Giải pháp chính phủ mở

Thông qua nghiên cứu và kinh nghiệm của các tổ chức khác cũng thuộc lĩnh vực công, bạn sẽ tìm hiểu về mã nguồn mở, tiêu chuẩn và thực tiễn mà các chính phủ trên khắp thế giới đã triển khai.

Những tài nguyên được phát triển theo lĩnh vực công này có thể giúp cơ quan chính phủ ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia tìm thấy giải pháp đã phát huy hiệu quả với tổ chức khác để có thể đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi kỹ thuật số của họ.

Khám phá giải pháp theo danh mục

Giúp chính phủ thúc đẩy tốc độ chuyển đổi kỹ thuật số bằng cách sử dụng các chính sách quốc tế dành cho lĩnh vực công, bao gồm các biện pháp kiểm soát chi tiêu, bộ quy tắc phương pháp công nghệ, ưu tiên đám mây và mua hàng.

Tìm hiểu về các thực tiễn linh hoạt, những giai đoạn trong dự án cũng như vai trò, kỹ năng và năng lực tạo nên một đội ngũ kỹ thuật số.

Dành cho các nhà thiết kế và lập trình viên: Nắm được những phương pháp tốt nhất, các giải pháp thiết kế tái sử dụng được có hướng dẫn bằng văn bản, những ví dụ được mã hóa, tiêu chuẩn về trợ năng và hướng dẫn văn phong cho nội dung.

Tìm thấy tất cả công cụ bạn cần để xây dựng nguyên mẫu tương tác trông giống các trang web và dịch vụ của chính phủ. Chia sẻ ý tưởng với bên liên quan và thực hiện nghiên cứu người dùng.

Tái sử dụng mã nguồn mở và dịch vụ kỹ thuật số được các chính phủ phát triển để đẩy nhanh quá trình phát triển của bạn.

Khai thác tài nguyên và giải pháp mà các cơ quan thuộc lĩnh vực công trên toàn thế giới đã dùng để chống lại tác động của những tình huống hợp khẩn cấp như COVID-19.

Các thông tin và liên kết trên những trang này được quy định theo Điều khoản trang web của Amazon Web Services (AWS). Nội dung nguồn mở liên kết đến các trang này do bên thứ ba phát triển, vận hành, duy trì và sở hữu. AWS không xác nhận, phê duyệt hoặc chứng nhận nội dung hay nguồn của những nội dung này. Các thông tin và liên kết trên những trang này được cung cấp theo nguyên trạng. AWS không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin, liên kết và nội dung nguồn mở (bao gồm thông tin cấp phép) đó. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng chúng. Người dùng nên tuân thủ các quy trình và bước kiểm tra mà họ thiết lập trước khi triển khai tài nguyên của bên thứ ba. 

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với nhóm Đổi mới chính phủ của AWS để được giải đáp mọi thắc mắc.