Cyber Essentials Plus (Bổ sung yếu tố cần thiết của máy tính)

Tổng quan

cyber-essentials-logo

Cyber Essentials Plus là một hệ thống chứng nhận do Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ, được đưa ra ở Vương quốc Anh để giúp các tổ chức thể hiện hoạt động bảo mật chống lại các cuộc tấn công mạng thông thường.

Hệ thống này thể hiện các biện pháp kiểm soát cơ sở mà AWS thực hiện để giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa trên Internet phổ biến, trong bối cảnh của Chính phủ Anh "10 bước tiến đến An ninh Mạng". Hệ thống được hỗ trợ bởi ngành, bao gồm Liên đoàn doanh nghiệp nhỏ (Federation of Small Businesses), Liên đoàn công nghiệp Anh (Conferderation of British Industry) và một số tổ chức bảo hiểm cung cấp ưu đãi cho các doanh nghiệp có chứng nhận này.

Cyber Essentials đặt ra các kiểm soát kỹ thuật cần thiết; khung đảm bảo liên quan cho thấy cách thức quy trình đảm bảo độc lập hoạt động đối với chứng nhận Cyber Essentials Plus thông qua đánh giá ngoài hàng năm được thực hiện bởi một nhà đánh giá được công nhận. Do tính chất vùng của giấy chứng nhận, phạm vi chứng nhận được giới hạn ở các vùng Châu Âu (Ai-len) và Châu Âu (London).

Nhấp vào đây để tải xuống chứng nhận AWS Cyber Essentials Plus của khu vực London và Dublin »

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »