HITRUST CSF

Tổng quan

Khung tiêu chuẩn bảo mật chung của Liên minh tin cậy về thông tin y tế (HITRUST CSF) tận dụng các tiêu chuẩn và quy định được chấp nhận trên phạm vi quốc gia và quốc tế như GDPR, ISO, NIST, PCI và HIPAA để tạo ra một tập hợp các biện pháp kiểm soát bảo mật và quyền riêng tư cơ sở toàn diện.

HITRUST đã phát triển Chương trình đảm bảo HITRUST CSF, kết hợp các yêu cầu, phương pháp và công cụ thông dụng để hỗ trợ tổ chức cũng như các đối tác kinh doanh của họ có được cách tiếp cận nhất quán và bền vững đến công tác quản lý tuân thủ. Ngoài ra, chương trình này còn giúp các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp tiến hành đánh giá và báo cáo dựa trên nhiều tập hợp các yêu cầu.

Khách hàng AWS có thể thiết kế và triển khai môi trường AWS, cũng như sử dụng các dịch vụ AWS theo cách hỗ trợ các yêu cầu của HITRUST CSF. Khách hàng cũng có thể tận dụng các biện pháp kiểm soát nhất định được thiết lập theo báo cáo đánh giá về các dịch vụ AWS đã được HITRUST CSF chứng thực.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »