Tuân thủ ISO 27017

Tổng quan

ISO27017

ISO 27017 đưa ra hướng dẫn về các khía cạnh bảo mật thông tin của điện toán đám mây, đề xuất triển khai kiểm soát bảo mật thông tin cụ thể theo đám mây để bổ sung cho hướng dẫn về tiêu chuẩn ISO 27002 và ISO 27001. Bộ quy phạm thực hành này cung cấp hướng dẫn triển khai các kiểm soát bảo mật thông tin bổ sung cụ thể cho nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

 • ISO 27017 có ý nghĩa như thế nào với bạn khi là khách hàng?

  Chứng nhận theo hướng dẫn ISO 27017 của AWS không chỉ minh chứng cho cam kết liên tục của chúng tôi trong việc điều chỉnh phù hợp với những phương pháp hoạt động tốt nhất và đã được công nhận trên toàn cầu, đồng thời xác minh rằng AWS có sẵn một hệ thống những kiểm soát với độ chính xác cao dành riêng cho các dịch vụ đám mây.

 • Bên thứ ba đánh giá là ai?

  EY CertifyPoint, một cơ quan chứng nhận ISO được chỉ định bởi Hội đồng Công nhận Hà Lan, thành viên của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF). Các chứng nhận do EY CertifyPoint cấp đều được công nhận là chứng nhận hợp lệ tại mọi quốc gia có thành viên của IAF.

 • Tổ chức của tôi có thể điều chỉnh ISO 27017 được không?

  Chứng nhận ISO 27017 của AWS bao gồm quá trình quản lý bảo mật và kiểm soát cụ thể theo từng nhà cung cấp đám mây. Nếu bạn xin cấp chứng nhận ISO trong khi đang vận hành một phần hoặc toàn bộ hệ thống CNTT của mình trong đám mây AWS, bạn sẽ không được hiệp hội tự động chứng nhận. Đánh giá ISO 27017 của AWS cung cấp bằng chứng rằng các kiểm soát bảo mật được đồng bộ với hướng dẫn 27017 cụ thể cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

 • AWS có thể cung cấp bản sao quy định chuyên môn ISO 27017 không?

  ISO 27017 cùng với nhiều tiêu chuẩn kinh tế, môi trường và xã hội khác hiện có sẵn trên website ISO. ISO đã quyết định giữ bản quyền những tiêu chuẩn này nhằm nỗ lực tài trợ các quá trình hướng tới sự phát triển.

 • Những dịch vụ AWS nào nằm trong phạm vi của ISO 27017?

  Các dịch vụ AWS đã nằm trong phạm vi của ISO 27017 có thể được tìm thấy trong Dịch vụ AWS trong phạm vi của Chương trình tuân thủ​. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng những dịch vụ này và/hoặc quan tâm tới các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 • Những trung tâm dữ liệu AWS nào nằm trong phạm vi đánh giá ISO 27017?

  Các Vùng ở Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California), AWS GovCloud (US), Canada (Miền trung), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (London), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Nam Mỹ (São Paulo), cũng như các vị trí biên AWS tại:

  Melbourne, Úc

  Sydney, Úc

  Rio de Janeiro, Brazil

  São Paulo, Brazil

  Montréal, Canada

  Toronto, Canada

  Hồng Kông, Trung Quốc

  London, Anh

  Marseille, Pháp

  Paris, Pháp

  Frankfurt, Đức

  Chennai, Ấn Độ

  Mumbai, Ấn Độ

  New Delhi, Ấn Độ

  Dublin, Ai-len

  Milan, Italy

  Osaka, Nhật Bản

  Tokyo, Nhật Bản

  Seoul, Hàn Quốc

  Amsterdam, Hà Lan

  Manila, Philippines

  Warsaw, Ba Lan

  Singapore

  Madrid, Tây Ban Nha

  Stockholm, Thụy Điển

  Đài Bắc, Đài Loan

  California, Hoa Kỳ

  Florida, Hoa Kỳ

  Georgia, Hoa Kỳ

  Illinois, Hoa Kỳ

  Indiana, Hoa Kỳ

  Missouri, Hoa Kỳ

  Nevada, Hoa Kỳ

  New Jersey, Hoa Kỳ

  New York, Hoa Kỳ

  Oregon, Hoa Kỳ

  Texas, Hoa Kỳ

  Virginia, Hoa Kỳ

  Washington, Hoa Kỳ

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »