Xác định tầm nhìn và chiến lược là những bước đầu tiên trong hành trình hiện đại hóa của bạn. Khám phá, điều chỉnh và tái sử dụng các chính sách, chiến lược và kế hoạch chi tiết đã được kiểm chứng do các chính phủ trên toàn thế giới công bố.

Tất cả các chính sách và chiến lược

  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
Không tìm thấy kết quả nào.
Các thông tin và liên kết trên trang này, cũng như nội dung nguồn mở được liên kết với trang này, được quy định theo
Đóng

Các thông tin và liên kết trên trang này được quy định theo Điều khoản trang web của Amazon Web Services (AWS). Nội dung nguồn mở liên kết đến các trang này do bên thứ ba phát triển, vận hành, duy trì và sở hữu. AWS không xác nhận, phê duyệt hoặc chứng nhận nội dung hay nguồn của những nội dung này. Các thông tin và liên kết trên những trang này được cung cấp theo nguyên trạng. AWS không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin, liên kết và nội dung nguồn mở (bao gồm thông tin cấp phép) đó. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng chúng. Người dùng nên tuân thủ các quy trình và bước kiểm tra mà họ thiết lập trước khi triển khai tài nguyên của bên thứ ba.

Khám phá các tiêu chuẩn và cách làm việc của các nhóm chuyển đổi chính phủ hiệu quả

Khám phá các tiêu chuẩn và thông lệ 

Nhóm chuyển đổi chính phủ AWS có thể trợ giúp

Nếu bạn cần trợ giúp về việc chuyển đổi kỹ thuật số, triển khai các giải pháp mã nguồn mở hoặc có giải pháp muốn chia sẻ, chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của bạn.