CISPE

Tổng quan

CISPEAWS

CISPE (Các nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây ở Châu Âu) là một liên minh giữa các tổ chức hàng đầu về điện toán đám mây phục vụ hàng triệu khách hàng ở Châu Âu. Quy tắc ứng xử CISPE giúp khách hàng đảm bảo rằng nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây của họ đang sử dụng các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu phù hợp để bảo vệ dữ liệu của họ phù hợp với Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu của Châu Âu hiện nay và Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) sắp tới. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tuân thủ Quy tắc phải cung cấp cho khách hàng lựa chọn lưu trữ và xử lý toàn bộ dữ liệu của họ trong Khu vực Kinh tế châu Âu. Các nhà cung cấp cũng phải cam kết rằng họ sẽ không truy cập hay sử dụng dữ liệu của khách hàng vào mục đích riêng, cụ thể bao gồm mục đích khai thác dữ liệu, tạo hồ sơ hoặc tiếp thị trực tiếp.

Quy tắc Ứng xử Bảo vệ Dữ liệu CISPE cung cấp khung tuân thủ bảo vệ dữ liệu giúp khách hàng đánh giá liệu dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây của nhà cung cấp có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu cá nhân hay không, và liệu họ có tuân thủ các nghĩa vụ hiện tại và tương lai hay không. Bộ Quy tắc tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng đúng các quy định mới của châu Âu về bảo vệ dữ liệu từ GDPR. Các thành viên của CISPE có chung mục tiêu của GDPR về tăng cường các quyền cơ bản của công dân trong kỷ nguyên số và do đó, họ đang chủ động vạch ra những biện pháp thực hành tốt nhất trước khi GDPR đi vào thực hiện trong năm 2018.

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »