Tận dụng các giải pháp nguồn mở có sẵn miễn phí giúp giải quyết các vấn đề phổ biến của chính phủ, bao gồm các giải pháp nhắn tin, thanh toán, nhận dạng công dân, biểu mẫu trực tuyến, quản lý nội dung, thị trường mua sắm, công cụ trực quan hóa dữ liệu, v.v.

Biểu tượng Nền tảng kỹ thuật số mở của các giải pháp chính phủ chứa tám vòng tròn có màu

Sử dụng phần mềm mã nguồn mở để xây dựng nền tảng kỹ thuật số của các dịch vụ chính phủ

Hầu hết các dịch vụ chính phủ cho công chúng đều sử dụng các thành phần chức năng tương tự. Việc cung cấp các thành phần này một lần để tất cả các dịch vụ có thể chia sẻ sẽ xây dựng nền tảng kỹ thuật số vững chắc, đồng thời cho phép đổi mới và thử nghiệm để phát triển nhanh chóng các dịch vụ công.

  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.

Tái sử dụng phần mềm mã nguồn mở để giúp giải quyết các vấn đề chung của chính phủ

 • Các ứng dụng văn phòng hậu cần và hệ thống quản lý hồ sơ cho các nhóm chính phủ địa phương, khu vực và quốc gia.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
 • Các tài nguyên và giải pháp mà các cơ quan thuộc lĩnh vực công trên toàn thế giới đã dùng để chống lại tác động của những tình huống hợp khẩn cấp như COVID-19.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
 • Các giải pháp và công cụ cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe và lâm sàng.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
 • Các giải pháp giúp chính phủ dễ dàng mua hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
 • Công cụ giúp xây dựng nhanh chóng các nguyên mẫu tương tác tương tự như các trang web và dịch vụ hiện có của chính phủ.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
 • Các công cụ và giải pháp nhằm xây dựng và duy trì chính phủ bền vững.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
 • Các công cụ giúp cung cấp hệ thống giao thông hiệu quả, bền vững và an toàn.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
 • Các trung tâm của phần mềm mã nguồn mở và dữ liệu mở được thiết lập bởi các chính phủ khác nhau.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
 • Một bộ sưu tập đa dạng các giải pháp và công cụ có thể tái sử dụng từ khắp nơi trên thế giới.
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
  Không tìm thấy kết quả nào.
Các thông tin và liên kết trên trang này, cũng như nội dung nguồn mở được liên kết với trang này, được quy định theo
Đóng

Các thông tin và liên kết trên trang này được quy định theo Điều khoản trang web của Amazon Web Services (AWS). Nội dung nguồn mở liên kết đến các trang này do bên thứ ba phát triển, vận hành, duy trì và sở hữu. AWS không xác nhận, phê duyệt hoặc chứng nhận nội dung hay nguồn của những nội dung này. Các thông tin và liên kết trên những trang này được cung cấp theo nguyên trạng. AWS không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin, liên kết và nội dung nguồn mở (bao gồm thông tin cấp phép) đó. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng chúng. Người dùng nên tuân thủ các quy trình và bước kiểm tra mà họ thiết lập trước khi triển khai tài nguyên của bên thứ ba.

Khám phá các tiêu chuẩn và cách làm việc của các nhóm chuyển đổi chính phủ hiệu quả

 Khám phá các tiêu chuẩn và thông lệ

Nhóm chuyển đổi chính phủ AWS có thể trợ giúp

Nếu bạn cần trợ giúp về việc chuyển đổi kỹ thuật số, triển khai các giải pháp mã nguồn mở hoặc có giải pháp muốn chia sẻ, chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của bạn.