độc đáo của các thành viên APN bằng cách giúp họ trở nên nổi trội hơn và có thêm hỗ trợ từ đội ngũ đối tác AWS.

Khám phá Năng lực AWS »

Chương trình Năng lực AWS nhận diện, xác thực và vinh danh các Đối tác APN hàng đầu dựa trên mức độ hiệu quả kỹ thuật và thành công họ mang đến cho khách hàng theo ngành, lĩnh vực giải pháp hoặc khối lượng công việc trên AWS.