Cyber Essentials Plus (Bổ sung yếu tố cần thiết của máy tính)

Tổng quan

Cyber Essentials Plus là một hệ thống chứng nhận do Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ, được đưa ra ở Vương quốc Anh để giúp các tổ chức cho thấy hoạt động bảo mật chống lại các cuộc tấn công mạng thông thường.

Việc AWS có được chứng nhận Cyber Essentials Plus thể hiện cam kết của chúng tôi nhằm giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa trên Internet phổ biến, phù hợp với hướng dẫn 10 Steps to Cyber Security (10 bước nhằm bảo mật an ninh mạng) của Chính phủ Vương quốc Anh. Hệ thống được hỗ trợ bởi ngành, bao gồm Liên đoàn doanh nghiệp nhỏ (Federation of Small Businesses), Liên đoàn công nghiệp Anh (Confederation of British Industry) và một số tổ chức bảo hiểm cung cấp ưu đãi cho các doanh nghiệp có chứng nhận này.

Cyber Essentials đặt ra các biện pháp kiểm soát kỹ thuật cần thiết; khung đảm bảo liên quan cho thấy cách thức quy trình đảm bảo độc lập hoạt động đối với chứng nhận Cyber Essentials Plus thông qua một đánh giá bên ngoài hàng năm được thực hiện bởi một tổ chức đánh giá được công nhận. Do tính chất khu vực của chứng nhận, phạm vi chứng nhận bị giới hạn ở các Khu vực Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London) và Châu Âu (Frankfurt).

Nhấp vào đây để tải xuống chứng nhận Cyber Essentials Plus của AWS »

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »