Chỉ cần truy cập dịch vụ AWS qua Internet, không mất chi phí trả trước. Chỉ phải trả cho các tài nguyên điện toán bạn cần và vào lúc bạn cần. Các thực thể thuộc khu vực công có nhiều lựa chọn mua dịch vụ đám mây, bao gồm:

Để biết thêm thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ của AWS trong khu vực công, vui lòng liên hệ với quản lý phát triển đối tác (PDM) của bạn. Nếu bạn không có PDM, vui lòng gửi email tới: aws-wwps-contract-mgmt@amazon.com.

Nhấp vào liên kết phù hợp bên dưới để biết thêm thông tin về Phương thức hợp đồng đối tác AWS.

Đám mây AWS cung cấp giải pháp bảo mật, có thể mở rộng và hiệu quả về chi phí để hỗ trợ các yêu cầu và sứ mệnh riêng của chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Dịch vụ đám mây của chúng tôi có thể được sử dụng để đáp ứng các chỉ thị, giảm chi phí, thúc đẩy hiệu suất và tăng cường đổi mới cho các cơ quan dân sự, cộng đồng tri thức Bộ quốc phòng.

Dù bạn đang bắt đầu hành trình đám mây của mình hay có một chiến lược ưu tiên đám mây, AWS đều có giải pháp để giúp tạo điều kiện cho việc giảng dạy và học tập, phát động các sáng kiến phân tích của học viên và quản lý nghiệp vụ CNTT. AWS cung cấp một loạt dịch vụ điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, ứng dụng và triển khai giúp giảm chi phí, mở rộng ứng dụng, phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp và đáp ứng nhu cầu thay đổi không ngừng của học viên hiện đại.

Chính quyền tiểu bang và địa phương đang tiên phong trong nỗ lực đổi mới cho người dân và cùng với người dân. Dù là qua các sáng kiến dữ liệu mở, hiện đại hóa an toàn công cộng, cải cách giáo dục, cải thiện dịch vụ cho người dân hay các chương trình cơ sở hạ tầng, ngày càng có nhiều bộ máy chính quyền địa phương đang nhờ đến AWS để cung cấp cơ sở hạ tầng theo cách tiết kiệm chi phí, có khả năng mở rộng, bảo mật và linh hoạt cần thiết để tạo nên sự khác biệt.

AWS cung cấp các dịch vụ đám mây có thể mở rộng, hiệu quả về chi phí mà khách hàng khu vực công có thể sử dụng để đáp ứng các chỉ thị, giảm chi phí, thúc đẩy hiệu quả và tăng tốc đổi mới. Chính phủ ở khắp nơi trên thế giới đang tận dụng AWS để phát triển thành phố và trường học thông minh hơn với công nghệ đám mây có thể mở rộng, hiệu quả về chi phí. Từ tự động hóa đồng hồ đỗ xe đến thanh toán dịch vụ tiện ích, AWS là nền tảng cho một cộng đồng tốt hơn, nhanh hơn và thông minh hơn.


Mạng lưới đối tác AWS được hợp thành từ một cộng đồng các công ty lớn mạnh và phát triển, cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ đa dạng trên nền tảng AWS. Để tìm loại Đối tác AWS đáp ứng nhu cầu của bạn, hãy sử dụng các tiêu chí tìm kiếm trong danh mục này để lọc tìm kiếm. Tìm đối tác.


Chương trình đối tác khu vực công (PSPP) của AWS ghi nhận những đối tác có giải pháp và kinh nghiệm trong việc giúp các tổ chức chính phủ, giáo dục và phi lợi nhuận trên khắp thế giới đạt được sứ mệnh của mình. Tìm hiểu thêm.


Để đảm bảo bảo mật và quyền riêng tư toàn diện, AWS xây dựng dịch vụ theo chỉ thị của khách hàng và theo cách thức bảo mật tốt nhất trên thực tiễn. Chúng tôi cũng cung cấp các tính năng bảo mật thích hợp trong những dịch vụ như vậy và tài nguyên để học cách sử dụng các tính năng đi kèm. Các biện pháp kiểm soát và chứng nhận bảo mật của AWS bao gồm HIPAA, SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (trước đây là SAS70), SOC 2, SOC 3, PCI DSS Level 1, ISO 27001, FedRAMP, DIACAP và FISMA, ITAR, điểm cuối tuân thủ FIPS 140-2, CSA và MPAA. Đọc thêm tại Trung tâm bảo mật AWS và tại Tuân thủ AWS.


Vùng AWS GovCloud (US) là Vùng AWS được thiết kế để cho phép các cơ quan và nhà thầu chính phủ Hoa Kỳ chuyển các khối lượng công việc nhạy cảm hơn lên đám mây bằng cách nhắm đến các yêu cầu quy định và tuân thủ cụ thể. Tìm hiểu thêm về Vùng AWS GovCloud (US).